Spis lektur Młoda Polska

Pobierz cały dokument
Spis lektur Młoda Polska.docx
Rozmiar 14,5 KB

1. Antologia liryki Młodej Polski, opr. I. Sikora, Wrocław 1990(L. Staff, T. Miciński, M.

Komornicka, K. Zawistowska, S. Korab-Brzozowski i W. Korab-Brzozowski)

2. K. Przerwa Tetmajer, Poezje wybrane, opr. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968, BN I 123

3. J. Kasprowicz, Wybór poezji, opr. J. J. Lipski, Wrocław 1990, BN I 120

4. B. Leśmian, Poezje wybrane, opr. J. Trznadel, Wrocław 1983, BN I 217

5. J. Dąbrowski, Śmierć, opr. T. Lewandowski, Kraków 2001, BP

6. S. Żeromski, Wybór opowiadań, opr. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1971, BN I 203

(Rozdziobią nas kruki, wrony…, Ananke, Echa leśne)

7. S. Żeromski, Ludzie bezdomni, opr. I. Maciejewska, Wrocław 1987, BN I 254

8. S. Żeromski, Popioły, opr. J. Paszek, I. Maciejewska, A. Achmatowicz, Wrocław 1996,BN I 289

9. S. Żeromski, Wierna rzeka, opr. J. Adamczyk, Wrocław 1978, BN I 232

10. W. S. Reymont, Chłopi, opr. F. Ziejka, Wrocław 1991, BN I 279

11. W. S. Reymont, Ziemia obiecana, opr. M. Popiel, Wrocław 1996, BN I 286

12. W. Berent, Próchno, opr. J. Paszek, Wrocław 1979, BN I 234

13. S. Przybyszewski, Śnieg, Kraków 2002

14. S. Wyspiański, Warszawianka, opr. A. Ziołowicz, Kraków 1999, BP

15. S. Wyspiański, Wesele, opr. J. Nowakowski, Wrocław 1981, BN I 218

16. S. Wyspiański, Wyzwolenie, opr. A. Łapicka, Wrocław 1970, BN I 200

17. G. Zapolska, Żabusia, opr. T. Weiss, Wrocław 1974, BN I 219

18. W. Perzyński, Wybór komedii, opr. L. Eustachiewicz, Wrocław 1980, BN I 237

19. K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, opr. J. Popiel, Wrocław 1992, BN I 281 (Judasz z Kariothu)

Publicystyka i krytyka literacka:

1. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, opr. M. Podraza-Kwiatkowska,

Wrocław 2000, BN I 212

2. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, t. 1-2, opr. H. Markiewicz, Wrocław 1990, BN

I 258

Opracowania:

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, opr. A. Brodzka i in., Wrocław 1992 (wybór

haseł)

2. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992

3. K. Bartoszyński, „Popioły” i kryzys powieści historycznej, [w:] Teoria i interpretacja,

Warszawa 1985

4. M. Głowiński, Powieść młodopolska, [w:] Prace wybrane, t. 1, Kraków 1997

5. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, [w:] Prace wybrane, t. 4, Kraków 1998

6. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa 1975

7. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika Młodej Polski, Kraków 1975

8. T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 1986

9. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992.

Pobierz cały dokument
Spis lektur Młoda Polska.docx
Rozmiar 14,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lord Jim, LEKTURY- MŁODA POLSKA
WSTĘP do Ludzi bezdomnych, LEKTURY, Młoda Polska
SPIS LEKTUR, filologia polska i okolice, Teoria Literatury, UMK
16. Realizm oraz naturalizm w poezji..., LEKTURY, Młoda Polska
Jądro ciemności, LEKTURY- MŁODA POLSKA
S. Żeromski, LEKTURY, Młoda Polska
9. Poezja Młodej Polski, LEKTURY, Młoda Polska
Reymont Nowele wybrane, LEKTURY, Młoda Polska
orkan, LEKTURY, Młoda Polska
opracowanie W roztokach, LEKTURY, Młoda Polska
miciński, LEKTURY, Młoda Polska
paluba, LEKTURY, Młoda Polska
20d. Zeromski - Wierna rzeka, LEKTURY, Młoda Polska
Jądro ciemności, LEKTURY- MŁODA POLSKA
Jądro ciemności, LEKTURY- MŁODA POLSKA
jo - spis lektur, Filologia polska
tetmajer - na skalnym podhalu, LEKTURY, Młoda Polska
W. Perzyński Szczęście Frania i Lekkomyślna siostra, LEKTURY, Młoda Polska

więcej podobnych podstron