Harmonogram współpracy, materiały dla nauczycieli

Pobierz dokument
harmonogram.wspolpracy.materialy.dla.doc
Rozmiar 25 KB

Harmonogram współpracy

Okres odbywania stażu : 01 . 09 .2009 r.
Nauczyciel stażysta : ……………………………………………………..
Opiekun stażu : ………………………………………………………………..

Wrzesień:

1.Spotkanie informacyjne : określenie sposobu pracy w ramach stażu , podpisanie kontraktu .
2.Zapoznanie nauczyciela z procedurą awansu zawodowego nauczyciela .
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego .
4.Zapoznanie nauczyciela stażystę z dokumentacją placówki i sposobem jej prowadzenia .
5.Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek przez opiekuna stażu .
6.Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .


Październik:

1.Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
2.Pomoc opiekuna stażu w opracowaniu scenariuszy zajęć .
3. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek przez opiekuna stażu .
4.Gromadzenie dokumentacji i jej omówienie .

Listopad:

1.Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
2. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek przez opiekuna stażu .
3.Pomoc opiekuna stażu w przygotowaniu scenariusza „Spotkania Andrzejkowego” i omówienie go.
4. Gromadzenie dokumentacji i jej omówienie .


Grudzień:

1.Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
2. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek przez opiekuna stażu .
3. Kontakty stałe opiekun -stażysta.
4. Gromadzenie dokumentacji i jej omówienie .

Styczeń :

1.Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez op
iekuna stażu .

2. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek przez opiekuna stażu .
3. Kontakty stałe opiekun -stażysta
4. Gromadzenie dokumentacji i jej omówienie .

Luty :

1. Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
2. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek .
3.Kontakty stałe opiekun - stażysta .
4. Gromadzenie dokumentacji i jej omówienie .

Marzec :

1. Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
2. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek .
3. Kontakty stałe opiekun - stażysta .

4. Gromadzenie dokumentacji i jej omówienie .

Maj :

1. Obserwacje i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
2. Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omówienie ,udzielenie wskazówek .
3.Omawianie i segregowanie dokumentacji za okres stażu .
4.Przygotowanie przez opiekuna projektu oceny dorobku zawodowego i zapoznanie z nim nauczyciela stażystę .................................................... ……………………………
(podpis nauczyciela stażysty ) (podpis opiekuna stażu )Czaplinek………………………………..


Pobierz dokument
harmonogram.wspolpracy.materialy.dla.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela, materiały dla nauczycieli
material dla nauczycieli HS
Metoda gimnastyki, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauczyci
Znani Niemcy, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
Teczka nauczyciela kontraktowego(1), materiały dla nauczycieli
Krzyżówka - piłka ręczna, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
awans, materiały dla nauczycieli
Afryka, materialy dla nauczycieli 1
Punkt 3, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI, Dyplomowanie -sprawozdanie
plan rozwoju-mianowanie, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
Postmodernizm, materiał dla nauczyciela
JASNE ZASADY DLA KLASY, materiały dla nauczyciela
Wstęp i dane o nauczycielu, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI, Dyplomowanie -sprawozdanie
arkusz obserwacji - poziom poznawczy, Materiały dla nauczyciela
Punkt 5, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI, Dyplomowanie -sprawozdanie
ankieta dla rodziców, materiały dla nauczyciela
[051206] Bo ena Ku - Karta oceny opisowej uczn, materiały dla nauczyciela

więcej podobnych podstron