Procedura postępowania z brudną bielizną, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny

Pobierz dokument
procedura.postepowania.z.brudna.bielizna.doc
Rozmiar 34 KB

Pieczęć placówki……………………………………………………………

POSTĘPOWANIE

Z BRUDNĄ BIELIZNĄ

I. CEL

Procedura dotyczy zasad prania i dezynfekcji bielizny, odzieży ochronnej oraz

nakładek bawełnianych (mopów) do sprzątania stosowanych w gabinetach lekarskich

II. ODPOWIEDZIALNOSC

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada każdy pracownik . Za

wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem odpowiada lekarz (praktyki

indywidualne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu

pracownik.

III. ZASTOSOWANIE

Działania zmierzające do stworzenia w gabinetach lekarskich środowiska czystego i wolnego od drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników muszą również uwzględniać prawidłowe postępowanie z brudną i czystą bielizną.

Ze względu na skażenie bielizny drobnoustrojami, powinno być stosowane odpowiednie postępowanie zmniejszające ryzyko przeniesienia potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów na pacjentów, pracowników lub do środowiska zewnętrznego.

Podstawowe uniwersalne zasady postępowania to:

 zminimalizowanie narażenia pracowników i środowiska na zanieczyszczenie

drobnoustrojami pochodzącymi z bielizny, czyli ograniczenie kontaktu -

odizolowanie zanieczyszczonej bielizny w gabinecie lekarskim, w czasie transportu i

w zakładzie pralniczym,

 poddanie brudnej bielizny procesom prania i dezynfekcji w pralni, lub przeznaczonym do tego pomieszczeniu w obrębie gabinetu lekarskiego, w przeznaczonych do tego celu urządzeniach pralniczych;

 ochrona upranej i zdezynfekowanej bielizny przed wtórnym zanieczyszczeniem w

pralni, w czasie transportu i magazynowania, aż do momentu jej użycia, czyli

dostarczenie użytkownikowi bielizny czystej i wolnej od drobnoustrojów.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA

 Brudną bieliznę oraz odzież roboczą lub ochronną przechowuje sie w wydzielonym

pomieszczeniu lub miejscu, w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i

odpowiednio oznakowanych pojemnikach, które po napełnieniu niezwłocznie usuwa

sie poza gabinet.

 Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno odbywać sie poza

przychodnią w pralni spełniającej wymogi dla prania bielizny pochodzącej z zakładów

opieki zdrowotnej.

 Transport brudnej bielizny do pralni przeprowadzany jest w szczelnie zamykanym

pojemniku, który poddawany jest procesowi mycia i dezynfekcji.

 Dopuszcza sie pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej w przychodni, jeżeli posiada on odrębne pomieszczenie na podręczna pralnie, spełniające wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków.

V. INFORMACJE POZOSTAŁE

Niedopuszczalne jest pranie bielizny i odzieży ochronnej przez pracowników we

własnym zakresie w domach prywatnych!!!

Środki stosowane do prania i dezynfekcji bielizny musza posiadać wymagane atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytkowania potwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny.

Usługi powinny być zlecane pralniom przystosowanym i posiadającym wyposażenie do prania bielizny pochodzącej z zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowy warunek to, „zachowanie bariery higienicznej, tj. całkowite wyeliminowanie stykania sie bielizny czystej z brudna oraz pracowników z tych dwóch stref”.

Osoba odpowiedzialna za nadzór i przestrzeganie procedury:

  1. …………………………………….


Pobierz dokument
procedura.postepowania.z.brudna.bielizna.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym, procedury medyczne - gabine
Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, procedury medyczne - gabinet stomatolo
Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych, procedury medyczne - gabinet stomat
Procedura higienicznego mycia i pielegnacji rąk, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, procedury medyc
Procedura mycia i dezynfekcji twardych, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych, procedury medyczne - gabinet st
Procedura higienicznej dezynfekcji rąk, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Procedura mycia i dezynfekcji lodówek, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Plan higieny, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym, procedury medyczne - gabinet sto
Procedura mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych, procedury medyczne - gabinet stomat
Procedura przechowywania materiału po sterylizacji, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Procedura otwierania opakowań sterylnych, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe, procedury medyczne - gabinet stomatol
Materiał skażony i odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym procedury

więcej podobnych podstron