Baśń Słowik, Scenariusze lekcja język polski klasa IV

Pobierz dokument
basn.slowik.scenariusze.lekcja.jezyk.polski.doc
Rozmiar 73 KB

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

Czas: 45 minut

Temat: Nie szata zdobi … - o czym poucza czytelnika baśń Hansa Chrystiana Andersena pt. „Słowik”?

Cel ogólny:

Cele szczegółowe:

Metody pracy:

podające

problemowe

eksponujące

Środki dydaktyczne:

Cele operacyjne - poziom wiadomości, umiejętności i postaw ucznia

Uczeń:

Przebieg lekcji:

I część wstępna (10 minut)

Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności

Wprowadzenie do lekcji:

Przeprowadzenie rozmowy na temat treści baśni „Słowik”

Uświadomienie celu lekcji:

Wyjaśnienie hasła- „Ptak o złotym sercu” - próba odpowiedzi na pytanie: O którym słowiku można powiedzieć, że miał złote serce?

Przedstawienie celu lekcji poprzez nawiązanie do baśni. Zapisanie tematu lekcji.

II Część główna lekcji: (25 minut)

 1. Wyszukiwanie i odczytanie fragmentów opisujących słowiki (prawdziwego i sztucznego)

 2. Oglądanie ilustracji oraz odczytanie informacji gatunkowej na temat słowika - korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

 3. Zespołowe redagowanie opisu o wyglądzie i cechach charakteru ptaka prawdziwego i sztucznego - zebranie zgromadzonego słownictwa i zapisanie w tabelce.

 4. Prawdziwy słowik

  Sztuczny słowik

  Wygląd: mały, niepozorny, pospolity, okrągły łepek, czarne, bystre oczka, krótki dziobek, szaro-rdzawe upierzenie na wierzchu, białe od spodu, ruchliwy ogonek,

  Śpiew: melodyjny, spontaniczny, wybrzmiewający różne melodie,

  Cechy charakteru: uczynny, szlachetny, skromny, wrażliwy, wierny, bezinteresowny, wdzięczny, życzliwy, wyrozumiały, dobry,

  Wartość: bezcenny

  Wygląd: mały, okrągły łepek, wykonany ze srebra i złota, błyszczał i świecił, ozdobiony drogocennymi kamieniami, wysadzały go szafiry, rubiny, brylanty, poruszał ogonem w dół i górę, na szyi miał wstążeczkę Śpiew: po nakręceniu wybrzmiewał tę samą melodię,

  Cechy charakteru: obojętny, zimny, niewdzięczny, fałszywy, pyszny, próżny,

  Wartość: kosztowny, drogi,

  1. Określenie, czym jest wartość - korzystanie ze słownika języka polskiego

  wartość - to, ile coś jest warte pod względem materialnym (cena, koszt)

  - zespół cech właściwych danej osobie, świadczących o jej walorach (zaleta, cnota)

  1. Ustalenie pouczenia wypływającego z baśni. Posłużenie się znanymi przysłowiami łączącymi się z jej treścią.

  Nie wszystko złoto, co się świeci.

  Skromność i cnota droższa od złota.

  Lepsze serce gorące niż pieniędzy tysiące.

  III. Podsumowanie lekcji (10 minut)

  1. Przygotowanie do redagowania opisu słowików. Omówienie pracy domowej. Zapisanie planu i uwag dotyczących opisu.

  1. wstęp - przedstawienie przedmiotu opisu

  2. rozwinięcie:

  - wielkość

  - łepek, oczy, dziób, ogon

  - ubarwienie(upierzenie)

  - głos (śpiew)

  - cechy charakteru

  - wartość

  c) zakończenie - ocena przedmiotu opisu

  Zapisanie wyrazów bliskoznacznych:

  słowik - śpiewak, ptak, ulubieniec cesarza, ptasi artysta,

  był - natura obdarzyła go, wyróżniał się, zdobiły go, odznaczał się, można go poznać, można poznać, zachwycał,

  1. Ocena pracy uczniów. Praca samodzielna - uzupełnianie luk w tekście znanymi zasadami ortograficznymi (Załącznik nr 3)

  Załącznik 1

  1.

  3.

  2.

  4.

  5.

  6.

  7.

  1. Chiński władca - ….. 2. Wynagrodzenie, jakie otrzymał prawdziwy słowik 3. Surowiec, z którego wykonany był sztuczny słowik 4. Dziewczynka, która odnalazła szarego ptaszka 5. Kraj, w którym żył słowik - bohater baśni Andersena 6. Wyraz, którym można określić słowika 7. Przyszła po cesarza

  Załącznik 2

  0x08 graphic
  0x01 graphic

  Załącznik nr 3

  1. Uzupełnij luki w tekście posługując się znanymi zasadami ortograficznymi.

  ….iński cesarz tęsknie spoj….ał ku g….bietom g….r widniejącym na ....oryzoncie.

  Rozmarzył się. Żeby tak być ptakiem i frunąć hen daleko. P….ypomniał sobie mal….tkiego słowika, którego kiedyś chciał por….wnać ze sztucznym.

  Prawdziwy słowik fr.....wał i pięknie śpiewał w p….estworzach, skakał zwinnie z gałęzi na gał....ź. Był szary, mały i pospolity. Był cenny ze względu na swoje ce....y.

  Odznaczał się skromnością, …yczliwością, bezinteresownością.

  Szt….czny słowik nigdy nie opuszczał swej atłasowej rezyd......cji, którą mu cesa..... ofiarował. Był bardzo cenny, bo miał du....ą wartość pienię….ną.

  Ozdobiony był drogocennymi kamieniami. Miał zdolność śpiewania i m....wienia. Poruszał kolorowym ogonem w d....ł i w g....rę. Na szyi miał wstą….eczkę z napisem. Cechowała go obojętność, py….a, niewdzięczność.

  0x01 graphic

  4

  SŁOWIK


  Pobierz dokument
  basn.slowik.scenariusze.lekcja.jezyk.polski.doc
  Rozmiar 73 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  słowik, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Witam się i żegnam, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Przyjaciele, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Śpiąca królewna, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Tajemniczy ogród, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Akademia Pana Kleksa-scenariusz lekcji, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Opis przedmiotu i postaci karta pracy, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Żuraw i czapla, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Dziewczynka z zapałkami, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Przedstawiam siebie i innych, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Przygoda z ó, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Jesienne spotkanie z wiewiórką, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Jakim człowiekiem był prof. Steczko, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Telewizor S. Grochowiak, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Przygoda z u, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Powrót taty, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  Pinokio, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  KONSPEKT LEKCJI J. POLSKIEGO- genealogia, Scenariusze lekcja język polski klasa IV
  globus - rym, Scenariusze lekcja język polski klasa IV

  więcej podobnych podstron