Program działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie na hałas1, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Hałas

Pobierz dokument
program.dzialan.organizacyjno.technicznych.doc
Rozmiar 41 KB

Program działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie na hałas

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne - Dz.U.05.157.1318)

W związku z przekroczeniem normy hałasu oraz wartości progów działania na stanowiskach spawania MAG, cięcia proflili oraz ślusarza-montera, należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia narażenia pracowników na hałas oraz objąć ich profilaktyką medyczną.

Przy planowaniu i podejmowaniu działań korygujących lub zapobiegawczych zaleca się stosowanie środków ochrony przed hałasem w następującej kolejności:

Zakres niezbędnych działań:

  1. Dokonanie odpowiedniej konserwacji maszyny poprzez eliminację hałasu odbitego (przegląd - odpowiednie smarowanie, wyważenie części).

  2. Zastosowanie materiałów pochłaniających dźwięk.

  3. Objęcie pracowników narażonych profilaktycznymi badaniami audiometrycznymi (przez pierwsze trzy lata - badania raz do roku).

  4. Informowanie i szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami pracy

  5. Zapewnienie stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony słuchu.

PLAN DZIAŁAŃ

Działanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Odpowiedzialny

Potwierdzenie realizacji

(zapisy, rejestry)

Dokonanie odpowiedniej konserwacji maszyny poprzez eliminację hałasu odbitego (przegląd - odpowiednie smarowanie, wyważenie części).

Co pół roku

Kierownik produkcji

Rejestr przeglądów maszyn i urządzeń

Zastosowanie materiałów pochłaniających dźwięk

Zadanie jednorazowe lub wymiany w razie potrzeby

Pracodawca

Notatki z przeglądów stanu bhp, wyniki pomiarów

Objęcie pracowników narażonych profilaktycznymi badaniami audiometrycznymi

Na bieżąco

1 raz w roku

Pracodawca

Zaświadczenie lekarskie, kopia skierowania

Informowanie i szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami pracy

(jako temat w programie szkoleń)

Każdorazowo w trakcie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp

Na bieżąco

Służba bhp, Kierownik produkcji

Karty szkoleń bhp, zaświadczenia

Zapewnienie stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony słuchu

Na bieżąco - ciągłe monitorowanie

Na bieżąco

Kierownik produkcji, służba bhp

Notatki z przeglądów stanu bhp oraz stosowania środków ochron indywidulanych

Sporządził: Zaakceptował:

......................................................... .............................................................


Pobierz dokument
program.dzialan.organizacyjno.technicznych.doc
Rozmiar 41 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Program działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie na hałas, BHP i PPOŻ przygotowa
karta oceny ryzyka zaw.na hałas i drgania mechaniczne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Hałas
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instr
wniosek-o-urlop-na-zadanie, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO biuro, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Szkolenia- BHP
ORGANIZACJA OSP, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Jakie ograniczenia czasu pracy dotyczą kobiet w ciąży, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko z
PROGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNO ?RŁOMINO 13
Algebra Roszkowska, ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z AL, Tematy przygotowawcze do egzaminu z Algebry Liniow
Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez działalność organizacji pozarządowych na przykładzie?ntrum
Modelowanie narażenia na działanie wibracji
Działanie pestycydów nie ogranicza się tylko do organizmów szkodliwych
Stosowane środki techniczne umożliwiające ograniczenie hałasu na stanowiskach pracy, Nauka, Ekologia
Wstęp, Poj˙ciem nurkowanie okre˙la si˙ ca˙okszta˙t przedsi˙wzi˙˙ organizacyjnych, technicznych i zab
Program działania pip na 2009
2.2. Modelowanie narażenia na działanie hałasu, Politechnika Poznańska, Inżynieria Bezpieczeństwa, 6
3.3. Modelowanie narażenia na działanie wibracji, Politechnika Poznańska, Inżynieria Bezpieczeństwa,
ograniczanie hałasu program działan, BHP(1)

więcej podobnych podstron