Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy

Pobierz dokument
karta.pracy.barok.epoka.przepychu.mandale.doc
Rozmiar 27 KB

………………………………….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Barok - epoka przepychu.

1. Wyjaśnij znaczenie słowa określającego epokę - barok.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wskaż przynajmniej cztery cechy charakterystyczne stylu barokowego.

  1. ………………………….…….

  2. ………………………………..

  3. ………………………………..

  4. …………………………….….

3. W jakich dziedzinach sztuki styl barokowy odegrał ważną rolę?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wyjaśnij, jaki wpływ miał Ludwik XIV na kształtowanie się sztuki baroku?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Przedstaw umowne daty wyznaczające epokę muzycznego baroku. Wyjaśnij, z jakimi wydarzeniami są one związane.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Pobierz dokument
karta.pracy.barok.epoka.przepychu.mandale.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BAROK - EPOKA PRZEPYCHU - gim, Gimnazjum
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - Co to jest metrum, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron