lista4elektronika(1), Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka

Pobierz dokument
lista4elektronika.1.mechanika.i.budowa.maszyn.doc
Rozmiar 32 KB

Lista 4.

 1. W jakim stosunku powinny mieć się do siebie średnice dwóch prętów: aluminiowego i stalowego o jednakowych długościach, aby przy jednakowych siłach działających na ich końce wydłużenia były jednakowe? Moduły Younga dla aluminium i stali wynoszą odpowiednio: 0x01 graphic
  0x01 graphic
  i 0x01 graphic
  .

 1. Końce stalowego pręta o polu przekroju S = 5 cm2 przymocowane są sztywno do dwóch ścian. Jaka siła działa na każdą ścianę w temperaturze t1 = 20 oC, jeżeli w temperaturze t2=10oC w pręcie nie występują żadne naprężenia? Moduł Younga dla stali 0x01 graphic
  , współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 0x01 graphic

 1. Przy rozciąganiu pręta o długości d i przekroju poprzecznym S wykonanego z materiału o module Younga E siłą równoważącą siłę sprężystości wykonano pracę W. Jaki był bezwzględny przyrost długości pręta?

 1. Aby rozciągnąć gumę o 5 cm trzeba wykonać pracę 0x01 graphic
  . Oblicz jakiej pracy wymaga wydłużenie tej samej gumy o kolejne 5 cm.

Drgania

 1. Pozioma sprężyna pod wpływem siły 0,75 N rozciąga się o 0,03 m. Do tej sprężyny przymocowano ciało o masie 1 kg i przyłożono siłę powodując wydłużenie tej sprężyny o 0,04 m od położenia równowagi poczym ciało puszczono. Ponieważ ciało może się ślizgać po doskonale gładkiej, poziomej powierzchni - po jego puszczeniu obserwujemy ruch harmoniczny prosty;

 1. obliczyć współczynnik sprężystości,

 2. jaka jest zależność od czasu siły działającej na ciało po jego puszczeniu?

 3. podać okres drgań,

 4. obliczyć amplitudę,

 5. jakie jest maksymalne przyspieszenie ciała?

 6. obliczyć prędkość, przyspieszenie, energię kinetyczną i potencjalną ciała, kiedy znajduje się ono w połowie drogi między położeniem początkowym a położeniem równowagi,

 7. obliczyć energię całkowitą układu drgającego,

 8. napisać równanie ruchu ciała.

 1. Maksymalna prędkość punktu drgającego ruchem harmonicznym vo=2 m/s, a maksymalne przyspieszenie ao=3,14 m/s2. Napisać równanie ruchu tego punktu, jeżeli wiadomo, że w chwili początkowej wychylenie jest równe połowie amplitudy drgań.

 2. Oblicz, po jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu wychylenie będzie maksymalne, jeżeli wyraża się ono wzorem x=0,2sin(πt-π/3).

 3. Z jakim przyspieszeniem winda opadała w dół, jeżeli okres drgań wahadła matematycznego zwiększył się o 1/3 w stosunku do okresu mierzonego w nieruchomej windzie?

 4. Oblicz okres drgań tarczy (traktowanej jako wahadło fizyczne), którą oś obrotu przebija w połowie promienia R.

 5. W jaki sposób energia kinetyczna w ruchu harmonicznym zależy od wychylenia z położenia równowagi?

 6. Jak zmieni się okres drgań pionowych ciężaru wiszącego na dwóch jednakowych sprężynach, gdy połączenie szeregowe sprężyn zostanie zastąpione połączeniem równoległym?


Pobierz dokument
lista4elektronika.1.mechanika.i.budowa.maszyn.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Elektronika 03, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
LABORATORIUM, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
zas nieoznaczonosci, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Fizyka II - Popko, fiz
POCHODNA FUNKCJI, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd

więcej podobnych podstron