Pracownia zabiegów higienicznych

Pobierz cały dokument
Pracownia zabiegów higienicznych.docx
Rozmiar 25,3 KB

Rozkład materiału nauczania w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY / zaoczne

Pracownia zabiegów higienicznych

Opracowany na podstawie programu

513[02] MEN I MZiOS/2007

aktualny w roku szkolnym 2009/2010

I semestr – 35 godzin

II semestr – 50 godzin

łącznie – 85 godzin

przygotowała:

mgr Barbara Bobołowicz

LP

1

Dział programowy

2

Treści wynikające z programu

3

Temat jednostki lekcyjnej

4

Zakres treści programu

5

Uwagi

6

1,2

3,4

5,6

7,8

9,10,

11

11,12,13

14,15

16

17

Higiena otoczenia chorego

17 godzin ćwiczeń

Algorytmy wykonywania czynności

Przygotowanie łóżka na przyjęcie chorego. Mycie szafek przyłóżkowych

Słanie łóżka pustego

Słanie łóżka z chorym przez jedną osobę

Słanie łóżka z chorym przez dwie osoby

Zmiana bielizny pościelowej przez jedną osobę

Zmiana bielizny pościelowej przez dwie osoby

Pomoc pacjentowi w ubieraniu i rozbieraniu się

Dokumentowanie wykonywanych czynności

Powtórzenie wiadomości

Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem w czystości otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej
1

2

3

4 5 6

18,19, 20,21

22,23

24,25

26,27

28,29

30,31

32,33

34,35, 36,37

38,39

40,41

42

Higiena ciała chorego /24 godziny ćwiczeń

Algorytmy wykonywania czynności

Wykonywanie toalety całego ciała u chorego leżącego w łóżku

Kąpiel chorego w wannie

Mycie chorego pod natryskiem

Pielęgnowanie jamy ustnej u chorego leżącego

Mycie zębów choremu niesamodzielnemu

Higiena włosów i skóry głowy

Mycie głowy choremu

Mycie głowy choremu niesamodzielnemu, leżącemu w łóżku

Zakładanie czepca p/ wszawicy

Toaleta pośmiertna

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

Nabycie umiejętności w ocenie stanu higienicznego osoby chorej

Wykonywanie zabiegów higienicznych związanych z utrzymaniem w czystości ciała osoby chorej.

Umiejętny dobór materiałów, środków, przyborów i sprzętu do wykonywania zabiegów higienicznych.

1

2

3

4 5 6

43

44

45

46

  1. Zaspokajanie potrzeby odżywiania i wydalania

/4 godziny

Algorytmy wykonywania czynności.

Higiena pacjenta z cewnikiem.

Pielęgnacja pacjenta z pielucho majtkami.

Pielęgnacja stomii.

Obserwacja wydalin.

Pomiar i ocena objętości

płynów przyjętych i wydalonych

Karmienie i pojenie pacjenta

Karmienie chorego przez zgłębnik oraz gastrostomię

Pomoc w oddawaniu moczu i stolca.

Pacjent z zaparciami i biegunką.

Postępowanie z pacjentem ze stomią..

Udział i kontrola gospodarki wodnej – bilans płynów

Pomoc osobie chorej podczas spożywania posiłków

Pomoc osobie chorej w czynnościach związanych z wydalaniem.

47,48

49,50,

51,52

53,54

55

IV.Przemieszczanie/ Ułożenie chorego w łóżku

/9 godzin

Algorytmy wykonywania czynności

Przemieszczenie i ułożenie chorego na wózek leżący, oraz na wózek inwalidzki

Pozycje chorego w łóżku/ profilaktyka p/odleżynowa

Ułożenie chorego w pozycji wysokiej, na boku, z porażeniem

Sadzanie chorego w łóżku.

Pomaganie choremu przy wstawaniu z łóżka i pionizacji

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zmianie pozycji i przemieszczaniu się

Zapewnienie choremu bezpiecznego i wygodnego ułożenia w łóżku

Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego

1

2

3

4 5 6

56,

57

58,59

60

61

62,63

64,65

 Diagnozowanie stanu chorego / 10godzin

Pomiar temperatury ciała, zasady opieki nad pacjentem z

gorączką, prowadzenie dokumentacji

Skala AVPU

Pomiar liczby i ocena jakości oddechów

Pozycje ułożeniowe, oklepywanie klatki piersiowej, ćwiczenia oddechowe

Ocena zabarwienia skóry, zmian skórnych, napięcia, obrzęków

Miejsca pomiaru tętna, sposób, częstość tętna.

Zasady wykonania pomiaru RR

Termoregulacja.

Ocena świadomości pacjenta

Oddychanie . Rozpoznawanie i postęp. w przypadku duszności. Podawanie tlenu.

Zasady usprawniania układu oddechowego

Ocena skóry i tkanki podskórnej

Pomiar tętna .Dokumentacja wyników pomiaru

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, dokumentowanie zabiegu.

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

Umiejętnośc dostrzegania zaburzeń w funkcjonowaniu układów i narządów.

Wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych.

1

2

3

4 5 6

66,67

68,69

70

71

Zabiegi przeciwzapalne

/ 6 godzin

Założenie kompresu/okładu rozgrzewającego, stosowanie termoforu

Założenie worka z lodem, założenie okładu /kompresu chłodzącego, założenie kompresu wysychającego, kompresy żelowe

Zasady i sposób wykonania zabiegu

Stosowanie ciepła suchego i wilgotnego

Stosowanie zimna, suchego i

wilgotnego

Autohemoterapia – bańki lekarskie

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

Wykonywanie zleconych zabiegów p/zapalnych

72

73

74

  1.  

Zapobieganie, profilaktyka zakażeń

/3 godziny

Algorytmy postępowania

Zastosowanie środków dezynfekcyjnych

Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk

Dekontaminacja rozlanych płynów zakaźnych, postępowanie z odpadami medycznymi

Postępowanie po ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny

Dezynfekcja i mycie przyborów toaletowych i narzędzi używanych podczas zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
1

2

3

4 5 6

75,76

77,78

79,80

81,82

83,84

85

Udzielanie I pomocy

/ 11 godzin

Studium przypadków.

I pomoc w przypadku krwotoków, zachłyśnięcia, niewydolności krążenia i oddychania

Algorytm postępowania wg ERC, wytyczne 2010

Omdlenie, padaczka, udar, śpiączki – rozpoznanie, postępowanie, układanie pacjenta w pozycji bocznej ustalonej, p/wstrząsowej

Postępowanie w przypadku urazów kończyn, brzucha, kręgosłupa

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia

BLS – podstawowe czynności resuscytacyjne

I pomoc – utrata przytomności

I pomoc w urazach

Powtórzenie wiadomości –

I pomoc

Obserwacja zmian w stanie zdrowia chorego.

Umiejętne udzielenie I pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia chorego

Pobierz cały dokument
Pracownia zabiegów higienicznych.docx
Rozmiar 25,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6 Zaburzenia psychiczne – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady
8 Wirus HIV i AIDS, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
9 Pielęgnowanie osób z wadą słuchu. Pielęgnacja i obsługa aparatów słuchowych, pracownia zabiegów hi
7 Palenie tytoniu, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
4 Przewlekłe choroby dróg oddechowych – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicz
5 Choroby przemiany materii – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykł
1 Choroby cywilizacyjne i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
2 Choroby układu krążenia – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykład
3 Nowotwory złośliwe – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady sem
12 Zasady ergonomii, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
Pracownia Zabiegow Higienicznych literatura
pracownia zabiegów higienicznych
Obowiązki pracownika z zakresu?zpieczeństwa i higieny pracy
INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, M Ł O D O C
Zabiegi higieniczno
10 Wykonywanie zabiegów higieniczno pielęgnacyjnych
10 Wykonywanie zabiegów higieniczno pielęgnacyjnych
Scenariusz Zabiegi Higieniczne
Jonoforeza i galwanizacja - kolejność zabiegu, Studium kosmetyczne, Pracownia kosmetyczna, Zabiegi

więcej podobnych podstron