17-zaświadczenie o akceptacji (2) , ZAŚWIADCZENIE

Pobierz dokument
17.zaswiadczenie.o.akceptacji.2.zaswiadczenie.doc
Rozmiar 35 KB

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.)

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez ...................................................................................

zaświadcza

że Pan ................................................

(imię i nazwisko)

urodzony ........................................................

(data i miejsce urodzenia)

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskał w dniu ......................................

akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nr ...................................

(numer zaświadczenia o akceptacji)

Przewodniczący

Komisji Kwalifikacyjnej

................................................................

(imię i nazwisko)

..............................................

(data, miejscowość)

WZÓR

Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej

Opracowano w Wydziale Systemu Awansu Zawodowego Departamentu Kadr MEN


Pobierz dokument
17.zaswiadczenie.o.akceptacji.2.zaswiadczenie.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
17 Zaświadczenie o stanie zdrowia, BHP, inne, wypadek -druki
Zaswiadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopien nauczyciela kontraktowego, kadry-i-awa
Rejestr wydanych zaswiadczen o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopien nauczyciela kontraktowe
wzor zaswiadczenia lekarskiego - obszar C Pegaz 2003, DOKUMENTY WNIOSKI PFRON
ZASWIADCZENIE O DZIALALNOSCI KIEROWCY (urlopowkia) nowy formularz pl, DLA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK {TIR
zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (działki) w miejscowym planie zagospoda, Budowa domu, UM
d 07 Zaświadczenie o stanie zdrowia
ZUS Z 3 Zaświadczenie płatnika składek
Ostrzeżenie z zaświatów 0
ZASWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU, Wzory pism
Porwanie Kościoła Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji protestanckiej
Wzor-zaswiadczenia-o-zatrudnieniu-i-wynagrodzeniu, Prawo Pracy, Druki
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp, Wzory dokumentow
zaswiadczenie1 o szkoleniu2007, BHP
Zaświadczenie i test sprawdzający nabytą wiedzę teoretyczną w czasie szkolenia, BHP
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego?kt udziału w zdarzeniu drogowym

więcej podobnych podstron