Pomiary kątowe zakresu ruchu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin

Pobierz dokument
pomiary.katowe.zakresu.ruchu.ratownictwo.doc
Rozmiar 64 KB

Pomiary kątowe zakresu ruchu, zapisy pomiarów, metoda SFTR

Zakres ruchu

Zakres pełny

Zakres środkowy

Zakres wewnętrzny

Zakres zewnętrzny

Podstawowe czynniki wpływające na zakres ruchu

Rodzaj ruchu

Rodzaj ruchu

Opór końcowy - end feel

End feel fizjologiczny

End feel patologiczny

Wzorzec torebkowy - capsular patterns

Wzorzec nietorebkowy - noncapsular patterns

Wyniki pomiaru

HIPOMOBILNOŚĆ

PRAWIDŁOWY ZAKRES RUCHU

HIPERMOBILNOŚĆ

Przystępując do pomiarów należy:

Przystępując do pomiarów należy:

Goniometr

Goniometria

Goniometry

Goniometr

Goniometr

Inklinometr

Goniometry historyczne

Goniometr metalowy

Goniometry profesjonalne

Podstawowe rodzaje pomiarów zakresu ruchów w stawach

Najczęściej spotykane rodzaj goniometrów

Najczęściej spotykane rodzaj goniometrów

Inklinometr

Radiograficzne - radiologiczne

Linijne

Wizualne

Ograniczenie zakresu ruchu czynnego - przyczyny

Ograniczenie zakresu ruchu czynnego - przyczyny

Ograniczenie zakresu ruchu biernego - przyczyny

Sposoby zapisów wyników pomiarów zakresów ruchu

Sposoby zapisów wyników pomiarów zakresów ruchu

Metoda SFTR

 

 

Ogólne zasady pomiaru i zapisu:

 

Trzy podstawowe płaszczyzny

Wszystkie pozycje i ruchy opisywane są w trzech podstawowych płaszczyznach:

Sposoby zapisywania wyników pomiarów

Zapisuje się za pomocą trzech liczb, wg następującego schematu:

Sposoby zapisywania wyników pomiarów

Przykładowy zapis ruchu wyprostu i zgięcia w stawie biodrowym:

       S    10  -  0  -  150

Kolejność czynności wykonywanych podczas badań przedstawia się następująco:

    - przyjęcie prawidłowego ułożenia przez badanego,
    - demonstracja i opis ruchu, który ma być wykonany,
    - próba wykonania ruchu przez badanego,
    - przyłożenie taśmy bądź kątomierza,
    - dokonanie pomiaru czynnego zakresu ruchu, a następnie biernego.

Każdy z wyżej wymienionych zakresów ruchów  badamy dwukrotnie, a w dokumentacji wpisujemy wynik lepszy.

Zapis pomiaru dla stawu barkowego

Zapis pomiaru dla stawu łokciowego

Zapis pomiaru dla stawu śródstopno-paliczkowego

1) T: 50-0 - koślawość palucha

Zapis pomiaru zakresu ruchomości powinien zawierać

Zapis pomiaru zakresu ruchomości powinien zawierać

Najczęstsze błędy pomiarowe

Najczęstsze błędy pomiarowe

W trakcie badania szczególną uwagę zwracamy gdy:

W trakcie badania szczególną uwagę zwracamy gdy:

Wyprost w stawie biodrowym
S:15-0-125

Pozycja wyjściowa do pomiaru odwiedzenia i przywiedzenia w stawie biodrowym

Pomiar ruchu odwiedzenia w stawie biodrowym
F:45-0-25

Pozycja wyjściowa i pomiar ruchu przywiedzenia w stawie biodrowym

Pomiar ruchu rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym
R:45-0-45

Pomiar ruchu rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym

Pomiar ruchu zgięcia w stawie kolanowym
S:0-0-130

Pomiar przeprostu w stawie kolanowym

Pomiar zgięcia grzbietowego
S:20-0-45

Pomiar zgięcia podeszwowego

Pomiar ruchu odwracania
R: 20-0-40

Pomiar ruchu nawracania

Pomiar ruchu zgięcia w stawie barkowym
S: 50-0-170

Pomiar zakresu wyprostu w stawie barkowym

Pomiar zakresu odwiedzenia
F:170-0-0

Pomiar rotacji zewnętrznej i wewnętrznej
R: 90-0-80

Pomiar przeprostu w stawie łokciowym

Pomiar supinacji i pronacji
R: 90-0-80

Pomiar wyprostu i zgięcia
S: 50-0-60

Odwodzenie do pormieniowe i przywodzenie łokciowe
F: 20-030


Pobierz dokument
pomiary.katowe.zakresu.ruchu.ratownictwo.doc
Rozmiar 64 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POMIARY LINIJNE, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Ocena siły mięśniowej, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Zaopatrzenie ortopedyczne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizykoterapia, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Anamneza, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
OCENA WYSKLEPIENIA STOPY, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Amputacje, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Metody oceny postawy ciała, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Ratownictwo,
Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pomiary kątowe systemem SFTR oraz normy zakresów ruchów
POMIARY ZAKRESÓW RUCHU KRĘGOSŁUPA TAŚMĄ CENTYMETROWĄ
Pomiary kątowe

więcej podobnych podstron