KONSPEKT ZAJECUKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III

Pobierz cały dokument
KONSPEKT ZAJECUKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III.docx
Rozmiar 368,1 KB


KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III

Imię i nazwisko:

Cnotkowska Ewelina

Kotarska Monika

Racka Dorota

Regulińska Elżbieta

Data: 28.11.2011 r.

Klasa: III

Temat: Nauka piosenki pt. „Pan Listopad” (muz. K. Kwiatkowska, sł. A. Woy – Wojciechowska)

Czas trwania: 45 min

Cele operacyjne:

Repertuar:

Piosenka „Pan Listopad”

Pomoce dydaktyczne:

Metody:

Formy:

Formy muzyczne:

Przebieg zajęć:

Ogniwo lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów
1. Powitanie klasy i sprawy organizacyjne.

Nauczyciel wita uczniów.

Prosi ich o przygotowanie się do zajęć.

Uczniowie witają się z nauczycielem i przygotowują się do zajęć.
2.Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel umieszcza na tablicy zwój papieru. Prosi chętnego ucznia o odczytanie zawartości listu.

Chętny uczeń odczytuje treść listu:

To miesiąc smutny taki,

bo odleciały ptaki,

i liść ostatni opadł.

Ten miesiąc to…

reszta grupy odgaduje rozwiązanie zagadki (listopad)

3. Recytacja tekstu zagadki w podanym rytmie ze zmianą tempa i dynamiki.

Nauczyciel wyklaskuje uczniom rytm do usłyszanej zagadki ( ze zmianą tempa i dynamiki)

Uczniowie po usłyszeniu rytmu powtarzają go wspólnie.
4. Tataizacja

Nauczyciel wyklaskuje rytm z wykorzystaniem tataizacji.

Nauczyciel prosi uczniów, żeby stworzyli swój rytm do rymowanki.

Uczniowie powtarzają rytm z użyciem tataizacji.

Uczniowie tworzą własny rytm do rymowanki.

5. Prezentacja utworu A. Vivaldiego pt. „Jesień” Nauczyciel prezentuje uczniom utwór A. Vivaldiego pt. „Jesień” Uczniowie wsłuchują się w utwór prezentowany przez nauczyciela.
6. Rozmowa z dziećmi na temat usłyszanego utworu.

Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 • Jaki nastrój ma ten utwór?

 • Czy znacie jego tytuł?

Nauczyciel prezentuje ilustrację jesieni, zadając pytanie:

 • Jaka to jest pora roku?

 • Czy ma coś wspólnego z usłyszanym utworem?

 • Jest to utwór barokowego kompozytora, który nazywa się Antonio Vivaldi. Żył w latach 1678 – 1741. Jego instrumentem były skrzypce.

Nauczyciel włącza ponownie utwór . Uczniowie aktywnie słuchają utworu czyniąc inspirację do twórczej ekspresji plastycznej.

Nauczyciel pokazuje uczniom swoją improwizację ruchową, którą można zaprezentować w czasie fragmentu utworu A. Vivaldiego „Jesień”. Następnie chętna grupa uczniów pokazuję swoją improwizację ruchową.

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

 • Szybki, żwawy

 • Nie, nie znamy

Odpowiedzi do ilustracji:

 • Jesień

 • Nie wiemy

Uczniowie wysłuchują wyjaśnienia nauczyciela dotyczącego utworu.

Uczniowie przyglądają się improwizacji ruchowej nauczyciela. A następnie chętni uczniowie biorą udział.

7. Ćwiczenia oddechowe, emisyjne.

Nauczyciel pokazuje następujące ćwiczenia:

 • Stoimy w lekkim rozkroku, plecy wyprostowane. Wykonujemy wdech, a następnie głośny wydech.

 • Splatamy ręce za plecami. Robimy wdech, następnie razem z wydechem pochylamy się do przodu tak by tułów był prostopadle do nóg.

 • powtarzanie usłyszanych dźwięków zagranych przez nauczyciela:

„do – re – mi- re – do …”

„do – re – mi – fa – so – so – so – so – so – fa – mi – re – do – so – do”

Uczniowie wykonują ćwiczenia oddechowe i emisyjne.

8. Prezentacja piosenki: „Pan Listopad”.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat piosenki. Określenie nastroju piosenki.

Nauczyciel włącza uczniom utwór pt. „Pan Listopad”. Wysłuchanie piosenki.

Omówienie piosenki z dziećmi. Pytania:

 • Jaki nastrój ma piosenka?

 • O czym opowiada piosenka?

 • Kto jest głównym bohaterem?

 • Na jakich instrumentach gra tytułowy Pan Listopad?

 • Z ilu zwrotek się składa?

Śpiewanie piosenki za pomocą nazw solmizacyjnych.

Rozdanie tekstu ze słowami piosenki.

Śpiewanie piosenki z wykorzystaniem fonogestyki.

Rozdanie uczniom instrumentów marakasy, trójkąt, talerze tamburyn,) i granie na nich zgodnie z rytmem piosenki.

Uczniowie wsłuchują się w piosenkę, a następnie odpowiadają na pytania nauczyciela.

 • Piosenka ma wesoły nastrój.

 • O Panu Listopadzie

 • Pan Listopad.

 • Bas, bęben, flet.

 • Piosenka ma 3 zwrotki.

Swobodne wypowiedzi dotyczące piosenki.

Uczniowie śpiewają piosenkę za pomocą nazw solmizacyjnych. A następnie z wykorzystaniem fonogestyki.

Chętni uczniowie grają na instrumentach piosenkę „Pan Listopad”.

9. Ruch przy muzyce.

Nauczyciel pokazuje uczniom swoją improwizację ruchu przy muzyce z wykorzystaniem gestodźwięków.

Zabawa ruchowa:

Dzieci stoją w kole

Takt 1-2: Dzieci chodzą w prawą stronę po obwodzie koła rytm ćwierćnut.

Takt 3: Dzieci naśladują grę na basie w rytm ósemek.

Takt 4: Zadaniem dzieci jest klasnąć wartość ósemki.

Takt 5-6: Dzieci chodzą po obwodzie koła w lewą stronę w rytm ćwierćnut.

Takt 7-8: Dzieci kucają, udając że dotykają trawę na wartość ósemki.

Takt 9-10: Dzieci wesoło się kołyszą na wartości rytmiczne ćwierćnut.

Takt 11-12: Palcami naśladują krople deszczu – wartości ćwierćnut.

Takt 13-14: Dzieci wesoło się kołyszą na wartości rytmiczne ćwierćnut.

Takt 15-16: Wyklaskanie trzech ósemek.

Nauczyciel prosi uczniów, aby za pomocą ruchu przy muzyce i gestodźwięków wyrazili treść piosenki.

Dzieci stoją w kręgu. Jedno z nich jest liderem, który wskazuje jakie ruchy mają wykonać pozostali uczniowie.

Uczniowie przyglądają się improwizacji nauczyciela.

Wyrażanie ruchem treści piosenki.

10. Utrwalenie piosenki. Wspólne zaśpiewanie piosenki. Uczniowie śpiewają poznana piosenkę.

11. Podsumowanie zajęć i czynności porządkowe.

Nauczyciel zadaje pytania na temat dzisiejszych zajęć i poznanej piosenki. Uczniowie odpowiadają nauczycielowi na pytania dotyczące poznanej piosenki

Bibliografia:

 1. Z. Burowska, B. Karpała, B. Noworol, A. Wilk, So mi la ćwiczenia muzyczne w klasach I-III książka pomocnicza dla nauczyciela, Warszawa 1983, WSiP

 2. Z. Burowska, E. Głowacka, Psychodydaktyka muzyczna, zarys problematyki, Kraków 2006, Akademia Muzyczna w Krakowie

Pobierz cały dokument
KONSPEKT ZAJECUKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III.docx
Rozmiar 368,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nauka piosenki PŁYWANIE ZMYWANIE (konspekt zajęć muzycznych dla klasy III)
Konspekt zajęć muzycznych dla klasy I, pedagogika AJD, III rok, VI semestr, edukacja muzyczna z meto
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury
Dzień śmiesznych ogłoszeń (konspekt zajęć twórczych dla klasy III)
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Konspekt lekcji biologii dla klasy III Liceum
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Konspekt zajęć sztuki dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły podstawowej, SCENARIUSZE - szkoła podsta
Konspekt lekcji muzyki dla klasy III, pedagogika wszystko, Zintegrowane
Plan pracy zajęć wyrównawczych dla klasy III, Moje dokumenty
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
JA I SZKOŁA Konspekt godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum
Szkoła tak przyjemna i miła jak dom (konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III 2
07.10.08-Scenariusz zajęć dla klasy III-W świecie lini łamanych, Konspekty

więcej podobnych podstron