Nowotwory złośliwe o zróżnicowaniu epdermalnym i gruczołowym

Pobierz cały dokument
Nowotwory złośliwe o zróżnicowaniu epdermalnym i gruczołowym.docx
Rozmiar 50,3 KB

Nowotwory złośliwe o zróżnicowaniu epidermalnym i gruczołowym

1. Rak podstawnokomórkowy skóry (carcinoma basocellulare cutis)

ogólnie wyróżniamy dwie postaci:

wieloogniskowa guzkowa
 • z naskórka

 • najczęściej typ wieloogniskowy powierzchowny, wiele cm2 skóry

 • wrasta w głąb skóry w postaci sznurów lub wysp

 • złożone z zasadochłonnych komórek o hiperchromatycznych jądrach

 • leżą w ześluzowaciałej macierzy

 • często otoczone fibroblastami i limfocytami

Postaci histopatologiczne;

lub komórki różnicują się w kierunku gruczołów łojowych

pozostałych kom. nowotworowych

2. Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare)

Obraz makro:

Obraz mikro:

3. Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący –

carcinoma planoepitheliale keratodes)

 1. Nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego lub z ognisk metaplazji płaskonabłonkowej

 2. Zlokalizowany w skórze, jamie ustnej, na wargach, w przełyku, w części pochowej szyjki macicy oraz w oskrzelach (jako wynik metaplazji)

  1. Skóra- głownie odsłonięte części, wykazuje cechy różnicowania naskórkowego

  2. Najczęstszy pierwotny odoskrzelowy rak płuc (40- 50% wszystkich raków płuc), częściej u

 3. Przerzuty - głownie drogą naczyń chłonnych

NA PRZYKŁADZIE RAKA PŁUC:

Rozwój pełnoobjawowego inwazyjnego raka płaskonabłonkowego trwa wiele lat,

składa się z wielu etapów:

Obraz makro:

najbliższych węzłów chłonnych, opłucnej, drugiego płuca.

Obraz mikro:

lub poza komórkowo w postaci spiralnych skupisk – tzw. pereł rogowych

a komórki przekształcają się w większe skupiska keratyny

GRADING RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO

Stopień I Stopień II Stopień III
 • Duże ogniska

 • Z perłami rogowymi naciekającymi zmienione zapalnie podłoże

 • Małe ogniska „rylcowate” / „klinowate”

 • Tylko drobne perły rogowe

 • W podścielisku odczyn desmoplastyczny oraz zapalny

 • Destrukcyjny rozrost raka

 • Rozległe naciekanie drobnymi ogniskami

 • Znaczna atypia komórek

 • Liczne nieprawidłowe mitozy

 • Bardzo nieliczne rogowacenie

 • Zmiany wsteczne w komórkach z powstawaniem ognisk martwicy denaturacyjnej

4. INNE TYPY RAKA PŁUC:

1. gruczolakorak

2. rak pęcherzykowo – oskrzelikowy

3. rak wielkokomórkowy

4. Rak drobnokomórkowy

RAK DROBNOKOMÓRKOWY ODOSKRZELOWY

(carcinoma microcellulare bronchogenes)

 1. Niezróżnicowany rak oskrzela

 2. Wywodzi się z komórek Kulczyckiego – APUD lub w-y podstawnej błony śluzowej oskrzeli

  1. Może więc występować też np. w układzie pokarmowym (rzadko)

  2. Należy do wspólnej grupy nowotworów wraz z:

   1. Rakowiakiem

   2. Rakiem neuroendokrynnym

 3. Głownie w rozdwojeniu tchawicy / oskrzelach głównych

 4. Czynniki ryzyka:

  1. Tytoń,

  2. Radon

  3. Płeć – częściej u mężczyzn!

 5. OBRAZ KLINICZNY

  1. Najbardziej agresywny wśród raków płuc

  2. Najszybciej daje odległe przerzuty:

   1. Do węzłów

   2. Opłucnej

   3. Wątroby

   4. Trzustki

   5. Nerek

   6. Kości

   7. Mózgu

  3. Klinicznie 2 postaci:

   1. Ograniczona – LD (limited disease) –

- w jednej połowie klatki piersiowej

- nacieka miąższ płuca, wnękę, śródpiersie

- daje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, szyjnych

- po stronie guza jest obecny wysięk opłucnowy

 1. Rozległa – ED (extensive disease) –

- wszystkie poozstałe postacie raka z obustronnym naciekaniem narządów klatki piersiowej i przerzutami ddo odległych narządów

 1. MAKRO:

  1. Rozległy, jasnobeżowy guz

  2. Nacieka miąższ i śródpiersie

  3. Często rozległe ogniska martwicy

 2. MIKRO:

  1. Małe komórki z hiperchromatycznymi jądrami z drobnoziarnistą chromatyną

  2. Małe niewyraźne jąderka

  3. Bardzo skąpa cytoplazma

  4. Niewyraźne błony komórkowe

  5. Obecne figury podziału

  6. Martwica komórek

  7. Komórki:

   1. Mogą tworzyć pola

   2. Układać się w wiązki, pęczki, warstwy, beleczki

   3. Rozdzielone są zrębem łącznotkankowym

   4. Zawierają gęste ziarnistości neurosekrecyjne (uwidocznione barwieniem Grimeliusa lub w badaniach ultrastrukturalnych)

  8. Metodami immunohistochemicznymi można wykryć antygeny dla:

   1. NSE,

   2. Chromograniny A

   3. Synaptofizyny

   4. Bombezyny

   5. Kalcytoniny

   6. Somatostatyny

   7. ACTH

  9. Tworzą zespoły paraendokrynne np. zespół Cushinga

Wyróżniamy wg WHO 3 typy raka:

Nowy podział raka, przez International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

 1. KLASYCZNY RAK DROBNOKOMÓRKOWY

  1. Obejmuje typ owsianokomórkowy i pośredni

  2. Większość radków drobnokomórkowych

 2. TYP ZŁOŻONY

  1. Odpowiad

 3. TYP MIESZANY DROBNO-WIELKOKOMÓRKOWY SC/LCC (small cell / large cell carcinoma)

  1. Obecność dużych gniazd komórek (ponad 1% w polu widzenia) rozproszonych wśród typowych komórek raka

  2. Szczególnie złe rokowanie

- Najnowsza klasyfikacja wg WHO wyodrębniła raka z tylko jednym podtypem – złożonym (combined).

- Zaliczono do niego postacie raka drobnokomórkowego zawierające komponentę niedrbonokomórkową:

* Płaskonabłonkową lub gruczołową

* Utkanie wielkokomórowego raka neuroendokrynnego (LCNEC)

odpowiadające postaci drobno-wielkokomórkowej z klasyfikacji IASLC.

5. Rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący

(carcinoma planoepitheliale akeratodes/paraepidermoidale)

6. Rak błony śluzowej układu moczowego (carcinoma urotheliale)

Grading:

STOPIEŃ I STOPIEŃ II
 • Niemal wyłącznie brodawkowate

 • Skłonność do odrostu po usunięciu

 • Praktycznie niezmieniony nabłonek przejściowy

 • Nieliczne mitozy

 • Nieobecna martwica

 • Zaburzona zostaje biegunowość komórek

 • Zwiększa się ilość warstw nabłonka

STOPIEŃ III STOPIEŃ IV
 • Narasta zaburzenie biegunowości komórek

 • Co raz mniej przypomina nabł. przejściowy

 • Pojawia się nadbarwliwość

 • Podziały komórkowe

 • Najmniej zróżnicowany

 • Nabłonek w ogóle nie przypomina przejściowego

 • Martwica

 • Naciekanie podścieliska

OBRAZ KLINICZNY:

Gruczolakorak – adenocarcinoma

LOKALIZACJA:

1. GRUCZOLAKORAK ŻOŁĄDKA – adenocarcinoma ventriculi

Stany przedrakowe:

 1. Gruczolak

 2. Dysplazja błony śluzowej żołądka

 3. Zapalenie zanikowe błony śluzowej żołądka

 4. Metaplazja jelitowa typu jelita grubego z obecnością sulfomucyn w komórkach

 5. Przewlekły wrzód żołądka

 6. Zmiany w kikucie poresekcyjnym żołądka

 7. Choroba Menetriera

 8. Niedokrwistośc Adisona Biermera

Często kilka wspólnie, np. 1+2, 3+4, 3+8

KASKADA:

Gastritis chronica active (przewlekłe aktywne zapalnie błony śluzowej)

Gastritis chronica atrophica (przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej)

Metaplasia intestinalis

Dysplasia

Adenocarcinoma

Morfologiczną cechą mającą największe znaczenie jest głębokość nacieku! Raki inwazyjne:

 1. Rak wczesny żołądka

  1. Zmiana ograniczona do błony śluzowej i podśluzowej, bez względu na zajęcie okolicznych węzłów chłonnych

 2. Rak zaawansowany żołądka:

  1. Przekracza błonę podśluzową

  2. Nacieka błonę mięśniową właściwą i szerzy się bardziej rozlegle

  3. Stanowi 95% rozpoznawanych nowotworów żołądka

W obu postaciach wyróżniamy typy mikroskopowe:

 1. Typ guzowaty / polipowaty

  1. Uwypuklenie ściany żołądka lub guzowaty naciek w świetle

 2. Typ powierzchowny

  1. Uniesiony

  2. Płaski

  3. Zapadnięty

Nie stwierdza się rzucającego się w oczy nacieku

 1. Typ wydrążony

  1. Kraterowaty ubytek

- bardzo rzadko dochodzi do zajęcia całej ściany żołądka – przypomina wtedy skórzaną butelkę

LINITIS PLASTICA

- rak może dawać przerzuty do węzłów chłonnych okolicznych + nadobojczykowego lewego

(WĘZEŁ VIRCHOWA / WAROWNICZY)

- może też przerzutować do jajnika –

GUZ KRUKENBERGA

- Oprócz tego: wątroba, kości, płuca

TYPY RAKA, OBRAZ MAKROSKOPOWY WG BORMANNA

Typ I Typ II Typ III Typ IV
 • Pojedynczy guz

 • Bez owrzodzenia

(rak grzybiasty)

 • Pojedynczy

 • Owrzodziały

 • Dobrze odgraniczony

 • Wałowato uniesiony brzeg

 • Mieszany obraz

 • Częściowo dobrze odgraniczony + owrzodzenie

 • Częściowo nacieka

 • Linitis plastica

 • Nacieka całą ścianę na dużym obszarze

 • Ściana jest pogrubiała, sztywna, wygładzona

 • Niekiedy zwężenie światła żołądka

OBRAZ MIKROSKOPOWY wg WHO

OBRAZ MIKROSKOPOWY wg LAURENA

PODZIAŁ WG GOSEKI, mający znaczenie prognostyczne – zdolność do tworzenia układów gruczołowatych + ilość śluzu w komórkach, a nie w podścielisku

 1. Liczne struktury gruczołowe z małą ilością śluzu w komórkach

 2. Liczne struktury gruczołowe z dużą ilością śluzu w komórkach

 3. Słabo wykształcone struktury gruczołowe z małą ilością śluzu w komórkach

 4. Słabo wykształcone struktury gruczołowe z dużą ilością śluzu w komórkach

2. Gruczolakorak śluzowy (adenocarcinoma mucinosum)

– rak gruczołowy śluzotwórczy

GRADING:

Stopień I Stopień II Stopień III
 • Śluz w torbielkach lub gruczołach otoczony wyściółką nabłonkową

 • Jak stopień I

 • Dodatkowo śluz leży luźno w zrębie z pływającymi gniazdami komórek raka

 • Luźne gniazda komórek dominują (czasem sygnetowate / anaplastyczne)

 • Rozległe jeziorka śluzowe w podścielisku

3. Gruczolakorak śluzowokomórkowy

(adenocarcinoma mucocellulare / sigillocellulare / signet-ring cell carcinoma)

4. Rak brodawkowaty (carcinoma papillare)

 1. Odmiana raka gruczołowego – w tarczycy, żołądku, piersi.

 • Rzadki

 • Typ powierzchowny lub guzowaty

 • Przerzuty:

 • Węzły chłonne krzywizny mniejszej i większej

 • Naczyniami chłonnymi do płuc, do węzłów chłonnych sieci i wnęki wątroby

 • Żyłą wrotną do wątroby, stąd do płuc

 • Z płuc drogą krwionośną do skóry, jajników

 • Rzadko

 • Rak inwazyjny o mniejszej złośliwości

 • Częściej po menopauzie

 • Utkanie ma charakter brodawkowaty

 • Komórki wykazują cechy atypii

 • Przebieg łagodny, przerzuty daje późno i rzadko

Rak tarczycy – patrz dalej:

RAKI TARCZYCY

1. RAK BRODAWKOWATY TARCZYCY

 1. jest to postać zróżnicowanego raka tarczycy o charakterystycznych cechach

 2. najczęstszy rak tego narządu

 3. może być wynikiem mutacji genów supresorowych lub protoonkogenów

 4. czynniki ryzyka:

  1. promieniowanie jonizujące

  2. lecznicza dawka radiojodu w leczeniu nadczynności u chorego z nierozpoznanym rakiem

  3. zaburzenia gospodarki jodem

  4. choroby zapalne tarczycy (Hashimoto, G-B)

  5. czynniki hormonalne, płeć (kobiety)

  6. czynniki środowiskowe, geograficzne

  7. leki

 5. obraz kliniczny:

  1. nieczynny hormonalnie (guzek zimny w scyntygrafii)

  2. niebolesny guzek w szyi

  3. ogólne rokowania – dobre, 85% 10-letnie przeżycie

   1. gorsze u osób starszych

   2. obecność przerzutów w węzłach nie ma istotnego wpływu na rokowanie

   3. niekiedy przerzuty drogą naczyń krwionośnych

OBRAZ MAKROSKOPOWY:

OBRAZ MIKROSKOPOWY:

 1. Rozpoznanie na podstawie obrazu komórki i (!) jądra, gdyż samo wykrycie struktur brodawkowatych nie jest patognomoniczne -> mogą tez występować np. wolu guzkowym nadczynnym.

  1. Obecność cech charakterystycznych jądra wskazuje na tego raka, nawet mimo braku zmian brodawkowatych (niektóre raki mają tylko budowę pęcherzykową)

 2. Cechy jądra:

  1. Rozproszona chromatyna, jasna - obraz matowego szkła (ground glass)

lub „oczy sierotki Ani” ;p

 1. Wakuole wewnątrzjądrowe, inkluzje / pseudowtręty – są to wgłębienia cytoplazmatyczne

 2. Gruba błona jądrowa

 3. Obecność bruzd jądrowych - grooves

 4. Obecność dużej, kwasochłonnej komórki o ostro zaznaczonych granicach

 1. Cechy pomocnicze!

  1. Brodawkowata struktura

   1. Różni się od brodawek hiperplazji

   2. Mają gęsty rdzeń włóknisto – naczyniowy

  2. Ciała piaszczakowate – koncentryczne nawapnienia

  3. Otorebkowanie i szkliwienie

  4. Polimorfizm jądrowy – niekiedy

 2. Postaci raka:

  1. Klasyczna

  2. Otorebkowana

  3. Rozlana szkliwiejąca

  4. Drobnoogniskowa

  5. Pęcherzykowa

  6. Z komórek oksyfilnych

 3. formy:

  1. nieotorebkowana twardniejąca

  2. nieotorebkowana nietwardniejąca

  3. otorebkowana twardniejąca

 4. częste przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych!!!

2. RAK PĘCHERZYKOWY TARCZYCY

OBRAZ MAKRO:

OBRAZ MIKRO:

KLINICZNIE:

3. RAK RDZENIASTY TARCZYCY

4. RAK ANAPLASTYCZNY TARCZYCY

RAKI JAJNIKA

1. CYSTADENOCARCINOMA PAPILLARE MUCINOSUM

2.CYSTADENOCARCINOMA PAPILLARE SEROSUM

 1. Komórki nabłonkowe o cechach złośliwości

  1. W części litej guzów tworzą pola i cewki gruczołowe naciekające podścielisko jajnika

  2. Wyścielają też torbielowate przestrzenie

 2. Brodawki

  1. Liczne

  2. Nieregularnego kształtu

  3. Silnie rozgałęzione

  4. Pokryte komórkami rakowymi

  5. Ciałka piaszczakowate – cecha charakterystyczna, lecz nie patognomoniczna

 3. Grading: G1, G2, G3

Pobierz cały dokument
Nowotwory złośliwe o zróżnicowaniu epdermalnym i gruczołowym.docx
Rozmiar 50,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowotwory złośliwe odbytnicy + TME prezentacja
nowotwory złośliwe skóry
2 Hiperkalcemia w przebiegu nowotworu złośliwego
nowotwory złośliwe, Download, - ▧ Normalne, higiena
Profilaktyka nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka jamy ustnej
Nowotwory głowy i szyi Guzy gruczołów ślinowych zalecenia
Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry
2 Hiperkalcemia w przebiegu nowotworu złośliwego
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TRZONU MACICY EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE
nowotwory zlosliwe u dzieci
Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry
Nowotwory złośliwe jajnika
Przerzuty nowotworów złośliwych do tarczycy
Nowotwory złośliwe trzonu macicy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie

więcej podobnych podstron