zabawy ruchowe, Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych2 (2), Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [001]

Pobierz dokument
zabawy.ruchowe.zestaw.zabaw.i.cwiczen.doc
Rozmiar 339 KB

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [001]

[ na powietrzu ]

ZESTAWY ZABAW I ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH - POZOSTAŁE

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [011]

[ na powietrzu ]

Autor: Bożena Forma

MIEJSCE ZABAWY: przedszkolne podwórko.

1. Zabawy samorzutne na podwórku z wykorzystaniem papierowych samolotów.

2. Na lotnisku - zabawa ruchowa z elementem współzawodnictwa (wcześniej dzieci zostają zapoznane z "drogą" bagażu na lotnisku). Dzieci ustawione w szeregi (ich liczba zależna od ilości dzieci), w niewielkich odległościach jedno od drugiego. Każdy szereg ustawiony jest tyłem do następnego. Przed ostatnim dzieckiem leżą duże klocki, pudła ("walizki"). Na hasło "start" dzieci podają pakunek z rąk do rąk. Pierwsze dziecko, kiedy walizka dociera do niego, układa je obok siebie.

3. Samoloty - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Dzieci otrzymują emblematy na szyję z cyframi, np. 6, 7, 8. Nauczycielka wyznacza trzy hangary i oznacza je odpowiednimi cyframi. Dzieci poruszają się w dowolnych kierunkach z wyciągniętymi rękami "skrzydłami", równocześnie naśladując dźwięk lecącego samolotu. Na podniesioną w górę czerwoną chorągiewkę "samoloty" zatrzymują się, aby wysłuchać polecenia, np. samoloty nr 8 do hangaru nr 6, itp. Wskazane samoloty lecą do hangaru, pozostałe stoją nieruchomo. Opuszczona chorągiwka pozwala pozostałym samolotom latać. Uwaga! Każda grupa samolotów przez jedną "partię" zabawy odpoczywa.

MIEJSCE ZABAWY: przedszkolne podwórko.

1. Zabawy samorzutne na podwórku z wykorzystaniem papierowych samolotów.

2. Zabawa ruchowa z elementem współzawodnictwa (wcześniej dzieci zostają zapoznane z "drogą" bagażu na lotnisku). Dzieci ustawione w szeregi (ich liczba zależna od ilości dzieci), w niewielkich odległościach jedno od drugiego. Każdy szereg ustawiony jest tyłem do następnego. Przed ostatnim dzieckiem leżą duże klocki, pudła ("walizki"). Na hasło "start" dzieci podają pakunek z rąk do rąk. Pierwsze dziecko, kiedy walizka dociera do niego, układa je obok siebie.

3. Zabawa ruchowa Samoloty.
Dzieci otrzymują emblematy na szyję z cyframi, np. 6, 7, 8. Nauczycielka wyznacza trzy hangary i oznacza je odpowiednimi cyframi. Dzieci poruszają się w dowolnych kierunkach z wyciągniętymi rękami "skrzydłami", równocześnie naśladując dźwięk lecącego samolotu. Na podniesioną w górę czerwoną chorągiewkę "samoloty" zatrzymują się, aby wysłuchać polecenia, np. samoloty nr 8 do hangaru nr 6, itp. Wskazane samoloty lecą do hangaru, pozostałe stoją nieruchomo. Opuszczona chorągiwka pozwala pozostałym samolotom latać. Uwaga! Każda grupa samolotów przez jedną "partię" zabawy odpoczywa.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [014]

[ na powietrzu ]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [020]

[ na powietrzu ]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz do przedszkolnego ogrodu.

2. Dzieci podzielone na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje plastikowe znaczki w innym kolorze. Znaczki dzieci przyczepiają do bluzek. Każda grupa zajmuje wyznaczone miejsce, oznaczone chorągiewką w kolorze odpowiadającym barwie znaczków. W rytmie tamburyna dzieci podskakują w różnych kierunkach. Na sygnał zajmują miejsca przed prowadzącą słuchając polecenia:

•   ustawiamy się przed swoją chorągiewką w parach
•   ustawiamy się przed swoją chorągiewką w kole
•   tworzymy przed swoją chorągiewką pociąg

3. Zajmują dowolne miejsca przed prowadzącą. Unoszą ręce w górę i powoli, równocześnie z nią wykonują skłony w przód, przez chwilę pozostają w skłonie, ręce swobodnie opuszczone.

4. Zawody. Dzieci podzielone na dwie grupy, które ustawiają się jedno za drugim na linii startu. Przed każdą grupą znajdują się takie same przeszkody: chorągiewka, szarfa. Na określony sygnał "klaśnięcie", dzieci kolejno pokonują przeszkody i powracają na koniec swojej grupy. Wygrywa ta grupa, w której wszystkie dzieci pierwsze pokonają przeszkody.

5. Zabawa ruchowa "Wilki i zające"
Z długiej skakanki nauczycielka tworzy krąg. W środku znajdują się dzieci "zające". Wybrane dziecko oznaczone szarfą to "wilk", zajmuje miejsce poza okręgiem. "Zające wychodzą na polanę", podskakują, zatrzymują się słuchając czy im nic nie zagraża. Wilk stoi z boku. Na hasło "wilk", uciekają w podskokach do okręgu. Kogo podczas ucieczki wilk dotknie, zamienia się w wilka. Otrzymuje szarfę i wspólnie z pozostałymi "wilkami" poluje na zające.

6.Zabawa Trudna trasa. Nauczycielka rozciąga długą skakankę nadając jej dowolny kształt. Dzieci jedno za drugim, krok za krokiem przechodzą po skakance stawiając stopę za stopą. Starają się nie wypaść na boki.

7. Bieg na palcach za wyznaczonym dzieckiem w rytmie tamburyna, tempo biegu dzieci zmieniają w zależności od uderzeń w tamburyno.

8. Powrót do sali.

1. Marsz za nauczycielką do przedszkolnego ogrodu.

2. Zabawa ruchowa Wspinamy się na drzewo

Dzieci zajmują miejsca na trawie. Przechodzą do przysiadu. Powoli przechodzą do pozycji stojącej ręce wyciągnięte przed siebie "obejmują pień". Następnie przechodzą do przysiadu.

3. Zabawa ruchowa Pieski w ogrodzie

Na czworakach przemieszczają się w dowolnych kierunkach. Na hasło "pieski szczekają", zatrzymują się przechodząc do przysiadu i naśladują szczekanie.

4. Zabawa ruchowa Zbieramy owoce

Spacerują w różne strony naśladując zbieranie owoców.

5. Zabawa ruchowa Zrywamy owoce

W dalszym ciągu spacerują w dowolnych kierunkach. Naśladują spoglądanie na drzewa i zrywanie owoców.

6. Zabawa ruchowa Jazda samochodem

Kładą się na plecach. Na hasło "jedziemy samochodem", wyciągają przed siebie ręce "trzymając kierownicę". Unoszą nogi w górę i na zmianę raz lewe, raz prawe kolano zbliżają do brzucha.

7. Marsz w kole. Powrót do przedszkola.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [022]

[ na powietrzu ]

1. Dzieci "marynarze" wychodzą za prowadzącą do przedszkolnego ogrodu w wyznaczone miejsce.

2. Zabawa orientacyjno - porządkowa Do łodzi.

Dzieci stają przed prowadzącą parami. Nauczycielka ustala kto jest w parze marynarzem 1, a kto marynarzem 2. Dwaj marynarze to załoga łodzi. Dziecko "1" siedzi z przodu, dziecko "2" z tyłu. w różnych miejscach leżą obręcze "łodzie". W rytmie bębenka dzieci biegają między obręczami. Na hasło "do łodzi" dzieci z numerem 1 zajmują miejsca w najbliżej leżących obręczach. Odszukują je dzieci z numerem 2, siadają za nimi. Dzieci chwytają obręcze lewą i prawą ręką. Nauczycielka rozpoczyna liczenie, wówczas dzieci zgodnie przechylają się raz w jedną, raz w drugą stronę, następnie w przód i w tył. Zamiast liczenia można włączyć płytę (kasetę) z nagranym szumem morza.

3. Obserwowanie morza - zabawa wzmacniająca mięśnie tułowia.

Dzieci stają w lekkim rozkroku, unoszą dłonie do oczu robiąc z nich "lornetki" i wykonują obroty tułowiem w obie strony "obserwując morze".

4. Szorujemy pokład - zabawa naśladowcza.

Dzieci wykonują ruchy naśladujące szorowanie pokładu szczotką - energiczne ruchy rękami, przesuwanie się w różne strony sali.

5. Wiatr i żagle - zabawa rozwijająca pojemność płuc.

"Wiatr wypełnia żagle i łodzie płyną w morze - dzieci wciągają nosem powietrze, następnie enegicznie je wypuszczają.

6. Pan kapitan na pokładzie - zabawa z elementm bieżnym.

Swobodny bieg, wykonywanie dowolnych ruchów. Na hasło "pan kapitan na pokładzie" dzieci stają na baczność i salutują.

7. Ćwiczenie przeciw płaskiej stopie.

Pod pokładem w kajutach śpi część załogi, pozostała część pełni wartę. Idziemy więc cicho,aby nie obudzić zmęczonych marynarzy - chód na palcach.

8. Ćwiczenie uspokajające.

Teraz my jesteśmy zmęczeni, wartę będą pełnić marynarze, którzy się wyspali - dzieci kładą się na plecach. Statek dość mocno kołysze, więc i my marynarze kołyszemy się z boku na bok w swoich kojach.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [030]

[ na powietrzu ]

MIEJSCE ZABAWY: przedszkolne ogród.

1. Spacer do przedszkolnego ogrodu. Wyszukiwanie miejsc odpowiednich do zabawy i przeprowadzenia ćwiczeń.

2. Zjeżdżamy na zjeżdżalni. Zwracanie uwagi na prawidłowy sposób wchodzenia po drabince na zjeżdżalnię.

3. Przejście po ławce. Ćwiczenie doskonalące umiejętność utrzymywania równowagi.
Dzieci wyciągają ręce na boki, kolejno w obecności nauczycielki powoli przechodząc przez ławkę starają się utrzymać równowagę.

4. Strumyk. Zabawa ruchowa.
Nauczycielka rozkłada skakankę. Dzieci stają po jednej stronie. Wykonują przez skakankę przeskok z rozbiegu "skok na drugą stronę strumyka".

5. Zabawa Balonik ze śpiewem piosenki "Baloniku nasz malutki".

6. Sygnały. Zabawa pobudzająco - hamująca.
W rytmie tamburyna bieg w ustalonym kierunku. Mocne uderzenie w tamburyno, dzieci zatrzymują się, wykonują obrót wokół siebie. Kilka mocnych uderzeń, dzieci to "pieski", spacerują na czworakach.

7. Swobodny marsz za nauczycielką.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [039]

[ na powietrzu ]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [043]

[ na powietrzu ]

Autor: Bożena Forma

Nauczycielka podczas wyjść z budynku, korzysta z długiej skakanki, której trzymają się dzieci.

1. Marsz z liną za prowadzącą.

2.W sadzie - zabawa pobudzająco - hamująca.
Ze skakanki nauczycielka formuje koło. Dzieci biegają w rozsypce po zewnętrznej stronie obręczy. Na hasło "wieje wiatr", zatrzymują się poruszają rękami w nadgarstkach. Na hasło "owoce spadają", przechodzą do przysiadu, "owoce w skrzyni", zajmują miejsce w obręczy przechodząc do przysiadu.

3. Jabłka - ćwiczenie oddechowe.
Każde dziecko nśladuje trzymanie "jabłka" w dłoniach. Na hasło "wąchamy jak pachnie nasze jabłko" zbliżają dłonie do nosa i wciągają nim powietrze, następnie wydychają powietrze ustami.

4. Układamy jabłka - ćwiczenie koncentracji podczas działania.
Przed wybranym dzieckiem ustawiamy kosz "skrzynkę", do której trzeba poukładać wszystkie jabłka "woreczki", które dzieci trzymają w rękach. Pierwsze wyznaczone dziecko podaje "jabłko" nauczycielce. I tak kolejno aż do ułożenia wszystkich trzymanych przez dzieci woreczków w koszu.

5. Wchodzimy na drzewo Dzieci przechodzą do przysiadu. Przechodząc do stania naśladują wchodzenie po drabinie. Powrót do przysiadu obrazuje schodzenie.

6. Droga w sadzie - zabawa wyrabiająca umiejętność utrzymania równowagi .
Nauczycielka nadaje skakance dowolny kształt "droga w sadzie". Dzieci starają się przejść w taki sposób żeby utrzymać stopy na skakance.

7. Powrót do sali (dzieci trzymają się liny).

0x01 graphic
odwiedzin: 193524

 

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2008

Płatności SMS: kody.wapacz.pl

Hosting: home.pl

Copyright © 2005-2008  INTER BiM s.c.

Miejsce zabawy: podwórko przedszkolne - zimą, kiedy jest dużo śniegu

1. Dzieci idą "gęsiego" za nauczycielką, wydeptując "śniegowe ścieżki".

2. Prowadząca dzieli dzieci na dwie grupy. Zaznacza między nimi granicę, której nie może przekroczyć żadna z grup. Każda grupa lepi kule i gromadzi je w jednym miejscu. Na umówiony sygnał dzieci rozpoczynają rzuty w kierunku przeciwnika. Zabawa trwa do momentu wyczerpania zapasu kul.

Uwaga! Kulami celujemy poniżej pasa. Rezygnujemy z zabawy jeżeli śnieg daje się zbić w zbyt twarde kule.

3. Zabawa z elementem wyścigu Przeskocz saneczki.
Dzieci zostają podzielone na 3 - 4 grupy. Przed każdą grupą znajdują się sanki. Zadaniem uczestników jest przeskoczenie przez sanki i powrót na swoje miejsce.

4. Dzieci w dalszym ciągu pozostają w grupach. Na określony sygnał przenoszą za pomocą wiaderka i łopatki śnieg w wyznaczone przez nauczycielkę miejsce.

5. Na polecenie prowadzącej dzieci celują w wyznaczone miejsce śniegowymi kulami

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [044]

[ na powietrzu ]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [047]

[ na powietrzu ]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [002]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [003]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [004]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [005]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz za nauczycielką po odśnieżonej alejce.

2. Kule śniegowe - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Nauczycielka wspólnie z dziećmi układa z patyków (szarf) okrąg. Dzieci zajmują miejsca w odległości około trzech metrów od okręgu w równych odległościach między sobą. Każde dziecko lepi kilka kul śniegowych. Na hasło "biegamy" przemieszczają się w dowolnych kierunkach. Na hasło "rzucamy", każde zajmuje miejsce przed swoimi kulami śniegu. Rzuca nimi starając się trafić do środka okręgu.

3. Zajączki i niedźwiedzie - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach. Na hasło "zajączki" przechodzą do przysiadu i wykonują kilka podskoków w miejscu. Następnie ponownie przemieszczają się w dowolnych kierunkach. Na hasło "niedźwiedzie" przechodzą do lekkiego rozkroku i na sztywnych nogach stąpają w miejscu, przenosząc ciężar z lewej nogi na prawą.

4. Zimowe zawody - zabawa z elementem współzawodnictwa.
Dzieci tworzą dwie grupy. Na określony sygnał rozpoczynają bieg pokonując tor przeszkód. Biegną między śniegowymi kulami, do których zatknięte są chorągiewki. Następnie przechodzą na czworakach przez obręcze wbite pionowo w śnieg (tworzą tunel). Przeskakują przez usypaną zaspę śniegu między chorągiewkami zatkniętymi w zaspie. Biegną dookoła zatkniętej w śniegowej kuli chorągiewki i wracają pokonując ponownie napotkane przeszkody.

5. Drzewo - ćwiczenie tułowia.
Dzieci zajmują dowolne miejsca przed prowadzącą, w równych odległościach między sobą. Stają w lekkim rozkroku. Na hasło "śnieg przysypuje drzewo" wykonują powolne skłony w przód, następnie przechodzą do pozycji stojącej, "drzewo bez śniegu" - unoszą ręce w górę i kołyszą nimi raz w lewą, raz w prawą stronę.

6. Zabawa z elementem równowagi.
Dzieci idą "gęsiego" za nauczycielką stawiając stopę za stopą. Ręce wyciągnięte na boki.

7. Zabawa z elementem skoku.
Dzieci zajmują miejsce na okręgu koła wykonanego z patyków. Maszerują po jego okręgu. Na hasło "uwaga" zwracają się twarzami do jego środka i wykonują skok obunóż.

8. Marsz uspokajający za nauczycielką - wydeptanie ścieżki na śniegu.

1. Marsz za nauczycielką po wydeptanej ścieżce na śniegu.

2. Karmniki - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Nauczycielka dzieli dzieci na trzy grupy, oznaczając każdą grupę innym kolorem (na szyi emblematy), w trzech miejscach rozkłada obręcze w odpowiednich kolorach. Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach między obręczami. Na hasło "szukamy gniazda", dzieci tworzą koła wokół obręczy w kolorach odpowiadających kolorom ich emblematów.

3. Małe i duże bałwanki - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Na hasło "małe bałwanki" dzieci przechodzą do przysiadu. Na hasło "duże bałwanki", powoli przechodzą do pozycji stojącej, przenoszą ręcę na biodra i małymi krokami obracają się wokół siebie.

4. Jazda na nartach -ćwiczenie wieloznaczne.
Dzieci uginają nogi w kolanach, lekko pochylają się do przodu. Naśladują jazdę przenosząc ciężar ciała z lewej strony na prawą, stojąc w lekkim rozkroku wykonują rękami ruchy naśladujące odpychanie się kijami. Wykonują kroki bokiem dosuwając stopę do stopy, naśladując podejście skosem po zboczu.

5. Śnieżna zamieć - ćwiczenie tułowia.
Dzieci stoją w rozkroku twarzą do nauczycielki. Prowadząca wskazuje kierunek, z którego wieje wiatr, np. "wiatr powiał z przodu". Dzieci wypychają biodra do przodu. Na hasło "wiatr powiał z tyłu", wypychają biodra do tyłu.

6. Idziemy po śladach - zabawa z elementem równowagi.
Dzieci idą za nauczycielką stawiając nogi w pozostawionych przez nią śladach.

7. Skoki przez kule - zabawa z elementem skoku.
Dzieci wspólnie z prowadzącą tworzą niewielkie śniegowe kule. Umieszczają je w niedużych odległościach od siebie. Na sygnał nauczycielki ustawiają się jedno za drugim i przeskakują przez kolejne kule.

8. Marsz uspokajający za prowadzącą.

Zabawa z REKWIZYTEM: duże koperty.

1. Marsz za nauczycielką po okręgu koła.

2. Bieg między kopertami - ćwiczenie z elementem bieżnym.
Przez środek sali w linii prostej w jednakowych odległościach między sobą prowadząca rozkłada koperty. Dzieci biegną za wyznaczonym dzieckiem slalomem między kopertami.

3. Gdzie stoję - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Każde dziecko kładzie przed sobą kopertę. Dzieci wykonują wydane przez nauczycielkę polecenia "stajemy przed kopertą", "stajemy z boku koperty", "stajemy za kopertą", "stajemy na kopercie".

4. Unoszenie koperty - ćwiczenie mięśni grzbietu.
Przejście do leżenia na brzuchu. Wyciągnięcie rąk przed siebie. Chwytają kopertę i unoszą nad podłogę. Trzymają ją przez kilka sekund w powietrzu lekko poruszając.

5. Odpoczynek - ćwiczenie oddechowe.
Leżenie na plecach. Na brzuchach ułożone koperty. Wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami. Koperty lekko unoszą się na brzuchu.

6. Zabawa kopertami - ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej.
Przejście do pozycji stojącej. Wyciąganie rąk przed siebie trzymając koperty. Dzieci naśladują ruchy nauczycielki: koperta w górę, w dół, nad głową, ruchy okrężne rąk trzymających kopertę.

7. Dostałam list - zabawa doskonaląca szybką reakcję na ustalony sygnał.
Podskoki po sali w rytmie bębenka. Każdy w ręce trzyma kopertę. Na hasło "list" zatrzymują się, energicznym ruchem wyciągają rękę w górę jak najwyżej trzymając kopertę (jakby się chciały pochwalić). Powtarzamy zabawę zmieniając rękę.

POMOCE: różnokolorowe stopy z folii samoprzylepnej, naklejone na podłodze, zarówno parami, jak i pojedynczo.

1. Marsz po sali z omijaniem przyklejonych "stóp".

2. Bieg między "stopami" - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Na umówiony sygnał dzieci zajmują miejsca na "stopie", bądź "stopach". Jeśli dziecku wypadnie zatrzymać się na jednej "stopie" - staje na jednej nodze, kiedy zatrzyma się przed dwiema "stopami" staje na obu nogach.

3. Bieg po "stopach" - zabawa wyrabiająca koordynację wzrokowo - ruchową.
Dzieci ustawione w rzędzie przed metą. Zadaniem każdego dziecka jest stawianie kroków albo tylko na pary "stóp", albo na pojedynczą "stopę" (w zależności od polecenia), w taki sposób by jak najszybciej znaleźć się na wyznaczonym miejscu.

4. Kto tutaj stoi - zabawa rozwijająca sprawność ruchową.
Dzieci dobierają się parami. Jedno staje na "stopach" trzymając przed sobą ręce ugięte w łokciach. Partner uderzając otwartymi dłońmi w dłonie stojącego dziecka usiłuje go zepchnąć ze "stóp". Pamiętać należy o zmianie miejsc.

5. Góra, dół - ćwiczenie mięśni brzucha.
Leżenie tyłem tak, aby stopy znajdowały się na "stopach" (nogi ugięte w kolanach). Lekkie unoszenie bioder w rytm podanej muzyki - tempo reguluje prowadząca słowami "góra - dół".

6. Co robi kolega - ćwiczenie mięśni grzbietu.
Leżenie przodem tak, aby dłonie znajdowały się na "stopach" (ręce lekko ugięte w łokciach). Muzyka jak w ćwiczeniu poprzednim - lekkie unoszenie rąk i głowy do góry.

7. Kto trafi do celu - zabawa z elementem rzutu.
Nauczycielka wyznacza "stopy", na których kolejno stają dzieci, po czym kolejno celują dwoma woreczkami (trzymanymi w lewej i prawej ręce) na inne oddalone stopy. Zsunięcie się woreczka z trafionej "stopy" uważane jest za punkt.

8. Uwaga "stopa" - wyrabianie umiejętności skoków.
Skoki między przyklejonymi "stopami":
•   obunóż
•   na jednej nodze
•   skoki rozwarte

9. Przysiady - ćwiczenia naprężające mięśnie.
Stanie obydwiema nogami na "stopach". Przysiad, następnie przechodzenie do największego wyprostu ciała (tylko ręce zmieniają swą pozycję) tak, aby nie upaść na podłogę. Powolny powrót do pozycji wyjściowej.

10. Stopy pracują - ćwiczenie kończyn dolnych.
Ustawienie jak w powyższym ćwiczeniu. "Zdrapywanie" palcami nóg przyklejonych "stóp".

11. Stopy i dzieci - wyrabianie poczucia rytmu.
Dzieci dobierają się parami. Każda para siada tak, aby pomiędzy nią znajdowała się para "stóp". Zgodnie z rytmem piosenki (utworu instrumentalnego) dzieci dłońmi uderzają w "stopy" tak, aby nie dotknąć rąk partnera (ruchy naprzemienne).
Uwaga! "Stopy" przyklejać na podłodze w bardzo przemyślany sposób i po dokładnym zapoznaniu się z powyższym zestawem.

POMOCE: piłki lekarskie.

1. Piłki ułożone w linii prostej w jednakowych od siebie odstępach. Bieg za prowadzącą między piłkami.

2. Gdzie stoję - stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotu.
Przed każdym dzieckiem leży piłka. Dziecko zajmuje odpowiednie miejsce zgodnie z poleceniem nauczycielki (przed, obok, za).

3. Podskoki wokół piłki z nogi na nogę ćwiczenie sprawności kończyn dolnych.

4. Dziki - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci to "dziki", piłki to "drzewa". Dzieci na czworakach przemieszczają się między piłkami - "dziki spacerują po lesie". Na sygnał - uderzenie w bębenek - "dziki" odpoczywają (dzieci zajmują miejsca obok piłek), kładą się na boku i pozostają w bezruchu kilka sekund.

5. Zabawa piłką - doskonalenie umiejętności toczenia piłki.
Dzieci dobierają się parami. Siadają w niewielkiej odległości od siebie, toczą piłkę do siebie.

6. Kto trafi w woreczek - zabawa wyrabiająca umiejętność celowania w woreczek.
Dzieci tworzą koło. Wewnątrz koła leży woreczek. Wybrane dziecko toczy piłkę tak, aby nakierować nią na woreczek, przy czym toczy piłkę do dziecka siedzącego naprzeciwko.

7. Piłki - ćwiczenie sprawności kończyn dolnych i stóp. Leżenie tyłem w parach tak, aby piłka znajdowała się między dziećmi. Dzieci kładą stopy na piłce, nogi lekko ugięte w kolanach. Próbują pchać piłkę stopami.

8. Jestem silny - ćwiczenie mięśni grzbietu.
Leżenie przodem w parach. Piłka między rękami dzieci. Wzajemne pchanie piłki.
Uwaga! Jeśli placówka nie dysponuje dużą ilością piłek należy zrezygnować z ćwiczeń wymagających piłki dla każdego dziecka.

POMOCE: ilustracje z postaciami bajkowymi.
Nauczycielka przygotowuje ilustracje z postaciami bajkowymi. Przed wprowadzeniem kolejnego ćwiczenia pokazuje ilustrację wybranego bohatera bajkowego. Zadaje dzieciom pytania na temat jego wyglądu i przygód, utrwalając treść bajki.

1. Sindbad płynie łódką - zabawa wyrabiająca sprawność tułowia.
Marsz w rytmie bębenka. Na hasło "Sindbad płynie łódką" dzieci przechodzą do siadu w dowolnych miejscach. Nogi złączone. Wykonują skłony w przód, równocześnie wyciągając przed siebie ręce. Następnie przechylają się w tył, ręce zgięte w łokciach, dłonie przenoszą blisko ciała.

2. Szewczyk Dratewka - zabawa podudzająco - hamująca.
Każde dziecko trzyma w ręce drewniany klocek. Marsz w rytmie bębenka. Kiedy bębenek milknie dzieci zatrzymują się naśladując szycie.

3. Jaś i Małgosia - zabawa orientacyjno - porządkowa.
W wyznaczonym miejscu nauczycielka umieszcza karton "domek Baby Jagi". Dzieci zajmują miejsca w przeciwległym rogu sali. Skradają się w kierunku domku. Naśladują odrywanie z niego smakołyków. Za domkiem siedzi "Baba Jaga". Na sygnał - uderzenie w tamburyno - "Baba Jaga" wyskakuje, dziecko które dotknie zajmuje miejsce na skraju dywanu.

4. Balony - ćwiczenie oddechowe.
Przechodzą do leżenia na plecach. Kładą delikatnie dłonie na brzuchu. "Balony napełniają się powietrzem" - wciągając powietrze nosem zwracają uwagę na unoszącą się przeponę. "Balony pękają" wypuszczają powietrze ustami.

5. Robaczki - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Bieg po sali w wyznaczonym kierunku. Na hasło "robaczki" siadają plecami opierając się o ścianę. Powoli, nie odrywając od niej pleców przechodzą do pozycji stojącej "robaczki idą po ścianie". Unoszą się na palcach, wyciągają ręce w górę. Na hasło "robaczki schodzą na podłogę" nie odrywając pleców od ściany przechodzą do przysiadu.

6. Kubuś Puchatek - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci "misie" na czworakach spacerują po lesie. Na hasło "miś wdrapuje się na drzewo" - przechodzą do przysiadu, naśladują rękami obejmowanie drzewa i powolne wchodzenie na nie.

7. Królowa śniegu - rozwijanie poczucia rytmu.
Dzieci dobierają się trójkami. Z przodu Gerda i Kay, z tyłu Królowa śniegu. W rytmie bebenka podskoki w trójkach w ustalonym kierunku. Na zmianę rytmu dzieci tańczą z Królową. Tworzą trzyosobowe koła i obracają się w nich wokoło.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [006]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [007]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz za prowadzącą.

2. Nasze stopy - ćwiczenia doskonalące sprawność kończyn dolnych.
Bieg i chód na palcach, chód na piętach z podwiniętymi palcami, chód na bocznych krawędziach stóp.

3. Sarny - zabawa z elementem czworakowania.
Każde dziecko otrzymuje małą obręcz. Kładą je na podłodze w dowolnych odległościach od siebie. Dzieci "sarny" czworakują między obręczami. Na hasło "sarenki się zmęczyły" zajmują miejsca w najbliżej leżącej obręczy.

4. Zające, wiewiórki, sikorki - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Dzieci podzielone na trzy grupy. Każda grupa otrzymuje emblematy "zające", "wiewiórki" i "sikorki".
•   lekkie miarowe uderzenia w bębenek - zajączki skaczą po śniegu
•   potrząsanie tamburynem - sikorki fruwają po lesie, zające wracają na swoje miejsce
•   uderzenia w tamburyno - wiewiórki się obudziły i skaczą z drzewa na drzewo, po czym znowu zasypiają (wracając do obręczy).

5. Leśniczy wypatruje zwierząt - zabawa wyrabiająca reakcje na ustalone sygnały.
Marsz w dowolnych kierunkach. Na hasło "leśniczy wypatruje zwierząt" zatrzymują się i spoglądają "przez lornetkę" w różne strony.

6. Płatki śniegu - zabawa ćwiczenie tułowia.
Dzieci przechodzą do leżenia na plecach - "płatki śniegu spadły na ziemię. Powiał wiatr, który próbuje je oderwać od ziemi. Ale wcale mu się to nie udaje". Dzieci powoli przechodzą do przysiadu i ponownie wracają do leżenia.

7. Taniec wiatru z płatkami - zabawa doskonaląca płynność ruchów.
Dzieci "płatki" przechodzą do pozycji stojącej. Wykonując faliste ruchy rękami przechodzą do przysiadu, następnie stają i wykonują obroty. Ponownie wykonują przysiad a następnie energiczny wyskok w górę. towarzyszy im muzyka z płyty CD.

8. Marsz uspokajający.

POMOCE:: grzechotki wykonanych przez dzieci z grupy starszaków (jogurtowe kubki wypełnione grochem, ozdobione skrawkami kolorowego papieru.

1. Marsz za prowadzącą. W rękach dzieci trzymają grzechotki.

2. Siad skrzyżny. Wykonanie piosenki B. Forma Głodny wróbelek z akompaniamentem grzechotek.

3. Marsz z rytmicznym z potrząsaniem grzechotkami.

4. Grzechotka - reagowanie na dźwięki ciche, głośne.
Nauczycielka zajmuje miejsce twarzą do dzieci, które przechodzą do siadu skrzyżnego. Prowadząca zbliża do siebie dłonie - dzieci potrząsają cicho grzchotkami. Kiedy odsuwa dłonie od siebie dzieci potrząsają grzechotkami coraz głośniej.

5. Rytmiczny taniec - wyrabianie poczucia rytmu.
Dzieci zajmują miejsca na okręgu koła. Potrząsając miarowo grzechotkami drobnymi krokami idą do środka koła, następnie wracają tyłem na swoje miejsce.

6. Kotki - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci to kotki. Każde stawia na podłodze przed sobą grzechotkę "zabawka kotka". Na czworakach "kotki spacerują dookoła zabawki".

7. Idziemy wąską dróżką - ćwiczenie równowagi.
Z grzechotek dzieci układają "wąską dróżkę". Starają się nią przejść kolejno zachowując odpowiednie odległości między sobą.

8. Zimowe wiatry - ćwiczenie kończyn górnych.
W dowolnych miejscach na podłodze rozłożone po dwie grzechotki. Ilość par grzechotek równa ilości dzieci. "Małe wietrzyki" biegają po sali. Na hasło "zimowe wiatry" podchodzą do grzechotek, stają w lekkim rozkroku, wykonują krążenia rąk. Trzymają w nich grzechotki.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [008]

1. Rytmiczny marsz dookoła sali. Dzieci kolejno wyciągają z pojemnika po dwa drewniane klocki (jeżeli klocki nie są kolorowe, nauczycielka może je oznaczyć kółeczkami wyciętymi z kolorowego papieru).

2. Dzieci rozkładają klocki w dowolnych miejscach sali (klocek na klocku). Kiedy prowadząca potrząsa grzechotką, biegają w dowolnych kierunkach po sali. Grzechotka milknie - dzieci zatrzymują się przed dowolnymi klockami, kładą na nich dłoń i wołają "moje". W zabawie może również brać udział nauczycielka. Wtedy jedno z dzieci pozostanie bez klocków.

3. Dzieci przechodzą do siadu płaskiego. Nogi w lekkim rozkroku. W każdej ręce trzymają po jednym klocku. Wykonują skłon w przód starając się dotknąć klockiem trzymanym w prawej ręce lewej stopy, natomiast klockiem trzymanym w lewej dłoni prawej stopy.

4. Dzieci pozostają w siadzie z lekko rozsuniętymi nogami. Trzymając w rękach klocki unoszą je wysoko nad głowę. Następnie powoli opuszczają ręce z klockami, kładą je między nogami i powoli przesuwają środkiem jak najdalej do przodu.

5. Dzieci dobierają się parami. Stają w wyznaczonej odległości naprzeciwko siebie, tworząc dwa szeregi. Dzieci z pierwszego szeregu idą do swoich partnerów niosąc "śniadanie" (klocki położone na książkach - tackach). Następnie dzieci z drugiego szeregu niosą na "tackach" klocki swoje i partnera.

6. Nauczycielka dzieli dzieci na 4-5 grup (tak, żeby w każdej grupie nie było więcej niż czworo dzieci). Na umówiony sygnał, np. "start", pierwsze dziecko biegnie i ustawia swoje klocki jeden na drugim, itd. (tworzą w ten sposób piramidę). Wygrywa grupa, która wykona polecenie najszybciej, a piramida nie przewróci się.

7. Dzieci stają w parach tyłem do siebie, w niedużej odległości. Wykonują skręty dotykając się klockami. Podczas wykonywanego zadania liczy się dokładność, a nie szybkość.

8. Prowadząca wyznacza bramkę, dzieci trafiają do niej klockami przesuwając je po podłodze (nie wolno rzucać).

9. Dzieci układają z klocków "węża" (jeden klocek obok drugiego). Następnie stają jedno za drugim w rozkroku, zachowując nieduże odległości między sobą. Wykonują podskoki obunóż przesuwając się do przodu, mając "węża" między stopami.

10. Nauczycielka stawia pudełko, do którego dzieci wrzucają klocki raz prawą, raz lewą ręką.

11. Nauczycielka rozsypuje klocki. Dzieci maszerują między nimi w dowolnych kierunkach. Na umówiony sygnał każde dziecko podnosi z podłogi dwa klocki. Przechodzą do siadu płaskiego podpartego i próbują stopami ustawić klocek na klocku.

12. Dzieci zajmują miejsca na okręgu koła. Przechodzą do siadu skrzyżnego. Prowadząca recytuje wyliczankę, a dzieci wystukują, np. wypowiedzane liczebniki.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [009]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [010]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [012]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [013]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [015]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [016]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz ze śpiewem. W rękach każde dziecko trzyma wiaderko denkiem do góry. Palcami rytmicznie uderzają o dno wiaderka. Wszystkie wiaderka kładą na środku sali.

2. Rozgrzewka - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Swobodny bieg wokół wiaderek w określonym kierunku. Na hasło "wiaderka" każde dziecko zatrzymuje się, bierze najbliżej leżące wiaderko i zajmuje dowolne miejsce, przechodząc do pozycji stojącej.

3. Zamek - zabawa z elementem skłonu.
Przechodzą do lekkiego rozkroku, naśladują nabieranie piasku i usypywanie z niego zamku.

4. Ciężkie wiaderko - ćwiczenie mięśni nóg.
Dzieci e przysiadzie, wiaderko obejmują dłońmi. Unoszą je przed sobą jednocześnie przechodząc do pozycji stojącej. "Wiaderko jest ciężkie - unosimy je powoli, żeby nie wysypać z niego piasku".

5. Gdzie stoi wiaderko - ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
Dzieci zajmują miejsca za wiaderkami. Zmieniają miejsca zgodnie z poleceniami nauczycielki:
- stań z boku wiaderka
- stań za wiaderkiem
- stań przed wiaderkiem.

6. Przeszkoda - zabawa z elementem czworakowania.
Wiaderka ustawione jedno obok drugiego na środku sali - "przeszkoda". Dzieci jedno za drugim na czworakach obchodzą je dookoła.

7. Dzieci ustawione w czterech rzędach. W równych odległościach od każdej grupy stoją wiaderka (po 6). Wyścig polega na ułożeniu piramidki (wiaderko w wiaderko).

8. Chód gąsienicy po piasku - ćwiczenie przeciw płaskostopiu.

0x01 graphic
odwiedzin: 193526

 

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2008

Płatności SMS: kody.wapacz.pl

Hosting: home.pl

Copyright © 2005-2008  INTER BiM s.c.

1. Marsz w rytmie bębenka za prowadzącą. Jedno uderzenie oznacza przysiad. Dwa uderzenia - dwa podskoki.

2. Czarodziejskie wyspy - zabawa pobudzająco - hamująca.
Marsz parami w rytmie ćwierćnut, między rozłożonymi obręczami. Rytm ósemek - bieg. Na hasło "czarodziejskie wyspy" każda dwójka zajmuje miejsce w najbliżej leżącej obręczy.

3. Kwiaty - zabawa z elementem wyprostnym i podskoku.
Podskoki z nogi na nogę między obręczami. Na hasło "kwiaty" dzieci dobierają się trójkami, podbiegają do obręczy. Zajmują miejsca na ich zewnętrznej stronie, przechodzą do przysiadu, biorą obręcze w ręce i unoszą je w górę ponad głowy, ręce wyprostowane.

4. Tunel z obręczy - zabawa z elementem czworakowania.
Dwoje dzieci z każdej trójki trzyma obręcz po obydwu stronach w pionie, opierając ją o ziemię w odległościach 1 metra od siebie (obręcze tworzą tunel). Pozostałe dzieci z trójek przechodzą tunelem na czworakach. Zabawę powtarzamy trzy razy, tak aby każde dziecko przeszło przez tunel.

5. Staw - zabawa skoczna.
Obręcze ułożone w linii prostej, jedna przy drugiej - "wysepki na stawie". Dzieci kolejno przeskakują z obręczy do obręczy wykonując przeskoki z nogi na nogę, powtarzając zabawę wykonują skoki obunóż.

6. Odbicie w wodzie - zabawa kształtująca mięśnie tułowia.
Trójki zajmują miejsca w odległości jednego kroku od obręczy. Wykonują skłony w przód "przeglądają się w wodzie".

7. Jazda - zabawa z elementem ciągnięcia.
Dzieci w trójkach. Jedno kładzie się na brzuchu. Wyciąga ręce chwytając obręcz. Pozostała dwójka chwyta obręcz po obu stronach i ciągnie. Zabawę przeprowadzamy trzy razy.

8. Leżenie na plecach - słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1. Marsz w kole.

2. Krasnoludki - zabawa pobudzająco - hamująca.
Dzieci podzielone na cztery grupy. Każda grupa posiada na szyi emblematy z czapkami krasnoludków w innym kolorze. Swobodny bieg w dowolnych kierunkach. Na hasło "krasnoludki się cieszą" dzieci podskakują z nogi na nogę. Hasło "krasnoludki są zmęczone" - przechodzą do leżenia na plecach i głęboko oddychają.

3. Czerwony Kapturek i wilk - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci tworzą pary. Jedno dziecko to "Czerwony Kapturek" - maszeruje, drugie jest "wilkiem" - porusza się na czworakach. Na hasło "zmiana" dzieci zamieniają się rolami.

4. Most - zabawa z elementem równowagi.
W wyznaczonym miejscu znajduje się ławka "most do zamku Królowej Śniegu". Dzieci przy asekuracji nauczycielki przechodzą powoli po ławce.

5. Gdzie mieszkają skrzaty - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci "skrzaty" maszerują w dowolnych kierunkach. Nauczycielka trzyma tunel. Na hasło "gdzie mieszkają skrzaty" dzieci kolejno przechodzą przez tunel i zajmują miejsca na brzegu dywanu.

6. Gumisie zbierają jagody - zabawa kształtująca mięśnie tułowia.
Dzieci "gumisie" spacerują po "lesie". Na hasło "zbieramy jagody" pochylają się naśladując zbieranie jagód.

7. Gumisie uciekają - zabawa wyrabiająca umiejętność podskoków obunóż.
Marsz w dowolnym kierunku - "gumisie wracają do domu". Na hasło "niebezpieczeństwo" wykonują skoki obunóż w wyznaczone miejsce.

1. Marsz za prowadzącą, kolejno każde dziecko wyciąga z kosza piłkę.

2. Zajęcie dowolnych miejsc w sali. Piłki leżą na podłodze. Lekki bieg między piłkami w dowolnych kierunkach (nie potrącając piłek).

3. Każde dziecko zajmuje miejsce obok piłki. Pozycja stojąca. Unoszenie piłki ponad głowę, ręce wyprostowane, następnie powolny skłon aż do dotknięcia piłką podłogi.

4. Siad skrzyżny. Turlanie piłki wokół siebie, przesuwanie jej zgodnie z poleceniem: przed, za, obok, nad - uniesienie jej w górę.

5. Leżenie przodem. Ręce wyciągnięte przed siebie trzymają piłkę. Starając się nie odrywać nóg od podłogi unoszenie piłki nad podłogę.

6. Leżenie tyłem. Nogi lekko rozsunięte, piłka między zgiętymi kolanami. Próba wyprostowania nóg.

7. Przejście do stania. Podrzucanie i chwytanie piłki.

8. Umieszczenie piłek w koszu.

Ćwiczenia z wykorzystaniem kijków, można je wykonać w formie mini Aerobiku - dobierając rytmiczną muzykę w umiarkowanym tempie.

1. Dzieci maszerują jedno za drugim, wyciągając z kosza kijki.

2. Zajmują miejsca na sali. Maszerują w miejscu. Na raz, wyciągają ręce przed siebie, trzymając kijki. Na dwa unoszą kijki energicznym ruchem w górę.

3. Opierają kijki o podłogę, obchodzą je raz w jedną raz w drugą stronę.

4. Przechodzą do rozkroku, każdy w obu rękach trzyma kijek. Na raz ręce w górę, na dwa swobodny skłon. Każdy stara się oprzeć ręce o podłogę.

5. Kijki leżą na podłodze. Dzieci wykonują przeskoki obunóż z jednej strony na drugą.

6. Dobierają się parami. przechodzą do leżenia na brzuchach, głowami do siebie. Kijek między głowami dla każdego w odległośąci na wyciągnięcie wyprostowanych rąk. Chwytają go obiema rękami i próbują unieść nad dywanem.

7. Kładą się na plecach. Unoszą w rękach kijek nad głowy ręce wyprostowane, następnie kładą go na dywanie.

8. Marsz za prowadzącą.

1. Marsz w kole ze śpiewem.

2. Kury w kurniku - zabawa bieżna.
Na środku sali leży długa skakanka. "Kury" spacerują po sali "gdacząc i zbierając ziarna" - dzieci wykonują przysiady, stukają palcami w podłogę. Nauczycielka pełni rolę gospodyni i zagania "kury do kurnika" wołając 'sio, sio".

3. Na pastwisku - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci "zwierzęta" na czworakach przemieszczają się po sali. Na hasło "zwierzęta odpoczywają" przechodzą do siadu na piętach. Na hasło "zwierzęta piją" wykonują skłony.

4. Kładka - zabawa z elementem równowagi.
"Ptactwo domowe" przechodzi "przez wąską kładkę". Kładka - ułożona z 2 rzędów klocków równolegle do siebie w niewielkiej odległości. Dzieci "gęsi, kury, kaczki" powoli idą jedno za drugim między klockami.

5. Koguty - wyrabianie umiejętności skoku.
W rozsypce siad skrzyżny. Na hasło "koguty" dumnie maszerują z wysokim unoszeniem kolan. Na hasło "koguty na płoty" stają na ławkach i naśladują pianie "kukuryku".

6. Ćwiczenie ramion.
Siad na ławeczkach. Plecy przylegają do ściany. Unoszenie ramion do góry i swobodne opuszczanie. Przymknięte oczy, swobodne oddechy.

7. Swobodny marsz.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [017]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [017]

Autor: Bożena Forma

Ćwiczenia w parach - dziecko oznaczone szarfą "mama lub tata", drugie "dziecko". Zmiana następuje co drugie ćwiczenie.

1. Marsz. "Dzieci" maszerują unosząc kolana, "dorośli" idą na palcach. Na sygnał zmiana ról.

2. Do mamy i taty - zabawa orientacyjno - porządkowa.
"Rodzice" stają na obwodzie koła w dużych odległościach od siebie. W rytm tamburyna "dzieci bawią się" - przemieszczają w podskokach wewnątrz koła. Na mocniejsze uderzenie tamburyna i hasło "do mamy i taty" stają przed "swoimi rodzicami".

3. Błoto - zabawa z elementem skrętu.
Dzieci ustawiają się w parach - najpierw "dziecko" w lekkim rozkroku (ręce na biodrach), za nim "rodzic" w większej odległości. "Dziecko" wpadło do "błota" i boi się poruszyć. Wykonuje skręty tułowia "szuka rodzica".

4. Kajakowy spływ - ćwiczenie z elementem skłonu.
Siad w rozkroku, jedno za drugim "rodzic, dziecko". "Dziecko" trzyma "rodzica" w pasie. Wspólnie pochylają się w tym samym rytmie równocześnie w przód i tył. "Rodzic" naśladuje ruchy wiosłem.

5. Rowery - zabawa wzmacniająca mięśnie brzucha i nóg.
W parach leżenie tyłem, stopy przylegają do siebie. Ręce wzdłuż tułowia. Równoczesne uniesienie nóg, naśladowanie jazdy na rowerze.

6. Ćwiczenie z elementem czworakowania.
"Rodzic" stoi w rozkroku, "dziecko" przechodzi na czworakach między nogami raz w jedną, raz w drugą stronę.

7. Gąsienica - ćwiczenie przeciw płaskostopiu.
"Rodzic i dziecko" widzą gąsienicę. Próbują iść tak jak ona (stopy przylegają do podłoża, podciąganie palców, przesuwanie stóp).

8. "Dziecko" ściąga szarfę z "rodzica" - przesuwanie w dół. Wieszają szarfę na ręce nauczycielki. Wracają do swoich "rodziców", kłaniają się dziękując za wspólne ćwiczenie.

0x01 graphic
odwiedzin: 193526

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [018]

Autor: Bożena Forma

Ćwiczenia w parach - dziecko oznaczone szarfą "mama lub tata", drugie "dziecko". Zmiana następuje co drugie ćwiczenie.

1. Marsz. "Dzieci" maszerują unosząc kolana, "dorośli" idą na palcach. Na sygnał zmiana ról.

2. Do mamy i taty - zabawa orientacyjno - porządkowa.
"Rodzice" stają na obwodzie koła w dużych odległościach od siebie. W rytm tamburyna "dzieci bawią się" - przemieszczają w podskokach wewnątrz koła. Na mocniejsze uderzenie tamburyna i hasło "do mamy i taty" stają przed "swoimi rodzicami".

3. Błoto - zabawa z elementem skrętu.
Dzieci ustawiają się w parach - najpierw "dziecko" w lekkim rozkroku (ręce na biodrach), za nim "rodzic" w większej odległości. "Dziecko" wpadło do "błota" i boi się poruszyć. Wykonuje skręty tułowia "szuka rodzica".

4. Kajakowy spływ - ćwiczenie z elementem skłonu.
Siad w rozkroku, jedno za drugim "rodzic, dziecko". "Dziecko" trzyma "rodzica" w pasie. Wspólnie pochylają się w tym samym rytmie równocześnie w przód i tył. "Rodzic" naśladuje ruchy wiosłem.

5. Rowery - zabawa wzmacniająca mięśnie brzucha i nóg.
W parach leżenie tyłem, stopy przylegają do siebie. Ręce wzdłuż tułowia. Równoczesne uniesienie nóg, naśladowanie jazdy na rowerze.

6. Ćwiczenie z elementem czworakowania.
"Rodzic" stoi w rozkroku, "dziecko" przechodzi na czworakach między nogami raz w jedną, raz w drugą stronę.

7. Gąsienica - ćwiczenie przeciw płaskostopiu.
"Rodzic i dziecko" widzą gąsienicę. Próbują iść tak jak ona (stopy przylegają do podłoża, podciąganie palców, przesuwanie stóp).

8. "Dziecko" ściąga szarfę z "rodzica" - przesuwanie w dół. Wieszają szarfę na ręce nauczycielki. Wracają do swoich "rodziców", kłaniają się dziękując za wspólne ćwiczenie.

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2008

1. Marsz po okręgu koła. Każde dziecko trzyma w ręce szarfę. Na sygnał "uderzenie w bębenek", zatrzymują się. Ręce energicznym ruchem wyciągają w górę, trzymają w nich naprężoną szarfę. Na hasło "marsz" ponownie poruszają się po okręgu koła.

2. Zabawa ruchowa Łabędzie i gniazda

Szarfy rozłożone w dowolnych miejscach na dywanie. Na sygnał "łabędzie do gniazd" każde dziecko wraca do najbliżej leżącej szarfy.

3. Lot łabędzi

Marsz w dowolnych kierunkach "łabędzie spacerują po łące". Kiedy nauczycielka energicznie potrząsa tamburynem "łabędzie unoszą się w powietrze i fruną". Dzieci wyciągają ręce "skrzydła" na boki, drobnymi krokami na palcach biegną za wyznaczonym dzieckiem.

4. Wyspy na jeziorze

Szarfy ułożone blisko siebie, uformowane koła - "wyspy na jeziorze". Dzieci przeskakują "z wyspy na wyspę": skoki obunóż, przeskoki z nogi na nogę.

5. Bobry

Na czworakach dzieci "bobry" przemieszczają się po sali. Na hasło "bobry do wody - podwodny tunel" ustawiają się jedno za drugim i przechodzą przez tunel.

6. Wąskie przejście

Nauczycielka zwraca się do dzieci:

- bobry mieszkają w jamach, które same budują. Do jam wchodzą pod wodą. Za chwilę każdy z was zamieni się w bobra i wejdzie do swojej jamy.

Szarfy to "jamy". Na sygnał "wchodzimy" dzieci zajmują miejsce w najbliżej leżącej szarfie, przeciągając ją od dołu do góry. Na hasło "bobry płyną" wykonują rękami ruchy naśladujące pływanie i przemieszczają się między szarfami w określonym przez prowadzącą kierunku.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [019]

1. Marsz w parach za prowadzącą.

2. Bieg w dowolnych kierunkach sali. Na hasło "pary", dzieci bez potrącania, w ciszy tworzą pary.

3. Dzieci w parach zajmują miejsca przed nauczycielką, twarze zwrócone do prowadzącej. Tworzą dwa rzędy. Wykonują polecenia:

- pierwszy rząd wykonuje cztery kroki w przód
- drugi rząd wykonuje cztery kroki w przód
- ciągle maszerując wszystkie dzieci wykonują lekki przysiad
- powrót do pozycji stojącej
- pierwszy rząd wykonuje cztery kroki w tył, wracając na swoje miejsce
- marsz w miejscu

4. Zabawa Tańcząca głowa

Dzieci przechodzą do siadu skrzyżnego. Nauczycielka rytmicznie wypowiada słowa: w przód, w tył, w lewo, w prawo, na początku według ustalonej kolejności oraz ustalonego rytmu. Dzieci wykonują ruchy głową. Po wykonaniu ćwiczenia prawidłowo można zmienić kolejność ruchów oraz tempo wykonywanego ćwiczenia.

5. Zabawa ruchowa Statki

Przechodzą do leżenia przodem. Unoszą głowy do góry, chwytają się za stopy. Próbują kołysać się w przód i w tył.

6. Zabawa ruchowa Zbieramy muszelki

W rytmie bębenka spacerują po sali.Kiedy nauczycielka mocno uderzy w bębenek "podnoszą muszle z piasku".

7. Ćwiczenie przeciw płaskim stopom.

Dzieci maszerują w kole na palcach, na zmianę rytmu przechodzą do marszu na piętach z podwiniętymi palcami.

8. Ćwiczenie rozluźniające.

Swobodny skłon tułowia, ręce luźno opuszczone. Powolne wymachy ramion, następnie krótki bezruch.

9. Przechodzą do pozycji stojącej. Każde dziecko kładzie piłkę przed sobą, na niej cała stopa, która balansuje tak, aby piłka się nie wymknęła. Ćwiczenie powtarzamy drugą stopą.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [021]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [023]

Autor: Bożena Forma

1. W dowolnych miejscach w sali rozłożone szarfy w trzech kolorach. Swobodny marsz między nimi w rytmie muzyki z płyty CD.

2. Na przerwę w muzyce podchodzą do najbliżej leżącej szarfy i przeciąga ją od dołu do góry. Po wykonaniu zadania, kiedy ponownie usłyszą muzykę maszerują swobodnie między szarfami.

3. Przechodzą do leżenia tyłem. W rękach wyciągniętych wzdłuż tułowia trzymają szarfy. Unoszą je powoli nad głowę i z powrotem opuszczają.

4. Stają w lekkim rozkroku twarzami zwrócone do prowadzącej. W prawych rękach trzymają szarfy. Na hasło "machamy do pani" unoszą ręce w górę i wykonują płynne ruchy raz w lewo, raz w prawo.

5. Przechodzą do leżenia na plecach. Przed stopami leżą szarfy. Na hasło "unosimy szarfy", chwytają stopami szarfy i powoli unoszą je do góry,a następnie powoli opuszczają nogi na podłogę.

6. Dobierają się parami. Jedno dziecko zakłada szarfę - konik, drugie trzyma szarfę w rękach. Podskakują z nogi na nogę, po okręgu koła. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, dzieci zamieniają się rolami.

7. Szarfy uformowane w kształcie koła. Przylegają jedna do drugiej. Dzieci wykonują podskoki obunóż przeskakując do kolejnych szarf.

8. W trzech miejscach nauczycielka układa trzy obręcze w kolorach szarf. Dzieci biegają po sali trzymając w rękach szarfy. Na hasło "odkładamy szarfy", każde dziecko podbiega do odpowiadającej kolorem obręczy i umieszcza w niej szarfę.

9. Marsz swobodny po okręgu koła za prowadzącą.

1. Na podłodze kolorowe kółka z folii samoprzylepnej o średnicy nie mniejszej niż 20 centymetrów. Każde dziecko otrzymuje kółeczko wykonane z folii, które przykleja na koszulkę. Kółka na podłodze odpowiadają ilości i barwom kółek na koszulkach.

2. Dzieci krążą między kółkami na podłodze zgodnie z rytmem podanym przez prowadzącą na instrumencie perkusyjnym. Przerwa w muzyce oznacza zatrzymanie się dzieci. Nauczycielka wymienia kolor (lub pokazuje unosząc w górę kółeczko). Dzieci zgodnie z kolorami kółek przyklejonych na bluzkach zajmują miejsca na kółkach przyklejonych na podłodze.

3. Przechodzą do siadu na kółkach. Podciągają kolana do brody, unosząc lekko stopy. Pomagając sobie rękami próbują wykonać obrót na pośladkach dookoła własnej osi.

4. Każde dziecko stoi przed kółkiem. Wykonuje próby "odrysowania" koła palcami stóp, następnie piętą. Należy pamiętać o wykonaniu ćwiczenia lewą i prawą stopą.

5. Dzieci biegną (slalom) drobnymi krokami między kółkami za prowadzącą.

6. Każde dziecko staje za kółkiem. Wykonuje podskoki obunóż w przód i w tył przeskakując kółko.

7. Przechodzą do leżenia, "śpią" (skulone na boku). Na hasło "budzimy się" przeciągają się.

8. Ponownie zajmują miejsca na kółkach. Nauczycielka daje dzieciom piłkę. Podają ją starając się rzucać do dzieci znajdujących się najbliżej.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [024]

Ćwiczenia z wykorzystaniem ławki.

1. Marsz za prowadzącą.

2. Ćwiczenie równowagi.
Dzieci przechodzą po ławce z rękami wyciągniętymi w bok. Starają się iść powoli unosząc kolana. Zabezpiecza je idąca z boku prowadząca.

3. Przeskoki obunóż z jednej strony ławki na drugą, z równoczesnym trzymaniem się obiema rękami ławki.

4. Zabawa Przechodzimy na drugą stronę rzeki.
Dzieci unosząc wysoko nogi starają się przekroczyć ławkę.

5. Zabawa Gąsienica.
Dzieci siadają okrakiem na ławce jedno za drugim, przesuwają się po niej. Dziecko, które znalazło się na jej początku biegnie na koniec i powtarza zadanie.

6. Dzieci tworzą pary. Kolejno pary zajmują miejsca po przeciwległej stronie ławki. Każda para ma woreczek. Przerzucają woreczek starając się, by nie upadł na podłogę.

7. Na środku sali stoi ławka. Dzieci biedają po sali w rytmie bębenka. Na przerwę w muzyce podbiegają do ławki. Z jednej strony siadają chłopcy, z drugiej dziewczynki. Przechodzą do siadu skrzyżnego, wyciągają ręce przed siebie starając się jej dotknąć. Przed ławką z każdej strony narysowana jest linia, na której dzieci zajmują miejsca. Dziewczynki zajmują miejsca po stronie oznaczonej czerwoną szarfą, a chłopcy niebieską.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [025]

1. Dzieci maszerują po obwodzie koła za prowadzącą.

2. Na okręgu koła w różnych odległościach leżą koła. Dzieci w rytmie bębenka przemieszczają się w dowolnych kierunkach po dywanie. Na hasło "koło" każde podbiega do najbliżej leżącego koła, łapie je w ręce, unosi nad głowę i przechodzi do lekkiego rozkroku, pozostaje w bezruchu kilka sekund.

3. Tańczące koła. Dzieci zajmują dowolne miejsca w sali. Obiema rękami trzymają koła. Unoszą je nad głowę, następnie powoli opuszczają równocześnie obracają się i powoli przechodzą do przysiadu.

4. Dzieci maszerują w rytmie bębenka. Na hasło "jeż" siadają na krawędzi dywanu, wyciągają przed siebie złączone nogi. W rękach trzymają obręcze, wykonują skłony starając się założyć je na stopy.

5. Koła na wietrze. Koła uniesione nad głowami. "Wiatr przechyla drzewa" - dzieci wykonują skłony tułowia raz w lewo, raz w prawo. Najpierw robią to powoli, następnie coraz szybciej - "wiatr wieje coraz silniej".

6. Na krawędzi dywanu z każdej strony umieszczone są małe obręcze w innym kolorze. Dzieci zostają podzielone na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje szarfy w kolorze obręczy. Zajmują miejsca wewnątrz dywanu, plecami do jego środka. Na sygał czworakując oddalają się od niego. Na hasło "stop" zatrzymują się przechodząc do przysiadu i odwracają się. Na hasło "niebieskie koła" grupa z szarfami w tym kolorze przechodzi do pozycji stojącej i biegnie na środek dywanu zabierając swoje koła. Następnie biegną kolejne grupy.

7. Obręcze "gniazda" rozłożone na dywanie w dowolnych miejscach, w każdym "mieszka ptak". Na hasło "ptaki fruwają" dzieci opuszczają obręcze i poruszają się po sali, prowadząca w tym czasie zabiera jedną obręcz. Na hasło "szukaj gniazda" każdy zajmuje dowolne koło. Dziecko, które zostało bez koła "gniazda" zajmuje miejsce na brzegu dywanu. Nauczycielka zabiera jedną obręcz i powtarza zabawę.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [026]

1. Podskoki za prowadzącą po okręgu koła.

2. Zabawa ruchowa pobudzająco - hamująca Deszcz.
Dzieci spacerują po sali w dowolnych kierunkach. Na hasło "deszcz" biegną w wyznaczone miejsca oznaczone emblematem z narysowanym na nim parasolem. Uniesienie przez nauczycielkę emblematu z narysowanym słońcem oznacza ponowny spacer.

3. Zabawa z elementem podskoku Zrywamy owoce.
Dzieci biegają drobnymi krokami w określonym kierunku. Hasło "uderzenie w talerze" - zatrzymują się i wykonują podskok, "zrywają jabłko". Zabawę powtarzamy kilka razy.

4. Dzieci maszerują po sali. Na hasło "gruszki" zatrzymują się i rysują w powietrzu kontur dużych gruszek. Ponownie maszerują, na hasło "jabłka" zatrzymują się i rysują kontur tego owocu.

5. Śliwki w trawie.
Dzieci kładą się na dywanie na plecach. Na hasło "śliwki spadają z drzew i toczą się po trawie" turlają się w określonym kierunku.

6. Zabawa z elementem współzawodnictwa. Dzieci podzielone na dwie grupy stojące w szeregu. Przed każdym szeregiem rozłożone 3-4 obręcze, w których umieszone są szablony owoców (każda obręcz ma tyle szablonów ile jest dzieci w szeregu); na samym końcu kosz. Zadaniem dzieci jest zebranie po jednym szablonie z każdej obręczy i wrzucenie do kosza. Wygrywa ta grupa, która szybciej zbierze "owoce" do kosza.

7. Marsz za prowadzącą.

1. Marsz za prowadzącą.

2. Zabawa pobudzająco - hamująca Drzewa owocowe.
Dzieci zajmują miejsca na dywanie. Stają w lekkim rozkroku, ręce unoszą w górę. Na gałęziach dojrzewają owoce i dlatego gałęzie stają się coraz cięższe. Dzieci "drzewa" powoli opuszczają ręce "gałęzie".

3. Zabawa doskonaląca duże grupy mięśniowe Podnosimy skrzynki.
Dzieci w przysiadzie. Ręce wyciągnięte do przodu - "trzymają skrzynki". Powoli przechodzą do pozycji stojącej "podnoszą skrzynki".

4. Ćwiczenie tułowia Zbieramy owoce.
W rytmie melodii poruszają się po sali. Na hasło "zbieramy owoce" wykonują skłony.

5. Ćwiczenie wyrabiające umiejętność utrzymania równowagi. Ręce na boki, starają się przez chwilę utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze.

6. Zabawa z elementem wspinania Wchodzimy na drzewo.
Dzieci ustawiają się przed drabinką. Nauczycielka wskazuje kolejne dzieci, które podchodzą. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób chwytania szczebli drabinki. Dzieci wchodzą pokonując kilka szczebli w górę, a następnie w dół.

7. Na zakończenie tworzą koło - zabawa przy śpiewie nauczycielki (piosenka Zabawa w sadzie).

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [028]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [029]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [031]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz do sali gimnastycznej za prowadzącą.

2. Zabawa orientacyjno - porządkowa Warzywa w skrzynkach.
W czterech miejscach nauczycielka stawia chorągiewki, na każdej znaczek z odpowiednim warzywem (kapusta, pieruszka, marchewka, burak). Obok chorągiewki leży skakanka tworząc linię prostą. Dzieci podzielone na cztery grupy. Każda grupa przykleja na bluzki wycięte z samoprzylepnej folii warzywo odpowiadające znaczkowi na chorągiewce. W rytmie muzyki z płyty CD dzieci maszerują po sali. Na hasło "warzywa w skrzynkach" każda grupa zajmuje miejsce obok odpowiedniej chorągiewki. Dzieci przechodzą do leżenia, jedno obok drugiego, nogi wzdłuż skakanki.

3. Zabawa z elemantem równowagi Ścieżka w warzywnym ogrodzie.
Na dywanie nauczycielka przykleja kółka o średnicy 10 cm tak, by dzieci mogły iść jedno za drugim stawiając na nich stopy. Starają się nie wypaść z kółek. "Ścieżka jest wąska, po obu stronach rosną warzywa".

4. Zabawa z elemantem podskoku Zając w sałacie.
Dzieci "zające" wykonują zajęcze skoki w dowolnych kierunkach. Na hasło "zające w sałacie" zatrzymują się i wypowiadają "hmmm".

5. Ćwiczenie tułowia Ogrodnik.
Dzieci naśladują czynności ogrodnika podczas zbiorów w ogrodzie. Skłony w przód "podnoszą kapustę i układają w skrzynkach", "kopanie", "grabienie".

6. Ćwiczenie wyprostne rozciągające mięśnie. Po skończonej pracy ogrodnik prostuje się i przeciąga. Dzieci wyciągają ręce na boki przeciągając się w dowolne strony.

7. Marsz za prowadzącą w dowolnych kierunkach po sali.

POMOCE: kolorowe wstążki

1. Marsz za prowadzącą, dzieci machają wstążkami.

2. Z wstążek formują koła. W rytmie bębenka podskakują dookoła utworzonego koła.

3. Przechodzą do siadu skrzyżnego. Chwytają wstążkę obiema rękami (rozstaw rąk około 50 cm), pozostała część wstążki swobodnie zwisa na boki. Wyciągają ręce w górę, zwracając uwagę by były proste w łokciach. Następnie wykonują lekkie skłony na boki.

4. Przechodzą do leżenia na plecach. Podpierają się na przedramionach. Próbują palcami stóp podnieść wstężkę i utrzymać ją przez chwilę w powietrzu. Ćwiczenie wykonują na zmianę - raz prawą, raz lewą nogą.

5. Przechodzą do pozycji stojącej. Wykonują przeskoki z nogi na nogę machając wstążką.

6. Kładą się na brzuchach. Chwytają wyprostowanymi rękami wstążkę, którą naprężają. Stopy leżą na dywanie. Unoszą jak najwyżej ręce ze wstążką. Ćwiczenie wykonują powoli, starając się wytrzymać przez dłuższą chwilę z uniesionymi rękami.

7. Wstążki rozrzucone w dowolnych miejscach. Dzieci biegają między nimi. Na hasło "stop" każdy zajmuje miejsce obok najbliżej leżącej wstążki.

8. Ćwiczenia kończy marsz.

1. Zabawa ruchowa Jedziemy do lasu
Nauczycielka trzyma w ręce koszyk z woreczkami. Rozrzuca je w dowolnych miejscach w sali. Woreczki to "drzewa". Dzieci za prowadzącą przechadzają się między nimi.

2. Zabawa ruchowa Lisy
Dzieci "lisy" spacerują na czworakach między "drzewami" klockami. Na hasło "lisy odpoczywają pod drzewem", dzieci przechodzą do przysiadu, opuszczają swobodnie głowy, obejmują rękami kolana.

3. Zabawa ruchowa Zające
Dzieci "zajączki" wykonują podskoki obunóż. Na hasło "zajączki odpoczywają", przechodzą do siadu skrzyżnego, pozostają w nim przez chwilę.

4. Zabawa doskonalaca umiejętność utrzymania równowagi Spacer leśną dróżką
Nauczycielka rozkłada długą skakankę nadając jej dowolny kształt "leśna dróżka". Dzieci jedno za drugim idą za prowadzącą starając się stawiać stopy na skakance "nie wpaść w krzaki".

5. Zabawa ruchowa Grzyby
Dzieci to "grzyby". Zajmują miejsca pod "drzewami" (woreczki). Wykonują przysiad. Nauczycielka potrząsa tamburynem. Najpierw cicho, potem coraz głośniej. Dzieci powoli przechodzą do pozycji stojacej "grzyby rosną". Nauczycielka "zbiera grzyby". Spaceruje między "drzewami", które dziecko dotknie "wkłada grzybka do koszyka". Wskazane dzieci maszerują za prowadzącą trzymając się za ręce "grzyby w koszyku".

6. Zabawa ruchowa Misie idą spać
Dzieci "misie" spacerują między "drzewami" (woreczkami). Na hasło "misie idą spać" kładą się na boku najbliżej leżącego woreczka i przez chwilę odpoczywają z zamkniętymi oczami.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [032]

1. Marsz za nauczycielką.

2. Swobodny bieg.

3. Dzieci stają w rozsypce, wykonują kilka przysiadów, ręce wyciągnięte na boki.

4. Zabawa ruchowa Wyspy.
Nauczycielka rozkłada małe obręcze tak, by dzieci mogły swobodnie przeskakiwać z jednej do drugiej, z nogi lewej na prawą.

5. Spacer po kładce - ćwiczenie równowagi.
Obręcze ułożone na podłodze, jedna od drugiej w takiej odległości, aby dzieci mogły w nie wchodzić. Dzieci jedno za drugim idą po "kładce".

6. Zabawa Leśne zwierzęta.
Na czworakach dzieci przemieszczają się między drzewami. Na hasło "zmęczone zwierzęta" przechodzą do leżenia i przez chwilę odpoczywają.

7. Zabawa Na leśnej polanie.
Próby kręcenia obręczą palcami stóp po podłodze (jedną i drugą nogą), puszczania jak bączków, okręcania na rękach.

8. Drobny bieg na palcach na hasło "cicho". Na hasło "głośno" głośny dziecięcy chód.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [033]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz za prowadzącą. Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie.

2. Ćwiczenie oddechowe Dmuchamy balony.
Każde dziecko otrzymuje balon, który stara się nadmuchać (nauczycielka ma przygotowane nadmuchane balony, które wykorzystuje podczas dalszych ćwiczeń).

3. Zabawy balonem - odbijanie raz jedną, raz drugą dłonią. Dzieci tworzą pary, odbijają balony między sobą. W rytmie muzyki z płyty tańczą w parach starając się utrzymać balon między sobą (nie dotykają go rękami, a jedynie przyciskając delikatnie brzuchami).

4. Zabawa orientacyjno - porządkowa Balony. Na środku sali stoją 3-4 kosze oznaczone kolorami odpowiadającymi kolorom balonów. W rytmie bębenka lub muzyki dzieci przeskakują z nogi na nogę, wykonują dowolne figury z balonem. Na hasło "balony do kosza" podbiegają i umieszczają swój balon w odpowiednim koszu, po czym zajmują miejsce na okręgu. Na hasło "zabieramy balony" ponownie podbiegają do koszy. Każde zabiera dowolny balon i wykonuje z nim swobodne improwizacje ruchowe.

5. Dzieci kładą się na plecach w dowolnych miejscach. Unoszą balony nad głową, przenoszą za głowę - powoli, ręce w łokciach wyprostowane - i powrót. Ćwiczenie wykonują kilka razy, następnie odpoczywają.

6. Przechodzą do leżenia na brzuchach. Ręce wyciągnięte przed siebie, trzymają balon. Nie odrywając stóp od podłogi starają się unieść jak najwyżej ręce, równocześnie unosząc głowę.

7. Zabawa bieżna z elementem wyścigu.
Dzieci podzielone na 3-4 grupy (w zależności od ilości dzieci w grupie). Przed każdą grupą w pewnej odległości siedzi w rozkroku jedno dziecko. Na umówiony sygnał dzieci biegną kolejno do dziecka siedzącego i podają mu balon. Może je trzymać między rozłożonymi nogami lub trzymać w rękach, byleby tylko balony nie znajdowały się poza nim. Wymaga to od dzieci spokojnego biegu i oddawania balona tak, aby nie wymknął się siedzącemu dziecku. Wygrywa ta grupa, która szybciej i dokładniej wykona zadanie.

8. Spacerowanie po całej sali tak, aby delikatnie "kopać" toczące się swobodnie balony. Na hasło "stop" dzieci zatrzymują się.

Po skończonym zestawie dzieci zabierają balony i układają je w wyznaczonym przez prowadzącą miejscu.

Przybory: kartonowe pudła dla każdego dziecka (zbieramy je dużo wcześniej, można je później pomalować, okleić i wykorzystać do różnorodnych prac i zabaw).

1. Zabawa orientacyjno - porządkowa.
Pudła rozłożone w sali. W rytmie płynącej muzyki dzieci przemieszczają się między nimi. Przerwa w muzyce oznacza zatrzymanie się przed najbliższym pudłem. Zabawę powtarzamy 2-3 krotnie.

2. Zabawa bieżna.
Dzieci biegają po sali z pudełkami w rękach. Na dwa mocne uderzenia w bębenek - dwa pudła - biorą w ręce pudło, szukają partnera, kładą pudła obok siebie, a same trzymając się za ręce stoją przed nimi. Delikatne, rytmiczne uderzenia w instrument oznaczają ponowny bieg z pudłami. Trzykrotne mocne uderzenia w bębenek oznaczają 3 pudła obok siebie i przed nimi 3 "właścicieli".

3. Ćwiczenie z elementem wyprostnym.
Dzieci wraz ze swoimi przyborami zajmują miejsca w sali. Powolne przenoszenie oburącz pudeł w górę "ciężkie pudła" i powolne opuszczanie. "Lekkie pudła" unoszenie pudła w górę najpierw jedną, potem drugą ręką.

4. Ćwiczenie oddechowe.
Przejście do leżenia tyłem. Pudła na brzuchach. Dzieci wykonują głęboki wdech nosem i wydech ustami.

5. Ćwiczenie mięśni brzucha.
Dzieci przed rozpoczęciem ćwiczenia układają w wyznaczonym przez nauczycielkę miejscu pudła, następnie kładą się w jednym szeregu tak, aby wyciągnięte ręce jednego dziecka dotykały stóp następnego. Prowadząca kładzie pierwszemu dziecku pudło na nogach, wówczas ono siada (nogi wyprostowane), bierze pudło, kładzie się ponownie na plecy kładąc pudło na nogi następnemu dziecku. Kiedy wszystkie pudła znajdą się po drugiej stronie rozpoczynają swą "wędrówkę" w odwrotną stronę z tym, że pudła dzieci kładą na swoje nogi.

6. Zabawa bieżna z elementem współzawodnictwa.
Nauczycielka umieszcza w 3-4 miejscach (ilość uzależniona od ilości dzieci) sali chorągiewki bądź przykleja na podłodze kwardaty z folii samoprzylepnej (np. żółty, niebieski, zielony). Pudła rozłożone w sali. Dzieci zgodnie z muzyką przemieszczają się po sali między pudłami. Przerwa w muzyce oznacza podniesienie pudła, zobaczenia koloru kwadratu do niego przyklejonego i udanie się we właściwe miejsce sali. Dzieci tworzą z owych pudeł wieżę. Która grupa wykona zadanie szybciej i dokładniej otrzymuje punkt. Przed powtórzeniem zabawy kładziemy pudła oznaczeniami do spodu i mieszamy je.

7. Ćwiczenie z elementem czworakowania.
Popychanie pudła czołem na czworakach w jedną stonę.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [035]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [036]

Autor: Bożena Forma

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [037]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz za nauczycielką. Każde dziecko zabiera szarfę. Szarfy rozdzielamy w taki sposób żeby dzieci podzielone były na cztery grupy: zielona, czerwona, niebieska, żółta.

2. W czterech miejscach nauczycielka rozkłada cztery obręcze w tych kolorach. Dzieci biegają swobodnie w określonym kierunku po sali. Na hasło "szukamy obręczy" dzieci szukają obręczy w kolorze swoich szarf. Zajmują miejsca wokół niej.

3. W rytmie bębenka każda grupa trzymając się za ręce maszeruje wokół "swojej" obręczy. Kiwdy bębenek milknie dzieci puszczają ręce i przechodzą do przysiadu.

4. Bieg po sali w określonym kierunku. Na hasło "szukaj swojej obręczy" dzieci na przykład z szarfami w kolorze czerwonym podbiegają do swojej obręczy tworzą wokół niej koło i unoszą ją w górę.

5. Zabawa ruchowa Tunel
Dzieci dobierają się parami. Biorą w ręce obręcz, trzymają ją nad podłogą w pionie. Stoją w osległości co pół metra od siebie. Pozostałe dzieci tworzą pociąg i na czworakach zachowując niewielkie odległości między sobą przemieszczają się przechodząc przez obręcze tak jak przez tunel.

6. Dzieci zajmują dowolne miejsca na sali. Ściągają szarfy, kładą pod stopami. Na umówiony sygnał starają się unieść palcami szarfy do góry.

7. Przechodzą do pozycji stojącej. Na hasło "przeciągamy szarfy" zakładają je sobie na głowy i próbują przeciągnąć w dół, następnie powtarzają zadanie przeciągając je z dołu do góry.

8. Marsz uspokajający.

1. Marsz w kole.

2. Bieg między drzewami.
Dzieci podzielone na dwie grupy. Każde dziecko z pierwszej grupy bierze do ręki liść (liście w pojemniku stojącym w wyznaczonym miejscu. Zajmują dowolne miejsca w sali, poruszają rękami z trzymanym liściem (drzewa). Pozostałe dzieci spacerują między "drzewami". Na hasło "bieg" dzieci drobnymi krokami przemieszczają się między "drzewami". Odpoczywają podczas biegu - swobodne skłony w przód i na boki. Zmiana ról.

3. Tunel.
Dzieci podzielone na dwie grupy. Piersza grupa tworzy tunel (klęczą na kolanach i podpierają się rękami). Pozostałe na czworakach jedno za drugim przechodzą przez tunel.

4. Wąska leśna droga.
Podział na dwie grupy. Dzieci "gęsiego" za wyznaczonym dzieckiem idą "między drzewami" (grupy muszą się mijać. Grupy zaczynają marsz od przeciwnych stron.

5. Wspinaczka na drzewo.
Wszystkie dzieci zajmują dowolne miejsca w sali. Przechodzą do przysiadu. Powoli naśladują wspinanie się po drzewie - przechodzą do pozycji stojącej, następnie również powoli przechodzą do przysiadu.

6. Korzenie.
Dzieci wykonują przeskoki obunóż "przez korzenie drzew".

7. Leżenie przodem. Podparcie na łokciach - odpoczynek pod "drzewem". Uniesienie raz jednej, raz drugiej nogi w górę - lekkie dotknięcie liści krzaków palcami nóg (dzieci przebierają palcami).

8. Swobodny marsz za prowadzącą.

Dzieci wychodzą na przedszkolne podwórko. Nauczycielka opowiada jak miło jest spędzać czas zimą jeżdżąc na nartach. Zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia "suchej zaprawy" (przyswojenie podstawowych zasad jazdy na nartach).

1. Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach na wyznaczonym terenie. Na określone hasło "górka" zatrzymują się, stają bokiem do prowadzącej. Nogi lekko ugięte w kolanach. Ręce zgięte w łokciach (trzymanie kijków). Wykonanie kroku lewą nogą, dosuwając prawą. Ćwiczenie powtarzamy wykonując kroki w przeciwnym kierunku. Kroki krótkie i zdecydowane.

2. Jedziemy pługiem
Ustawienie przodem do prowadzącej. Nogi w lekkim rozkroku, ugięte kolana, stopy zwrócone lekko do środka. Lekkie kołysanie biodrami.

3. Zajęcie miejsc na obwodzie piaskownicy po jej zewnętrznej stronie. Na sygnał "start" skoki obunóż na jej obrzeże, następnie zeskok w tył na ugięte nogi. Stanie bokiem do obrzeża piaskownicy. Na sygnał "hop" stawiają lewą nogę na obrzeżu, prawą dostawiają.

4. Zjazd
Nogi złączone, ugięte mocno w kolanach. Przenoszenie ciężaru z lewej strony na prawą.

5. Wejście pod górkę
Stawianie dużych kroków powoli z unoszeniem wysoko ("do brody") kolan.

6. Zjazd w przysiadzie
W lekkim rozkroku, twarze zwrócone do nauczycielki. Na sygnał "wysoka góra" pochylenie się do przodu, nogi ugięte w kolanach, ręce zgięte w łokciach "trzymają kije". Powolne przechodzenie do przysiadu, następnie tylko częściowio do przysiadu (sprężynowanie). Jeżeli zajęcia pzeprowadzane są w sali gimnastycznej można urozmaicić je dodatkowymi ćwiczeniami:

•   przejście do siadu na piętach, przenoszenie ciężaru z lewej strony ciała na prawą

•   przejście do leżenia na plecach, ręce wyciągnięte na boki. Bez odrywania ciała od podłogi unoszenie ugiętych w kolanach nóg, po czym powolne przenoszenie ich z prawej strony na lewą

•   przejście do przysiadu i przewracanie się na podłogę raz na lewą, raz na prawą stronę

•   na hasło "wejście na górę" chód do przodu, stopy skierowane mocno na zewnątrz, ręce ugięte w łokciach

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [038]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [040]

Autor: Bożena Forma

1. Marsz w dowolnych kierunkach.

2. Zabawa pobudzająco - hamująca Zimowa kołysanka.
Marsz po sali. Na sygnał - klaśnięcie - przechodzą do leżenia tyłem. Podciągają ręce wzdłuż tułowia, aż pod brodę - "nakrywają się kołderkami". Po chwili dzieciom "robi się gorąco" - odkrywają się, ręce wzdłuż tułowia, wykonują ruch ściągania aż do nóg.

3. Ćwiczenia mięśni tułowia Gimnastyka pajacyka.
Mały rozkrok, skłony w przód, tył, na boki.

4. Zabawa z elementem czworakowania Zwierzęta.
Marsz w kole. Na hasło "zwierzęta" przechodzą do przysiadu i na czworakach chodzą w dowolnych kierunkach.

5. Ćwiczenie oddechowe Chrapanie.
Dzieci przechodzą do leżenia na plecach. "Zasnęły w łóżeczkach" i chrapią wydychając powietrze. Dzieci można podzielić na grupy. Wygrywa grupa, która najgłośniej chrapie.

6. Zabawa orientacyjno - porządkowa Niedźwiedzie.
Dzieci podzielone na dwie grupy "niedźwiedzi". Jedna z grup leży na plecach - "niedźwiedzie" śpią. Druga w tym czasie - "niedźwiedzie", które już się obudziły z zimowego snu - czworakują między śpiącymi "niedźwiedziami", od czasu do czasu lekko je szturchając "łapami". Na podany sygnał "niedźwiedzie" budzą się, przeciągają, po czym zamieniają się rolami.

7. Ćwiczenia z elementem skłonu Zamarznięty staw.
Dzieci zajmują miejsca w trzech kołach. Nogi wyprostowane, ręce oparte o podłogę. Na hasło "staw zamarza" wykonują głęboki skłon w przód. Koło się zamyka. Na hasło "odwilż" ponowne przejście do siadu.

8. Marsz uspokajający za prowadzącą.

1. Marsz za prowadzącą.

2. Literowe koła - zabawa pobudzająco - hamująca
Dzieci otrzymują kredę. Rysują nią koła, w środku piszą dowolną literę, którą poznały. W rytmie tamburyna przemieszczają się w dowolnych kierunkach między kółkami. Na sygnał "do koła" wskakują do najbliższego koła. Prowadząca pyta wybrane dziecko "Jaka litera jest napisana w twoim kole?"

3. Wyścig - zabawa z elementem współzawodnictwa.
Dzieci podzielone na 3-4 grupy. Przed każdą grupą znajduje się na wyznaczonym miejscu kreda i ścierka. Na określony sygnał dziecko z każdej grupy biegnie w wyznaczone miejsce, rysuje kredą koło, następnie je wyciera i wraca na swoje miejsce. Wygrywa grupa, w której wszyscy wykonają poprawnie zadanie. Nauczycielka ocenia sprawność i staranność wykonanego zadania.

4. Kolorowe koła - zabawa z elementem czworakowania.
Koła w różnych kolorach, wycięte z brystolu, rozłożone w dowolnych miejscach sali. Dzieci spacerują między nimi na czworakach. Na hasło "koło" zajmują miejsca obok najbliżej leżącego koła.

5. Krążące koła - ćwiczenie kończyn górnych.
Dzieci w lekkim rozkroku wykonują duże krążenia oburącz, trzymając koła w dłoniach.

6. Gdzie leży koło - ćwiczenie tułowia.
Dzieci kładą koła za sobą. W lekkim rozkroku wykonują skręty tułowia raz w lewo, raz w prawo, starając się spojrzeć na kółko.

7. Kto prędzej dookoła - zabawa z elementem współzawodnictwa.
Dzieci podzielone na dwie grupy. Przed każdą grupą w odległości kilku metrów leży koło ułożone z szarf. Na sygnał dzieci kolejno biegną do koła, okrążają je i wracają na miejsce.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [041]

1. Marsz w kole, bieg, podskoki obunóż w miejscu.

2. Prace w ogrodzie - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Spacer po sali "ogrodzie", na hasło "grabimy grządki" dzieci zatrzymują się, lekko pochylają i naśladują grabienie grządek.

3. Siejemy nasiona - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Dzieci "trzymają w ręce torebki z nasionami". Wykonują przysiady, naśladują wkładanie do ziemi nasion i zasypywanie ich. Ruchy powtarzają kilka razy.

4. Niskie przejście - zabawa z elementem czworakowania.
Dwoje dzieci trzyma naciągniętą skakankę na wysokości ustalonej przez prowadzącą (tak, aby dzieci na czworakach mogły pod nią przejść). Dzieci jedno za drugim przechodzą pod skakanką.

5. Co rośnie wiosną - zabawa z elementem skłonu.
Sala "ogród" - dzieci po nim spacerują. Na hasło "trawa" zatrzymują się, wykonują skłon i przez chwilę spoglądają w dół. Ponownie spacerują. Powtarzamy zabawę zmieniając hasła na: "krokusy", "sasanki", "przebiśniegi".

6. Niski murek - zabawa z elementem równowagi.
Przejście po odwróconej ławce w sali gimnastycznej (asekuracja nauczyciela). Zwracanie uwagi na spokojny sposób stawiania kroków.

7. Spokojny marsz za prowadzącą z omijaniem ławeczki i przekraczaniem jej.

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [042]

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [045]

Autor: Bożena Forma

1. Szereg, koło, półkole - ćwiczenie porządkowe.
Marsz w dowolnych kierunkach. Na sygnał - jedno klaśnięcie - dzieci tworzą szereg; na dwa klaśnięcia koło; a na trzy półkole.

2. Cyfry - zabawa orientacyjno - porządkowa.
Skakanki w ilości dzieci rozłożone na dywanie. Dzieci biegają między nimi. Na sygnał cyfra jeden podbiegają do najbliżej leżącej skakanki i formują z niej cyfrę jeden. Po wykonaniu zadania przechodzą do siadu skrzyżnego, każde obok swojej cyfry. Nauczycielka sprawdza, czy zadanie zostało wykonane poprawnie. Zabawę powtarzamy zmieniając cyfry.

3. Murek - zabawa z elementem równowagi.
Cyfry ułożone podczas poprzedniego ćwiczenia pozostają na dywanie. Dzieci biegają między nimi. Na hasło murek zatrzymują się przed najbliżej leżącą skakanką i stawiając stopę za stopą z wyciągniętymi na bok rękami starają się po niej przejść.

4. Podaj skakankę - ćwiczenie tułowia.
Dzieci tworzą pary w rozsypce. Stają w niewielkiej odległości, tyłem do siebie w rozkroku. Wykonują skłon w przód. Podają sobie skakankę pod mostem utworzonym z rozstawionych nóg. Łapią ją na zmianę raz lewą, raz prawą dłonią. Po przeciągnięciu skakanki przechodzą do pozycji stojącej, odpoczywają i powtarzają ćwiczenie przeciągając skakankę na drugą stronę.

5. Rwący potok - zabawa z elementem przeskoku.
Skakanki ułożone, dotykają się rączkami, tworzą "długi, rwący potok". Marsz za wybranym dzieckiem w wybranych przez niego kierunkach. Na hasło rwący potok dzieci stają wzdłuż potoku i przeskakują go.

6. Spacer zwierzątek - zabawa z elementem czworakowania.
Skakanki ułożone w kształcie kół. Dzieci zwierzątka na czworakach spacerują między skakankami norkami. Na hasło do norek każde dziecko wchodzi do najbliżej leżącej norki.

7. Zrób to co ja - zabawa z elementem naśladowania.
Marsz w parach w określonym kierunku. Na hasło zrób to co ja zatrzymują się, zwracają się twarzami do siebie. Jedno wymyśla dowolny ruch, drugie stara się je naśladować.

8. Swobodny marsz. Oddanie skakanek.

1. Marsz - wprowadzenie do zabaw i ćwiczeń.

2. Dziki - zabawa orientacyjno - porządkowa.
W dowolny sposób nauczycielka rozkłada w sali duże plastikowe klocki. Dzieci "dziki" przemieszczają się między nimi. Na hasło "śnieżna zamieć", dziki szukają krzaków. Każde dziecko zajmuje miejsce obok dowolnnego klocka, przechodzi do siadu skrzyżnego i pozostaje przez chwilę w bezruchu.

3. Zajączki - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Na hasło "zajączki" dzieci przechodzą do przysiadu, wykonują podskoki w miejscu. Na hasło "leśniczy" przechodzą do pozycji stojącej, ręce umieszczone na biodrach i miarowo maszerują.

4. Zmęczony wilk - zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci poruszają się powoli na czworakach. Kiedy "wilk" jest zmęczony poszukiwaniem pożywienia" odpoczywają kładąc się na boku.

5. Kuropatwy - ćwiczenie równoważne.
Dzieci "kuropatwy", jedno za drugim w równych odległościach między sobą, po wytyczonej liniami "ścieżce" przemieszczają się za nauczycielką wykonując bieg drobnymi krokami.

6. Wróbelki - zabawa z elementem skoku.
Nauczycielka rozkłada obręcze. Dzieci "wróbelki" skaczą po całej sali. Na hasło "ziarenka" skupiają się wokół obręczy, przechodzą do przysiadu i palcami stukają o podłogę w środku obręczy.

7. Zamieć - zabawa z elementem bieżnym.
Dzieci "zwierzęta uciekają przed zamiecią". Zgodnie z rytmem wystukiwanym na tamburynie przemieszczają się za nauczycielką. Kiedy nauczycielka potrząsa tamburynem, dzieci skupiają się blisko siebie, przykucają - "chronią się przed zamiecią".

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [046]

1. Marsz za nauczycielką w dowolnych kierunkach po sali w rytmie muzyki płynącej z kasety magnetofonowej.

2. Kominiarczyk - zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci w rytmie muzyki z płyty CD przemieszczają się w dowolnych kierunkach po sali przeskakując z nogi na nogę. Na przerwę w muzyce podbiegają do drabinek "kominiarczyk wchodzi po drabince" - przechodzą do przysiadu i powoli przekładając ręce od najniższego szczebla w górę przechodzą do pozycji stojącej unosząc się na palcach (jeżeli w sali nie ma drabinek, dzieci przechodzą do przysiadu, opierają dłonie na ścianie i przekładając je przechodzą do pozycji stojącej).

3. Kamienie - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Nauczycielka rozkłada kółka w niewielkich odstępach między sobą. Na hasło "wysepki" dzieci przeskakują z nogi na nogę "z kamienia na kamień" - z koła do koła. Na hasło "odpoczywamy" kładą się na wznak podkładając dłonie pod głowę. Pozostają w bezruchu przez kilka sekund.

4. Przebierańcy - ćwiczenie wieloznaczne.
Dzieci dobierają się parami. W rytmie muzyki podskakują z nogi na nogę. Na hasło "pajacyki" zatrzymują się. Wykonują podskoki naśladując pajacyki. Następnie ponownie podskakują w parach. Na hasło "żabki" przechodzą do przysiadu, wykonują podskoki naślaśdując skoki żabek.

5. Obręcze - ćwiczenie tułowia.
Każde dziecko otrzymuje obręcz. Wchodzi do jej środka unosząc ją na wysokość bioder. Trzyma w dłoniach wykonując okrężne ruchy biodrami (dzieci mogą próbować obracać obręczą).

6. Przerwa w muzyce - zabawa z elementem równowagi.
W rytmie muzyki dzieci wykonują dowolne taneczne ruchy. Na przerwę w muzyce pozostają przez chwilę w bezruchu.

7. Piłki - ćwiczenie z elementem podskoku.
Każde dziecko otrzymuje piłeczkę. Kładzie ją między nogami, stojąc w rozkroku. Wykonuje podskoki rozkrocznie dookoła piłki.


Pobierz dokument
zabawy.ruchowe.zestaw.zabaw.i.cwiczen.doc
Rozmiar 339 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zabawy ruchowe, ZESTAWY ZABAW I ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH (2), ZESTAWY ZABAW I ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH -
zabawy ruchowe, zestaw zabaw , ZABAWY RUCHOWE INACZEJ
zabawy ruchowe, Zestaw cwiczen gimnastycz konspekt, ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH PROWADZONYCH NOWAT
Zabawy ruchowe ze śpiewem, Ćwiczenia gimnastyczne
zabawy ruchowe, zestaw , SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH
Zabawy ruchowe zestawy
ZABAWY RUCHOWE NA LUTY, plany, scenariusze, Plany, Zestawy zabaw
ZABAWY RUCHOWE NA GRUDZIEŃ, plany, scenariusze, Plany, Zestawy zabaw
Zabawy ruchowe, ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE I GIMNASTYCZNE
zabawy ruchowe, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy mu
zabawy ruchowe, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy mu
ZABAWY RUCHOW1, Ćwiczenia gimnastyczne
Ćwiczenia ruchowe według metody K. Orffa i Labana, gimnastyka, gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe
ćwiczenia z gazetami, gimnastyka, gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe, konspekty, scenariusze zaję
Ćwiczenia ruchowe wg metody K. Orffa, gimnastyka, gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe, !ZABAWY RUC
ZABAWY RUCHOWE(1), Ćwiczenia gimnastyczne
zabawy ruchowe, 4110, Scenariusz zajęć z ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą R

więcej podobnych podstron