Scenariusz konkursu ekologicznego dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży

Pobierz dokument
scenariusz.konkursu.ekologicznego.dla.klas.1.3.doc
Rozmiar 69 KB

Scenariusz turnieju wiedzy ekologicznej podsumowujący ,,Dni ekologiczne

Konkurs ma na celu :

 1. Rozbudzenie świadomości ekologicznej i podnoszenie jej,

 2. Uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody,

 3. Utrwalenie podstawowych pojęć ekologicznych,

 4. Budowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska,

 5. Doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie.

Organizacja konkursu:

-Organizatorem konkursu jest mgr Izabela Surdykowska-Jurek

-Konkurs przebiega w dwóch etapach, etap I opisany został szczegółowo w regulaminie konkursu.

- Dnia 30 kwietnia 2008r. o godz. 10.00 zorganizowany zostanie wspólny dla klas finał konkursu (etap II).

- Każda klasa reprezentowana będzie przez 3 osobową drużynę ( nie mniej niż 2 osoby).

- Turniej odbędzie się w pomieszczeniu klasy II, każda drużyna będzie miała przydzielony stolik.

- Uczniowie z klasy będący pomocnikami drużyny zajmują miejsca bezpośrednio za swoją drużyną.

- W zadaniach : Ekozagadki, Ekoquiz, Ekokalambury drużyna reprezentantów ma prawo skorzysta z pomocy klasy - zastosować tzw. Koło ratunkowe. Każda drużyna ma 2 koła ratunkowe do wykorzystania.

- W każdej konkurencji oceniana będzie prawidłowość, dokładność i szybkość wykonania.

- W każdej konkurencji drużyna będzie otrzymywać punkty. Wygrywa drużyna z największą liczbą punktów.

- Wszelkie nieregulaminowe podpowiedzi łamiące regulamin będą karane poprzez odebranie korzystającej z nich drużynie punktu.

-W razie otrzymania przez drużyny takiej samej liczby punktów, będą zadawane dodatkowe pytania.

-Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwa 2- osobowa komisja złożona z 2 nauczycieli.

- Prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 5 min. dla każdej klasy.

Pomoce dydaktyczne:

-Dekoracja sali gimnastycznej: na ścianach wiszą plakaty
o tematyce ekologicznej, transparenty z hasłami ekologicznymi,

- Żabki - punkty, które będą wręczane drużynom po wykonaniu zadania,

- Tabliczki z literkami P ( prawda), F ( fałsz),

- Puzzle ze zwierzętami,

- Wizytówki z nazwami grup,

- Kartoniki z Ekozagadkami,

- Plansze do zadania na spostrzegawczość,

- Kartoniki z hasłami do kalamburów,

- Rekwizyty Ekozadania - nasiona , wata, woda, doniczki oraz elementy mylące np. grzebień, ołówek.

- Nagrody dla uczestników,

- Dyplomy wykonane na komputerze „RZYJACIEL PRZYRODY”.

PRZEBIEG KONKURSU

Część wstępna

 1. Czynności organizacyjno - porządkowe.

 2. Prezentacje poszczególnych klas: drużyny przedstawią swoje plakaty oraz ciekawostki na temat wybranego zwierzęcia.

Część główna

 1. Ekozagadki - rozwiązywanie zagadek o tematyce ekologicznej, o stopniowanej trudności.

 2. Zadanie na spostrzegawczość -,, Fotografia z wakacji”,

 3. Ekoquiz - stwierdzenie prawdziwości zdań czytanych przez nauczyciela - odpowiedzi Prawda-Fałsz,

 4. Ekozadanie - wysiew rzeżuchy z wykorzystaniem otrzymanych rekwizytów,

 5. Ekokalambury - zabawa ruchowa - odgadywanie nazw zwierząt z prezentacji ruchowej kolegi z drużyny.

 6. Ekopuzzle - układanka wieloelementowa na czas.

Zakończenie

 1. Ogłoszenie końca konkurencji, gratulacje dla uczestników.

 2. Wspólne śpiewanie piosenki ,,Nasza planeta”. W trakcie śpiewania komisja przelicza punkty zdobyte przez drużyny oraz wypisuje dyplomy.

 3. Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród .

 4. Na koniec wszyscy skandują: „BARDZO NAM BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA”.

0x08 graphic

Szkolny konkurs ekologiczny

Regulamin

Konkurs ma na celu :

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap - KLASOWY

Od 31 marca 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008r. uczniowie przygotowują się do konkursu w klasach pod kierunkiem nauczycieli. Wybierany jest 3 osobowy zespół reprezentujący klasę w konkursie, reszta klasy będzie pełniła rolę pomocniczą (tzw. Koło ratunkowe).

W trakcie tego etapu w każdej z klas przygotowany zostanie plakat o tematyce : ,,Chronione ptaki i zwierzęta Polski” (format min. A3). Plakat będzie prezentowany w trakcie II etapu wraz z ciekawostkami na temat zwierzęcia, które także przygotowują uczniowie.

Uczniowie przygotowują się do konkursu wykorzystując materiały dostarczone przez organizatora .

II etap - SZKOLNY

Dnia 30 kwietnia 2008r. o godz. 10.00 zorganizowany zostanie wspólny dla klas finał konkursu. Każda klasa reprezentowana będzie przez 3 osobową drużynę.

Drużyny przedstawią swój plakat oraz ciekawostki na temat wybranego zwierzęcia. Prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 5 min. dla każdej klasy. Jury oceni prezentację biorąc pod uwagę pomysłowość i aranżację całości.

Po prezentacjach uczniowie w drużynach będą rozwiązywać zadania stawiane im przez organizatora:

W zadaniach : Ekozagadki, Ekoquiz, Ekokalambury drużyna reprezentantów ma prawo skorzysta z pomocy klasy - zastosować tzw. Koło ratunkowe. Każda drużyna ma 2 koła ratunkowe do wykorzystania.

W każdej konkurencji oceniane będzie prawidłowość, dokładność i szybkość wykonania. Zadania będą dobrane do wieku uczniów. W każdej konkurencji drużyna będzie otrzymywać punkty. Wygrywa drużyna z największą liczbą punktów.

W trakcie przygotowań do konkursu proszę szczególną uwagę zwrócić na relacje w grupie i w drużynie reprezentującej klasę. Proponuję zabawy wprowadzające typu ,,Zagadki smoka Obiboka” realizowane w formie drużyna + zespół pomocników.

Materiały pomocnicze:

Przykładowe zwierzęta chronione w Polsce:

salamandra plamista, żółw błotny, jeż, zając bielak, wiewiórka, nietoperze, ryś, żbik, żubr, kozica, niedźwiedź brunatny, ślimak winniczek, bóbr.

Ekokalambury:

Naśladowanie zwierząt bez wykorzystywania głosu.

Zwierzęta:

Ekozadanie:

wysiew rzeżuchy- uczniowie otrzymają watę, nasiona , doniczkę, wodę i inne przedmioty utrudniające zadanie czyli zupełnie do wysiewu niepotrzebne, które należy odłożyć na bok (np. grzebień).

Ekozagadki:

Zagadki o tematyce ekologicznej zawarte w zestawach ,,Zagadki smoka Obiboka”.

EKOQUIZ:

 1. Kupując w sklepie należy poprosić o jak najwięcej torebek foliowych. (F)

 2. W czasie suszy można wchodzić do lasów i rozpalać ogniska (F).

 3. Przyjacielem środowiska jest ten, kto wyrzuca śmieci w krzaki, żeby nie było ich widać(F).

 4. Rolnicy nie powinni wypasać bydła w pobliżu dróg i fabryk, gdyż krowy znajdujące skażoną trawę produkują skażone mleko. (P).

 5. Należy sprzątać po swoim psie. (P)

 6. Nie należy dokarmiać ptaków zimą. (F)

 7. W lesie nie wolno hałasować . (P)

 8. Fabryki powinny wylewać zanieczyszczoną wodę do rzek. (F)

Ekopuzzle:

Układanka do 24 elementów.


Pobierz dokument
scenariusz.konkursu.ekologicznego.dla.klas.1.3.doc
Rozmiar 69 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz spotkania wigilijnego z rodzicami, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej
Cykl dwóch scenariuszy wokół tematu Z energią chrońmy klimat, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plik
ROZP Premia dla Ml Rolnika, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
scenariusz andrzejkowy, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
6 - Znaczenie konformizmu w systemie kontroli spol. sms, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plikó
BAD Rynkowe i mark - ściąga(1), zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
krzyżówki III gimn, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
histo plan cw, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
ściąga 3a., zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
Rozmowa głównym warunkiem skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców, zchomikowane, 35 000 ed
rel, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
zarządzanie i organizacja ściąga Nico, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
Ściąga 3(2), zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
Zarys historii procesu beatyfikacyjnego ks, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej b
Health, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
ustawowe dziedziczenie gos.rol, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży
Gulasz po mazursku, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej branży

więcej podobnych podstron