Moja babcia i mój dziadziuś, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka

Pobierz dokument
moja.babcia.i.moj.dziadzius.przedszkole.dzien.doc
Rozmiar 44 KB

Moja babcia i mój dziadziuś

Cele ogólne: Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym - zaproszenie dziadków i babć do przedszkola.

Prezentowanie własnych umiejętności.

Lp.

Zadania edukacyjne

Cele operacyjne

Zakres edukacji

Uwagi

1.

Słuchanie wiersza „Życzenia” - H. Fronczek. Swobodne wypowiedzi dzieci n/t dlaczego kocham moją babcię, mojego dziadka? Nauka wiersza fragmentami ze słuchu.

- słucha uważnie wiersza,

- potrafi podzielić się swoimi spostrzeżeniami,

- uczy się wiersza, fragmentami ze słuchu,

Moja rodzina

2.

Zabawa dydaktyczna - „O jeden więcej, o jeden mniej”. Liczenie kwiatów w wazonach. Dokładanie kwiatków „o jednego więcej” do kolejnych wazonów.

Odszukiwanie rytmu w ciągu kolorowych kwiatów i kontynuowanie go.

- liczy w zakresie sześciu,

- dokłada o jeden element więcej,

- zauważy rytm i potrafi go kontynuować,

Moje pierwsze doświadczenie z matematyką

3.

Słuchanie piosenki „Cza - cza dla babci i dziadka”. Próby śpiewania refrenu. Stworzenie własnej choreografii ruchowej do melodii. Wyjaśnienie jakim rodzajem tańca jest tytułowa cza -cza. Swobodny taniec do muzyki.

- słucha piosenkę, potrafi powtórzyć refren,

- układa własną choreografię ruchową do melodii,

- wie co oznacza słowo cza - cza, rozumie co to za rodzaj tańca,

Ja i sztuka - muzyka

4.

Wykonanie laurki dla babci i dziadka:

  • sprawne posługiwanie się nożyczkami
    i klejem,

  • tworzenie własnej kompozycji,

  • ozdabianie laurki brokatem.

- sprawnie posługuje się nożyczkami,

- odpowiednio dozuje klej,

- tworzy własną kompozycję,

Ja i sztuka - plastyka

5.

Zabawy dydaktyczne „Co do siebie pasuje?” - oglądanie obrazków, nazywanie ich i dzielenie nazw na sylaby. Określenie pierwszej głoski.

Ćwiczenia klasyfikacyjne - wskazywanie pasujących do siebie przedmiotów.

- poprawnie nazywa obrazki,

- dzieli wyraz na sylaby,

- określi pierwszą głoskę w wyrazie,

- wskaże pasujące do siebie przedmioty,

Myślę, mówię, czytam…

6.

Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana - rozwijanie ekspresji ruchowej i pomysłowości, płynności ruchu i poczucia rytmu, siły i zwinności. Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał.

- poprawnie wykonuje ćwiczenia,

- jest aktywny i samodzielny podczas zajęć,

- reaguje na sygnał nauczyciela,

Sprawność ruchowa

7.

Słuchanie opowiadania pt. „Uśmiechnięta pani sama” - W. Bartosza. Rozmowa n/t osób starszych. Wzbudzanie szacunku dla wszystkich osób w podeszłym wieku. Zachęcanie do udzielania pomocy w wykonywaniu domowych prac naszym babciom i dziadkom.

- słucha uważnie opowiadania,

- wie jak właściwie należy zachować się w stosunku do ludzi starszych,

- rozumie, że należy pomagać w drobnych pracach domowych,

Myślę, mówię, czytam…

8.

Zabawy ruchowo - naśladowcze „Pomagamy babci i dziadkowi”. Odtwarzanie gestem, ruchem ciała prac jakie w domu lub na działce wykonują babcia lub dziadek. Wchodzenie w określone role.

- chętnie wchodzi w określone role,

- naśladuje czynności zaproponowane w zabawie,

Moje najbliższe otoczenie

9.

Ćwiczenia poranne nr XVIII, wg autorów przewodnika - ćwiczenia bieżne, ćwiczenia rozwijające wyczucie przestrzeni.

- bierze udział w ćwiczeniach,

- sprawnie porusz się wg instrukcji nauczyciela,

Sprawność ruchowa

10.

Uczestniczenie w czynnościach porządkowych w Sali przedszkolnej - sprzątanie i układanie zabawek po skończonej zabawie, utrzymywanie porządku w swojej szufladzie, uczestniczenie w dekorowaniu sali.

- dba o estetyczny wygląd sali w jakiej przebywa,

- bierze udział w czynnościach porządkowych,

Moje przedszkole

Literatura: Moje przedszkole. Program wychowania przedszkolnego. - Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska

Przewodnik metodyczny. Pięciolatek bawię się i uczę - red. W. Żaba - Żabińska.

2


Pobierz dokument
moja.babcia.i.moj.dziadzius.przedszkole.dzien.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
duże babcia, dla dzieci, PRZEDSZKOLE, dzień babci i dziadka
Scenariusz uroczystości przedszkolnej dzien babci i dziadka, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariu
Wiersze dla Babci i Dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Scenariusz uroczystości Dnia Babaci i Dziadka(1), Przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Życiowa szansa - dzien babci i dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Scenariusz programu z okazji Dnia Babci i Dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka 19.01.2001, przedszkole, Dzień Babci i Dziad
na dzień babci, dla dzieci, PRZEDSZKOLE, dzień babci i dziadka
DZIEŃ BABCI I DZIADKA -2009r. , przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Życzenia dla Babci i Dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Babci i Dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dzia
Niespodzianka dla Babci i Dziadka, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA, przedszkole, Dzień Babci i Dziadka
Babcia2(1), dokumenty, SCENARIUSZE RÓŻNE PRZEDSZKOLE, SCENARIUSZE NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
NASZA+BABCIA, Przedszkole, scenariusze, dzień babci i dziadka
=Scenariusz impr karn babcia 11, scenariusze przedstawień szkolnych, Dzień babci i dziadka

więcej podobnych podstron