pytania na egzamin z logistyki, Gospodarka magazynowa, Logistyka

Pobierz dokument
pytania.na.egzamin.z.logistyki.gospodarka.doc
Rozmiar 56 KB

Pytania na egzamin z logistyki (Staniewska)

1. Pojęcie logistyki

Logistyka - zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach; dziedzina wiedzy o procesach logistycznych w gospodarce oraz sztuce zarządzania tymi procesami.

2. Składniki i cele logistyki

 1. zapewnienie właściwego poziomu obsługi klienta

 2. umocnienie pozycji rynkowej, sprostanie potrzebom rynkowym

 3. redukcja kosztów

3. Produkt logistyczny

Towar będący przedmiotem przepływu w kanale logistycznym.

4. Cechy produktu logistycznego.

 1. możliwość zmniejszenia kosztów transportu

 2. zwiększenie dostępności produktu

 3. możliwość zakupu produktu spełniającego te same zadania ale np. trwalszego, lżejszego, tańszego i jakościowo lepszego

 1. wprowadzenie

 2. wzrost sprzedaży

 3. dojrzałość

 4. spadek wartości sprzedaży

5. Struktura produktu

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

6. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych

Środki techniczne wykorzystywane do fizycznego przepływu produktów utrzymania zasobów oraz procesów informacyjnych, sposoby ich użycia a także systemy ich wykorzystania.

System techniczno-organizacyjny, którego podstawowym kryterium optymalizacji powinna być minimalizacja kosztów logistycznych przy zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych.

7. Zadanie infrastruktury procesów logistycznych

Umożliwienie sprawnego i ekonomicznego przebiegu funkcji transportowych, manipulacyjnych, ochrony zapasów itp.

8. Ogólny podział infrastruktury

 1. transport kolejowy

 1. transport samochodowy

 1. transport lotniczy

 2. żegluga śródlądowa i morska

 3. transport rurociągowy

 1. budynki i budowle

 2. środki manipulacji i transportu

 1. urządzenia magazynowe

- infrastruktura informatyczna

 1. sprzęt informatyczny

 2. oprogramowanie

9. Logistyczne funkcje opakowań

10. Pojęcie systemu logistycznego i elementy

Celowo zorganizowane i zintegrowane w obrębie danego układu gospodarczego przepływu materiałów i produktów oraz odpowiadającemu im informacji umożliwiające optymalizację zarządzania łańcuchami dostaw.

Elementy:

11. Teza dotycząca organizacji logistyki w przedsiębiorstwie.

Teza dotycząca organizacji logistyki zakłada wysoką koncentrację zadań logistycznych w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych, co ułatwia koordynację procesów w sferze logistyki i skali całego przedsiębiorstwa.

12. Zarządzanie logistyczne - pojęcie (elementy składowe)

Wkomponowanie logistyki w system zarządzania przedsiębiorstwem w taki sposób, aby cele logistyki były jednocześnie podstawowymi celami zarządzania.

Elementy składowe: formułowanie strategii, planowanie, sterowanie, kontrola ( w sposób efektywny i minimalizujący koszty) procesami przepływu i magazynowania: surowców, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do miejsc konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta oraz ich zaspokojenia.

13. Obszary zarządzania

14. Istota zarządzania łańcuchem dostaw i podstawowe zasady

Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy planowania, sterowania i kontroli przy pomocy łańcucha dostaw obejmującego wszystkie fazy tworzenia wartości logistycznej. Jego zadaniem jest dążenie do skoordynowania przebiegu dostaw z potrzebami ich następnych odbiorców przy uwzględnieniu czas, kosztów dostaw, kosztów zapasów i innych czynników.

Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia:

Zasady zarządzania:

15. Organizacja dostaw

16. Przedmiot logistyki dystrybucji

Przemieszczanie surowców, materiałów, wyrobów gotowych od miejsc ich wytworzenia na rynek lub bezpośrednio do użytkownika lub konsumenta.

17. Przyczyny utrzymywania zapasów

Głównym powodem tworzenia zapasów jest wyrównanie różnych intensywności strumieni przepływów

Oddziaływanie (eliminacja) czynnika losowego, asekuracja np. na wypadek wystąpienia większych potrzeb oraz zabezpieczenia przed opóźnieniem lub brakiem dostaw. Zakup w celu uzyskania niższej ceny.

18. Rysunek zawierający charakterystykę pojęć logistycznych

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
zapas zapas max

0x08 graphic
wielkość partii dostaw

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
zapas min

zapas bezpieczny

czas

moment dostaw cykl dostaw

Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl

PRODUKT LOGISTYCZNY

UBEZPIECZENIE

MAGAZYNOWANIE

RĘKOJMIA

KREDYTY

KONSERWACJA

TRANSPORT

GWARANCJA

REMONTY

ŁADUNEK

TOWAR CECHY FIZYCZNE

JEDNOSTKI ŁADUNKOWE

PRZESTRZENNOŚĆ

OPAKOWANIE

MARKA

POSTAĆ

WAGA

KSZTAŁT

JAKOŚĆ


Pobierz dokument
pytania.na.egzamin.z.logistyki.gospodarka.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytanie na egzamin-logistyka-wojciechowski, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
pytania na egzamin moje, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Koncepcje zarządzania, bd
Opracowane pytania na egzamin z Prawa Gospodarczego Publicznego, Prawo gospodarcze
Logistyka ost Pytania na egzamin magisterski
Logistyka pytania na egzamin-gr 7, UE Katowice, II stopień sem2, LOGISTYKA
Pytania na egzamin z Planowania logistycznego
Logistyka ost Pytania na egzamin magisterski
POLITYKA GOSPODARCZA - opracowane pytania, POLITYKA GOSPODARCZA - PYTANIA NA EGZAMIN
POLITYKA GOSPODARCZA - opracowane pytania, POLITYKA GOSPODARCZA - PYTANIA NA EGZAMIN
Przykladowe pytania na egzamin, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr IV, analiza instrumentalna
Zagadnienia na egzamin z logistyki, PWSZ Kalisz, Zarządzanie logistyką, Rok 2, Podstawy logistyki
pytania na egzamin, Archiwum, Semestr VII, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Egzamin z Gospodarki, Egzamin Z Gospodarki - Opracowanie - Ibri, Sergie, Pytania na egzamin z przedm
pytania na egzaminie msg, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
Gospodarka światowa pytania na egzamin MAKROEKONOMIA
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)

więcej podobnych podstron