Ortopedia egz, AM, rozne, ortopedia, ORTOPEDIA EGZAMIN

Pobierz dokument
ortopedia.egz.am.rozne.ortopedia.ortopedia.doc
Rozmiar 476 KB

Ortopedia egzamin

1. Badanie pacjenta ortopedycznego dla potrzeb kinezyterapii

Badanie ortopedyczne:

1) wywiad

- mechanizm urazu

- okoliczności urazu

- choroby towarzyszące, stosowane leki( sta budowy kośćca)

- choroby przebyte w dzieciństwie

- stan obecny: obecność bólu( lokalizacja, czas trwania, rodzaj, częstotliwość i okoliczności)

- zaburzenia neurologiczne

- zaburzenia czucia

- zaburzenia równowagi

- uczucie dyskomfortu

2) ocena statyczna:

- symetria

- proporcje

- zakres ruchu

3) ocena dynamiczna

4) badania obrazowe:

- zdjęcia rtg

- USG

- biopsja( badanie histopatologiczne)- badanie inwazyjne

- artroskopia

- tomografia komputerowa

- rezonans magnetyczny

- scyntygrafie( podaje się pacjentowi izotop promieniotwórczy)

- posiew

- punkcja diagnostyczna

Zakresy ruchów:

- wyprost kręgosłupa: 30°

- zgięcie boczne kręgosłupa: 40°

- rotacja tułowia: 30°

Staw ramienny:

odwodzenie: 180° - przywodzenie: 40°

zgięcie: 170° - wyprost: 40°

rotacja wewnętrzna: 90° - zewnętrzna: 60°

Staw łokciowy:

Staw biodrowy:

Staw kolanowy:

2. Objaw Trendelenburga

Objaw Trendelenburga- przy jednostronnej niewydolności mięśnia pośladkowego średniego, podczas stania na kończynie chorej, opada miednica po stronie zdrowej

Objaw Duchenna- uzupełnienie objawu Trendelenburga; dla utrzymania równowagi chory przesuwa barki w stronę chorą, w czasie chodu pojawia się pochylenie miednicy w jedną stronę, a barków w przeciwną

Test Thomasa- w leżeniu tyłem. Zdrowa kończyna zginana w stawie biodrowym do momentu zniesienia lordozy lędźwiowej. Przy przykurczy zgięciowym badane biodro nie pozostaje wyprostowane na stole, lecz zgina się. Przykurcz występuje w:

- zmianach zwyrodnieniowych

- stanach zapalnych

- zaburzeniach ustawienia stawu biodrowego

3. Cechy chodu fizjologicznego

- fazowy- rytmiczna i płynna zmiana jego faz

- stopy stawiane równolegle do siebie, a kolejność ich obciążania to:

- harmoniczne współruchy kończyn górnych i tułowia

- symetryczne ruchy miednicy

- przedsiębierzny

- jak najmniejszy wydatek energetyczny

4. Przyczyny chodu patologicznego

1) ból w kończynie( procesy zapalne mięśni, stawów, nerwu, uraz kończyny)

2) zmiany patologiczne w układzie kostno stawowym

3) sztywność stawów

4) ubytki i niedomoga mięśni( przykurcze, porażenia, stany zapalne, dystrofie)

5) choroby układu nerwowego

5. Chód przy niewydolności mięśnia pośladkowego średniego

- opadanie miednicy po stronie nie podpartej

- naprzemienne pochylanie miednicy na jedną stronę, a barków na stronę przeciwną( objaw Trendelenburga i Duchenna)

- dochodzi do kulenia

6. Chód przy izolowanym uszkodzeniu mięśnia czworogłowego uda

- kompensują: m. pośladkowy wielki i m. brzuchaty łydki

- brak stabilizacji kolana i w czasie obciążania występuje nagłe zgięcie w stawie kolanowym

- chód możliwy przy utrzymaniu stawu kolanowego w wyproście podczas fazy podporu

- niestabilność kolana w początkowej fazie podporu

7. Chód przy uszkodzeniu zginaczy grzbietowych stopy

- chód brodzący

- stopa opadająca

- nadmierne zgięcie w stawie kolanowym i biodrowym

- klapnięcie stopy

- zginacze grzbietowe stopy wykonują ekscentryczną pracę elongacyjną w czasie chodu

8. Dysplazja( displasio coxa) i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego- przyczyny i różnice

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego jest następstwem dysplazji.

Przyczyny dysplazji:

1) mechaniczne:

- miednicowe ustawienie płodu

- małowodzie

- duża masa płodu( powyżej 4kg)

- ułożenie plecami do lewego boku matki

- ciąża u pierwiastki

2) hormonalne:

- wiotkość torebki stawowej spowodowana relaksyną

3) genetyczne:

- rodzinna wiotkość stawowa

- ryzyko u zdrowych rodziców- 6%

- ryzyko, gdy dysplazja występuje u jednego z rodziców- 12%

- ryzyko, gdy dysplazja występuje dodatkowo u jednego z rodzeństwa- 36%

9. Profilaktyka wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego

- aby zapewnić zborność stawu ustawia się go w pozycji podobnej do płodowej:

- po 6 tygodniu układa się dziecko na brzuchu w celu zmniejszenia patologicznego kąta antetorsji

Nie wolno:

10. Wczesne objawy dysplazji

- objaw Ortolaniego( objaw prowokacji repozycji)- dziecko w leżeniu tyłem; trójzgięcie kończyn dolnych; wykonujemy ruch odwodzenia kończyn dolnych. Przy dysplazji następuje repozycja głowy kości udowej do panewki słyszalny efekt przeskakiwania

- objaw Barlowa( test prowokacji zwichnięcia)- dziecko w leżeniu tyłem; trójzgięcie kończyn dolnych; nacisk wzdłuż długiej osi uda i strony przyśrodkowej- kończyny dolne przywiedzione do 10-15°. Przy dysplazji głowa wypada z panewki

- asymetria fałdów pośladkowych

- ograniczenie odwodzenia spowodowane przykurczem przywodzicieli

- zwiększenie kąta antetorsji powyżej 30°

- asymetria ruchów obrotowych nadmierna rotacja wewnętrzna

11. Objawy późne( kliniczne) wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego

- opóźnienie chodzenia

- utykanie przy zwichnięciu jednostronnym

- przy wadzie obustronnej chód kaczkowaty

- w staniu powiększona lordoza i statyczna skolioza

- ograniczenie odwodzenia rotacji zewnętrznej

- poszerzenie obrysu stawu biodrowego

- przemieszczenie krętarza większego ku górze, powyżej linii Rosera- Nelatona( linia łącząca guz kulszowy z kolcem biodrowym przednim górnym)

- brak głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego

- nadmierna obracalność uda

- objawy Trendelenburga i Duchenne

- po zwichnięciu jednostronnym skrócenie długości względnej kończyny

- dodatni objaw pompowania- przesuwanie uda względem miednicy przy nacisku wzdłuż jego osi

- dodatni objaw Allisa lub Galeazziego- po położeniu dziecka płasko na plecach w zgięciu stawów biodrowych i kolanowych staw kolanowy po stronie zwichnięcia jest niżej niż po stronie zwichniętej

12. Zachowawcze leczenie dysplazji stawu biodrowego( od 3.miesiąca życia)

- stosuje się jeden z aparatów utrzymujących kończyny dolne w gięciu i odwiedzeniu: poduszka Frejki( wada: utrzymuje kończyny dolne w odwiedzeniu około 90°, co nie pozwala na cofnięcie się antetorsji i koślawości)

- po 6.-7. miesiącu życia stosuje się szynę Denisa- Browna, która utrzymuje kończyny dolne w odwiedzeniu i rotacji wewnętrznej odpowiadającej wielkości kąta antetorsji

Zachowawcze leczenie zwichnięcia:

- nastawienie stawu po jego rozluźnieniu pośrednim wyciągiem przez 6 tygodni( over head):

- po nastawieniu stabilizuje się w opatrunku gipsowym w zgięciu ud do 100-110° oraz odwiedzeniu; opatrunek powinien zezwalać na ruchy w stawie kolanowym

- po 3 miesiącach zmienia się ustawienie kończyn dolnych do pozycji Lange II uda wyprostowane, odwiedzione i zrotowane do wewnątrz o tyle, ule wynosi kąt antewersji; opatrunek nie obejmuje miednicy- dziecko może siadać i ćwiczyć stawy biodrowe

Nie stosujemy leczenia zachowawczego, gdy:

- cieśń torebki jest zwężona lub zarośnięta

- panewka jest płaska, wypełniona miękkimi tkankami

- panewka jest odkształcona

- głowa jest za duża( coxa magna)

13. Operacyjne leczenie wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego

Wskazania:

- brak uzyskania nastawienia zachowawczo

Polega na otwartej repozycji chirurgiczne wprowadzenie głowy do panewki. Zabieg ten może stanowić część postępowania:

- operacji na miednicy

- zabiegów na kości udowej

Leczenie przy dysplazji:

Wskazania:

- nie ustępujące po leczeniu zachowawczym objawy dysplazji

- wzmożone przodoskręcenie szyjki kości udowej

- stromość stropu panewki u młodzieży i osób dorosłych

14. Usprawnianie po operacji według Degi w przypadku dysplazji stawu biodrowego

- opatrunek gipsowy na obie kończyny dolne w odwiedzeniu i niewielkiej rotacji wewnętrznej na 6 tygodni

- przed upływem 6 tygodni uwalniamy kończynę nieoperowaną, żeby ćwiczyła czynnie

- po 6 tygodniach rozcinamy gips w korytko gipsowe, które stosujemy na noc do 12. tygodnia po operacji; w dzień wykonujemy ćwiczenia wspomagane kończyny operowanej

- po 12- 20 tygodniach zezwalamy na stopniowe obciążanie operowane kończyny

15. Podział kręczu szyi- według przyczyn

  1. wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego( torticollis myogenes)

Przyczyny:

- skrót mięśnia mostkowo- obojczykowo- sutkowego na skutek: