Neurologia . Skrypt, 1 - ABC układu nerwowego , rdzeń kręgowy

Pobierz dokument
neurologia.skrypt.1.abc.ukladu.nerwowego.rdzen.doc
Rozmiar 53 KB

Ćwiczenia - ABC układu nerwowego

Zadania układu nerwowego :

Neuron (komórka nerwowa) - podstawowa jednostka morfologiczno-czynnościowa układu nerwowego. Składa się z : ciała i wypustek (neuryt i dendryt)

Neuryt ( wypustka osiowa czyli axon)

- przewodzi bodźce od komórki na zewnątrz

- pojedynczy , nierozgałęziony, jednakowej grubości

Dendryt

Prawo polaryzacji dynamicznej - kierunek przebiegu impulsów jest stały , w dendrycie do komórki, w neurycie od komórki.

Glej i jego czynność

włókien bez rdzennych,wytwarzanie płynu mózgowo-rdzeniowego

= k.ependymy - wyścielają układ komorowy i produkują płyn mózgowo-rdzeniowy

= astrocyty - liczne wypustki kontaktujące się ze ścianą naczyń ,które otaczają

tzw.płytkami końcowym (bariera krew/mózg)

= oligodendrocyty - wytwarzają osłonkę mielinową wokół aksonów w CSN

= w sąsiedztwie naczyń, mogą poruszać się i fagocytować

= funkcja obronna, usuwają obumarłe komórki nerwowe, pericyty wokół naczyń

Czynność układu nerwowego :

Odruch - podstawowa czynność układu nerwowego ,realizowana za pomocą łuku odruchowego

Łuk odruchowy :

Podział układu nerwowego :

= ośrodkowy układ nerwowy : mózgowie i rdzeń kręgowy

= obwodowy układ nerwowy : nerwy i zwoje obwodowe

= układ współczulny

= układ przywspółczulny

Organizacja układu nerwowego :

= płaszcz ,kora ( półkule mózgowe)

= słupy , jądra (rdzeń kręgowy, pień mózgu, mózg)

= pęczki, drogi, szlaki ( mózgowie)

Nerw - wypustki (wielu komórek nerwowych) wychodzące poza OUN :

Zwój - zgrupowanie komórek nerwowych poza OUN

1.Rdzeń kręgowy (medulla spinalis)

Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego

= szczelina pośrodkowa przednia

= bruzda pośrodkowa tylna

= bruzda boczna tylna (wnikają tu nici korzeniowe korzenia tylnego)

= bruzda boczna przednia (wnikają tu nici korzeniowe korzenia przedniego) - nie ma tu bruzdy w dosłownym sensie - rdzeń jest płaskowypukły

= bruzda pośrednia tylna (C/Th)

Bruzdy dzielą powierzchnię każdej połowy rdzenia na podłużne części zwane sznurami : sznur przedni, sznur boczny, sznur tylny

Bruzda pośrednia tylna dzieli sznur tylny na dwa pęczki :

- przyśrodkowy czyli smukły

- boczny czyli klinowaty

Pomiędzy szczelina pośrodkową przednia a bruzdą pośrodkową tylną biegnie wgłąb rdzenia przegroda pośrodkowa tylna,która dzieli rdzen na symetryczne połowy.

Połowy te połączone są spoidłami :

- spoidło białe (od przodu)

- spoidło tylne (od tyłu)

Spoidła te otaczają kanał środkowy , pozostałość światła pierwotnej cewy nerwowej

Kanał środkowy w zakresie stożka rdzeniowego rozszerza się w komorę krańcową.

Neuromer - segment rdzenia kręgowego zawierający parę nerwów rdzeniowych

Podział istoty szarej rdzenia :

Róg rdzenia (przedni,tylny,boczny) - przekrój poprzeczny odpowiedniego słupa.

Istota biała rdzenia zawiera włókna nerwowe o różnym przebiegu :

Komórki istoty szarej rdzenia w zależności od miejsca przeznaczenia dzielimy na :

* leżące w rogach przednich :

= duże alfa-motoneurony , dla mięśni szkieletowych

= małe gamma-motoneurony , dla wrzecion mięśniowych m.szkieletowych

* leżące w rogach bocznych :

= komórki współczulne w odcinku piersiowo-lędźwiowym

= komórki przywspółczulne w odcinku krzyżowym.

Nerw rdzeniowy ( nerw mieszany )

* korzenia przedniego

= neuryty komórek korzonkowych rogu przedniego

prowadzą włókna ruchowe somatyczne - dla mięsni szkieletowych

= neuryty komórek korzonkowych rogu bocznego

prowadzą włókna ruchowe trzewne dla mięsni gładkich i włókna wydzielnicze dla

gruczołów wydzielnicznych .

* korzenia tylnego

= neuryty komórek rzekomojednobiegunowych leżacych w zwojach rdzeniowych

= neuryty komórek zwojów układu autonomicznego

Zwoje rdzeniowe

(nerwy somatyczne i trzewne)

Podział nerwu rdzeniowego na gałęzie (poza kanałem kręgowym) :

= unerwia ruchowo mięśnie rozwijające się z brzusznych miotomów (tułów, kończyny)

= unerwia czuciowo skórę bocznej i przedniej stron tułowia oraz kończyn

= włókna współczulne unerwiają mięśnie gładkie skóry i gruczoły.

= unerwia ruchowo mięśnie z grzbietowych miotomów (m.własne głębokie grzbietu)

= unerwia czuciowo skórę tylnej powierzchni ciała

= unerwia współczulnie mięsnie gładkie i gruczoły skóry grzbietu

= wraca do kanału i unerwia opony rdzenia kręgowego

= zmielinizowana ,prowadzi włókna komórek korzonkowych rogów bocznych

(autonomiczne) oraz włókna komórek powrózkowych (także autonomicznych) do

i ze zwoju pnia współczulnego

= prowadzi włókna bezmielinowe, pozazwojowe ze zwoju pnia współczulnego do

nerwu rdzeniowego i dalej poprzez jego gałęzie (przednią i tylną) do efektorów.

Rodzaje włókien nerwowych nerwu rdzeniowego :

Gałęzie przednie w odcinku szyjnym, lędźwiowym i krzyżowym tworzą sploty , gdzie

dochodzi do wymieszania się poszczególnych nerwów rdzeniowych i ich włókien ze sobą.

Gałęzie przednie w odcinku piersiowym i gałęzie tylne wszystkich nerwów rdzeniowych zachowują budowę segmentarną.


Pobierz dokument
neurologia.skrypt.1.abc.ukladu.nerwowego.rdzen.doc
Rozmiar 53 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Neurologia . Skrypt, 2 - Pień mózgu, Ćwiczenia - rdzeń kręgowy - mózgowie (pień mózgu)
mix anatomia czesc nerwowa, RDZEŃ KRĘGOWY
abc układu nerwowego, Medycyna
rdzeń kręgowy, Studia, Neurologia
Ocena sprawności funkcjonalnej w chorobach układu nerwowego, Neurologia
+ rehabilitacja-chorych-z-uszkodzeniem-obwodowego-ukladu-nerwowego, Neurologia i neurochirurgia
01 - AFAZJA, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Otępienie i zaburzenia czynności wyższych układu nerwowe
Abc csn ściąga, Wprowadzenie do anatomii układu nerwowego
Neurologia . Skrypt, 5 - Układ autonomiczny, Układ Nerwowy Autonomiczny
W 2 13.03.2009 Fizjoterapia w schorzeniach naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego, studia, Neur
AFAZJA, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Otępienie i zaburzenia czynności wyższych układu nerwowego
rdzen kregowy, Medycyna, Neurologia, 16 choroby rdzenia kregowego
Choroby infekcyjne ukladu nerwowego, Uczelnia, Neurologia, neurologia wyklady
ILOŚCIOWE METODY OCENY STANU CHOREGO Z DYSFUNKCJĄ UKŁADU NERWOWEGO5, Pielęgniarstwo licencjat cm um
W 1 27.02.2009 Patomechanizm objawów uszkodzenia układu nerwowego, studia, Neurologia

więcej podobnych podstron