Images.ELK.pl - pliki .DOC .PDF

chir.ca+éo+ -ç, 1
Przygotowanie do zabiegu w trybie pilnym i planowym, przygotowanie bliższe i dalsze, psychiczne i fizyczne. Przygotowanie przewodu pokarmowego - środki przeczyszczające. Przygotowanie do zabiegu dzielimy na: Psychiczne,

Pielegniarstwo ginekologiczne
GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE Pytania przygotowała mgr A. Mazur. Do badań serologicznych (grupa krwi próba zgodności) krew pobiera się: Na cytrynian sodu „Na skrzep” Do próbówki z EDTA Wszystkie

Produkcja w warunkach kontrolowanych- rodzaje i znaczenie w leśnictwie., Produkcja w warunkach kontrolowanych- rodzaje i znaczenie w leśnictwie
Produkcja w warunkach kontrolowanych- rodzaje i znaczenie w leśnictwie. Warunki kontrolowane- pod tym pojęciem w szkółkarstwie leśnym rozumie się przede wszystkim metody produkcji sadzonek w środowisku w pewnym stopniu

pytania i odpowiedzi 2
Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie

160 pytan socjologia, 1
Charyzma to: Odmiana przesądów etnicznych Forma religii Forma legitymizacji władzy Konflikt ról Tyle co dyskryminacja Antysemityzm to: przesąd rasowy stereotyp dyskryminacja mniejszości przejaw nietolerancji wszystko to

4 - BAROK, LOS CZŁOWIEKA W TWÓRCZOŚCI MIKOŁAJA SĘPA-SZARZYŃSKIEGO I DANIELA NABOROWSKIEGO
LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. N a z w a: Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej

WZORY 4, POTĘGOWANIE
POTĘGOWANIE am * an = am+n am * an = am-n (dla m>n * a≠0) (am)n = am⋅n (a⋅b)n = an⋅bn (a/b)n = an/bn (dla b≠0) a0=1 WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA (a+b)2 = a2+2ab+b2 (a-b)2 = a2-2ab+b2 (a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+b3 (a-b)3 =

Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr
OBLICZENIA CIEPLNO WILGOTNOSCIOWE Poniższe obliczenia będą miały na celu sprawdzenie , czy wstępnie przyjęte w trakcie projektowania grubości izolacji termicznych są wystarczające , by przegrody pod względem

Opracowanie wymaga (1), Chromatografia w normalnym i odwróconym układzie faz
Chromatografia w normalnym i odwróconym układzie faz Na przebieg i efekty rozdzielania chromatograficznego analizowanej mieszaniny wpływają właściwości układu faza stacjonarna-faza ruchoma. W przypadku stosowania

9.11.2009-mechanizm powstawania głosu
LOGOPEDIA - 9.11.2009 R. MECHANIZM POWSTAWANIA GŁOSU (ANATOMIA I FIZJOLOGIA KRTANI) KRTAŃ Narząd głosotwórczy, położony ok. 3 - 4 kręgu, u dzieci wyżej, później zstępuje. Efektem jest obniżanie głosu. Zbudowana jest z

zachomikowane notatki i wyklady, Tatarkiewicz - Definicja sztuki, Tatarkiewicz - Definicja sztuki
Tatarkiewicz - Definicja sztuki Starożytna a nowożytna definicja sztuki Starożytność sztuka - umiejętność wytwarzania rzeczy (świadoma) według reguł - była to definicja szeroka - obejmowała wiele dziedzin; sztuka

Zarządzanie procesami, zp w1, WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA
ZARZĄDZANIE PROCESAMI TEMAT 1: Podstawowe pojęcia zarządzania procesami. Struktura procesów organizacji - klasyfikacja rodzajowa procesów ZAGADNIENIA Pojęcia podstawowe Struktura procesów Rodzaje procesów Istota i

Deficyt tlenowy, Deficyt tlenowy - to niedobór tlenu w stosunku do zapotrzebowania na tlen w początkowej fazie wysiłku
Deficyt tlenowy - to niedobór tlenu w stosunku do zapotrzebowania na tlen w początkowej fazie wysiłku. Deficyt stanowi zadłużenie tlenowe, które zostaje spłacone po wysiłku lub jeszcze w trakcie jego trwania. Zależne jest to

pedagogika pytania resocjalizacja, ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO RESOCJALIZACJA 1. Przedmiot i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej: Przedmiotem pedagogiki resocjalizacyjnej jest każda jednostka

Ćw. 11- Liczniki asynchroniczne TTL, Politechnika Lubelska
Politechnika Lubelska Laboratorium podstaw elektroniki w Lublinie Ćwiczenie nr 11 Józwik Tomasz, Dubiel Marek, Kopacz Piotr Semestr IV Grupa: ED4.4 Rok akademicki: 1996/97 Temat ćwiczenia: Liczniki asynchroniczne TTL. Data

Wyklad X � 08.12.09 (Fizjologia) , Wykład - 08
Wykład X - 08.12.09 (Fizjologia) Ciąg dalszy poprzedniego wykładu… Siatkówka - tutaj znajdują się receptory wzroku Powstawanie obrazu na siatkówce - światło biegnące od punktu na oglądanym obiekcie ulega

Test z makroekonomii- prawda fałsz
Test prawda/fałsz Agregatowa podaż zależy od zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania. Agregatowy popyt jest determinowany przez wysokość dochodu narodowego na jednego mieszkańca. Automatyczne

iloczyn rozpuszczalnosci, Iloczyn rozpuszczalności (
Iloczyn rozpuszczalności (K­ir) AB(s) = A+ + B- Gdy T = consts, K consts, [AB]s = consts consts = Kir Dla AaBb Kir = f(R) Zad.1 W 300 cm3nasyconego roztworu PbI2 znajduje się 81 mg jonów Pb2+. Oblicz Kir. Rozwiązanie: PbI2 = Pb2+ + 2 I- x

STR$, TEMPERATURA WIRTUALNA
TEMPERATURA WIRTUALNA Taka temp. jaką musiało by mieć powietrze suche, żeby pod tym samym ciś. p, jego gęstość była równa gęstości powietrza kopalnianego w absolutnej temp. T zmierzonej termometrem suchym. Możemy ją

logika 2, Alternatywa (suma logiczna) - w logice to:
Politechnika Rzeszowska Im. Ignacego Łukasiewicza Katedra Awioniki i Sterowania Podstawy Elektroniki - Laboratorium Sprawozdanie nr 6 Temat: Elementy logiczne Wykonali: Syryło Mateusz Stefański Michał Sośnicka Monika Cel

Program uroczystości Sakramentu Bierzmowania, PROGRAM UROCZYSTOŚCI UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
PROGRAM UROCZYSTOŚCI UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY PARAFII Przyjazd Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Procesyjne - uroczyste wejście do kościoła. Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Powitanie i

Dodatkowe oznaczenia w obrębie poziomów głównych i warstw, Dodatkowe oznaczenia w obrębie poziomów głównych i warstw
Dodatkowe oznaczenia w obrębie poziomów głównych i warstw   Do oznaczenia cech specyficznych o znaczeniu wskaźnikowym dla genezy i klasyfikacji gleb stosuje się małe litery alfabetu łacińskiego jako przyrostki dodatkowe

rymowanki szkolne
czyli rymowanki - wyliczanki i inne sposoby na zapamiętanie szkolnych wiadomości Jak zapamiętać trudne wzory matematyczne, zasady ortograficzne czy inne wiadomości z różnych przedmiotów? Może do pomocy użyć wiersza?

Ekstrakcja, SPRAWOZDANIE
Ćwiczenie nr 2 Wykonujące : Agnieszka Paszkiewicz Anna Śledzik GRUPA 9 Ekstrakcja w przemyśle spożywczym SPRAWOZDANIE Ćwiczenie nr 2 Ekstrakcja w przemyśle spożywczym Cel ćwiczenia : Przeprowadzenie ekstrakcji tłuszczu

socjologia na egzamin, grupy społeczne
SOCJOLOGIA: WYKŁAD 3 GRUPY SPOŁECZNE Cechy grupotwórcze Odmiany zbiorowości ludzkich - kategorie: statystyczna, socjologiczna, społeczna Więź moralna - treść i zasięg Patologia więzi moralnej Zjawisko równoczesnej

Gimnastyka, Plecy Wklęsłe i okragle, Plecy Wklęsłe: są wadą odcinka lędźwiowego kręgosłupa i charakteryzują się wygięciem kręgosłupa do przodu - tzw
Plecy Wklęsłe: są wadą odcinka lędźwiowego kręgosłupa i charakteryzują się wygięciem kręgosłupa do przodu - tzw. Hiperlordozą lędźwiową. Typowymi cechami tej wady postawy są: Pogłębiona lordoza lędźwiowa

Referaty, HISTORIA, Pierwsza wolna elekcja
Pierwsza wolna elekcja. W 1572 umiera bezpotomnie Zygmunt August. Nastąpił kryzys w Polsce ponieważ nie wiedziano, kto ma rządzić, jak wybrać następcę. Zwołano więc Sejm Konwokacyjny w 1573r. w Warszawie, na którym

Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z metali w badaniach emisji termoelektronowej , A
A. Część teoretyczna. Praca wyjścia elektronów z metalu. Cechą charakterystyczną odróżniającą metale i półprzewodniki od izolatorów jest występowanie w tych pierwszych swobodnych nośników ładunku

Parodia i pastisz
Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX wieku [w:] Ryszard Nycz, Tekstowy Świat. Parodia i pastisz - przykład modelowej literackiej ewolucji: od drugorzędnej pozycji, marginalnej roli

OTZ11, Wykład
Wykład 19.05.05. (c. d. do termicznego utrwalania żywności) Celowe jest więc prowadzenie ogrzewania krótszego, a w wyższej temperaturze, niż długiego w niższej. zasada HTST, UHT Warunek stosowania - homogenność

25 zagadnień, Cykl życia produktu
W którym cyklu życia znajdują się „pluszaki”? Każdy produkt na rynku przechodzi cztery fazy rozwoju: fazę wprowadzenia na rynek fazę wzrostu fazę dojrzałości fazę spadku. sprzedaż wprowadzenie wzrost

#Biologia mini#, BIOLOGA2, Ile biwalent˙w utworzy si˙ podczas podzia˙u mejotycznego w kom˙rce, je˙eli liczba chromosom˙w n=8
TEST BIOLOGIA: PODZIALY KOMÓRKOWE 1.Ile biwalentów utworzy się podczas podziału mejotycznego w komórce, jeżeli liczba chromosomów n=8 ? a/8 b/16 c/24 d/36 2.Nukleosom jest elementem składowym: a/ lizosomu b/ centrosomu c/

konspekt niewidomi
KONSPEKT Imię i Nazwisko: Paulina Świerczewska Grupa studencka i data prowadzenia: Grupa 2. 10.11.2010 Temat konspektu: Ćwiczenia dla osób Niewidomych i Niedowidzących. Liczba ćwiczących i ich wiek i płeć: 10-12, grupa

Bohater, maskotka, niewidzialne dziecko
Bohater, maskotka, niewidzialne dziecko Kim naprawd jestem? Jakie s moje mocne strony, a jakie sabe? To najczstsze pytania, z jakimi DDA przychodz na terapi. Marzenna Kuciska W sierpniowym numerze „Charakterw”

Koncepcje wychowawcze
Koncepcje wychowawcze  **Koncepcja Korczaka <koncepcje_wychowawcze.htm>**Koncepcja Kamiskiego <koncepcje_wychowawcze.htm>**Koncepcja Freineta <koncepcje_wychowawcze.htm>**  W zalozeniach

Projekt nr 3 - Dźwigar drewniany
DANE: Rozpiętość dźwigara - L=21m Klasa użytkowania - 1 Dla GL35: Wytrzymałości obliczeniowe: Wstępny dobór przekroju: Ustalenie przekroju obliczeniowego ; więc: Obciążenia obliczeniowe i charakterystyczną: -

botanika II, wykład 5, Rodzina : Ranunculaceae - jaskrowate
Rodzina : Ranunculaceae - jaskrowate 200 gatunków wyłącznie rośliny zielne występują w strefie umiarkowanej i zimnej w Polsce jest 75 gatunków i dominują byliny rzadziej jednoroczne (krzawiaste pnącza) ulistnienie

Badanie pola elektromagnetycznego cewki cylindrycznej z przewodzącym rdzeniem v2
Politechnika lubelska Nazwisko i imię: Piotr Bekiesza Mariusz Gerhant Grzegorz Kijko Symbol grupy: ED.4.4 Data wyk. ćwiczenia: 98.03.31 Symbol ćwiczenia: 3 Temat ćwiczenia: Badanie pola elektromagnetycznego cewki

Oswiecenie, Publicystyka okresu sejmu czteroletniego, Publicystyka okresu sejmu czteroletniego
Publicystyka okresu sejmu czteroletniego Stanisław Staszic Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Grunta chłopskie, czyli rolnik pracowity Autor opisuje tu moment, gdy zetknął się z liczną grupą chłopów opuszczających kraj

Pomiar hałasu, POLSKA NORMA PN-92S-04051, POLSKA NORMA PN-92/S-04051(zamiast PN-83/S-04051)
POLSKA NORMA PN-92/S-04051(zamiast PN-83/S-04051) Pojazdy samochodowe i motoroweryDopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania i badania

PCM 4, Ćwiczenie 8 - Urządzenia zwielokrotniające TN1+1 i PCM 4aaa, Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Instytut Telekomunikacji i Akustyki Podstawy teletransmisji Urządzenia zwielokratniające TN 1+1 i PCM 4 Maciej Bałazy Tomasz Gwozdecki Piotr Kaczmarzyk Prowadzący Dr inż. Jarosław Jarycki Ocena: Data wykonania ćwiczenia

Kody blokowe, 4 - Kody splotowe, 4
4 Kody splotowe Kody splotowe wprowadził P. Elias w roku 1955. Stanowią one całkowicie odmienny rodzaj kodów liniowych niż omawiane w rozdziałach 2 i 3 kody blokowe. Zasadnicza różnica polega na tym, że podczas kodowania

jądro ciemności, „Jądro ciemności”
„Jądro ciemności” STRESZCZENIE Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku na terenie Konga w Afryce. Tekst został podzielony na trzy części bez tytułów. CZĘŚĆ I Wycieczkowy żaglowiec zakotwiczył w przymorzu

Opieka w położnictwie i ginekologii, CZII r-dział 3 Udział połoznej w badaniach i zabiegach w gin, Badania i zabiegi w ginekologii
ROZDZIAŁ 3 _________________________________________________________________________ UDZIAŁ POŁOŻNEJ W BADANIACH I ZABIEGACH DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH W GINEKOLOGII Urszula Sioma - Markowska Wprowadzenie

RZ zadania I SUM Zarzadzanie 2014-2015, Rachunkowość zarządcza - I SUM zaoczny
Grupowanie i klasyfikacja kosztów Zadanie 1.1. W Zakładzie produkcyjnym w marcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze (w zł): Zapłacono za otrzymane wcześniej i dotychczas nie przekazane do produkcji

anatomia testy, miesnie kd, Mięśnie obręczy kończyny górnej
Mięśnie obręczy kończyny dolnej Mięsień Przyczep początkowy Przyczep końcowy Unaczynienie Unerwienie Czynność Uwagi Mięśnie grzbietowe -grupa przednia m. lędźwiowy większy (m. psoas major) 1. Th12-L4 (pow.

Arystoteles - Etyka Nikomachejska - streszczenie, Etyka Nikomachejska
„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles. Księga I Cele są czynnościami i odrębnymi wytworami. Polityka jest nauką o poznaniu dobra najwyższego. Jest przedmiotem nauki naczelnej. Cel, który pragniemy dla niego

CALINECZKA - BAJKA MUZYCZNA
BAJKA MUZYCZNA Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW TANECZNYCH DO FRAGMENTÓW MUZYKI: P. CZAJKOWSKIEGO I J. STRAUSSA 2 w oparciu o bajkę pt. : „CALINECZKA”. SCENARIUSZ, ARANŻACJA I CHOREOGRAFIA: mgr Mirosława Kwiecińska

cwiczenie12, Sprawozdanie z ćwiczenia nr 12
Sprawozdanie z ćwiczenia nr 12. Temat ćwiczenia: Równowaga fazowa ciecz-ciecz w układzie Trójskładnikowym Cz.I. Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie Chloroform-woda-kwas octowy. Cz.II. Wyznaczanie

PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK DO CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW l BUDYNKÓW, PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK DO CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW l BUDYNKÓW
PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK DO CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW l BUDYNKÓW Powiat .................... Jedn. ewidencyjna ......... Obręb ewidencyjny ......... Lp. Numery działek ewidencyjnych Właściciele

TEORIA PRZYWIĄZANIA Johna Bowlby (13), TEORIA PRZYWIĄZANIA Johna Bowlby'ego
TEORIA PRZYWIĄZANIA Johna Bowlby'ego (1907-1990) Teoria ta stała się dominującym sposobem podejścia do analizy wczesnego rozwoju społecznego i przyczyniła się do przeprowadzenia ogromnej liczby badań empirycznych nad

termodynamika, Test fizyka: TERMODYNAMIKA
Test fizyka: TERMODYNAMIKA W wyniku przeprowadzonych przemian gazu doskonałego początkowe parametry p0, V0, T0 uległy zmianie na 2p0, 3V0, T. Jeżeli naczynie było szczelne, to T wynosi: a/ 2/3 T0 b/ 3/2T0 c/ 2T0 d/ 6T0. Na

MlodaPolska 19, Symbolizm w literaturze Młodej Polski
Symbolizm w literaturze Młodej Polski Symbolami posługiwała się literatura od zawsze. Były to przedmioty, obrazy, którym obok dosłownego przypisywano inne, przenośne znaczenia. Są one w sztu­ce nośnikami

mikroekonomia, wzory, RYNEK
Rynek Krzywa popytu: QD= -aP+b P= -aQ+b Krzywa podaży: QS= aP+b P= aQ+b Punkt równowagi: ilość popytu = ilość podaży P= PE QD - ilość popytu QS - ilość podaży PE - cena równowagi Elastyczność Popytu i Podaży Elastyczność

Sprawozdania materialoznastwo, statyczna proba rozciaganie, LABORATORIUM MATERIAŁOZNASTWA
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Laboratorium materiałoznawstwa Ćwiczenie Nr: 1. Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania Rajmund Łukawski Gr. 11 Data wykonania ćwiczenia: 2001.02.26 Ocena : Wydział

Różnice indywidualne 04.08
Psychologia różnic indywidualnych 8 IV 2010 RTT - jej istotą jest przekonanie, że regulacyjna funkcja polega na tym, że mechanizmy biologiczne pośredniczą w przetwarzanie/poszukiwaniu stymulacji; w ten sposób

Metoda Georga Polya
Metoda Georga Polya (metoda heurystyczna): Zrozumienie zadania - zaznajomienie się z zadaniem i głębsze wniknięcie w zadanie. Uczeń powinien umieć sformułować zadanie (powtórzyć je) oraz wskazać podstawowe elementy

PRZEDSTAWIENIA, teatrzyk ekologiczny, Publikacja nr 0109
Scenariusz autorski - teatrzyk o tematyce ekologicznej pt.“ Bądź przyjacielem lasu “     POSTACIE:   Krasnal - K. Wiewiórka - W. Szczygieł - Sz. Sowa - S. Jeż - J. Jaś Małgosia - M.   Scenografia - drzewa wykonane z

Polaryzacja światła, Polaryzacja światła 2, Kat skrecenia p˙aszczyzny polaryzacji
SPRAWOZDANIE z laboratorium z Fizyki Flakus Piotr, Korniak Mateusz Wydział: AEiI, semestr 2, grupa 1, sekcja 9 Temat: Wyznaczanie kąta skręcania płaszczyzny polaryzacji. I. Część teoretyczna. Polaryzacja światła

Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy m, Pracownia Zak˙adu Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej
Pracownia Zakładu Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej Nazwisko i imię Kunz Robert studenta: Instytut i symbol grupy : BDb 4.2 Data wykonania ćwiczenia: 96-11-27 Symbol ćwiczenia: 8.1 Temat zadania: Wyznaczanie

fizjologia wysłku i kliniczna, Fizjologiia wysileczku, WYSILEK:
WYSILEK: 1. ze względu na rodzaj skurczów: -statyczny(izometrczyczny) -dynamiczny(izotoniczny) 2. ilość zaangażowanej masy mięśniowej: -lokalny( do30% masy mm.) -ogólny (powyżej 30%) 3. czas trwania wysilku

288 , Pozycja kobiety we współczesnym społeczeństwie
Pozycja kobiety we współczesnym społeczeństwie (uwarunkowania, przejawy dyskryminacji) a socjalizacja płci. Wedle psychologów, psychoanalityków i antropologów kultury na świecie współistnieją dwa pierwiastki:

Statyka i dynamika , Statyka
Rodzaje sił:1.skupione;2.powierzchniowe 1.zewnetrzne(aktywne;reakcji) 2.wewnetrzne Wiezy przykłady: przegub walcowy, kulisty,podpora przegubowa stala i przesuwna,ciegna Warunki rownowagi: Układy sil na plaszczyznie

Sprawka Fizyka zrobione, sprawozdanie cw 53, CZEŚC TEORETYCZNA
Temat ćwiczenia 53: Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy Opracował: Sławomir Piechota Teoria: Budowa i zasada działania refraktometru Abbego. Refraktometr laboratoryjny RL3 posiada prosta budowę zapewniającą

analiza ekonomiczna temat2, Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Analiza gospodarowania środkami trwałymi Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku trwałego, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok, a ponad to muszą być kompletne, zdatne do użytku i

12. Asertywność, jako umiejętność skut. współpr. ... oraz test na badanie asert., 6
Dr Janusz Śniadecki, Asertywność, jako umiejętność skutecznej współpracy menedżera z samym sobą i otoczeniem oraz test na badanie asertywności [Szerzej na ten temat w pracy: B. Nogalski, J. Śniadecki, Kształtowanie

1. Założenia pedagogiki przedszkolnej
1. ZAŁOŻENIA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej: Przedmiotem pedagogiki jest planowe i świadome oddziaływanie na dziecko, ale ważne jest też oddziaływanie nieświadome. Pedagogika

Generatory VCO. Generatory funkcji, Wykonali:
I. Tabela Informacyjna: Wykonali: PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ENERGETYCZNA Data wykonania: 12.06.2002 rok Klasa: III a Temat Ćwiczenia: Generatory VCO. Generatory Funkcji. Ocena: II. Wykaz przyrządów: regulowane źródło

Źródła prawa, zrodla 1, Mutuum & Depositum Irregulare
teksty źródłowe zobowiązania UWAGA: Tłumaczenie tekstów Gajusa dostępne jest bibliotece. W nawiasach kwadratowych umieściłem słowa dodane w tłumaczeniach. Źródła zobowiązań i ich klasyfikacja: Jaka jest geneza

R1-3 [Typologia wypowiedzi]
Norma prawna jako wypowiedź językowa Ocena jest to przeżycie aprobaty albo dezaprobaty czegoś (stanu rzeczy, zjawiska, zdarzenia: teraźniejszego, przeszłego czy przyszłego). Wypowiedź oceniająca jest to wypowiedź

zagadnienia do kolokwium chemia ogolna i sanitarna ii semestr
Program ćwiczeń laboratoryjnych i zagadnienia do kolokwium z przedmiotu „Chemia ogólna i sanitarna” Organizacja pracy w laboratorium (przepisy BHP, techniki pracy laboratoryjnej). Ćw. 1  Sporządzanie

2010 - Egzamin NOTARIALNY, 100729 opinia prawna egz not, Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację prokuratorską -
Jan Bąk jest wspólnikiem „Gamma” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy z nich. Łącznie w spółce jest 150 udziałów i poza Janem

kpk, Postępowanie mediacyjne w procesie karnym
Postępowanie mediacyjne w procesie karnym Mediacja jest bardzo ważnym narzędziem i sposobem rozwiązywania sporów, szczególnie w postępowaniu karnym pożądane jest porozumienie ofiary i sprawcy/podejrzanego. Poniższy

Roz 8 - Pedagogika pragmatyzmu, Rozdział 8
PEDAGOGIKA PRAGMATYZMU Pragmatyzm był filozoficzną reakcją na doświadczenia amerykańskich osadników, przesuwających granice Ameryki na Zachód. Podbijając nowe tereny, przystosowywali naturalne środowisko do

Testy WT, Testy zaoczni wszystko, RATOWNICTWO MEDYCZNE
SZKOAŁ ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRAKOWIE PROPOZYCJE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Z  ZAKRESU KURSU PODOFICERÓW PSP Wydział Kształcenia Zawodowego Kraków 2004 SPIS TREŚCI PODSTAWY PROFILAKTYKI POŻAROWEJ

Hasła polskiego pozytywizmu i ich realizacja w literaturze 2
34. Hasła polskiego pozytywizmu i ich realizacja w literaturze Kiedyś romantycy byli młodzi a klasycy starzy. Teraz epigoni romantyzmu i jego koncepcji zostali uznani za „starych” a młode pokolenie wytoczyło

dzień nla jesień, Złoty liść bis
Złoty liść Klon ma złote liście,świecą się ogniście,jesion ma brązowe,zgubił ich połowę,dęby się czerwienią,pół na pół z zielenią.Olcha - żółto - siwa,wiatr jej liście zrywa,miesza je z innymi,pędzi

maszyny proste, Krążek linowy, koło linowe, blok, bloczek - element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego jako odlew (żeliwny lub staliwny) lub jako konstrukcja spawana osadzona na łożyskowanej (tocznie lub ślizgowo) osi; na obwodzie
Krążek linowy, koło linowe, blok, bloczek - element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego jako odlew (żeliwny lub staliwny) lub jako konstrukcja spawana osadzona na łożyskowanej

Puls życia 2 - test - Aparat ruchu
grupa a Aparat ruchu ................................................... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

DOBROC, Miernik dobroci
I AiR Temat: Badanie współczynnika stratności dielektryków. Data: Nr: 6 wykonali: ocena: Straty energii w dielektryku wywołane są polaryzacją i prądami upływu. Po przyłączeniu kondensatora do źródła napięcia

Historia Poczty Polskiej, Bibliografia
Bibliografia Gross E., Organizacja Poczty Polskiej po II Wojnie Światowej. Toruń 1998 Chmura S., „Początki naszej firmy” w: Poczta Polska nr 43, 1999 s. 12-13 Kołodziej J., „Gdy poczta niosła

Przepisy na wina www.ajo.pl, Wino z jabłek z rodzynkami
Wino z jabłek z rodzynkami  3 kg jabłek  1 kg cukru  2 l wody  10 g drożdży  50 g rodzynek    Umyte jabłka zemleć z łupina w maszynce.  Sok wygnieść, zlać do butli, dodać rodzynki, drożdże i ostudzony przegotowany z

Drgania mechaniczne, Drgania 4, Równania drgań układu o n - stopniach swobody układamy korzystając z równania Lagrange'a drugiego rodzaju
Równania drgań układu o n - stopniach swobody układamy korzystając z równania Lagrange'a drugiego rodzaju. gdzie L= Ek - Ep -masy -współczynniki sprężystości -współczynniki tłumienia Przelicznik Dla dwóch stopni

biologia, MA A, MIĘCZAKI
MAŁŻA wiadomości ogólne.. Środowiskiem życia jest woda. Małże osiadają na dnia. Posiadają dwuczęściową muszlę, która otwiera się dzięki dwóm mięśniom, a zamyka dzięki zwieraczom. Otwiera się ona w części

do 11, 4H2(g)+ 10C(s) = C10H8 (s)
4H2(g)+ 10C(s) = C10H8 (s) C10H8 (s) + 12 O2 (g) = 10 CO2 + 4 H2O (c) Qp = H2(g) + O2 (g) = H2O (c) = 285,8 kJ/mol O2 (g) + C(s) = CO2 = -393,5 kJ/mol 10 CO2 + 4 H2O (c) = C10H8 (s) + 12 O2 (g) -Qp= - 4H2(g) + 2O2 (g) = 4H2O (c) 4 10 O2 (g) + 10C(s) = 10CO2 10 Po

wspolczynnik podzialu nersta, CZĘŚĆ TEORETYCZNA
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI CHEMIA FIZYCZNA LABORATORIUM III ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA DZIENNE GRUPA 36 C 12.05.2003 TYDZIEŃ V WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU (NERSTA) KWASU BENZOESOWEGO

makro, Zestaw I
Zestaw I 1. Wartość PKB może się zmniejszyć, jeśli: osobiste wydatki na konsumpcję wzrosną prywatne inwestycje krajowe brutto zmniejszą się wzrośnie eksport zmaleje import wzrosną zakupy rządowe 2. Wykorzystując

ewolucjonizm, ewolucjonizm - ściąga na egzamin !
Okres metafizyki: dogmatyzm, konserwatyzm, kreacjonizm. *Teorie epigenezy: Dekart, Maupertius, Harvey, Wojf, 1759; *Komórki jajowe zwierząt: alecytalne, mezolecytalne, oligolecytalne, polilecytalne, a)homo (izo)

Struktura społeczeństwa, 1
Pojęcie i budowa społeczeństwa Więź społeczna - łączy jednostki w różne co do wielkości i trwałości skupienia, których potoczne rozumienie nie zawsze jest identyczne z ujęciem socjologicznym. Umożliwia ona swoim

I pracownia, I PRACOWNIA- Wahadła, Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia. Akademia Pedagogiczna Kraków I pracownia fizyczna Nazwisko i imię: Szymon Rutkowski Rok i kierunek: Fizyka z informatyką rok I Numer Ćwiczenia: 15 Temat: Wyznaczenie przyśpieszenia

WIDMO EMISYJNE, analiza, Opracował: Marcin Zając
Opracował: Marcin Zając Data: 22.03.200 W ćwiczeniu brali udział: -Rafał Zywar, -Robert Ziemiański Ćwiczenie nr. 3. Analiza spektralna metali i stopów. Cel ćwiczenia: Zidentyfikować charakterystyczne linie

Gimnazjum przekroj, 17. Wyrażenia algebraiczne-otwarte, Wyrażenia algebraiczne - zadania otwarte
Wyrażenia algebraiczne - zadania otwarte 1. Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego: -3x + 5, dla x = -2 2a - 3b, dla a = -3, b = 2 (a - 2b)2, dla a = 5, b = -1 2.W klasie jest d dziewczynek i c chłopców. Zapisz za pomocą wyrażenia

Omów, porównaj i oceń model rodziny w wybranych utworach literackich- praca maturalna , KATARZYNA ZDUNIAK III A
Temat: Omów, porównaj i oceń model rodziny w wybranych utworach literackich. Rodzina w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. W niej człowiek poznaje wartości, którymi kieruje się w całym życiu. Rodzice stają się

Plany marketingowe, Plan marketingowy biura podróży (12 stron)
PLAN MARKETINGOWY BIURA PODRÓŻY ORBIS TRAVEL W ZAKOPANEM Biuro Podróży ORBIS TRAVEL sp. zoo jest największym przedsiębiorstwem w Zakopanem, oferującym usługi turystyczne dla swoich klientów. Założyciele Polskiego

Anestezjologia tekst, Anestezjologia w Położnictwie, Anestezjologia w Położnictwie
Anestezjologia w Położnictwie Kobieta rodząca jest innym człowiekiem z fizjologicznego punktu widzenia . Zmiany w ukł. oddechowym Przekrwienie i obrzmienie błon śluzowych (np. niedrożność nosa) Uniesienie przepony o

C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C i, Sprawozdanie
Sprawozdanie z ćwiczenia nr 9 Temat : Statystyczna ocena wyników pomiarów. Pomiary wymiarów liniowych trójkątów. Cel ćwiczenia : Zapoznanie ze statystyczną oceną wyników pomiarów, wykrywaniem błędów grubych,

geografia literacka, Pojęcie geografii literackiej wiąże się zwykle z „rozmieszczeniem ośrodków życia literackiego w obrębie regionów kraju” i z problematyką „wkładu tych regionów w tworzenie literatury ogólnonarodowej” (M
Pojęcie geografii literackiej wiąże się zwykle z „rozmieszczeniem ośrodków życia literackiego w obrębie regionów kraju” i z problematyką „wkładu tych regionów w tworzenie literatury

DOBRY 4 Testy ABoswiecenie(PW2), Sprawdzian A: Oświecenie w Europie i w Polsce
Sprawdzian A: Oświecenie w Europie i w Polsce Imię i nazwisko: .................................... Data: ..........................., klasa: ............... 1. Masz przed sobą sprawdzian składający się z 12 zadań. 2.

Opracowania tekstów filozofia kultury, EDMUND HUSSERL
EDMUND HUSSERL - ojciec fenomenologii, nauczyciel Heideggera. Jego wykłady o upadku kultury europejskiej stały się podstawą do publikacji pracy: „Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna” w

Bydgoszcz, nowotworyskory, Rogowiak kolczystokomórkowy (keratoacanthoma)
Rogowiak kolczystokomórkowy (keratoacanthoma) Należy do niezłośliwych rozrostów naskórka. Przez wiele lat traktowany jako rak, później zauważono, że mimo szybkiego wzrostu, zmiana ulega inwolucji i bliznowacieje.

Wybierz strone: 3 | 5 | 6 | 7