Przyk-adowe zadania na egzamin ze statystyki, ekonomia, 2 rok, statystyki test

Pobierz dokument
przyk.adowe.zadania.na.egzamin.ze.statystyki.doc
Rozmiar 80 KB

Przykładowe zadania na egzamin ze statystyki (mogłam coś przekręcić, ale przynajmniej wiadomo czego możemy się spodziewać…);

 1. Liczba dzieci w rodzinie to cecha;

 1. mierzalna typu skokowego

 2. mierzalna typu ciągłego

 3. niemierzalna

 4. żadna z powyższych

 1. Średnia miesięczna płaca pierwszej brygady wynosi 900 zł a drugiej brygady 1000 zł. Jeżeli pierwsza brygada była 3-krotnie liczniejsza niż druga to średnia płaca liczona dla dwóch brygad łącznie wynosi;

 1. 975

 2. 925

 3. 950

 4. 900

 1. W rozkładzie płac pracowników wyznaczono Q3 = 1200 zł, to oznacza;

 1. 50% pracowników zarabia powyżej 1200 zł

 2. 75% pracowników zarabia poniżej 1200 zł

 3. 25% pracowników zarabia poniżej 1200 zł

 4. 75% pracowników zarabia powyżej 1200 zł

 1. Odchylenie standardowe płac wynosi 400 zł. Jeśli wszyscy pracownicy otrzymają premię w wysokości 100 zł każdy to odchylenie standardowe będzie równe;

 1. 500

 2. 100

 3. 300

 4. 400

 1. Odchylenie ćwiartkowe to miara zróżnicowania;

 1. mieszana

 2. pozycyjna

 3. klasyczna

 4. wszystkie powyższe określenia nie są prawdziwe

 1. Zależność między korelacją liniową Pearsona rxy=1

a)

0x01 graphic

b)

0x01 graphic

c)

0x01 graphic

d)

0x01 graphic

 1. Płaca wzrosła w lutym 10% w stosunku do stycznia natomiast w marcu w porównaniu do lutego wzrośnie też o 10% zatem w marcu 2004 r. w stosunku do stycznia płaca wzrośnie o;

 1. 19%

 2. 21%

 3. 20%

 4. 10%

 1. Wiadomo, że indeks cen według form Laspeyresa wynosi 110%. Oznacza to, że w okresie badanym w porównaniu z okresem podstawowym;

a)

b)

c) nastąpił wzrost wartości …

d)


Pobierz dokument
przyk.adowe.zadania.na.egzamin.ze.statystyki.doc
Rozmiar 80 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO NA EGZAMINIE ZE STATYSTYKI Z DEMOGRAFIĄ, statystyka z demografią
zagadnienia na egzamin ze statystyki matematycznej zima 2014, Statystyka matematyczna
Przyk adowe Pytania na Egzamin Ustny
Mechanika 2 - typowe zadania na egzaminie pisemnym, Dla MEILowców, Rok 1, Mechanika II
Mechanika 2 - typowe zadania na egzaminie pisemnym, Dla MEILowców, Rok 1, Mechanika II
Przykładowe zadania na egzamin, Ekonomia, Wnioskowanie statystyczne, Wnioskowanie statystyczne
Egzamin ze statystyki, Ekonomia UG, 1 rok, Statystyka
Zadania z egzaminu ze Statystyki (2)
egzaminy ze statystyki, UG-zarządzanie, Statystyka opisowa i ekonomiczna
Egzamin ze statystykiPUSTY, Ekonomia UG, 1 rok, Statystyka
zadania na egzaminie czerwcowym 2009, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, pytania
egzamin ze statystyki, Statystyka opisowa
Egzamin ze statystyki, PK, Statystyka
Zadania na egzamin
Zagadnienia na egzamin ze współczesnych kierunków pedagogicznych
Zadania na egzamin z przetwarzania (2)

więcej podobnych podstron