Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II)

Pobierz cały dokument
Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II).doc
Rozmiar 37 KB

KONSPEKT ZAJĘĆ

Grupa: klasa II

Temat: Pomagamy trollom.

Czas trwania: 4 godz.

Cele ogólne:

- pobudzanie inwencji twórczej;

- wdrażanie do oryginalności myślenia.

Cele operacyjne:

uczeń:

- dokańcza zdania według własnego uznania i zgodnie z własnymi uczuciami;

- dokańcza rysunki według własnego pomysłu;

- proponuje tytuły do rysunków;

- zadaje pytania tajemniczemu człowiekowi;

- prezentuje wykonane w grupie rysunki;

- pisze wspólnie z klasą list zwrotny do trolli;

- podaje zasady pisania oraz adresowania listów.

- wypowiada się na temat swoich uczuć, doznań, wrażeń.

Metody:

- metody oparte na słowie: dyskusja;

- metody oparte na działalności praktycznej uczniów: metoda zajęć praktycznych (wg Cz. Kupisiewicza).

- metody podające: objaśnienie;

- metody eksponujące: pokaz (wg F. Bereźnickiego).

Środki dydaktyczne:

- pudełko oraz karteczki zawierające różne początki zdań, kartki A4 dla całej klasy, paczka, w której znajdują się „tajemnicze rysunki” oraz list od trolli napisany przez nauczyciela, pięć arkuszy brystolu, paczka do zapakowania prac uczniów, ołówki, kredki, pisaki.

Formy organizacyjne: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie w kole: „Witam te osoby, które (np. mają na sobie coś czerwonego)”. Osoby te wstają i odpowiadają na przywitanie.

  2. Sztafeta rysunkowa: „Dorysuj coś”. Dzieci siedzą w kole. Każde otrzymuje kartkę i ołówek. Na sygnał nauczyciela każde dziecko rozpoczyna rysowanie. Na kolejny sygnał dzieci przekazują niedokończony rysunek osobie z prawej strony, po czym ten dorysowuje kolejny fragment. Zabawa trwa dotąd, aż każde dziecko otrzyma swoją kartkę, na której rozpoczęło rysowanie. Następnie dzieci proponują tytuły rysunków, które powstały.

  3. Nauczyciel mówi: „Wyobraźcie sobie, że do naszej klasy wszedł jakiś tajemniczy człowiek. Zastanówcie się i powiedzcie, o co zapytalibyście tę dziwną postać? Każdy może zadać tylko jedno pytanie”.

Dzieci proponują pytania.

Nauczycielka mówi: „A wiecie, dlaczego was o to pytam? Otóż, wyobraźcie sobie, że dzisiaj, gdy szłam do szkoły, podszedł do mnie jakiś dziwnie wyglądający człowiek. Zaczął mówić niezrozumiałym językiem. Nie mogłam nic zrozumieć. Człowieczek wręczył mi tę oto paczkę. Na pewno jesteście bardzo ciekawi, co jest w tej paczce? To rozpakujmy”.

  1. 0x08 graphic
    Dzieci oglądają przysłane w paczce rysunki, które nauczyciel wywiesza na tablicy.

Nauczycielka czyta tajemniczy list:

Drogie dzieci!

Jesteśmy małymi człowieczkami. Nazywamy się trolle. Mieszkamy w podziemiach wielkiego zamczyska. Nasze życie było pełne miłości i wzajemnego zaufania. Niestety, ostatnio w zamku pojawił się zły czarownik, który kazał nam się wyprowadzić. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić i postanowiliśmy porozmawiać z czarownikiem. Wysłaliśmy naszego Trollokróla. Okazało się, że czarownik zgodził się na nasze pozostanie, ale pod pewnym warunkiem. Przekazał nam „tajemnicze rysunki” i zażądał, abyśmy dokończyli je tak, aby na każdym powstał jakiś ciekawy rysunek. Mamy z tym pewne problemy i dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Was o pomoc.

Prosimy, pomóżcie nam, od tego bowiem zależy nasze dalsze wspaniałe życie.

Łączymy pozdrowienia

trolle

  1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, rozkłada na wykładzinie czyste arkusze brystolu i przekazuje każdej grupie dwa niedokończone rysunki. Dzieci przerysowują przysłane przez trolle fragmenty rysunków i kończą je.

  2. Prezentacja wykonanych rysunków. Uczniowie przedstawiają swoje rysunki i wymyślają do nich tytuły.

  3. Wspólne pisanie listu zwrotnego do trolli (na dużym arkuszu brystolu) wraz z objaśnieniem zasad pisania listu. Zapakowanie prac uczniów oraz listu. Zaadresowanie paczki po wcześniejszym przypomnieniu zasad zapisywania adresu nadawcy i odbiorcy.

  4. Uczniowie siedząc w kręgu wypowiadają się na temat odczuć, jakich doznali podczas odbytych zajęć oraz odpowiadają na pytania nauczyciela:

- Czego się dzisiaj dowiedzieliście?

- Co wam się podobało w zajęciach, a co nie?

- Czy cieszycie się, że pomogliście trollom? Dlaczego?


Pobierz cały dokument
Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II).doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Szkoła tak przyjemna i miła jak dom (konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Dzień śmiesznych ogłoszeń (konspekt zajęć twórczych dla klasy III)
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
PROGRAM Zajęc z muzyki dla klasy II, pliki zamawiane, edukacja
Nauka piosenki PŁYWANIE ZMYWANIE (konspekt zajęć muzycznych dla klasy III)
KONSPEKT ZAJEC?UKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury
Konspekt zajęć sztuki dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły podstawowej, SCENARIUSZE - szkoła podsta
Konspekt zajęć muzycznych dla klasy I, pedagogika AJD, III rok, VI semestr, edukacja muzyczna z meto
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna

więcej podobnych podstron