Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej

Pobierz cały dokument
Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej.docx
Rozmiar 16,7 KB

Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej

Temat: Dbajmy o naszą higienę!

Temat do dziennika: Wypowiedzi uczniów oraz zajęcia praktyczne dot. Przestrzegania higieny osobistej; na podstawie tekstów oraz własnych doświadczeń.

Cele ogólne:
- kształtowanie prawidłowych nawyków higieny osobistej

- uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej

Cele operacyjne:

Uczeń:

- zna przybory służące do utrzymania czystości i potrafi je klasyfikować wg przeznaczenia

- potrafi podać zasady higieny osobistej

- rozumie, jak ważne dla zdrowia są czynności higieniczne

- rozumie znaczenie higieny osobistej dla funkcjonowania organizmu

- potrafi stosować zasady higieny w codziennym życiu

- potrafi wyjaśnić, czym grozi niehigieniczny tryb życia

- w prawidłowy sposób formułuje zdania i wnioski

Metody:

-problemowa

- słowna

- aktywnego działania

Formy:

- indywidualna

Środki dydaktyczne:
-przybory higieniczne: ręcznik, szczotka do zębów, mydło, grzebień, pasta do zębów, gąbka; wierszyk, zgadywanki, chusta, piosenki: „Mydło lubi zabawę” oraz „Szczotka, pasta…”.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, czynności porządkowe

2 Rozmowa sterowana nauczyciela z uczniami na temat higieny osobistej, o czynnościach higienicznych i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka.

3. Praca z tekstem wiersza „ Głośna rozmowa” Barbary Szczepańskiej .
4. Praca z materiałem pomocniczym( rekwizyty).

5. Zabawa ruchowa w takt piosenki „Mydło lubi zabawę” Fasolek.

6. Zabawa „Zgadnij co to jest!”

7. Zabawa ruchowa w takt piosenki „Szczotka, pasta…” Fasolek.

8. Zakończenie zajęć. Ewaluacja w postaci zagadek.

Scenariusz zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej

Przebieg zajęć:

1.Powitanie wszystkich uczniów, sprawdzenie listy obecności.

2. Rozmowa sterowana nauczyciela z uczniami na temat higieny osobistej, o czynnościach higienicznych i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka.

Dzieci wraz z nauczycielem siedzą na klasowym dywanie i aktywnie uczestniczą w rozmowie.
N-l wyjaśnia uczniom znaczenie pojęcia „higiena osobista”.

Nauczyciel prowadzi rozmowę zadając pytania:
- Jakie znacie przybory służące do higieny osobistej?
- Wymieńcie czynności związane z higieną osobistą
- Czy wiecie kiedy należy myć ręce?
- Kiedy należy myć zęby?
- Co należy zrobić przed wyjściem z łazienki?
- Co powinniśmy zrobić po obiedzie?
- Jakie czynności higieniczne wykonujemy zawsze przed snem?
- Jakie czynności higieniczne zawsze wykonujemy rano?

3. Praca z tekstem wiersza „ Głośna rozmowa” Barbary Szczepańskiej. (załącznik 1)
Nauczyciel czyta uczniom tekst wiersza, po zakończeniu czytania uczniowie odpowiadają na pytania:
- O czym był wiersz?
- Jakie przybory brały udział w wierszu?
- O co kłóciły się przybory higieniczne?
- Czy używacie tych przyborów na co dzień?

4. Praca z materiałem pomocniczym( rekwizyty).
Nauczyciel pokazuje uczniom kilka przyborów higienicznych: , szczotka do zębów, mydło, grzebień, pasta do zębów, gąbka. Zadaniem uczniów jest nazwanie ich oraz przyporządkowanie do czego owe przedmioty służą.

5. Zabawa ruchowa w takt piosenki „Mydło lubi zabawę” Fasolek.
Dzieci poruszają się w kole i tańczą w rytm muzyki. Zadaniem uczniów jest naśladowanie czynności wskazanej przez nauczyciela ,np. nauczyciel mówi: - pokażcie jak myjemy zęby- uczniowie naśladują ruchy mycia zębów; - pokażcie jak wycieramy rączki- dzieci pokazują ruch wycierania rąk w ręcznik.

6. Zabawa „Zgadnij co to jest!
Zadaniem uczniów jest jedynie za pomocą dotyku odgadnąć jaki przedmiot ma w ręku. Przedmiotu umieszczone są w kartonie, a oczy dzieci są zasłonięte chustą.

7. Zabawa ruchowa w takt piosenki „Szczotka, pasta…” Fasolek.
Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Ich zadaniem jest naśladowanie ruchów przypisanych myciu zębów( prawidłowe szczotkowanie, płukanie ust, dokładne mycie szczotki do zębów itd.)

8. Zakończenie zajęć. Ewaluacja w postaci zagadek. Nauczyciel czyta wcześniej przygotowane przez siebie zagadki, zadaniem uczniów jest ich odgadnięcie. (załącznik 2)

Pobierz cały dokument
Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej.docx
Rozmiar 16,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz bloku zajęć dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZIMA dla klasy 2 szkoly podstawowej, PEDAGOGIKA MATERIAŁY
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej
W świecie Baloniaków (konspekt zajęć dla klasy I), szkoła, szkoła podstawowa
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
kart zap i odczyt wielocyf 4, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej 2
Konspekt zajęć muzyki w klasie I szkoły podstawowej w Zambrowie
KLASÓWKA NR 1 4 grupa I, sprawdziany z m
Sprawdzian wiadomości w kl, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

więcej podobnych podstron