Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela, materiały dla nauczycieli

Pobierz dokument
arkusz.obserwacji.zajecia.prowadzonego.przez.doc
Rozmiar 47 KB

Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela …………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela

Data

Grupa

Liczba uczniów

Edukacja

Temat zajęć:

Metody i formy pracy

Cele zajęcia

Środki dydaktyczne

Wypełnia nauczyciel prowadzący

Wskaźniki

Wypełnia osoba obserwująca

tak

nie

częściowo

tak

nie

częściowo

Temat zajęcia jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym.

Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy poszczególnymi fazami zajęcia.

Nauczyciel zastosował metody aktywizujące .

Zastosowane metody pracy umożliwiły realizację celów.

Nauczyciel wzbudza ciekawość poznawczą dzieci.

Nauczyciel utrzymuje właściwą dyscyplinę w grupie.

Zajęcie przebiegało w warunkach estetycznych i zgodnych z zasadami bhp.

Wnioski wynikające z analizy dokumentów pracy nauczyciela (dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci, scenariusze lekcji;

Mocne strony pracy nauczyciela

Uwagi/zalecenia:

Podpis nauczyciela Podpis obserwatora


Pobierz dokument
arkusz.obserwacji.zajecia.prowadzonego.przez.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedszkola, Praca
Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę(1)
Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez opiekuna i nauczyciela stażystę, PRZEDSZKOLE, awans z
Arkusz obserwacji[1], filologia polska (specjalność nauczycielska), dydaktyka, materiały
Dydaktyka ogólna materiały z wykładów prowadzonych przez prof J Gajdamowicz dla kierunków pedagogic
Antropologia kulturowa - notatki z wykładów prowadzonych przez dr J.Szewczyk dla kierunków pedagogic
Arkusz obserwacji do oceny pracy nauczyciela, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Opis prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji
Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę w obecności dyrektora szkoły
arkusz obserwacji - poziom poznawczy, Materiały dla nauczyciela
arkusz obserwacji - poziom zmysłowy, Materiały dla nauczyciela
ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ARKUSZ OBSERWCJI DLA RODZICA, zajęcia otwarte dla rodziców, 1(3)
Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna, dokumentacja rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, Umiej
ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 3 - druk, Dla nauczycieli
ARKUSZ OBSERWACJI DLA RODZICA, zajęcia otwarte dla rodziców, 1

więcej podobnych podstron