cykl Słoneczko - Wilczek 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

Pobierz dokument
cykl.sloneczko.wilczek.3.zhp.przydatne.doc
Rozmiar 268 KB

Słoneczko-Wilczek 0x01 graphic

 1. Zebraliśmy jak najwięcej informacji na temat dawnych obrzędów, zwyczajów, zabaw i piosenek.

 2. Stworzyliśmy drzewo genealogiczne swojej lub zaprzyjaźnionej gromady zuchowej lub swojego szczepu.

 3. Bawiliśmy się w gromadę Słoneczek i gromadę Wilczków.

 4. Wstąpiliśmy do akademii gdzie bawiliśmy się w świnkę i palanta.

 5. Braliśmy udział w konkursie wiedzy historycznej.

 6. Przeżywaliśmy przygody bohaterów książki A. Kamińskiego „Antek Cwaniak”.

Podczas realizacji tego cyklu zuchy zostają zapoznane również z działaniami harcerstwa podczas II wojny światowej

Cele i założenia

 1. Sprawność „Słoneczko-wilczek” ma zadanie przybliżyć i zapoznać zuchy
  z historią Polski i najważniejszymi wydarzeniami w dziejach państwa polskiego.

 2. Poprzez zabawę w Słoneczka i Wilczki, zuchy będą miały okazję zobaczyć jak kiedyś bawili się ich rówieśnicy i jak wyglądały pierwsze zbiórki zuchowe.

 3. W trakcie cyklu będą realizowane zadania pokazujące historię II wojny światowej. Poprzez liczne zabawy i gry będziemy starać się przybliżyć zuchom działalność „Szarych Szeregów” w czasie II wojny światowej.

 4. Chcielibyśmy wzbudzić w zuchach uczucie wspólnoty i przynależności do Hufca. Pokazać różnicę pomiędzy poszczególnymi gromadami, jakie działają w hufcu.

 5. Całość cyklu ma przybliżyć dzieciom życie i czyny polskich bohaterów, uwrażliwić je na historię narodu polskiego, a także pokazać, w jaki sposób możemy obecnie czcić pamięć o tych, którzy możemy nazwać „bohaterami” Ojczyzny.

Ze względu na obszerną tematykę cyklu, proponujemy przeznaczyć na jego realizację 6 zbiórek oraz dodatkowo zorganizować jedno, sobotnie wyjście
z gromadą np. do Muzeum Wojska Polskiego lub izby pamięci.

Na zbiórkach poznajemy historię naszego kraju- Polski i najważniejsze wydarzenia w jej dziejach. Przypominamy sobie legendy związane z powstaniem państwa polskiego, poznajemy tajniki pisania kronik, sami również zakładamy kronikę gromady. Próbujemy też przedstawić krótkie scenki o wybranych wydarzeniach historycznych...Na kolejnych zbiórkach dowiadujemy się
o ulubionych grach i zabawach naszych rodziców, kiedy to oni byli w naszym wieku. Robimy także drzewo genealogiczne swojego szczepu. W czasie tych
6 zbiórek po raz pierwszy dowiadujemy się kto to były Szare Szeregi, wspólnie
z poznanym chłopcem przeżywamy liczne przygody jako „Zawiszacy”, pracując w Małym Sabotażu i przygotowując najróżniejsze akcje przeciwko Niemcom. Bierzemy nawet udział w bardzo poważnej akcji przechwycenia spadochroniarza. Razem z oddziałem żołnierzy-konspiratorów rozwieszamy
na mieście flagi polskie. Na koniec odwiedzamy miejsca pamięci, sprzątamy je, składamy kwiaty i zapalamy lampki na znak, że nigdy o nich nie zapomnimy.

Sprawności indywidualne

Podczas realizacji sprawności zespołowej „Słoneczko-Wilczek” zuchy będą mogły zdobyć także sprawności indywidualne.

Sprawności indywidualne do cyklu „Słoneczko-Wilczek”:

- Kronikarz

- Higienistka

- Śpiewak

- Przewodnik po...

Zbiórka 1

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady.

2. Gawęda

Jesteśmy Polakami. Kraj, w którym żyjemy, to Polska, nasza Ojczyzna. Tutaj się urodziliśmy a nasi rodzice nauczyli nas mówić po polsku. My wszyscy- Polacy- stanowimy jeden naród polski. Jak zapewne wiecie, wielu Polaków mieszka poza granicami państwa, jednak są oni naszymi braćmi, należą do narodu polskiego.

Pewnie jesteście ciekawi, kim byli nasi przodkowie zamieszkujący tereny dzisiejszej Polski, jakie były ich losy, czego dokonali? My, Polacy, jak każdy naród chcemy i powinniśmy znać naszą przeszłość, czyli naszą historię. Czy Wy też chcecie ją poznać?

3. Teatr samorodny

Jak myślicie, skąd wiemy o tym co się kiedyś wydarzyło, 100, 200 a nawet 500 lat temu? Przecież kiedyś nie było telewizji ani radia, nie było także SMS- ów i Internetu! Czy domyślacie się, co było źródłem informacji o wydarzeniach, które miały miejsce setki lat temu, a o których czasem czytamy w książkach czy uczymy się
w szkole? Skąd mamy pewność, że to, o czym mówimy, wydarzyło się naprawdę?

Zadanie:

Każda szóstka otrzymuje jedną legendę związaną z historią Polski np.: „O Lechu, Czechu i Rusie”. Opiekun czyta wspólnie ze swoją szóstką daną legendę. Zadaniem każdej szóstki jest przedstawienie swojej legendy, pozostali zgadują, o jaką legendę chodzi.

4. Majsterka

Poza legendami, ludzie jeszcze w jakiś sposób odnotowywali wydarzenia. Czy wiecie, co to mogło być? (jeśli zuchy nie odgadną, drużynowy podpowiada). Następnie osoba prowadząca pokazuje zuchom ilustracje z dawnych kronik, opowiada jak się kiedyś pisało kroniki i przy pomocy jakich narzędzi (bo przecież nie za pomocą długopisu z wymienianym wkładem). Pokazuje także kroniki prowadzone przez inne drużyny. Każda szóstka dostaje jedną kronikę, ogląda ją i zastanawia się, jakie są jej charakterystyczne elementy.

Zadanie:

Po obejrzeniu, każda szóstka próbuje zrobić jedną stronę dot. Swojej szóstki do kroniki gromady.

5. Gra

Na ścianie wiszą rysunki postaci historycznych (polskich),
z różnych epok. Zuchy ustawiają się w szeregu. Po kolei podbiegają do drużynowego i otrzymują jeden narysowany przedmiot, który muszą jak najszybciej przyporządkować
do wybranej przez siebie postaci (przykleić pod postacią)
np.: berło do króla.

6. Ćwiczenie

Każda szóstka dostaje puzzle (pocięte obrazki) przedstawiające jakieś ważne wydarzenie w historii Polski. Szóstki razem
z opiekunem zastanawiają się, co to za wydarzenie, następnie próbują stworzyć nieruchomą scenę- kopię obrazka jaki dostały. Na znak drużynowego wszystkie figury ustawiają się nieruchomo, drużynowy ocenia, która szóstka wykonała najlepiej zadanie.

7. Krąg Rady

Podsumowanie zbiórki

8. OZZ

Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady

Zbiórka 2 (DODATKOWA, prawdopodobnie sobotnia w godz. 13.00-16.00)

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady

2. Gawęda

Czy wiecie jak nazywają się miejsca, gdzie możemy oglądać przedmioty pochodzące z dawnych czasów i których teraz już się nie używa? (muzeum) Tak, macie racje, to są muzea. Jest dużo różnych muzeów, np. archeologiczne, etnograficzne gdzie zgromadzone są przedmioty różnych kultur, są także muzea historyczne. Dzisiaj pójdziemy zwiedzić takie muzeum historyczne. Jak myślicie, co zobaczymy w takim muzeum? Otóż
w takim muzeum zgromadzone są przeróżne eksponaty dotyczące historii wojska polskiego i żołnierzy polskich, od czasów najdawniejszych do współczesności. Dlatego też będą tam i szable i pewnie jakieś średniowieczne łuki czy miecze
a także karabiny, pistolety i maszyny, np.: czołgi. Będziemy mogli zobaczyć też stroje, jakie nosili kiedyś żołnierze
a z początku rycerstwo polskie. Tak, jak my mamy mundurki zuchowe, tak też i żołnierze mają swoje mundury, których wygląd często się zmieniał. W muzeum przywita nas pewien pan, który oprowadzi nas i opowie dokładniej o tym,
co będziemy oglądać.

3. Zwiad- wycieczka

W muzeum można zamówić lekcje, warsztaty, warto spotkać się
z ciekawym człowiekiem - nie może to być „nudne zwiedzanie”
i długie opowieści przewodnika nie przygotowanego do pracy
z dziećmi!

4. Krąg Rady

Podsumowanie zbiórki, wrażenia

Zbiórka 3

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady

2. Gawęda

Wprowadzenie do Gawędy:

Czy pamiętacie gdzie byliśmy na ostatniej zbiórce? Pamiętacie jak nazywało się muzeum, w którym byliśmy? (zuchy odpowiadają).
A co widzieliśmy w tym muzeum? Jak już wiecie, historia Polski jest bardzo obszerna, wiele się wydarzyło w ciągu naszej 1000 letniej historii. Czy moglibyście przypomnieć kilka takich wydarzeń, o których mówiliśmy na zbiórkach? (zuchy powinny powiedzieć o chrzcie Polski, zjeździe w Gnieźnie lub bitwie pod Grunwaldem oraz o tym czego dowiedziały się w muzeum).

Gawęda:

Chciałabym podzielić się z Wami tym, co mi się wczoraj śniło. Był to bardzo dziwny sen... Przyśnił mi się pewien chłopiec, był chyba w waszym wieku, może trochę starszy. Miał na sobie mundurek podobny do tego, jakie my mamy. Poza tym nosił hełm i biało-czerwoną opaskę na ramieniu. Powiedział mi we śnie, że jest małym żołnierzem, który kiedyś, tak jak rycerze polscy
po Grunwaldem, walczył z Niemcami w wielu bitwach. Powiedział też, że bardzo podoba mu się nasza gromada i chciałby nam coś pokazać, coś bardzo ważnego. Ale żeby to zobaczyć musimy wybrać się w pewne miejsce. Czy chcecie zobaczyć co to takiego?

3. Ćwiczenie

Czy wiecie, co to takiego jest Izba Pamięci? Chłopiec, który mi się śnił, powiedział, że będzie na nas czekał w takiej Izbie Pamięci. Co to może być, może mi podpowiecie? Czy to mieszkanie,
w którym mieszka Pamięć? Rozmowa z zuchami.

Skoro już wiemy, co to jest Izba Pamięci, musimy też wiedzieć gdzie jest! Chłopiec dał mi wskazówkę. To chyba jakaś ulica... Poszukajmy ją na mapie (jeśli w waszej miejscowości nie ma takiej izby, może to być sala historyczna w szkole itp., ważne by zuchy mogły zobaczyć przedmioty, ilustracje związane z II wojną światową, mogą też obejrzeć jakiś film…)

Zadanie:

Każda szóstka dostaje mapę, wspólnie z opiekunem szuka ulicy, następnie, po znalezieniu, zakreśla ją flamastrem. Potem razem zastanawiamy się, jak tam dotrzeć.

4. Gawęda sytuacyjna

Docieramy na miejsce i szukamy chłopca. Znajdujemy go. Razem
z nim jest inny chłopiec, starszy od niego (harcerz). Młodszy chłopiec wita nas a starszy opowiada o tym gdzie się znajdujemy, mówi o przedmiotach znajdujących się w Izbie i o bohaterze Hufca (wyjaśnia co to jest hufiec).

5. Ćwiczenie

Zuchy szukają w Izbie Pamięci karteczek z numerkami (są to numery szczepów/drużyn działających w Hufcu), karteczki mają odpowiedni kolor- barwy danego szczepu/drużyny.

Po odnalezieniu, drużynowy pokazuje planszę, na której są narysowane sylwetki zuchów w mundurkach (widać wyraźnie chusty w kolorach środowisk). Zuchy muszą przyporządkować numerek gromady do danego zucha (kierują się barwami). Następnie liczymy ile jest gromad w Hufcu. Na końcu kadra mówi nazwy gromad
a zuchy podpisują odpowiednie obrazki zuchów.

6. Piosenka

Chłopcy oprowadzają nas po całym Hufcu (Przy okazji zuchy szukają kawałków puzzli z tekstem piosenki (hymnu hufca, piosenki
o bohaterze itp.). Niektóre wyrazy są zastąpione obrazkami, musimy odgadnąć, o jakie słowa chodzi. Ćwiczymy śpiewanie.

Chłopcy dziękują, że przyszliśmy do Izby pamięci i odwiedziliśmy Hufiec. Pytają się czy pamiętamy jak nazywa się bohater Hufca. Żegnamy się i wracamy do szkoły.

7. Krąg Rady

Podsumowanie zbiórki.

8. OZZ

Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady

Zbiórka 4

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady

2. Gawęda

Gawęda:

Na zbiórkę przychodzi starszy chłopiec, którego zuchy poznały na ostatniej zbiórce. Pyta się zuchów czy znają jakieś dawne gry
i zabawy zuchowe. Jeśli dzieci nie znają, chłopak opowiada zuchom jak to kiedyś wyglądały gromady zuchowe, kiedy powstały pierwsze gromady i jak się nazywały (Słoneczka i Wilczki). Proponuje zuchom, żeby pobawiły się w takie pierwsze gromady zuchowe. Od tej pory chłopcy będą Wilczętami a dziewczynki Słoneczkami. Drużynowy czyta fragment książki „Antek Cwaniak” gdzie opisana jest zabawa zuchów. Chłopiec zaprasza zuchy do pierwszej wspólnej gry.

3. Gra I

Rzuty szyszkami do celu, zbieranie szyszek na czas, „bitwa na szyszki” - nie rzucamy powyżej kolan - celowanie w ruchome cele

4. Piosenka

Uff, wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni grą, dlatego teraz siadamy szóstkami w kręgu i przypominamy sobie piosenkę, którą nauczyliśmy się śpiewać w Hufcu. Na środku leży jeden duży tekst (ten z obrazkami).

5.

Chłopiec bardzo się cieszy, że tak dobrze pamiętamy piosenkę
i polubiliśmy nowe gry. Następnie smuci się, że nie może opowiedzieć nam o swojej gromadzie, kiedy to on był zuchem gdyż niestety nie pamięta, kto był jego drużynowym ani jak nazywała się jego szóstka. Pyta się czy prowadzimy jakąś kronikę, w której notowalibyśmy wszystko to, co dzieje się na zbiórkach. Zuchy pokazują zrobione
na 1 zbiórce kart do kroniki. Chłopiec jest zdumiony, że tak ładnie wykonaliśmy kronikę.

6. Ćwiczenie

Chłopiec proponuje żeby zuchy wykonały drzewo genealogiczne swojego szczepu/gromady. Wyjaśnia jak wygląda drzewo genealogiczne. Zuchy szukają poukrywanych obrazków i karteczek z nazwami i plakietkami drużyn/szóstek, które były kiedyś i są obecnie. Z tyłu nazwy danej drużyny/szóstki są daty jej istnienia. Drużynowy przykleja do ściany linię chronologiczną z datami. W tym czasie zuchy zastanawiają się jaki symbol pasuje do jakiej nazwy drużyny/szóstki. Następnie każda szóstka podchodzi do linii i przyczepia swoje karteczki i symbole.

9. Krąg Rady

Podsumowanie zbiórki.

10. OZZ

Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady

Zbiórka 5

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady

2. Gawęda sytuacyjna

Wprowadzenie do gawędy:

Zuchówka ucharakteryzowana jest na lokal konspiracyjny.
Na ścianach wiszą plakaty z czasów wojny (z „Gazet wojennych”),
na podłodze leżą gazety (np.: „Kurier Warszawski”), wiszą też polskie flagi. Światło jest zgaszone, palą się świeczki. W kącie stoi stół, przy którym siedzą jacyś ludzie, jeden stoi. Zuchy wchodzą do zuchówki, zostaną wpierw uprzedzone, że muszą być bardzo cicho, bo trwa ważna narada konspiracyjna. Dzieci siadają na podłodze i przez chwile obserwują to, co się dzieje.

Gawęda:

Prowadzący naradę spostrzega zuchy, jest zdziwiony obecnością dzieci. Pyta się czy wiedzą o czym jest mowa (w scence powiedziane jest, że trwa wojna (1944), wszędzie są Niemcy i Polacy muszą walczyć a jednocześnie ukrywać się żeby nie zostać aresztowanymi). Zuchy mówią to, co zapamiętały z dialogu. Dowódca konspiratorów (okazuje się, że jest to nasz znajomy chłopak!), pyta się zuchy czy wiedzą co to jest konspiracja i na czym polega praca w konspiracji? (burza mózgów). Dowódca pokrótce wyjaśnia zagadnienie, przedstawia siebie i swój sztab. Proponuje zuchom żeby zostały oddziałem „Zawiszaków”.

3. Ćwiczenie

Dowódca prosi żeby zuchy wykonały pierwsze poważne zadanie. Polega ono na namalowaniu jak największej liczby znaków. Żeby dowiedzieć się, co to mają być za znaki, zuchy szukają poukrywanych karteczek
na terenie zuchówki i korytarza. Na nich są narysowane symbole i hasła. Po zebraniu kartek, wspólnie uczymy się malowania znaków. Każda szóstka uczy się jednego znaku i jednego hasła. Kiedy zapamiętaliśmy, niszczymy karteczki żeby nie dostały się w ręce Niemców. Szóstki dostają mapy z zaznaczonymi miejscami gdzie mają narysować znak (rysujemy kredą na asfalcie lub chodniku). Nikt nie może zobaczyć zuchów! Wyruszamy w odstępach czasowych: 2 min, idziemy swoimi szóstkami z opiekunem i wyznaczona trasą z punktami. Po wykonaniu zadania wracamy do szkoły.

4. Ćwiczenie II

Do zuchówki, w której się znowu zebraliśmy wpada zdyszana dziewczyna (łączniczka). Mówi, że trzeba jak najszybciej powiadomić Sztab Generalny o planowanej akcji odebrania spadochroniarza polskiego, który ma informacje o ruchach wojsk niemieckich (dziewczyna mówi głośno, tak żeby zuchy słyszały, ale zwraca się
do dowódcy). Lotnicy muszą dotrzeć cali i zdrowi do Sztabu. Dowódca proponuje zuchom to zadanie. Są przecież Zawiszakami - dzieciom łatwiej będzie dotrzeć niepostrzeżenie do osób ze Sztabu. Łączniczka się zgadza. Zadaniem zuchów jest zaszyfrowanie informacji
o planowanej akcji (czekoladka), każda szóstka szyfruje dla jednej osoby ze Sztabu. Następnie szóstkowy ukrywa szyfr w bezpiecznym miejscu, gdzieś w ubraniu. Szóstki dostają adresy i razem z opiekunami wyruszają na trasę pod wskazany adres. Dzwonimy do mieszkań
i podajemy ustalone hasło, pada odzew, zuchy przekazują karteczkę
z szyfrem (wszystko odbywa się szybko i po cichu). Po wykonaniu zadań, szóstki wracają do szkoły.

5. Krąg Rady

Dowódca i Łączniczka dziękują za świetnie wykonane zadanie. Ale
to nie koniec zadań, nadal trwa wojna i musimy być zawsze
w gotowości!

Trzeba przecież jeszcze odebrać lotników!!! Planowana akcja: termin kolejnej zbiórki.

6. OZZ

Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady

Zbiórka 6

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady

2. Gawęda sytuacyjna

Przychodzi dowódca i przypomina zuchom, że za pół godziny nastąpi akcja, w której weźmiemy udział - przechwycenie spadochroniarza.

Musimy się najpierw do tego przygotować! Dlatego dzielimy się między sobą zadaniami. Dziewczynki będę sanitariuszkami, muszą wiedzieć jak opatrywać rany, jak bandażować ręce, nogi czy głowę...Chłopcy musza przejść odpowiednie szkolenie - test sprawnościowy czy są zwinni
i szybcy.

3. Gry

Chłopcy: test sprawnościowy (prowadzi dowódca z drużynowym). Zuchy wykonują razem różne ćwiczenia takie jak:

TUNEL

Szóstki ustawiają się w rzędach w szerokim rozkroku (w każdej szóstkce tyle samo zuchów, mogą być mieszane). Na sygnał prowadzącego ostatni z rzędu przechodzi na czworaka tunelem między nogami pozostałych
i zajmuje miejsce z przodu. Wyścig kończy się, gdy ostatni zawodnik przejdzie przez tunel. Zwycięża zastęp, który najszybciej wykona zadanie.

MINIPODCHODY

Na jednym końcu korytarza siedzi drużynowy z zawiązanymi oczami. Obok niego w odległości około 60 cm leżą różne drobne przedmioty: klucz, chusteczka, moneta, rękawiczka itp. Wyznaczone zuchy (np. 5 osób) na sygnał prowadzącego w absolutnej ciszy skradają się
w kierunku drużynowego. Jeśli „niewidoczny” usłyszy jakieś odgłosy, wskazuje miejsce, z którego pochodził dźwięk i woła „stój”. Jeśli wskazał prawidłowo, zuch przegrywa a na jego miejsce wchodzi następna osoba.

I wiele innych gier ruchowych i sprawnościowych.

Dziewczynki:

Zadania będą dotyczyć udzielania pierwszej pomocy, np.:.

 • zuchny szukają w harcówce poukrywanych rzeczy
  do apteczki drużyny. Po odnalezieniu wszystkich przedmiotów wspólnie je obejrzymy, następnie powiemy, do czego służą poszczególne rzeczy i które z nich weźmiemy na akcję (stworzymy apteczkę pierwszej pomocy).

 • poznajemy jak udzielać najprostszej pomocy poszkodowanemu: opatrujemy drobne skaleczenie, otarcia nogi, stłuczenia. Siedzą w parach i opatrują się nawzajem.

 • Prowadzący opowiada pewną historię chłopca, który właśnie coś sobie zrobił złego. Zadaniem dziewczynek jest odpowiednie dobranie leków lub środków opatrunkowych.

 • Na koniec musimy zrobić sobie opaski Czerwonego Krzyża (robimy je z papieru i rysujemy na nich znak czerwonego krzyża)

4. Zwiad

Przygotowujemy się do akcji. Dostajemy bardzo dziwny opis miejsca gdzie planowany jest odbiór spadochroniarzy. Wspólnie zastanawiamy się gdzie to jest... Już wiemy, to niedaleko nas, już kiedyś tam byliśmy. Nie możemy jednak iść całą grupą. Do akcji wybrano te zuchy, które najlepiej wykonywały ćwiczenia sprawnościowe (to będzie im powiedziane przed rozpoczęciem gier, że osoby najlepiej wyk. zadania wezmą udział w najważniejszej części akcji). Dzielimy się i ustalamy plan...

Idziemy ustalonym sposobem do spadochroniarza. Zanosimy go
w bezpieczne miejsce, zauważamy, że człowiek utyka i jest obolały. Kładziemy go na kocu i wspólnie zanosimy trochę dalej. Teraz czas
na sanitariuszki. Spadochroniarz ma liczne stłuczenia i rany, bo zaczepił o drzewo w czasie lądowania. Ma też zwichniętą kostkę. Zuchy opatrują go.

5. Ćwiczenie

Spadochroniarz daje nam zadanie: musimy w drodze powrotnej
do szkoły porozwieszać polskie flagi w najbardziej widocznych miejscach. Każdy szóstkowy otrzymuje 3 flagi dla swojej szóstki. Wracamy patrolami w odstępach czasowych i różnymi trasami.

6. Krąg Rady

Dowódca jest z nas dumny, że tak dobrze wykonaliśmy zadanie. Daliśmy dowód na to, że potrafimy pracować jako „Zawiszacy” w konspiracji.

Podsumowanie zbiórki.

6. OZZ

Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady

Zbiórka 7

Zuchowe Formy Pracy

Opis

1. ORZ

Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady

2. Gawęda

Podczas ostatnich zbiórek dowiedzieliśmy się bardzo wielu rzeczy: poznaliśmy najważniejsze wydarzenia z historii Polski a zwłaszcza życie Polaków i harcerzy w czasie II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się także czym są Szare Szeregi i jak pracują Zawiszacy. Poznaliśmy gromady zuchowe w naszym hufcu a także dzieje drużyn/szóstek.

II wojna światowa trwała ponad 5 lat. W tym czasie zginęło wielu wspaniałych Polaków, którzy swoją postawą i czynem bronili niepodległości naszego państwa. Wśród nich były także dzieci
w waszym wieku. Powinniśmy zawsze pamiętać o ich bohaterskiej walce.

3. Zwiad- wycieczka

Każda szóstka kupuje w kwiaciarni po drodze jeden mały bukiecik kwiatów i jedna lampkę. Jedziemy na cmentarz lub w miejsce upamiętniające bohaterskie działania.

6. Apel

Uroczysty apel, zuchy otrzymują sprawność Słoneczko- Wilczek.

7. OZZ

Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady.

Pomyśl ze swoją kadrą, co jest potrzebne Waszej gromadzie i w jaki sposób możecie odpowiedzieć na te potrzeby, marzenia, zainteresowania.

Pierwszym krokiem niech będzie zdobycie Odznaki 90-lecia. Ale nie poprzestańcie na minimum… Niech wasz Bohater, Małkowscy… zaistnieją w sprawnościach
i zuchowych gwiazdkach. Zróbcie coś dobrego z zuchami - możecie wiele zdziałać!

SŁONCZKO - WILCZEK

 1. Spotkaliśmy się ze starszymi ludźmi, którzy kiedyś byli w gromadach zuchowych. Zebraliśmy  jak najwięcej informacji na temat dawnych obrzędów, zwyczajów, zabaw i piosenek.

 2. Stworzyliśmy drzewo genealogiczne swojej lub zaprzyjaźnionej gromady zuchowej lub swojego szczepu.

 3. Bawiliśmy się w gromadę słoneczek i gromadę wilcza.

 4. Wstąpiliśmy do akademii, gdzie nauczyliśmy się chodzić na szczudłach, grac w klipę, świnkę i palanta.

 5. Zorganizowaliśmy dla innych turniej starych gier podwórkowych.

 6. Urządziliśmy wyprawę do lasu (parku), podpatrywaliśmy przygodę i przeprowadzaliśmy tam gry przyrodnicze, nauczyliśmy się rozpoznawać ślady i głosy zwierząt.

 7. Braliśmy udział w „polowaniu a dobre uczynki.

 8. Zorganizowaliśmy wieczór majsterklepki.

 9. Wymyśliliśmy tajemniczy język oraz pismo słoneczek i wilczków, posługiwaliśmy się nim podczas zbiórek.

 10. Przezywaliśmy przygody bohaterów książki Aleksandra Kamieńskiego pt. „Antek Cwaniak".

 11. Braliśmy udział w konkursie wiedzy historycznej.

 12. Urządziliśmy w harcówce lub zuchówce wystawę dawnych pamiątek zuchowych i harcerskich.

UWAGI

BIBLIOGRAFIA

 1. Rhys Dawids V., zuchowe czary.

 2. Kamiński Kamieński., Antek Cwaniak.

 3. Kamiński Kamieński., Książką Drużynowego zuchów.

 4. Kudasiewicz M., Obrzędowy piec.

 5. Zwolakowska J., W gromadzie zuchów.

 6. „Zuchowe Wieści" nr 5,10/1991.


Pobierz dokument
cykl.sloneczko.wilczek.3.zhp.przydatne.doc
Rozmiar 268 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cykl Słoneczko - Wilczek 5, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Słoneczko - Wilczek 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Słoneczko - Wilczek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Słoneczko - Wilczek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Mały Książę 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Wodnik Szuwarek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Ambasador przyjaźni 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Piotruś Pan 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zaczarowana paleta 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Szlachcic-Szlachcianka 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 5, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Jestem w gromadzie 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Przyjaciel Muminków 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Piotruś Pan 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Wodnik Szuwarek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Pan Kleks 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

więcej podobnych podstron