Egzamin z wyzszej 2004-2005, Studia, III rok, Geodezja Wyższa, wyzsza all

Pobierz dokument
egzamin.z.wyzszej.2004.2005.studia.iii.rok.doc
Rozmiar 22 KB

GiSN : Egzamin 2004/2005

prowadzacy: dr inż. R.Baryla

Pierwszy termin (07.06.2005)
obecni: R.B., K.P., A.T. (pełen luz)
pytanie nr 1 za 2 punkty, pozostałe za 1
z przodu raczej się sciągać nie dało :(

1. Trojkat sferyczny, dane 3 kąty i bok, rozwiązać metodą Legendrea, podać etapy rozwiązania i wzory. (pytanie za 2 punkty, reszta za 1)

2. Wymienić, narysować i porównać wszystkie 3 znane szerokości punktu na elipsoidzie.

3. Opisać normalne i rzeczywiste pole siły ciężkości (definicje powierzchni i lini).

4. Narysować i opisać lokalny układ współrzędnych geodezyjnych i lokalny układ współrzędnych astronomicznych. Podać parametry potrzebne do przejścia między układami.

5. Zjawiska wpływające na zmiane położenia punktu równonocy wiosennej na Sferze Niebieskiej i wpływ tej zmiany na czas gwiazdowy

6. Czasy: TAI, UT1 i UTC, opisać i porównać

Drugi termin (28.06.2005)
ściągać się dało bez problemu, egzamin na pełnym luzie, ale wbrew panującym plotkom, tego samego nie dał.

1. We wzorze Q=srqt(M*N) napisać co to M i N, narysować, podać gdzie są zaczepione itd. Gdzie Q jest max i min (na biegunie czy na równiku)

2. Opisać układy "65" i "2000", odwzoraowania itp. Napisać sposób przeliczania współrzędnych między układami.

3. Opisać współrzędne geodezyjne na elipsoidzie, podać definicje i wzory na przeliczanie (B,L)->(x,y,z) i odwrotnie.

4. Rozwiązać prostokątny trójkąt sferyczny na sferze o promieniu R (taki między południkiem i równoleżnikiem) mając dane a,b (przyprostokątne). Policzyć c, A, B i eksces.

5. Niwelacja precyzyjna niwelatorem libelowym (założenia techniczne, sprzęt, przebieg pomiaru)


Pobierz dokument
egzamin.z.wyzszej.2004.2005.studia.iii.rok.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka