ROMANTYZM W ANGLII

Pobierz cały dokument
ROMANTYZM W ANGLII.doc
Rozmiar 21 KB

ROMANTYZM W ANGLII

Byronizm

Nurt ten rozwinął się w latach 1812 - 1830. Człowiek, który wyznawał byronizm był zazwyczaj skłócony ze światem i innymi ludźmi.

Cechy byronizmu:

nienawiść do świata ucisku

nakaz bezkompromisowej walki ze wszystkim co ogranicza swobodę

Cechy bohatera byronicznego

człowiek dumny i wyniosły

człowiek wyobcowany z otaczającego go świata

indywidualista (w swój własny sposób postrzega świat)

jest obciążony tajemnicą z przeszłości

nie jest skłonny do pokory i skruchy

jest skłonny do śmiałych i desperackich czynów

jest odważny, śmiały i niezwykły, dotyczy to też siły charakteru

przedkłada uczucia i emocje nad rozsądek i rozum, bywa bardzo impulsywny

bohater tragiczny (tragizm potęgowany jest przez nieszczęśliwą miłość)

nie ma sojuszników

jest skłócony ze światem i nie chce zgodzić się na rządzący nim porządek

poświęca własne życie osobiste dla wyższej idei

jest bohaterem aktywnym, który walczy o wolność i swobodę


Pobierz cały dokument
ROMANTYZM W ANGLII.doc
Rozmiar 21 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Romantyzm w Anglii i Ameryce, Zagadnienia romantyczne
Wczesny romantyzm w Anglii i Francji, Filologia polska I rok II st, ELiFK romantyzm
Początki romantyzmu Manifesty ćw
niesamowita słowiańszczyzna2[1], Romantyzm
Mickiewicz, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, Epoki, Epoki, 06. Romantyzm, 2
Dramat romantyczny, Oświecenie i Romantyzm
Solpicowo - centrum polszczyzny. O roli etykiety w życiu mieszkańców Soplicowa, opracowania, romanty
WIERSZE ZMORSKIEGO NIEKTÓRE, Romantyzm
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów, matura, matura ustna
ROMANTYZM wprowadzenie do epoki, Liceum-Warto
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów(1)
Heinrich Heine, Polonistyka, ROMANTYZM
Hess po locie do Anglii, DOC
Zamek kaniowski, Romantyzm

więcej podobnych podstron