analiza egzamin 2010(1), technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności

Pobierz dokument
analiza.egzamin.2010.1.technologia.zywnosci.doc
Rozmiar 50 KB

1. Do czego sluży deflegmator

2. Jak oznaczyć zawartość ditlenku siarki w czerwonym winie? Napisz reakcję.

3. Jak oznaczyć zawartość kwasu L-dehydroaskorbionwego w roztworze słabo zabarwionym.

4. Napisz wszystkie reakcje dla etapu mineralizacji w metodzie Kjeldahla pośredniego oznaczania białka.

5. Zadanie do obliczenia - jakieś dziwne 4 dane i obliczyć proecntową zawartość popiołu chyba
6. Na czym polega błąd oczytu?
7. Co to jest kwasowość lotna?
8. Wymień i scharakteryzuj 4 parametry profilu tekstury.
9. Podaj definicje produktu zafałszowanego.
1 średnia probka laboratoryjna,
2.metoda koperty i stozka ścietego;
3 .metoda precyzyjna;
4.co to analiza sens;
5.ktorys z progów(co to)
6.jedna z metod na oznaczanie
7.pyt do jakich metod zaliczymy metody: duo-trio, trojkatowai parzysta.
8.Co to aromat cierpkosc,
9.na !00% bylo o Areometrach chyba o oeschlego lub baume.
10.z pomiarów piknometrycznych bylo zadanie
11.o wiskozymetrach jakie urzadzenia
12 .Bylo takie pyt o krzywej lepkosci chyba jak sie zmienia ( to jest na str 85 u gory- to jest wraz z szybkoscia scinania)
13.oczywiscie kwasowosc i to byla lotna
14.zadanie ze stopni
15.zadanie z oznaczania wody
16t.zw suchej substancji
17.o destylacji azeotropowej
18.ekstrakt rzeczywisty lub bezcukrowy
19.o białku tez cos było
20.pyt co to jest liczba estrowa lub jodowa i było zadanie do tego
21.chyba było pyt, do czego służy metoda kreisa
22.ktoras z metod oznaczania cukrów
23.co to as pektynyj24ak oznaczamy alkohol chodziło o alkoholomierz trallesa i richterabylo
24 .które z metod służą do oznaczania chlorków i było kila wymienionych
25.co służy do strącania nadmiaru siarkowodoru 9str 195)
26. cos z konserwantów

1.Areometr Baume
2.Zasada oznaczania lepkości przy pomocy wiskozymetru Hopplera-budowa
3.Kwasowość lotna i jej pomiary
4.Definicja stopni Soxhleta
5.opisać i narysować zestaw do destylacji z parą wodną
6.Oznaczanie wilgotności miękiszu chleba metodą odwoławcza-wzór na obliczanie wilgotności
7.ogólna def ekstraktu
8.Metoda
Kjeldahala-reakcje
9.Na jakiej zasadzie oblicza się zawartość białka w metodzie Kiejdahla
10.Liczba kwasowa
11.Liczba zmydlania
12.co to jest cukier inweetowany
13.Jakie odczynniki są używane do usuwania substancji przeszkadzających w oznaczaniu cukru
14.Metoda Bertranda
15.Metoda Luffa-Schoorla
16.Metoda Lane-Eynona
17.Metoda Munsona-Walkera
18.jaka substancja najlepiej rozpuszcza skrobie
19.Zasada refraktometrycznego oznaczania alkoholu
20.Zasada absorpcyjnej spektrometrii atomowej
21.oznaczania chlorków
22.oznaczanie wapnia
23.opisać tiamine
24.ryboflawine,niacynę, kobalaminę,opisać kwas askorbinowy
25.oznaczanie alkoholu w piwie
26.próg różnicy
27.wspólczynnik wazkości

kolba ssawkowa
metoda trójkatowa i parzysta, w której uzywa sie standardu
metody posrednie oznaczania bialek, co to i opisac jedna z nich
aparat do destylacji prostej, do czego
jak oznaczyc so2 w ciemnym winie|
Metoda Volharda do czego słuzy i na czym polega
Co to sa pektyny i jak je oznaczyc
Jakie rodzaje kwasowosci wyst w produktach spozywczych (tak jakos to szlo)
Gęstość względa, bezwzgledna - jednostka i jak je oznaczyc
Wymienic wiskozymetry kapilarne i napisac do czego sluża i na jakim prawie opiera sie pomiar

Co znaczy "zawartość cukrów ogółem" i "zawartość cukrów po inwersji"
Liczba zmydlenia i jak ja oznaczyc
Jak oznaczyc kwas L - dehydroaskorbinowy


1. I etap Kiejdahla - wzory
2. 5 cukrów które można oznaczyć bezpośrednio Bertrandem
3. błąd gruby
4. błąd paralaksy
5. etapy analizy jakości tłuszczów
6. przeliczyć na stopnie soxleta- henkla
7. 5 parametrów jakimi można opisać gruszkę
8. obliczyć zawartość białka w s.s (była podana wilgotność i ilość azotu)
9. obliczyć zawartość popiołu w produkcie (podane masa produktu, zawartość w niej popiołu, masa i suchej subst. próbki i zawartość w niej popiołu) 8/
10 jak oznaczyć zawartość alkoholu w soku- wzory

1. metoda kiejdahla oznaczono ze w 50 g probki znajduje sie 2 g azotu oblicz procentowa zawartosc biala w tej probce
2. stopnie soxhleta, S-H, T podaj definicje i olicz ile ich powstalo gdy zuzyto 5 cm3 0,1 M NaOH do zmiareczkowania 50 cm3 mleka
3.analiza sensoryczna co to jest? metoda sredniego bledu na czym polega i do jakiej metody sie zalicza
4.jak oznaczyc ditlenek siarki
5.metoda Lane-Enona na cyzm polega
6.metoda soxhleta, narysowac aparat
7.wrazliwosc sesnosryczna i jakie czynniki fizjologiczne na nia wplywaja
8.suszenie termincze jak to przebiega co sie oznacza
9.co to jest tłuszcz surowy i jak go oznaczyc
10.lepkosc dynamiczna jak sie ja oznacza za pomoca wiskozymetru Hoplera

1) przy współczynniku przeliczeniowym 6,45
5).. i jak się oznacza ilość cukrów redukujących.
6).. i opisać tą metodę
9) Tutaj chodziło o włókno surowe a nie tłuszcz;) i trzeba było wiedzieć, że tylko dwie metody są dobre ( Sharrera- Kurshnera i Henneberga-Stohmanna)

-oznaczenie wit C w soku z porzeczek
- oznaczenie so2 wolnego i związanego
- oznaczenie alkoholu w soku pomarańczowym
-co to współczynnik ważkości
- stopnie T,S, SH

To co pamiętam:
otwarte:
oznaczanie wit C metoda Tillamansa + reakcje
narysować zestaw do destylacji prostej i do czego jest stosowany napisać
narysować działający aparat Soxhleta
przeliczyć na stopnie S SH i T
zestaw do sączenia pod próżnią narysować
napisać wzór Biota i do czego się stosuje
co to lepkość i jej jednostki
odczynniki Carreza I i II- ich wzory i gdzie i po co się stosuje

zamkniete:
oznaczanie azotanow V w miesie
oznaczanie witaminy D
co sie oznacza w piknometrach ( w sensie gestosc/lepkosc)
skala hedoniczna do czego stosowana
do czego stosuje sie piec muflowy (mineralizacja na sucho)
jaka reakcja zachodzi w aparacie Parnasa Wagnera - chodzilo o reakcje NaOH z siarczanem amonu
zawartosc wody w materiale trzeba bylo sobie obliczyc, byla podana masa piknometru, masa piknometru z probka przed i po suszeniu (75%)
co to jest inwertowany cukier (zhydrolizowana sacharoza)
oznaczanie SO2 w mocno zabarwionych r-rach
jakimi metodami można oznaczyć ekstrakt
wykrywanie obecności aldehydu malonowego (kwas 2-tiobarbiturowy
odczynnik Hanusa wykorzystywany do liczby jodowej
co to próg rozpoznania
które z wymienionych naczyń jest mianowane (wymienione były kalibrowany kolbki/pipeta i coś tam jeszcze)
o czym świadczy wybranie jednego produktu spośród innych (że produkt jest preferowany, że produkt jest akceptowany, że produkt ma bardzo dobrą ocenę w skali punktowej)
co można wyznaczyć stosując metodę stałego bodźca (próg różnicy)
7 stopni Oe jaka to gęstość
butyrometr w jakiej metodzie stosowany
co jest potrzebne do obliczenia lepkości przy użyciu Hopplera wiskozymetru (stgała kulki, gęstość kulki i cieczy i czas przepływu kulki)
metody pośrednie oznaczania białek: Dumasa, Kjedahla i Kofranyiego
co to są pektyny (zmetylowany kwas polighalakturonowy)

A wice, byly 32 pytania.
W zestawie istnialo 8 pytań otwartych tj. Narysuj zestaw do sączenia pod ciśnieniem, opisać oznaczanie wit. C w rozworze słabo zabarwionym, narysuj zestaw do destylacji prostej i napisać jakie związki sie nia rozdziela, napisac co to jest lepkosc i w jakich jednostkach sie podaje, wzor Biota i opisac, narysowac dzialajacy(!) aparat Soxhleta i opisac ten zestaw, stopnie T,S i SH dla 10cm3 0,25M NaOH zuzytego na miareczkownie 75 cm3 mleka, plyny Carreza do czego sie stosuje i jakie reakcje zachodza po zmieszeniu ich ze soba.
Reszta pytan byla bardzo zroznicowana. Pytania otwarte licza sie podwojnie przy ocenianiu.
Tym razem obeszlo sie bez budzika;]
Powodzenia:)

Pytania otwarte z I terminu tż:
1. narysój zestaw do destylacji z para wodną
2.Zastaw do destylacji azeotropowej
3.Wzór Biota i gdzie się stosuje
4.Co to jest daltonizm smakowy i jak go wykryć, jakich substancji użyć
5.napisz równania reakcji Kiejdahla z etapu mineralizacji
6.Obliczyc stopnie S, SH i T mając dane, że zuzyto 10 cm3 0,1 M NaOH na 75 cm3 mleka
7.napisać równianie reakcji z kwasem L-dehydroaskorbinowym dla słabo zabarwionego r-r

test:
1. szkło miarowe.
2. próg rozpoznania
3. metoda punktowa
4. prog różnicy - wykres
5. areometr Brixa
6. areometr Oeschle - stopnie do przeliczenia
7. sucha masa - zadanie
8. areometr Trallesa
9. piknometr - co oznaczamy
10. Hoppler - jakie prawo (Stokesa)
11. ekstrakt bezcukrowy
12. co możemy oznaczyć refraktometrycznie
13. deflegmator - jakie pary zawraca - wyższe
14. LN
15. próba Kreisa - co się dodaje oprócz aldehydu i floroglucyny
16. co należy zrobić z sacharozą przed dodaniem Bertranda - zhydrolizować.
17. Carrezy - klarowanie białek
18. pektyny
19. metodę Mohra gdzie się stosuje
20. jeśli sok zawiera 3 g/kg alkoholu to czym nie możemy tego oznaczyć?
21. mineralizacja na sucho - popiół
22. wit D - oznaczanie
23. ditlenek siarki, co jest wskaźnikiem - skrobia
24. w jakiej formie wyst. najczęściej wit C.
co to jest błonnik surowy i jak sie go oznacza

Pytania z dziś z tż termin II
1. narysój zestaw do destylacji prostej i do czego służy
2.Zastaw do Soxhleta
3.Wzór Biota i gdzie się stosuje
4. Płyne Carreza-wzory, reakcja, do czego służą
5. ? chyba ozaczanie wit C
6.Obliczyc stopnie S, SH i T mając dane, że zuzyto 10 cm3 0,25 M NaOH na 75 cm3 mleka

test:
1. Co ustalamy w próbie stałego bodźca: podwójną wartość progu różnicy
2. Metoda punktowa-jak obliczyc średnią
3. Białko metogą pośrednią obliczamy przy pomocy metod: Dumasa, Kiejdahla,Kofraniego
4. Do czego używamy siarczku sodu i kwasu siarkowego VI... : do redukcji kwasu L-dehydroaskorbinowego do L-askorbinowego
5. Wskazanie areometru wynosi 5 Oe jaka to gęstość? : 1,005
6. Co można mierzyc piknometrem?
7. Co potrzeba do obliczenia lepkości-jakie dane- przy użyciu wiskozymetru Hopplera?
8. obliczyc sucha masę-były dane
9. przy pomocy czego wyznaczyć zawartość ekstraktu- dwie metody
10. Jaka reakcja zachodzi w kolbie destylacyjnej aparatu Parmasa Wagnera
11. czego używamy do wykrycia aldehydu malonowego
12. co to są pektyny
13. gdzie używamy pieca muflowego
14. oznaczanie wit D
15. oznaczanie azotanów V


Pobierz dokument
analiza.egzamin.2010.1.technologia.zywnosci.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AA Analiza i ocena jakości żywności, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 4 SEMESTR, Analiza ż
wyniki, technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności
TEST 1 - Kopia, 2 rok, analiza, analiza i ocena jakości żywności, egzamin
W 5, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
Analiza i ocena jakości żywności W D 1
sprawozdanie oznaczanie sacharydów, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
tłuszcze, 2 rok, analiza, analiza i ocena jakości żywności
W 7, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
wyróżniki jakości całe, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
cukry, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
sprawko oznaczanie zawartości białka, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
Kalibrowanie i wzorce, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
Zerówka z Analizy 2008r, ! UR Towaroznawstwo, II ROK, MOJP, Analiza i ocena jakości żywności
W 6, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
białka, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
exam z analizy pyt, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
W 1, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
TEST 3, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności

więcej podobnych podstron