H. Sęk - Promocja zdrowia i prewencja z perspektywy psychologii, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna, kolokwium 2

Pobierz dokument
h.sek.promocja.zdrowia.i.prewencja.z.doc
Rozmiar 50 KB

Promocja Zdrowia i prewencja zaburzeń z perspektywy psychologii,
Psychologia Kliniczna t. 1 - H. Sęk

1. Promocja zdrowia

Czynnik stymulujący rozwój PROMOCJI ZDROWIA:

W tym ujęciu - duży nacisk na DZIAŁANIE WŁASNE JEDNOSTEK i SPOŁECZNOŚCI na rzecz rozwoju i utrzymania zdrowia.

PROMOCJA ZDROWIA - proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania (Karta Ottawska, 1994)

Celem promocji zdrowia - szerzenie i popieranie idei zdrowia pojmowanego pozytywnie

Zdrowie - jako zasób umożliwiający ludziom realizację aspiracji, zaspokojenie potrzeb oraz przeobrażanie i kontrole środowiska. (Słońska)

Zdrowie nie jest więc celem samym w sobie - ma umożliwić człowiekowi wykorzystanie istniejących możliwości, by życie uczynić lepszym, bardziej satysfakcjonującym i produktywnym.

Promowanie zdrowia - ma więc sprzyjać poprawie zasobów zdrowia.

Idea promocji zdrowia nakłada wymóg aktywnego uczestnictwa na:

- instytucje edukacyjne

- społeczności lokalne

- władzę i administrację

Promocja zdrowia ma przenikać wszystkie sektory życia.

Są to działania ukierunkowane na CAŁĄ populację w kontekście codziennego życia.

5 obszarów działania na rzecz promocji zdrowia:

1.1. Udział psychologii w promocji zdrowia

Profesjonalne działania psychologa, których celem jest rozwój i wzmacnianie zdrowia całej populacji w kontekście zycia codziennego, od poczęcia do późnej starości.

Cele:

Dla psychologa niezwykle ważne:

Działanie na rzecz AUTONOMII i PARTYCYPACJI w kształtowaniu celów zdrowotnych.

Aspekty etyczne:

Działania promocyjne powinny polegać na przedstawieniu oferty i pozostawieniu adresatowi DECYZJI ale i ODPOWIEDZIALNOŚCI za jej skutki zdrowotne.

W promocji zdrowia - ważne jest kształtowanie zachowań

  1. nawykowe - można wykorzystać modele perswazji, modelowania i identyfikacji aby wytworzyc ważne dla życia społecznego nawyki higieniczne, nawyki powstrzymywania się od ryzykownych zachowań, nawyki badan kontrolnych itp.

  2. 0x08 graphic
    czynności intencjonalne

  3. świadome kreowanie własnego stylu zycia 2 i 3 sa bardzo indywidualne

i udział technik w tych

wymiarach ma być jak najmniejszy

Psycholog może uczestniczyć w realizacji niemal wszystkich 5 obszarach działań promocji zdrowia.

- działać w strukturach samorządowych

- prowadzić treningi

- uczestnictwo w tworzeniu prawa do ubezpieczeń społecznych

- powadzić badania nad zdrowiem społeczeństwa

- tworzyć zdrowe pole życiowe w różnych siedliskach - szkoły, osiedla, miasta

Psycholog kliniczny jest najlepiej do tego przygotowany

Predestynowany jest do dwóch obszarów działalności:

  1. upowszechniania wiedzy psychologicznej przydatnej do promocji zdrowia

  2. kształtowania zasobów zdrowotnych i zachowań prozdrowotnych

Współcześnie głównymi adresatami promocji zdrowia są:

2. Prewencja psychologiczna

Prewencja = zapobieganie różnym formom patologii

= profilaktyka

Prewencja - zespół działań, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychologicznym i społecznym poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i wzmocnienie zasobów

Caplan - 3 rodzaje prewencji

  1. prewencja pierwotna - tzw. Właściwa, nastawiona na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka, zanim spowodują wystąpienie zaburzeń

  2. prewencję wtórną - stosuje się w sytuacji pojawienia się wczesnych sygnałów zaburzeń, jej celem jest powstrzymanie rozwoju patologii (terapia)

  3. prewencja trzeciego stopnia - ma na celu zapobieganie skutkom przebytej choroby i hospitalizacji oraz przeciwdziałanie nawrotom choroby (rehabilitacja, opieka środowiskowa)

Cowen:
Psychologiczna prewencja powinna dotyczyć ludzi z subiektywnym poczuciem zdrowia ale należących do grup ryzyka (prewencja nerwic, zaburzeń osobowości, zapobieganie uzależnieniom i patologii społecznej)

2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka.

W pojęciu epidemiologicznym:
RYZYKO - sytuacja lub działania, które powodują zagrożenie dla czegoś wartościowego.

Ryzyko zachorowania - określa się obiektywnie, stosunek liczby osób u których występuje dana choroba do wszystkich osób w określonej populacji.

W badaniach epidemiologicznych ustala się jakie czynniki

- ekologiczne, biologiczne, społeczno-kulturowe, sytuacyjne, behawioralne i osobowościowe

pozostają w związku z podwyższonym poziomem prawdopodobieństwa wystąpienia:

Aby skutecznie zapobiegać zaburzeniom, trzeba znać rodzaj i mechanizm działania CZYNNIKÓW RYZYKA:

Czynniki ryzyka pozostają w interakcji z zasobami jednostki i środowiska:

0x08 graphic
Prawdopodobieństwo czynniki ryzyka

0x08 graphic
Patologii zasoby

2.2. Rodzaje działań prewencyjnych.


Pobierz dokument
h.sek.promocja.zdrowia.i.prewencja.z.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zaj3 schwartz, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora,
02.Psychologia Zdrowia opracowanie(1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia
zaj2 Nettle, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wo
psychologia zdrowia, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Si
zaj3 trzebińska, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora
Formy i możliwości wsparcia (1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jako
zaj 11, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna
zaj2 czapiński, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora,
ćw. 8, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna,
syndrom pollyanny czy zakątek kłapouchego, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdro
PROPEDEUTYKA PSYCHOLOGII ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA wyklad, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. ps
zdrowie 5, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojt
Motywacja szyta na miarę przyszłych pokoleń 7 luty 2009 (Naprawiony), psychologia UŚ, II rok, I seme
roznice strelau 2008, psychologia UŚ, II rok, I semestr, RI Skorupa, Grabowski
turska kolos, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Osobowość

więcej podobnych podstron