ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH DLA 6-LATKÓW, PRZEDSZKOLE, PRZEDSZKOLE, Ćwiczenia gimnastyczne

Pobierz dokument
zestaw.cwiczen.gimnastycznych.dla.6.latkow.doc
Rozmiar 133 KB

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW I

 1. 1. Zabawa orientacyjno - porządkowa „Balonik”; ciasne koło z podaniem rąk. Powiększanie koła

w rytm mówionego przez wychowawcę wiersza. Na słowa „no i trach” - przysiad. Powtórzyć x 3.

2. Ćwiczenia wieloznaczne „Pranie”; mały rozkrok, pranie na tarce - skłony w dół z przysiadami

i sięganiem rękami do podłogi; „płukanie bielizny” - zamachy rękami w prawo i w lewo, „wyciąganie

z wody” - wysokie wspięcie na palcach z wyrzuceniem ramion w górę (ćwiczenia korekcyjne z zakresu płaskie stopy), „wieszanie” - podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę, (ćwicz. korekcyjne j.w.). Powtórzyć x 3.

 1. 1. Ćwiczenia rzutu „Kto potrafi?”; utworzenie koła, w środku usytuowanie obręczy lub narysowanie koła. Dzieci stojące po obwodzie koła rzucają do obręczy woreczkami rzutem dolnym, po czym

4 dzieci wyznaczonych odrzuca woreczki z obręczy i dzieci powtarzają ćwiczenie x 3.

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych;

3. Ćwiczenia równoważne; marsz w koło z woreczkiem na stopie, w połowie koła zmiana nogi.

4. Zabawa bieżna „Koniki”; dzieci kładą woreczki na podłodze. Bieg swobodny koników między woreczkami ze zmianą tempa i rytmu na hasło: kłusem, stępa, cicho po piasku. Na dźwięk „prrr” dzieci zatrzymują się, wracają do stajni, grzebią nogą (podnoszą palcami nóg woreczki - ćwiczenia korekcyjne płaskich stóp).

5. Ćwiczenia mięśni tułowia - „ukłon kapeluszem”. Dzieci z woreczkami maszerują pod ścianą. Siad skrzyżny przy ścianie - woreczki na głowie - to kapelusz. Dzieci wykonują ukłon - zdejmują woreczek prawą ręką i sięgają nim daleko w prawo, skłaniając w tym kierunku głowę i tułów, po czym kładą woreczek ponownie na głowie i powtarzają ćwiczenie w lewo.

 1. 1. Rozsypka - siad skulny, głowa zbliżona do kolan - wydech, siad prosty, ramiona wzniesione w górę - wydech. Powtórzyć x 3.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW II

I 1. Zabawa orientacyjno - porządkowa „Ptaszki w gnieździe”. Dzieci siedzą w jednym, dużym kole. Na sygnał dźwiękowy wybiegają, krążą w różnych kierunkach, naśladują lot ptaków. Na inny sygnał zatrzymują się i naśladują zbieranie ziarenek (stukają palcem w przysiadzie). Na zapowiedź „Ptaki do gniazd” wracają i wykonują przysiad. Powtórzyć x 3.

2. Ćwiczenie wieloznaczne - każde dziecko otrzymuje szarfę i organizuje sobie dużo miejsca wokół siebie. Układają szarfę w kółeczko, wchodzą w nie i przyjmują pozycję wyprostowaną. Na sygnał dźwiękowy przewlekają szarfę pośpiesznie od dołu, ku górze i ponownie układają szarfę.

Powtórzyć x 3.

II 1. Ćwiczenia mięśni grzbietu - stanie w rozkroku z lekkim pochyleniem w przód. Dzieci trzymają szarfę oburącz za końce, przekładają ją za plecy, mając jedną rękę nad ramieniem, a drugą pod ramieniem przesuwają szarfę w górę i w dół. Powtórzyć x 3.

2. Czworakowanie „Kulawy lisek” - dzieci składają szarfę i wkładają ją pod kolano. Przemieszczają się na rękach i podskakują na jednej nodze. Na sygnał podnoszą szarfę do góry - zmiana nogi. Ćwiczenia z zakresu korekcyjnych - plecy wklęsłe. Powtórzyć x 3.

3. Ćwiczenia rzutu - dzieci ustawiają się w dwóch szeregach. Przed każdym szeregiem, w odległości

5 kroków znajduje się kosz. Na sygnał biorą woreczki i wrzucają do koszy. Wygrywa drużyna z większą ilością celnych rzutów do kosza. Powtórzyć x 3.

4. Zabawa bieżna „Pociągi”. Dzieci dostają 4 kolory szarf. Ustawiają 4 szeregi - pociągi. Pociągi ruszają w podróż. Na jeden sygnał dźwiękowe szeregi czerwony i żółty się zatrzymują, a dwa pozostałe jadą dalej. Po kilku minutach na dwa sygnały zatrzymują się pociągi zielony i niebieski.

Powtórzyć x 3.

III 1. Marsz po obwodzie koła. Podnoszą ręce do góry, wykonując wdech, po czym opuszczają,

wykonując wydech. Powtórzyć x 3.

2. Dzieci maszerują po obwodzie koła przy śpiewie piosenki.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW III

I Zabawa orientacyjno - porządkowa- zbiórka w gromadce przed nauczycielką. Na znany sygnał dzieci rozbiegają się po sali, na kolejny sygnał dzieci przybiegają do nauczyciela: dziewczynki grupują się po prawej stronie prowadzącego, natomiast chłopcy po lewej stronie.

Zabawa bieżna „Zaprzęgi” - dzieci dobierają się parami wg. zapowiedzianych kolorów szarf i przez podanie ich końców partnerowi tworzą zaprzęg. Zaprzęgi poruszają się w dowolnych kierunkach omijając się zręcznie i unikając zderzeń.

II Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę - dzieci biegają pomiędzy rozłożonymi chustami. Na sygnał zatrzymują się i przy określonym kolorze chusty przyjmują odpowiednią, wcześniej ustaloną pozycję. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia głowy i szyi - siad skrzyżny, ręce na kolanach dzieci naśladują ruchy głowy żółwia wydostającego się i wchodzącego do skorupy. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenie tułowia - siad klęczny, chusta na kolanach, chwyt chusty - skręt tułowia w prawą stronę

i przełożenie chusty oburącz za siebie, powrót do pozycji wyjściowej, skręt tułowia w lewo, chwyt chusty i położenie jej na kolanach. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia oddechowe - w staniu dzieci trzymają oburącz chustę, dmuchają w nią tak, aby ułożyła się poziomo.

Ćwiczenia równoważne - ustawienie się dzieci w szeregu przed ławeczką gimnastyczną; przejście bokiem krokiem dostawnym, przejście przodem krokiem dostawnym, przejście we wspięciu na palcach.

III Marsz dzieci dookoła sali: plecy wyprostowane, stopy obciągnięte, kolana podnoszone pod kątem 90stopni do tułowia. Dzieci śpiewają piosenkę „Jarzębina i żołędzie”.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW IV

I Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe - „Ptaki do gniazd”. Na sali leżą porozkładane obręcze( mnie niż stan liczebny dzieci ćwiczących). Dzieci na sygnał rozbiegają się po sali i na kolejny sygnał wskakują po dwoje do 1 obręczy. Dla kogo braknie obręczy, ten odpada z zabawy i dopinguje pozostałych kolegów.

Ćwiczenia wieloznaczne - „Krasnale i wielkoludy” - dzieci naśladują chód krasnali (ręce na kolanach) oraz wielkoludów (ręce w górze).

II Ćwiczenia rzutu i chwytu - „Rzuć i chwyć” - dzieci stoją w rozsypce, woreczek trzymają w dłoniach. Na dany sygnał podrzucają go do góry i próbują go złapać. Powtórzyć 4x.

Ćwiczenia mięśni grzbietu - przetoczenie się z leżenia tyłem do leżenia przodem. Leżenie przodem, broda oparta na dłoniach, w dłoniach chusta. Niewielki wznos tułowia z powolnym prostowaniem ramion i wyciąganiem się w górę. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia mięśni brzucha - leżenie tyłem, ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłożu - próba uchwycenia palcami stóp leżącej na podłodze chusty, uniesienie w górę i opuszczenie jej na brzuch. Wykonanie 2 - 3 oddechów przeponą, podanie chusty rękoma do stóp. Ćwiczenie to wykonywać przemiennie: prawą, lewą stopą oraz obunóż. Powtórzyć 2 x.

Ćwiczenia oddechowe - w pozycji na czworakach dzieci dmuchają na rozłożoną na podłodze chustę.

Ćwiczenia uspokajające - „Opadające liście”. W pozycji stojącej dzieci chwytają stopą leżącą na podłodze chustę, podrzucają ją do góry i obserwują jej ruch podczas opadania, po czym odtwarzają ten ruch własnym ciałem. Powtórzyć 2x.

Ćwiczenia przeciw płaskostopiu - siad ugięty podparty; zwijanie chusty palcami stóp tak, aby przez cały czas pięty przylegały do podłoża.

III Ćwiczenia porządkowo - dyscyplinujące - marsz z korekcją postawy ciała przed lustrem.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW V

I. Zabawa orientacyjno - porządkowa: „Kot jest, kota nie ma” - na zapowiedź „Kot jest”

dzieci myszki obejmują kolana, głowa nisko opuszczona. Na zapowiedź „Kota nie ma”

myszki biegają swobodnie w różnych kierunkach, omijając się zręcznie. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia wieloznaczne i porządkowe: dzieci chodzą po „sadzie” i zbierają jabłka -

skłony w dół i wyprosty. Podczas wykonywania ćwiczenia dzieci śpiewają piosenkę „Już

owoców pełen kosz”

II. Ćwiczenia tułowia - skłony boczne „Drzewami kołysze wiatr”. Dzieci stoją w rozkroku,

ręce luźno wzdłuż ciała. Wolne rytmiczne skłony w lewo, w prawo. Po kilku skłonach -

wyprost (wiatr przestał wiać i nie kołysze drzewami). Powtórzyć 3x

Ćwiczenia z elementami czworakowania „Drabina”- dzieci wspinają się po drabinie po

jabłka, które rosną wysoko. Prawidłowy marsz na czworakach w przód, następnie

wyprost i sięganie po jabłka rosnące wysoko prawą i lewą ręką. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Puste kosze, pełne kosze” dzieci wykonują

przysiad podparty, na zapowiedź nauczyciela „puste kosze” prostują się , rozkładają ręce

w bok; na zapowiedź „pełne kosze” wykonują powtórnie przysiad podparty.

Powtórzyć 3x.

Zabawa bieżna - „Samochody” - dzieci (samochody) jeżdżą po sali w dowolnym

tempie. Nauczycielka pokazuje kolorowe krążki - światła drogowe. Dzieci reagują -

czerwony krążek - stoją, zielony - jadą.

III. Ćwiczenia uspokajające. Marsz zwykły i we wspięciu, marsz na

zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stóp. Podczas marszu śpiewanie piosenki

„Już owoców pełen kosz”

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW VI

I Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe: „ Nie płoszyć wiewiórki”. Dzieci podzielone na

dwie grupy; jedna grupa stoi w rozsypce w postawie zasadniczej - to drzewa w lesie,

druga grupa chodzi i biega po lesie szukając wiewiórek. Na zawołanie nauczycielki „nie

płoszyć wiewiórek” dzieci chowają się za najbliższe drzewa (kolegę, koleżankę stojąca

najbliżej). Zmieniamy rolę dzieci i zabawa toczy się dalej.

II. Ćwiczenia tułowia - skłony boczne. Dzieci staja w rozkroku, ręce opuszczone mają

wzdłuż ciała. Dzieci wykonują luźne skłony tułowia w lewo i w prawo - drzewami

kołysze wiatr. Powtórzyć 3 x.

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Lecą liście z drzew” - stojąc dzieci podnoszą ręce

do góry i potrząsają nimi - małe ruchy palców i dłoni. Dzieci opuszczają ramiona w dół

i powoli przechodzą do przysiadu podpartego. Powtórzyć 3 x.

„Kołyszą się drzewa” - dzieci ustawiają się parami, tyłem do siebie, trzymając się za ręce

wzniesione w bok, wykonują skłony tułowia w prawą i w lewą stronę. Powtórzyć 3 x.

Ćwiczenia równoważne „ Skaczące króliczki”- dzieci łączą się w pary wykonują przysiad

do siebie, podskakują w przysiadzie odpychając się dłońmi, starając się nawzajem

wytrącić kolegę z równowagi.

Dzieci ustawiają się parami: prawym lub lewym bokiem do siebie w lekkim rozkroku,

podają sobie rękę i opierają o siebie stopy. W tej pozycji pociągając się za ręce próbują

starają się wytrącić z równowagi.

Ćwiczenia rozwijające motoryczność: zabawa zespołowa. Dzieci ustawiają się w dwóch

rzędach przed wyznaczoną linią. Przed każdym rzędem leży duża piłka. Na sygnał

pierwszy z każdego rzędu rozpoczyna czworakowanie popychając piłkę głową tak długo,

aż przejdzie ona linię mety. Następnie chwyta piłkę biegnie do swojego rzędu, kładzie ją

przed pierwszym zawodnikiem czekającym w przysiadzie podpartym i staje na końcu.

Wyścig kończy się, kiedy wszyscy wykonają czworakowanie, a zwycięża rząd, który

pierwszy wykona zadanie.

III. Ćwiczenia uspokajające: marsz po obwodzie koła przy akompaniamencie piosenki

„Zbieramy grzyby”

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW VII

I. Zabawa orientacyjno - porządkowa.

- tworzenie koła -marsz, bieg, podskoki w rytmie wystukiwanym na tamburynie.

Powtórzyć 3x.

- „Olbrzym i karzełki” - marsz z woreczkiem na głowie (olbrzymi - marsz w pozycji

wyprostowanej, karzełki - marsz w pozycji kucznej - powtórzyć 3 x)

II. Część główna;

W siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie - z rzucanie woreczka na lewo, w prawo, w przód, w tył.

 1. Ćwiczenia z elementami równowagi; dwie linie ułożone w odległości 3m od siebie, między nimi ułożone klocki w linii prostej w odległości 1 - 1,5m od siebie. Dzieci przebiegają między klockami tak, aby nie dotknąć żadnego z nich, omijając je raz z jednej, a raz z drugiej strony. Powtórzyć 3x.

 1. Ćwiczenia z elementem czworakowania; leżenie przodem na kocyku. Na sygnał przesuwanie się w przód i w tył za pomocą odpychania się kończynami. Powtórzyć 3x.

 1. Ćwiczenia z elementami rzutu i chwytu; każde dziecko ma piłkę, odbija ją o podłogę i łapie stojąc w miejscu. To samo ćwiczenie - w ruchu. Każda wersję powtórzyć 4x.

 1. Ćwiczenia z elementami podskoku; dzieci stoją w szeregu, jedno za drugim i wykonują podskoki na jednej nodze po obu stronach narysowanej linii, po czym zmiana nogi. Następna wersja ćwiczenia przeskoki przez linię obunóż. Każdą wersję powtórzyć 2x.

 1. Ćwiczenia oddechowe; leżenie tyłem. Woreczek na klatce piersiowej - wdech nosem, wydech ustami (woreczek podnosi się i opada).

III. Ćwiczenia kształtujące cechy motoryczne;

 1. Szybkość.

 1. Moc.

 1. Siła.

 1. Zręczność.

w lewo i w prawo.

IV. Ćwiczenia uspokajające;

prawej, raz lewej ręki.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW VIII

I. Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe;

II. Ćwiczenia bieżne, tor przeszkód;

Tor przeszkód.

ZADANIA NA TORZE PRZESZKÓD;

III. Ćwiczenia uspokajające;

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW IX

I. Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe;

a) rytmiczny marsz jednorzędem, formowanie koła. Marsz po kole, zmiany prędkości

marsz; marsz na palcach, piętach, na lewej i prawej krawędzi stopy na zmianę.

Powtórzyć 3x.

b) ćwiczenia z kółkiem „ringo”;

II. Ćwiczenia zręcznościowo - koordynacyjne doskonalące rzut i chwyt przyboru, np. woreczka.

a) w pozycji siedzącej i stojącej - podrzut woreczka oburącz, klaśnięcie w dłonie -

chwyt dowolny. Powtórzyć 3x.

b) Podrzut i chwyt woreczka jednorącz w pozycji siedzącej i stojącej. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i pośladków;

 1. w leżeniu przodem nożyce pionowe ramion, a następnie nożyce pionowe nóg. Powtórzyć 3x.

 2. W leżeniu przodem naprzemianstronny wznos prawego ramienia i lewej nogi, a następnie lewego ramienia i prawej nogi. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenia zwinnościowe, równoważne, wzmacniające mięśnie obręczy barkowej i

grzbietu;

Ćwiczenia mięśni brzucha;

III. Ćwiczenia uspokajające;

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW X

Ćwiczenia gimnastyczne opracowane metodą V. Sherborne.

Cel główny:

Rozwijanie wzajemnych kontaktów, opanowanie lęków i emocji;

I. Część wstępna:

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i pozwalające zdobyć pewność

siebie oraz poczucie bezpieczeństwa.

1. Dzieci dowolnie maszerują i biegają (w zależności od tempa muzyki) z wysoko

podniesionymi kolanami.

2. W siadzie skulnym: dzieci kręcą się dookoła własnej osi w jedna i w druga stronę.

3. Podobne ćwiczenia wykonują leżąc na brzuchu - obracają się za pomocą rąk dookoła

własnej osi w obie strony: w przód i w tył.

4. Dzieci siedząc na podłodze, pokazują swoje części ciała: głowa, tułów, biodra, barki, `

brzuch, plecy, szyję, a następnie części twarzy po jednej i po drugiej stronie; oko, ucho,

policzek, pośrodku twarzy - nos, usta, broda.

5. W siadzie skulnym: dziecko kołysze się najpierw wolno, później coraz śmielej.

6. Ćwiczenie parami: jedno z dzieci klęczy podpierając się rękoma - „koci grzbiet”, drugie

obchodzi go na czworakach dookoła, prześlizguje się pod nim, przeskakuje go.

Powtórzyć 3x.

II. Część główna - ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem

i grupą; opanowanie lęku i emocji.

1.Para dzieci leży na plecach naprzeciw siebie, ich stopy dotykają się; wykonują na przemian

przepychanie się stopami - wspólny rowerek.

2.Jedno z dzieci leży na plecach, drugie chwyta je za ręce lub za stopy idąc tyłem ciągnie

dziecko. Powtórzyć 3x uwzględniając zmianę ról.

3.Kołysanie w pozycji siedzącej; jedno dziecko tworzy „fotelik dla drugiego dziecka,

obejmuje je i łagodnie kołysze do przodu oraz na boki, w jedna i w druga stronę.

4.Prowadzenie ślepca; - jedno z dzieci zamyka oczy , drugie bierze je za rękę i prowadzi je

w różne strony.

5.Dziecko zwija się w kłębek, robi „paczkę”, a drugie usiłuje rozwiązać tą paczkę.

III. Część końcowa - ćwiczenia rozluźniająco - relaksujące;

1. Dzieci stają naprzeciw siebie, trzymają się za ręce - wykonują wspólne wdechy,

podskakują na jednej i drugiej nodze, wreszcie robią wspólne przysiady. Na zakończenie

wzajemnie wysłuchują pracy swoich serc.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW XI

Miejsce ćwiczeń : sala,

Przybory: krążki w czterech kolorach (dla każdego dziecka jeden krążek),

Zadania: a) nauka skoku rozkroczno - zwartego (pajaca),

b)kształtowanie skoczności i zwinności

I. Część wstępna:

Dyżurni rozkładają krążki w dużej odległości jeden od drugiego. W tym czasie dzieci siedzą

w gromadce i śpiewają znaną piosenkę. Na polecenie dzieci wstają, szukają dla siebie krążka i siadają na nim skrzyżnie.

1. Zabawa orientacyjno - porządkowa:Ptaki w gniazdach”. Dzieci siedzą na krążkach. Na sygnał wybiegają, krążą w różnych kierunkach, naśladując lot ptaków. Na zapowiedź „Ptaki do gniazd” dzieci wracają, okrążają gniazdo i siadają.

II. Część główna:

1. Ćwiczenie tułowia: „Pozdrów krążek”. Rozsypka. Krążki leżą na ziemi. Każde dziecko siedzi przed krążkiem w siadzie klęcznym. Na sygnał dzieci skłaniają się w przód i czołem dotykają krążka (ręce luźno wzdłuż tułowia), następnie prostują się do siadu klęcznego. W czasie ćwiczenia nie unosić się z pięt.

2. Ćwiczenie równowagi i rytmu: Stanie jednonóż, krążek położony na kolanie nogi wzniesionej w przód i zgiętej. Nauczyciel podaje łatwy rytm. Dzieci słuchają i na polecenie wystukują na krążku palcami wolnej ręki ten sam rytm. Druga ręka przytrzymuje krążek. Dzieci powtarzają ćwiczenie kilka razy, stojąc raz na lewej, raz na prawej nodze.

3. Zabawa bieżna: „Poznaj swój kolor”. Ustawienie w dużym kole. Przed każdym dzieckiem leży krążek. Na znak prowadzącego tj. podniesienie krążka w górę, np. zielonego), dzieci stojące przed zielonymi krążkami wybiegają po za koło, okrążają je i starają się jak najszybciej wrócić na swoje miejsce. Kolory wywołuje się na zmianę. Każda grupa powinna wykonać bieg dwa razy.

4. Ćwiczenie mięśni grzbietu: „ Przeglądamy się w lusterku”. Leżenie przodem, ręce na krążku ułożone w poduszkę (dłoń na dłoni). Dzieci unoszą krążek (także łokcie), przeglądają się w lusterku, uśmiechają się, robią różne miny, następnie wracają do pozycji wyjściowej i odpoczywają.

5. Ćwiczenie siły: przysiad podparty, krążek pod stopami. Odsuwanie krążka stopami w tył i przesuwanie do pozycji wyjściowej.

6. Ćwiczenie mięśni brzucha: rozsypka. Dzieci siedzą w siadzie skulnym, podpartym, stopy na krążku. Odsuwanie stopami krążka i przysuwanie do siebie.

7. Podskoki rozkroczno - zwarte: „Pochód pajaców”. Ustawienie w czterech rzędach wg. kolorów krążków. Dzieci układają krążki na ziemi w odległości jednego kroku jeden krążek od drugiego i stają przed nimi, następnie przechodzą podskokami rozkroczno - zwartymi w ten sposób, że omijają krążki rozkrokiem, a zeskok wykonują wykonują w przerwach między krążkami. Po trzykrotnym wykonaniu ćwiczenia dzieci podnoszą krążki, stoją luźno w rozsypce.

III. Część końcowa:

1. Ćwiczenia tułowia - skręty: Siad skrzyżny, przed każdym dzieckiem krążek. Skręt tułowia i dotknięcie lewym lub prawym uchem krążka, a następnie wyprost.

2. Ćwiczenie stóp: „ Przewracanie naleśników”. Siad skulny, podparty. Dzieci próbują stopami chwytać krążek i przewrócić go na drugą stronę.

3.Marsz w rytm muzyki po obwodzie koła i złożenie krążków na wyznaczone miejsce.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW XII

I Część wstępna:

Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe: pobudzanie procesów myślenia, spostrzegania, refleksyjnego reagowania, orientacji.

1.„Balonik” - dzieci stają w ciasnym kółeczku, jedno obok drugiego, trzymając się za ręce. Nauczyciel poleca dzieciom nadmuchać balonik. Dzieci cofają się wolno naśladując jednocześnie dmuchanie w balonik. Gdy koło jest już duże nauczycielka klaszcze w ręce i woła; dzieci opuszczają ręce i przysiadają, skłaniając głowę w dół lub przechodzą do leżenia. Można do tej zabawy wykorzystać wierszyk: Balon nowy, kolorowy, malusieńki był.

Teraz większy jest od głowy - dmucham ile sił.

Olbrzymieje, jak przyjemnie!

Jeszcze dmuchać chcę, żeby większy był ode mnie!

Rośnie...rośnie....! Pękł!

II. Część główna:

III. Część końcowa:

1. Marsz w rytm śpiewanej piosenki, znanej dzieciom.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW XIII

I Część wstępna:

Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe; marsz po kole, z zachowanie równych odstępów, na sygnał dzieci rozbiegają się po całej sali, na kolejny sygnał dzieci wracają do pozycji wyjściowej, czyli ustawiają koło. Powtórzyć 3x.

„Gniazda ptaków”; dzieci rozbiegają się po sali . Na sygnał wskakują parami do jednego

z rozłożonych po sali kół. Kół jest zawsze jedno mniej niż par. powtórzyć tyle razy, ile par jest

w grupie.

II. Część główna:

Ćwiczenia wyprostne: dzieci w rozsypce siadają skrzyżnie - są teraz trawą. Zwieszają luźno w przód głowę krople rosy ściekają z listków, prostują się, rozkładają w bok ramiona - wiatr strząsa rosę

z trawy, trawa prostuje się i rośnie.

Ćwiczenia równowagi i skoku: dzieci ustawiają się w pozycji stojącej, formują rząd - jedno za drugim

przechodzą po ławeczce noga za nogą, wracając przeskakują obunóż przez rozłożoną szarfę i wracają,

ustawiając się na końcu szeregu. Ćwiczenie powtórzyć 2x.

Ćwiczenia mięsni grzbietu; dzieci zmęczone - kładą się przodem na podłodze - odpoczywają

- opierają głowy na przedramieniu. Co pewien czas unoszą głowy do góry - robiąc daszek nad oczyma

z własnych dłoni i patrzą w niebo. powtórzyć kilka razy.

Ćwiczenia mięsni stóp; siad prosty, nogi przed siebie w rozkroku. Na podłodze kładą woreczek, na sygnał podnoszą go do góry palcami stóp. Powtórzyć kilka razy.

III. Część końcowa - uspokajająca; dzieci w siadzie podpartym w rozsypce -

rzuty woreczkiem palcami lewej i prawej stopy w przód oraz dojście do

woreczka we wspięciu na palcach. Powtórzyć kilka razy.

ZESTAW ĆWICZEN GIMNASTYCZNYCH DLA DZIECI

6 - LETNICH

ZESTAW XIV

I. Część wstępna.

Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe; dzieci stoją w dwóch szeregach na przeciwległych końcach sali na wyznaczonych liniach. Na sygnał szeregi zamieniaja się na miejsca, mijając się w biegu. Wygrywa szereg, który szybciej wykonał bieg i ustawił się w szeregu. Powtórzyć 3x.

II. Część główna.

1. Ćwiczenia z elementem czworakowania: „Łapka na muszy” - połowa dzieci

wiąże koło, trzymając ręce wzniesione tak, aby można było swobodnie przebiegać na czworakach pozostałe dzieci są myszkami (wbiegają do środka koła i z powrotem). Na sygnał „klap” koło się zamyka - dzieci tworzące je przysiadają, a złapane myszki powiększają koło. Powtórzyć kilka razy.

2. Ćwiczenia siłowe - mocowanie; „Kto silniejszy” - w parach przodem do siebie siad rozkroczny, stopy zwarte ze stopami współćwiczącego, szarfy trzymane wspólnie za końce oburącz. Jedno z ćwiczących obniża plecy do leżenia tyłem - przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po czym zmiana ról. Na dany sygnał „kto silniejszy”? wspólne przeciąganie się.

3. Zabawa bieżna - „Dobierz sobie parę”- na sygnał dzieci rozbiegaja się w dowolnych kierunkach, a na polecenie dobierają się parami tak, jak zapowie n- elka:

  1. żeby różne kolory szarf znalazły się w jednej parze,

  2. żeby jednakowe kolory znalazły się w jednej parze.

4.Ćwiczenia mięsni nóg: „Uważaj, idę” - w siadzie skrzyżnym podpartym - przeniesienie nóg w przód do siadu prostego i powrót do siadu prostego.

III. Część końcowa.

Marsz po kole i śpiew znanej dzieciom piosenki „Wiosno - wiosenko”

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW XV

I. Część wstępna;

Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe; „Tylko ten kolor” - dzieci biegają w rozsypce, na sygnał zatrzymują się tyłem do prowadzącego, w tym czasie nauczyciel pokazuje kolor szarfy, dzieci się odwracają na gwizdek i tylko te przybiegają do na - la, które mają właśnie pokazywany kolor szarfy. Powtórzyć kilka razy.

II. Część główna:

Ćwiczenia kształtujące:

III. Część końcowa.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 6 - LETNICH

ZESTAW XVI

Zajęcie ruchowe prowadzone metodą K. Orffa.

 1. Wyczucie rytmu:

 1. Integrowanie słowa z rytmem;

 1. Naśladowanie ruchu „muchy”:

 1. Wyczucie własnego ciała:

 1. Wyczucie rytmu,

 1. Płynność ruchu w przestrzeni i w czasie:

 1. Naśladowanie ruchu:

 1. Ćwiczenie oddechowe:

 1. Wyczucie własnego ciała:

 1. Integracja słowa i rytmu:

BIBLIOGRAFIA:


Pobierz dokument
zestaw.cwiczen.gimnastycznych.dla.6.latkow.doc
Rozmiar 133 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH DLA GRUPY 3[1], Przedszkole, Ćwiczenia gimnastyczne
Scenariusz zajęć z kształtowania pojęć matematycznych dla 6-latków, Przedszkole
moje propozycje zabawy dla 3-latków, Przedszkole 3 latki
Bezpiecznie bawimy się w sali - Scenariusz dla 3 latków, Przedszkole
PLAN PRACY WYCHOWAWCZej na listopad dla 3-4 latków., przedszkole, 4-latki
zabawy poranne dla 4latków, PRZEDSZKOLE, CWICZENIA PORANNE I GIMNASTYCZNE
Zestawy ćwiczeń porannych dla dzieci w przedszkolu, STUDIA PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - RESOCJALIZACYJNA,
ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH, przedszkole, dokumenty, kontraktowy
ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE DLA 6 - latków, ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH I PORANNYCH
zestaw cwiczeĹ„ gimnastycznych dla dzieci 6-letnich, ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych, Przedszkole

więcej podobnych podstron