sprawozdanie oznaczanie sacharydów, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności

Pobierz dokument
sprawozdanie.oznaczanie.sacharydow.tz.ur.ii.doc
Rozmiar 42 KB

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI SACHARYDÓW

Ćwiczenie 2: Oznaczanie zawartości cukrów w soku metodą Lane-Eynona.

  1. Zasada metody

Metoda ta polega na redukcji na gorąco alkalicznego roztworu soli miedzi(II) przez bezpośrednie miareczkowanie roztworem cukrów redukujących w obecności błękitu metylenowego jako wskaźnika. Błękit metylenowy ulega odbarwieniu w środowisku zasadowym dopiero po całkowitym zredukowaniu miedzi. Bardzo ważne jest utrzymywanie mieszaniny w stanie wrzenia podczas miareczkowania. Produktem poddanym analizie został sok jabłkowy marki Carrefour.

    1. Równania reakcji:

CuSO4 +2NaOH→Na2SO4+Cu(OH)2

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
HO CH COONa O CH COONa

0x08 graphic
Cu(OH)2+ → Cu + 2H2O

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
HO CH COOK O CH COOK

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
O CH COONa HO CH COONa

0x08 graphic
R-CHO + 2 Cu +2H2O→ Cu2O +2 +R-COOH

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
O CH COOK HO CH COOK

  1. Dane i obliczenia:

Po inwersji:

v roztworu cukru zużyta do miareczkowania 39,4 cm3

m cukru w roztworze w zależności od v roztworu ( odczytana z tabeli) 52 mg

25 cm3 soku - 250 cm3 r-ru

x1 soku - 25 cm3 x1= 2,5 cm3 soku

2,5 cm3 - 100 cm3 r-ru

x2 - 39,4 cm3 x2=0,985 cm3 soku

52 mg - 0,985 cm3 soku

x3 - 1000 cm3 soku x3= 5279,18782 mg= 5,28 g cukru

1 cm3 - 1,045g

1000cm3 - x4 g x4= 1045 g

5,28 g - 1045 g r-ru

x5 - 100 g r-ru x5= 9,1326g cukru

Procentowa zawartość cukru w soku:

X= 9,1326%

Zawartość cukru w soku:

g/ml=9,5435g

g/1 dm3= 95,4353 g

Zawartość sacharozy=Cukry ogółem( po inwersji - po bezpośredniej redukcji)* 0,95

Zawartość sacharozy= (9,1326- 8,19)*0,95=0,89547%

Odp. Procentowa zawartość cukru w soku wynosi 9,1326% w tym zawartość sacharozy 0,89547%.

4. Wnioski:

Producent zadeklarował na opakowaniu soku, że zawiera on 10,5g cukru w 100ml. Nasz wynik wynosi 9,5435g cukru/100ml. Minimalne odchylenie naszego wyniku może być spowodowane ewentualnymi błędami pomiarowymi podczas miareczkowania mieszaniny w stanie wrzenia. Według norm unijnych jeśli dodatek cukru nie przekracza 15 g/l, producent nie jest zobowiązany zadeklarować tego na opakowaniu. Ale gdy jego zawartość jest większa niż 15 g/l, to na opakowaniu należy podać informację, że sok jest słodzony („z dodatkiem cukru”), przy czym cukru nie może być więcej niż 150 g/l.

Ćwiczenie 3: Oznaczanie zawartości cukrów w koncentracie spożywczym metodą Luffa-Schoorla.

  1. Zasada metody:

Metoda ta wykorzystuje właściwości redukujące cukrów. W metodzie tej wodorotlenek sodu zastąpiono węglanem sodu, a winian sodowo-potasowy - kwasem cytrynowym. Ilość zredukowanej miedzi oznacza się bezpośrednio za pomocą metod jodometrycznych, a zawartość cukrów redukujących odczytuje się z tablic na podstawie ilości tiosiarczanu(VI) sodu zużytego do miareczkowania. Produktem poddanym analizie został budyń waniliowy.

  1. Równania reakcji:

2CuSO4 + 4KI→ 2K2SO4 + Cu2I2 + I2

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

  1. Dane i obliczenia:

Bez inwersji:

v 0,1M Na2S2O3 zużyta do miareczkowania próbki ślepej 23,8 cm3

v 0,1M Na2S2O3 zużyta do miareczkowania próbki badanej 21,7 cm3

Masa budyniu 4,9721g

vreagująca= vpróbki ślepej - vpróbki badanej

vreagująca= 23,8 cm3-21,7 cm3=2,1 cm3

4,9721g budyniu - 200 cm3r-ru

x1 g budyniu - 10 cm3 r-ru x1= 0,2486 g budyniu

2,4 mg cukru - 0,2486 g budyniu

x2 mg - 100g budyniu x2= 965,4063 mg cukru=0,9654 g cukru/100 g budyniu

Zawartość sacharozy=Cukry ogółem( po inwersji - po bezpośredniej redukcji)* 0,95

Zawartość sacharozy=

Odp: Zawartość cukru w budyniu wynosi 0,9654 g cukru/100 g budyniu.

4. Wnioski:

Producent zadeklarował na opakowaniu, że zawartość cukru w budyniu wynosi 1,62g/100g budyniu. Nasz zbyt niski wynik może być spowodowany błędami pomiarowymi podczas miareczkowania.


Pobierz dokument
sprawozdanie.oznaczanie.sacharydow.tz.ur.ii.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawko oznaczanie zawartości białka, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
exam z analizy pyt, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
TEST 3, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
W 5, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
W 7, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
wyróżniki jakości całe, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
cukry, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
Kalibrowanie i wzorce, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
W 6, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
białka, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
W 1, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
19.03.10 charakterystyk pr.obróbki cieplnej, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
Biochemia 13, TŻ UR, II rok, Biochemia
Biochemia 1, TŻ UR, II rok, Biochemia
mikrooo - egzamin, TŻ UR, II rok, Mikrobiologia żywności, Egzamin
Zerówka z Analizy 2008r, ! UR Towaroznawstwo, II ROK, MOJP, Analiza i ocena jakości żywności
Biochemia 12, TŻ UR, II rok, Biochemia
Biochemia 6, TŻ UR, II rok, Biochemia
Biochemia 4, TŻ UR, II rok, Biochemia

więcej podobnych podstron