Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy

Pobierz dokument
klasycyzm.muzyczny.karta.pracy.mandale.karty.doc
Rozmiar 23 KB

.

…………………………..

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Klasycyzm muzyczny. Cechy stylistyczne epoki

1. Uzupełnij

  1. Jednogłosową technikę kompozytorską bez podłoża harmonicznego nazywamy ………………………………………………………….

  2. Budowę pojedynczego utworu lub jakiegoś ustępu utworu cyklicznego, której istotą są dwa tematy i technika przetworzeniowa nazywamy ……………………………………………

  3. Do klasyków wiedeńskich zaliczamy

d) Klasycyzm obejmuje …………………………………..i …………………………………..

2. Omów budowę allegra sonatowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Wyjaśnij pojęcia

  1. Polifonia……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

  2. Homofonia……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….


Pobierz dokument
klasycyzm.muzyczny.karta.pracy.mandale.karty.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPRAWDZIAN Romantyzm muzyczny karta pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
karta pracy Poznajemy interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron