Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2)

Pobierz cały dokument
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2).docx
Rozmiar 35 KB

Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej

  1. Cel ćwiczenia

  1. Przebieg ćwiczenia

$\upsilon_{1} = \frac{l}{{\overset{\overline{}}{t}}_{1}}$; $\upsilon_{2} = \frac{2l}{{\overset{\overline{}}{t}}_{2}}$

oraz chwilowe prędkości kątowe:

$\omega_{1} = \frac{\upsilon_{1}}{r_{i}}$; $\omega_{2} = \frac{\upsilon_{2}}{r_{i}}$

bryły w połowie długości równi oraz na jej końcu.


Ep = mgh

energię kinetyczną ruchu postępowego:


$$E_{\text{kpost}} = \frac{1}{2}m\upsilon^{2}$$

energię kinetyczną ruchu obrotowego:


$$E_{\text{kobr}} = \frac{1}{2}I_{0}\omega^{2}$$

bryły na szczycie równi, w połowie jej długości oraz na jej końcu.

  1. Pomiary

Długość równi:


L = 1, 50m

Wysokość równi:


H = 0, 22m

Promienie i masy poszczególnych brył sztywnych oraz wyliczone momenty bezwładności:

bryła
ri

mi

Ii
1 - walec
r1 = 0.0150m

m1 = 0.1386kg

$$I_{1} = \frac{1}{2}m_{1}{r_{1}}^{2} = 1,56 \bullet 10^{- 5}kg \bullet m^{2}$$
2 - walec
r2 = 0.0150m

m2 = 0.0470kg

$$I_{2} = \frac{1}{2}m_{2}{r_{2}}^{2} = 5,29 \bullet 10^{- 6}kg \bullet m^{2}$$
3 - walec
r3 = 0.0200m

m3 = 0.0826kg

$$I_{3} = \frac{1}{2}m_{3}{r_{3}}^{2} = 1,65 \bullet 10^{- 5}kg \bullet m^{2}$$
4 - walec
r4 = 0.0942m

m4 = 0.0613kg

$$I_{4} = \frac{1}{2}m_{4}{r_{4}}^{2} = 2,72 \bullet 10^{- 4}kg \bullet m^{2}$$
5 - kula
r5 = 0.0151m

m5 = 0.1118kg

$$I_{5} = \frac{2}{5}m_{5}{r_{5}}^{2} = 1,02 \bullet 10^{- 5}kg \bullet m^{2}$$

Tabela pomiarów dla bryły nr 1:


t1

$${\overset{\overline{}}{t}}_{1}$$
t2[s]
$${\overset{\overline{}}{t}}_{2}$$

υ1

υ2

ω1

ω2
[s] [s] [s] [s]
$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$
0,97 0,95 1,62 1,65 1,57 1,82 104,8 121,5
1,00 1,66
0,94 1,66
0,94 1,65
0,92 1,64

Wyliczone wartości energii dla bryły nr 1:

Położenie bryły
Ep

Ekpost

Ekobr

Ec
[J] [J] [J] [J]
Szczyt równi 0,299 0,000 0,000 0,299
Polowa długości równi 0,150 0,171 0,086 0,407
Koniec równi 0,000 0,230 0,115 0,345

Tabela pomiarów dla bryły nr 2:


t1

$${\overset{\overline{}}{t}}_{1}$$
t2[s]
$${\overset{\overline{}}{t}}_{2}$$

υ1

υ2

ω1

ω2
[s] [s] [s] [s]
$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$
1,10 1,09 1,66 1,64 1,38 1,83 91,7 121,8
1,06 1,63
1,07 1,65
1,13 1,63
1,09 1,64

Wyliczone wartości energii dla bryły nr 2:

Położenie bryły
Ep

Ekpost

Ekobr

Ec
[J] [J] [J] [J]
Szczyt równi 0,101 0,000 0,000 0,101
Polowa długości równi 0,051 0,045 0,022 0,117
Koniec równi 0,000 0,078 0,039 0,118

Tabela pomiarów dla bryły nr 3:


t1

$${\overset{\overline{}}{t}}_{1}$$
t2[s]
$${\overset{\overline{}}{t}}_{2}$$

υ1

υ2

ω1

ω2
[s] [s] [s] [s]
$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$
1,13 1,12 1,66 1,67 1,34 1,79 66,8 89,6
1,10 1,66
1,10 1,69
1,16 1,69
1,12 1,67

Wyliczone wartości energii dla bryły nr 3:

Położenie bryły
Ep

Ekpost

Ekobr

Ec
[J] [J] [J] [J]
Szczyt równi 0,178 0,000 0,000 0,178
Polowa długości równi 0,089 0,074 0,037 0,200
Koniec równi 0,000 0,133 0,066 0,199

Tabela pomiarów dla bryły nr 4:


t1

$${\overset{\overline{}}{t}}_{1}$$
t2[s]
$${\overset{\overline{}}{t}}_{2}$$

υ1

υ2

ω1

ω2
[s] [s] [s] [s]
$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$
1,19 1,16 1,65 1,67 1,29 1,79 13,7 19,0
1,19 1,69
1,15 1,69
1,12 1,66
1,16 1,67

Wyliczone wartości energii dla bryły nr 4:

Położenie bryły
Ep

Ekpost

Ekobr

Ec
[J] [J] [J] [J]
Szczyt równi 0,132 0,000 0,000 0,132
Polowa długości równi 0,066 0,051 0,026 0,143
Koniec równi 0,000 0,099 0,049 0,148

Tabela pomiarów dla bryły nr 5:


t1

$${\overset{\overline{}}{t}}_{1}$$
t2[s]
$${\overset{\overline{}}{t}}_{2}$$

υ1

υ2

ω1

ω2
[s] [s] [s] [s]
$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack m}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$

$$\frac{\lbrack 1}{s\rbrack}$$
1,38 1,35 1,84 1,84 1,11 1,63 73,7 108,0
1,34 1,85
1,38 1,81
1,31 1,88
1,33 1,82

Wyliczone wartości energii dla bryły nr 5:

Położenie bryły
Ep

Ekpost

Ekobr

Ec
[J] [J] [J] [J]
Szczyt równi 0,241 0,000 0,000 0,241
Polowa długości równi 0,121 0,069 0,028 0,218
Koniec równi 0,000 0,149 0,059 0,208
  1. Przykładowe wyliczenia na podstawie bryły nr 1

Średni czas staczania do połowy równi:


$$\overset{\overline{}}{t_{1}} = \frac{0,97s + 1,00s + 0,94s + 0,94s + 0,92s}{5} = 0,95s$$

Średni czas staczania z całej równi:


$$\overset{\overline{}}{t_{2}} = \frac{1,62s + 1,66s + 1,66s + 1,65s + 1,64s}{5} = 1,65s$$

Chwilowa prędkość liniowa w połowie równi:


$$v_{1} = \frac{L}{\overset{\overline{}}{t_{1}}} = \frac{1,50m}{0,95s} = 1,57\frac{m}{s}$$

Chwilowa prędkość liniowa na dole równi:


$$v_{2} = \frac{2L}{\overset{\overline{}}{t_{2}}} = \frac{1,50m}{1,65s} = 1,82\frac{m}{s}$$

Chwilowa prędkość kątowa w połowie równi:


$$\omega_{1} = \frac{v_{1}}{r_{1}} = \frac{1,57\frac{m}{s}}{0,0150m} = 104,8\frac{\text{rad}}{s}$$

Chwilowa prędkość kątowa na dole równi:


$$\omega_{2} = \frac{v_{2}}{r_{1}} = \frac{1,82\frac{m}{s}}{0,0150m} = 121,5\frac{\text{rad}}{s}$$

Energia potencjalna na szczycie równi (góra):


$$E_{1pg} = m_{1}gH = 0,1386kg \bullet 9,81\frac{m}{s^{2}} \bullet 1,50m = 0,299J$$

Energia potencjalna w połowie równi (środek):


$$E_{1ps} = m_{1}g\frac{H}{2} = 0,1386kg \bullet 9,81\frac{m}{s^{2}} \bullet \frac{1,50m}{2} = 0,150J$$

Energia potencjalna u podstawy równi (dół):


E1pd = 0J

Energia kinetyczna ruchu postępowego na szczycie równi (góra):


E1kpg = 0J

Energia kinetyczna ruchu postępowego w połowie równi (środek):


$$E_{1kps} = \frac{m_{1}{v_{1}}^{2}}{2} = \frac{0,1386kg \bullet \left( 1,57\frac{m}{s} \right)^{2}}{2} = 0,171J$$

Energia kinetyczna ruchu postępowego u podstawy równi (dół):


$$E_{1kpd} = \frac{m_{1}{v_{2}}^{2}}{2} = \frac{0,1386kg \bullet \left( 1,82\frac{m}{s} \right)^{2}}{2} = 0,230J$$

Energia kinetyczna ruchu obrotowego na szczycie równi (góra):


E1kog = 0J

Energia kinetyczna ruchu obrotowego w połowie równi (środek):


$$E_{1kos} = \frac{I_{1}{\omega_{1}}^{2}}{2} = \frac{1,56 \bullet 10^{- 5}kg \bullet m^{2} \bullet \left( 104,8\frac{\text{rad}}{s} \right)^{2}}{2} = 0,086J$$

Energia kinetyczna ruchu obrotowego u podstawy równi (dół):


$$E_{1kod} = \frac{I_{1}{\omega_{2}}^{2}}{2} = \frac{1,56 \bullet 10^{- 5}kg \bullet m^{2} \bullet \left( 121,5\frac{\text{rad}}{s} \right)^{2}}{2} = 0,115J$$

Energia całkowita na szczycie równi (góra):


E1cg = E1pg + E1kpg + E1kog = 0, 299J + 0J + 0J = 0, 299J

Energia całkowita w połowie równi (środek):


E1cs = E1ps + E1kps + E1kos = 0, 150J + 0, 171J + 0, 086J = 0, 407J

Energia całkowita u podstawy równi (dół):


E1cd = E1pd + E1kpd + E1kod = 0J + 0, 230J + 0, 115J = 0, 345J

  1. Zestawienie wyników

nr bryły - 1 2 3 4 5
rodzaj bryły - walec walec walec walec kula
masa bryły
mi[kg]
0,1386 0,0470 0,0826 0,0613 0,1118
promień
ri[m]
0,0150 0,0150 0,0200 0,0942 0,0151
moment bezwładności
Ii[kgm2]

1, 56 • 10−5

5, 29 • 10−6

1, 65 • 10−5

2, 72 • 10−4

1, 02 • 10−5
Prędkość w połowie
$$v_{1}\left\lbrack \frac{m}{s} \right\rbrack$$
1,57 1,38 1,34 1,29 1,11
Prędkość u podstawy
$$v_{2}\left\lbrack \frac{m}{s} \right\rbrack$$
1,82 1,83 1,79 1,79 1,63
Prędkość kątowa w połowie
$$\omega_{1}\left\lbrack \frac{\text{rad}}{s} \right\rbrack$$
104,8 91,7 66,8 13,7 73,7
Prędkość kątowa u podstawy
$$\omega_{2}\left\lbrack \frac{\text{rad}}{s} \right\rbrack$$
121,5 121,8 89,6 19,0 108,0
Energia całkowita na szczycie równi
Eicg[J]
0,299 0,101 0,178 0,132 0,241
Energia całkowita w połowie długości równi
Eics[J]
0,407 0,117 0,200 0,143 0,218
Energia całkowita na końcu równi
Eicd[J]
0,345 0,118 0,199 0,148 0,208
Pobierz cały dokument
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2).docx
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. , Ćwiczenie
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej, L
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.,
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
18. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
4 BADANIE PRZEMIAN E MECH NA RÓWNI POCHYŁEJ
1?danie przemian energii mechanicznej
OII05 Badanie przemian energii Nieznany
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej (Odzyskany) 1
III05 Badanie przemian energii Nieznany

więcej podobnych podstron