Wyliczanki „do wkucia” na egzamin z prawa rzymskiego, w.borysiak

Pobierz dokument
113.doc
Rozmiar 35 KB

Jak Państwo pewnie zauważyli, czy to na kolokwiach, czy na zajęciach, czy na dyżurach staram się nie pytać Państwa w sposób „wylicz, wymień, zdefiniuj”, gdyż nie uważam aby był to wyznacznik Państwa wiedzy. Tym niemniej istnieją niestety pewne elementarne kwestie, które na egzamin muszą Państwo znać właśnie w tej formie. Stąd w Państwa własnym interesie będzie m.in. nauczenie się na egzamin pamięciowo pewnej listy wyliczanek, którą dla przykładu poniżej Państwu przygotowałem. Życzę w tym Państwu powodzenia.

Wyliczanki do wkucia na egzamin z prawa rzymskiego:

 1. Rzymskie podziały prawa

 2. Źródła prawa w poszczególnych (pięciu) okresach (por. tabelę 3_A)

 3. Rodzaje konstytucji cesarskich

 4. Sposoby tworzenia skarg przez pretora

 5. Rodzaje pism prawników rzymskich

 6. Dzieła, które napisał Gaius

 7. Systematyka Instytucji Gaiusa

 8. Różnice w poglądach pomiędzy Sabinianami i Prokulianami (por. tabelę 3_B)

 9. Prawnicy wymienieni w Konstytucji raweńskiej

 10. Części kodyfikacji justyniańskiej

 11. Przesłanki zdolności prawnej

 12. Przesłanki zdolności do czynności prawnych

 13. Sposoby wyzwoleń formalnych

 14. Rodzaje actiones adiecticiae qualitatis

 15. Podziały czynności prawnych

 16. Sposoby wejścia żony pod władze męża

 17. Wymogi iustum matrimonium

 18. Sposoby ustanowienia posagu

 19. Metody dochodzenia zwrotu posagu (por. tabelę 11_A)

 20. Sposoby wejścia pod patria potestas

 21. Sposoby ustanowienia tutora

 22. Rodzaje skarg, które mogły być skierowane przeciwko tutorowi

 23. Osoby podlegające tuteli (por. tabelę 12_A)

 24. Osoby podlegające kurateli

 25. Rzymskie podziały rzeczy (por. tabelę 13_A)

 26. Detentorzy mający ochronę interdyktalną

 27. Rodzaje interdyktów retinendae possessionis

 28. Rodzaje interdyktów recuperandae possessionis

 29. Uprawnienia właściciela rzeczy

 30. Osoby, których chroni actio Publiciana

 31. Sposoby pochodnego nabycia własności

 32. Sposoby pierwotnego nabycia własności

 33. Przesłanki przeniesienia własności w drodze traditio

 34. Przesłanki zasiedzenia

 35. Rodzaje ograniczonych praw rzeczowych

 36. Rodzaje służebności osobistych

 37. Zasady dotyczące służebności

 38. Sposoby wygaśnięcia służebności

 39. Sposoby realizacji zastawu

 40. Klasy dziedziczenia ustawowego w poszczególnych (trzech) okresach (por. tabelę 19_A)

 41. Rodzaje legatów

 42. Sposoby przyjęcia spadku

 43. Źródła zobowiązań wg. Instytucji Justyniana

 44. Elementy rzymskiego zobowiązania

 45. Rodzaje świadczeń

 46. Wymogi świadczenia

 47. Osoby odpowiedzialne za custodia

 48. Rodzaje kontraktów realnych

 49. Rodzaje kontraktów konsensualnych

 50. Osobowe formy umocnienia zobowiązań

 51. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu kradzieży

 52. Przestępstwa prawa pretorskiego

 53. Rodzaje pacta praetoria

 54. Rodzaje zobowiązań quasi ex contracto

 55. Rodzaje zobowiązań quasi ex delicto

 56. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania

 57. Podziały rzymskich skarg

 58. Rodzaje legis actiones

 59. Skutki litis contestatio

 60. Cechy wspólne oraz różnice procesów legisakcyjnego, formułkowego i kognicyjnego

 61. Rodzaje ochrony pozaprocesowej

 62. Części zwyczajne formułki

 63. Części nadzwyczajne formułki


Pobierz dokument
113.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
lista paremii na egzamin z prawa rzymskiego, Prawo Rzymskie
Prawo Rzymskie-Opracowanie, oprac bial 011114b, Paremie, które będą wymagane na egzaminie z prawa rz
ODPOWIEDZI NA EGZAMIN Z PRAWA 1
zagadnienia na egzamin z prawa karnego
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, znakiM, 1
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, Egzamin - Czestochowa 2006, 1
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, TECHNIKA KIEROWANIA I OBSUGA POJAZDU C, TECHNIKA
Prawo Rzymskie-Opracowanie, Prawo Rzymskie, ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, 5, 1
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO, Prawo i administracja, prawo cywilne, Semestr I
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, ODPOWIEDZI- obsuga D, ODPOWIEDZI - TECHNIKA KIERO
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, ODPOWIEDZI KATEGORIA B, ODPOWIEDZI KATEGORIA &b
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, Pytania
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, ODPOWIEDZI- obsuga C, ODPOWIEDZI - TECHNIKA KIERO
pytania egzaminacyjne na egzaminatora prawa jazdy, ODPOWIEDZI- obsuga C, ODPOWIEDZI - TECHNIKA KIERO
Zagadnienia na egzamin z Prawa Cywilnego
PYTANIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO, Prawo, Prawo II rok
Pytania na egzamin z prawa prasowego, ◉ --> E - B O O K I, ◉ --> Prawo prasowe

więcej podobnych podstron