KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY, Ocena ryzyka zawodowego(2)

Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.na.stanowisku.pracy.ocena.doc
Rozmiar 64 KB

Zakład

Stanowisko pracy:

Data przeprowadzenia oceny:

L.p.

Zagrożenie

Risk Score

PN-N-18002

Kategoria ryzyka

Ciężkość szkód / C

Ekspozycja / E

Prawdopodobieństwo / P

Oszacowanie ryzyka WR=CxExP

Prawdopodobieństwo

Ciężkość szkód

Wynik pomiaru

Oszacowanie ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Działania profilaktyczne:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Ogólna ocena ryzyka:

Osoby dokonujące oceny:

-

-

-

-

Zakład

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

Stanowisko pracy:

Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym: wykonywane zadania, stosowane maszyny, narzędzia i materiały, osoby pracujące na tym stanowisku

Występujące zagrożenia, czynniki uciążliwe i szkodliwe, wg PN-80-/Z-0852 oraz poziom (k.n.) występującego czynnika, względnie czas narażenia na oddziaływane zagrożenia

Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................


Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.na.stanowisku.pracy.ocena.doc
Rozmiar 64 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY, KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN, Dokumenty(1)
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Maszynista oczyszczalni ścieków, oceny ryzyka zawodowego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca-operator dźwigu samojezdnego , oceny ryzyka zaw
Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy kasjera w hipermarkecie
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca operator dźwigu samojezdnego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku(1)
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO K.K, Zarządzanie ZZL studia WAT, I SEMESTR, Bezpieczeństwo pracy i
nformacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy Karta oceny ryzyka zawod
Karta oceny ryzyka zawodowego
Karta oceny ryzyka zawodowego obsługa walca drogowego, BHP, ORZ, zawody

więcej podobnych podstron