1 2 5 Zamiana liczb dziesiętnych na ośmiobitowe liczby dwójkowe

Pobierz cały dokument
1 2 5 Zamiana liczb dziesiętnych na ośmiobitowe liczby dwójkowe.doc
Rozmiar 26 KB

1.2.5 Zamiana liczb dziesiętnych na ośmiobitowe liczby dwójkowe

Istnieje szereg sposobów zamiany liczb dziesiętnych na dwójkowe. Diagram przedstawia jedną z takich metod. Proces ten polega na wyszukiwaniu potęg liczby 2, których suma stanowi liczbę dziesiętną zamienianą na liczbę dwójkową. Jest to jedna z kilku używanych metod. Najlepiej jest wybrać jedną z metod i tak długo ją ćwiczyć, aż będzie się uzyskiwać za każdym razem poprawny wynik.

Ćwiczenie przekształcania

Skorzystaj z poniższego przykładu do zamiany liczby dziesiętnej 168 na postać dwójkową:

Wynik: Dziesiętna liczba 168 = 10101000

W ramach treningu spróbuj zamienić liczbę dziesiętną 255 na postać dwójkową. Odpowiedź powinna wynosić 11111111.

Wykorzystując rysunek , można wykonać dodatkowe ćwiczenia.


Pobierz cały dokument
1 2 5 Zamiana liczb dziesiętnych na ośmiobitowe liczby dwójkowe.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
9.2.2 Zamiana liczb dziesiętnych i dwójkowych, 9.2 Adresy internetowe
Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe
Konwersja liczb z dziesiętnych na binarnr w C
Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe
ZAMIANA LICZB MIĘDZY SYSTEMAMI DWÓJKOWYM I SZESNASTKOWYM
Program do konwersji liczb w systemie dziesiętnym na binarny
Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
Sysetemy szsnastkowy i inne, ZAMIANA LICZB MIĘDZY SYSTEMAMI SZESNASTKOWYM I DZIESIĘTNYM, ZAMIANA LIC
Zamiana sygnału chemicznego na elektryczny w błonie postsynaptycznej
Gimnazjum przekroj, 01. Rachunki w pamięci i na papierze, LICZBY
Konw. liczb dziesietne-binarne-heks, ETI Edukacja technicyno inf,, KONSPEKTY, Konspekty
19(z dziesiętnego na binarny)
Zadania na plusy liczbyRzecz
mnożenie i dzielenie liczb całkowitych, materiały szkolne, liczby całkowite
word, teoria na egz, LICZBY ZESPOLONE
Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, WZORY PISM I UMÓW!!
Badanie wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta, Badanie wytrzymałości betonu R na podstawie liczby o

więcej podobnych podstron