2. Sprawozdanie 21.01.2015 - Pomiary chropowatości powierzchni, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Metrologia, Sprawozdania, Moje sprawozdania

Pobierz dokument
2.sprawozdanie.21.01.2015.pomiary.doc
Rozmiar 928 KB

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Rok akademicki: 2014/2015

Studia: stacjonarne

Semestr: 3

Grupa: 3

LABORATORIUM

METROLOGII

ANALOGOWA I CYFROWA TECHNIKA POMIAROWA, POMIARY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI.

Wykonał:

Jakub Koziołek

1. Cel ćwiczenia:

Dla podanych przez prowadzącego laboratorium danych należało obliczyć parametry Ra czyli średnią arytmetyczną rzędnych profilu, Rz czyli największa wysokość profilu oraz Rmr(C) czyli udział materiałowy profilu w danych przedziale przekroju oraz sporządzić wykres profilu chropowatości.

2. Wstęp teoretyczny:

Rz - największa wysokość profilu. Suma wysokości najwyższego wzniesienia profilu Zp i głębokości najniższego wgłębienia profilu Zv wewnątrz odcinka elementarnego lr.

Rz = Zp + |Zv| dla lr

Ra - średnia arytmetyczna rzędnych profilu. Średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości rzędnych Z(X) wewnątrz odcinka elementarnego lr.

Ra= 1/n ∑ |Zi|

n-liczba punktów podziału odcinka elementarnego,

Zi - odchylenie i-tego punktu pomiarowego (rzędna liczona od linii średniej);

Zi=yi-a

a - linia średnia

Rmr(c) - krzywa udziału materiałowego: jest iloraz długości materiałowej elementów profilu Rmr(c) na zadanym poziomie c i odcinka pomiarowego:

0x01 graphic

3. Przebieg ćwiczenia:

Dla podanych przez prowadzącego danych (nr 125) obliczyłem w Excelu pozostałe dane co przedstawia tabela i wykonałem także wykres profilu chropowatości:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Wnioski:

Nie istnieje idealnie płaska powierzchnia. Chropowatość to pojęcie odnoszące się do nierówności o bardzo małych odległościach wierzchołków. Przed dokonaniem pomiaru należy oczyścić badaną powierzchnię aby ewentualne zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni nie fałszowały wyniku. Wielkość chropowatości powierzchni zależy od rodzaju materiału, z którego wykonany jest przedmiot i przede wszystkim od rodzaju obróbki i narzędzia skrawającego jakim obrabiamy powierzchnię.


Pobierz dokument
2.sprawozdanie.21.01.2015.pomiary.doc
Rozmiar 928 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metrologia - Sprawozdanie 1, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Metrologia, Sprawozdan
2. Sprawozdanie 29.10.2014 - Statyczna próba ściskania, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr
1. Sprawozdanie 17.12.2014 - Obwody nieliniowe, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Pod
Robotyka-ściąga2, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Podstawy robotyki I, Pomoce nauko
materiał do kolokwium, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr IV, Zarządzanie przedsiębiorstwem
wzor strony tytulowej sprawozdania PA AiR, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok III specjalność MiR - SM,
21.01.2015 PRACA INŻYNIERSKA MIODYŃSKA, Studia- ochrona środowiska
egzamin masaz, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, MASAŻ, MASAŻ
patooo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, patologia ogólna, patologia ogólna,
inżynieria ćw12, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria ćw11, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria ćw13, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
4.12, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, PFK - ćwiczenia, PFK - ćwiczenia
istacjonarne, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa
inżynieria2, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
CHemia org Tow stac 2013 2014, Studia, I o, rok II, semestr III, chemia organiczna [egz]

więcej podobnych podstron