cykl Ambasador przyjaźni 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

Pobierz dokument
cykl.ambasador.przyjazni.3.zhp.przydatne.doc
Rozmiar 99 KB

Prawa Dziecka - Zuchy: Ambasador Praw Dziecka 0x01 graphic

ZBIÓRKA 1

Temat: Kolacja u Ambasadora

Cele: wprowadzenie w tematykę Konwencji Praw Dziecka, wyjaśnienie pojęć: ambasador, ambasada, zachęcenie do zdobywania sprawności.

 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki - powitanie gości przez Ambasadora (zaprzyjaźniony, przebrany harcerz).(wyjaśnienie pojęcia Ambasador, Ambasada),

 2. Uroczyste przyjęcie, wprowadzenie w atmosferę powagi - odczytanie Konwencji Praw Dziecka

 3. Gry i ćwiczenia - rozmowy na przyjęciu (każdy losuje karteczkę z punktem jednym punktem Konwencji, której nie wolno nikomu pokazać- każda jest w 2 egzemplarzach. Zuchy swobodnie chodzą po sali i rozmawiają ze sobą, starając się dowiedzieć, co jest na kartce rozmówcy, ale nie wolno wprost o to pytać).

 4. Piosenki i pląsy - taniec z balonem w tych parach, które powstały podczas poprzedniej gry. Zuchy tańczą, trzymając balony między czołami, para, która upuści swój balonik odpada. Wygrywa ta para, która utrzyma najdłużej swój balonik.

 5. Gry i ćwiczenia - prezentacja poszczególnych punków Konwencji Praw Dziecka. Każda para prezentuje swój punkt.

 6. Gawęda - Złogniew wykradł pewien skarb - Kryształ Praw. Ambasador prosi o pomoc w jego odzyskaniu i mianuje zuchy detektywami.

 7. Gry i ćwiczenia - berek z balonem (każdy przywiązuje sobie balonik do kostki. Na gwizdek należy zniszczyć jak najwięcej balonów deptując po nich, jednocześnie zachowując swój. Wygrywa ta osoba, która ostatnia zostaje z całym balonikiem. W balonikach znajduję się wierszowany fragment Konwencji.

 8. Krąg Rady - Ułożenie Kodeksu Ambasadora, uroczyste mianowanie na detektywów.

 9. Obrzędowe zakończenie zbiórki - krąg przyjaźni, iskierka

Zbiórka 2

Temat: Rozpoczynamy poszukiwania skarbu

Cele: kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, pokazanie, że możemy mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas, zapoznanie z kilkoma znakami języka migowego, ćwiczenie umiejętności krytycznej obserwacji z punktu widzenia innego niż własny.

 1. Obrzędowe rozpoczęci zbiórki - iskierka

 2. Majsterka : wykonanie legitymacji detektywa Ambasadora Konwencji Praw Dziecka.

 3. Gawęda: Przeczytanie pierwszej wskazówki dotyczącej miejsca ukrycia skarbu w liście od Ambasadora..

 4. Poszukiwana maja formę gry po punktach tzn. zuchy odnajdując w określonym miejscu wskazówkę i wykonując zadanie, znajdują informację dotyczącą miejsca ukrycia kolejnej. Pierwsza wskazówka ukryta jest przy wejściu do szkoły.

 5. W wiadomości znajduje się informacja, że mamy wykazać się doskonałymi zmysłami tak jak niewidomi. W parach jedna osoba zamyka oczy, a druga ja\a prowadzi określoną ilość kroków - potem zmiana. Po przejściu określonej odległości kolejny list.

 6. Gry i ćwiczenia - wiemy już mniej więcej jak może się czuć osoba niepełnosprawna (krótka rozmowa z zuchami, jakie pozytywne cechy mogą mieć takie osoby, a jakich często my nie posiadamy). Zadanie polega na tym, ze każda szóstka otrzymuje ksero narysowanego alfabetu migowego. Prowadzący pokazuje jakaś literę a szóstka ma za zadanie przynieść przedmiot zaczynający się na nią. W jednym z przedmiotów znajduje się informacja ,że dalszych wskazówek dostarczy nam osoba czekającą koło placu zabaw. Jest to zaprzyjaźniona harcerka, który za przedmioty znalezione przez zuchy zleca im kolejne zadanie.

 7. Zwiad - szóstki wyposażone w notatniki i przybory do pisania sprawdzają, czy w okolicy niepełnosprawni mogą mieć jakieś utrudnienia w życiu codziennym. Szóstka 1 - okolice poczty, szóstka 2 - okolice apteki, szóstka 3 - piekarnia. Powrót do zuchówki.

 8. W zamian za wykonanie zadania osoba ta wręcza nam kasetę wideo.

 9. Krąg Rady - wspólne napisanie listu do władz miasta z lista utrudnień dla niepełnosprawnych ze wskazaniem zapisów Konwencji Praw Dziecka dot. prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej oraz odwołując do prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dzieci.

 10. Obrzędowe zakończenie zbiórki - iskierka

ZBIÓRKA 3

Temat: Poszukiwań ciąg dalszy

Cele: zapoznanie z różnymi religiami.

 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

 2. Gawęda - obejrzenie kasety wideo otrzymanej podczas ostatniej zbiórki. Jest to film dotyczący rożnych religii. Pod koniec filmu nagrane jest „wystawienie ambasadora” który przekazuje nam informacje, że jego Agenci namierzyli prawdopodobne miejsca ukrycia skarbu. Podaje nam adresy. Co dziwne, miejsc tych jest kilka- dostajemy zlecenie, aby to sprawdzić.

 3. Ciąg dalszy zbiórki zależny jest od Waszych możliwości. My akurat mięliśmy możliwość, aby zuchy pod wskazanymi adresami znalazły kościół katolicki, ewangelicki i ośrodek buddyjski. Ostatnim z adresów był adres internetowy, na którym znajdowały się zdjęcia przedstawiające synagogę i kirkut. Podczas zwiedzania każdego z tych miejsc zuchy odnajdywały tam fragmenty kryształu przyjaźni.

 4. Krąg Rady -Nawiązanie do prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania. Dochodzimy do wniosku, że rozbity Kryształ Praw nie działa. Wspólnie zastanawiamy się, jak można go połączyć.

 5. Obrzędowe zakończenie zbiórki - iskierka przyjaźni.

ZBIÓRKA 4

Temat: Sporządzamy eliksir przyjaźni

Cele: zachęcenie zuchów do refleksji, jakie cechy powinien mieć dobry ambasador Praw Dziecka, zachęcenie do pracy nad tymi cechami.

 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

 2. Gawęda - rozmowa. Tworzymy przepis na eliksir przyjaźni.

 3. Zdobywamy składniki eliksiru. Zuchy poruszają się po trasie wyznaczonej kolorowymi bibułkami. Na punktach stoją zaprzyjaźnieni harcerze.

 4. Liczenie uśmiechów. Zuchy podczas dojścia do lasu liczą uśmiechnięte osoby. Od harcerki stojącej na skraju lasu za podaną liczbę otrzymują pierwszy składnik.

 5. Następna osoba jest bardzo smutna. Dowiadujemy się od niej, że zgubiła tu gdzieś klucz i nie potrafi go odnaleźć. Zuchy pomagają w poszukiwaniach, bo przecież chcąc być dobrymi przyjaciółmi powinniśmy być pomocni. Dostajemy kolejny składnik eliksiru.

 6. Wyścig na trzech nogach. Zuchy dobierają się parami i ustawiają się „ramię w ramię”. Wiążemy parami za nogę w kostce. Zuchy przebiegają określony odcinek. Przyjaciele muszą umieć współpracować.

 7. W następnym liście zawarta jest prośbą o namalowanie portretu swojego przyjaciela oraz niezbędne przybory.

 8. Berek - przyjaciel. Zuch złapany przez berka kuca. Wyratować go może tylko przyjaciel, który przez niego przeskoczy. Na tym punkcie zamiast składnika zuchy otrzymują przepis na sporządzenie eliksiru.

 9. Ponieważ dziwnym trafem znajdujemy się w pobliżu naszego miejsca ogniskowego postanawiamy tam się udać w celu przyrządzenia eliksiru. Gotujemy na ognisku dorzucając kolejne składniki wg. przepisu i wykonując przy tym magiczne pląsy. Następnie zanurzamy w eliksirze fragmenty kryształu, przelewamy do słoika i zakopujemy w oznaczonym miejscu.

 10. Krąg Rady - nawiązanie do prawa do wypoczynku i czasu wolnego. omówienie zadania miedzyzbiórkowego : każdy zuch wykonuje własnoręcznie prezent, który można podarować przyjacielowi.

 11. Obrzędowe zakończenie zbiórki - iskierka przyjaźni.

ZBIÓRKA 5

Temat: Święto Praw Dziecka świętem przyjaźni

Cele: integracja obu drużyn, podsumowanie zdobywania sprawności.

Na ta zbiórkę zapraszamy zaprzyjaźnioną gromadę lub drużynę harcerską. Spotykamy się w miejscu ogniskowym (tam gdzie zakopaliśmy kryształ).

 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki okrzykiem „Długa jest żyrafy szyja, ale dłuższa nasza przyjaźń”.

 2. Gawęda - opowiadanie o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

 3. Ulubione pląsy i zabawy proponowane na zmianę przez obie drużyny.

 4. Krąg Rady - rozmowa o tym, czego nauczyliśmy się podczas zdobywania sprawności oraz o tym jak my możemy rozpowszechniać Prawa Dziecka.

 5. Odkopanie kryształu. O dziwo, w słoiku zamiast niego znajdujemy list - Konwencja praw Dziecka od Ambasadora i znaczki sprawności. Ambasador dziękuje w liście za pomoc, mianuje nas także Ambasadorami Praw Dziecka i nadaje honorowe tego odznaki. Nadanie sprawności, wpis do kroniki.

 6. Uczta przyjaźni - pieczemy na ognisku kiełbaski, chlebek itp.

 7. Wymiana podarunków miedzy członkami drużyn.

 8. Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Wymagania sprawności:

AMBASADOR PRZYJAŹNI

 1. Zorganizowaliśmy spotkanie przyjaźni z cudzoziemcami, skautami z innych krajów.

 2. Urządziliśmy akcję zarobkowa dla potrzebujących dzieci z innych krajów ( wykonanie z papeterii, pamiątek).

 3. Urządziliśmy Dzień Polski, na który zaprosiliśmy naszych zagranicznych rówieśników.

 4. Zorganizowaliśmy spotkanie UNICEF-u, uczestniczyliśmy w debatach, podjęliśmy pewne postanowienia i decyzje. Najważniejsze z nich przekazaliśmy do Polskiego Komitetu UNICEF-u.

 5. Ułożyliśmy własną deklarację praw dziecka.

 6. Zorganizowaliśmy turniej gier z różnych krajów.

 7. Zorganizowaliśmy „Bal u ambasadora".

 8. Byliśmy ambasadorami przyjaźni w szkole i na osiedlu.

UWAGI

BIBLIOGRAFIA

 1. Freed Freud. I M. Być przyjacielem i mieć przyjaciół. Skuteczne techniki wyrabiania własnej wartości.

 2. prawach dziecka „Pentliczek".

 3. „Zuchowe wieści" nr 4/1985, 11/1986, 3/1988.


Pobierz dokument
cykl.ambasador.przyjazni.3.zhp.przydatne.doc
Rozmiar 99 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cykl Ambasador przyjaźni 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Ambasador przyjaźni 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Mały Książę 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Wodnik Szuwarek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Piotruś Pan 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zaczarowana paleta 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Szlachcic-Szlachcianka 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 5, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Jestem w gromadzie 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Piotruś Pan 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Wodnik Szuwarek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Pan Kleks 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Słoneczko - Wilczek 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Człowiek zimy 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Niewidzialna ręka 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

więcej podobnych podstron