Images.ELK.pl - pliki .DOC .PDF

Antyk-ściąga, J.polski - ustna z Antyku cz.5, Księga Hioba należy do pism mądrościowych, jest dramatem poetycko-filozoficznym, uznawanym za dzieło odrębne i oryginalne
Motyw Hioba - zmaganie się z niezawinionym cierpieniem : Księga Hioba należy do pism mądrościowych, jest dramatem poetycko-filozoficznym, uznawanym za dzieło odrębne i oryginalne. Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i

Nowy folder (2), Plan pracy zespołu w klasie IV TA pop, PLAN PRACY ZESPOŁU KLASOWEGO NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASIE I TECHNIKUM EKONOMICZNEGO,,A”
PLAN PRACY ZESPOŁU KLASOWEGO NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASIE IV TA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 CALE PRACY ZESPOŁU: - stała kontrola osiągnięć edukacyjnych uczniów, - określenie głównych kierunków pracy wychowawczej z

052 , Praca w życiu człowieka
Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym - praca jako wartość. Podstawowe formy działalności człowieka. Literatura: 1. Zygmunt Wiatrowski - „Podstawy pedagogiki pracy", Bydgoszcz

Opracowania tekstów filozofia kultury, Richard Rorty - Przygodność, ironia, solidarnośc
Richard Rorty Przygodność, ironia, solidarność. 3. Przygodność społeczności liberalnej. Liberał w rozumieniu Rorty'ego - osoba, dla której najważniejszym zadaniem jest niwelowanie ludzkiego okrucieństwa. Richard

Legendarne pocz▒tki pa˝stwa polskiego
Prowadzący: Marcin Włodara Data: Klasa: IV Temat lekcji: Legendarne początki państwa polskiego. Treści programowe: Podanie o Lechu i orlim gnieździe. Orzeł jako godło Polski. Cele lekcji - po zakończonych zajęciach

Pedagogika ogólna, TEMAT 32 SPOTKANIE Z MISTRZEM, TEMAT 32 SPOTKANIE Z MISTRZEM - SZANSE I ZAGROŻENIA
TEMAT 32 SPOTKANIE Z MISTRZEM - SZANSE I ZAGROŻENIA Mistrz nie musi być stary, ani żywy, wystarczy aby życiodajne było jego myślenie i doświadczenie jakiemu daje świadectwo Mistrzostwo, to nie odgrywanie jakiejś roli i

Plan Konspekt-strzel.szk.1z kbk wz96-27.10.97, WY˙SZA SZKO˙A OFICERSKA
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA im. St. CZARNIECKIEGO ZAKŁAD TEORII I PRAKTYKI STRZELAŃ ZATWIERDZAM KIEROWNIK ZTiPS PPŁK DR W. KORCZYC PLAN - KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego w dniu 27.10.1997r. TEMAT:

Mitologia Nordycka (Ragnarok), Walhalla - kraina poleglych wojownikow, Loki (Logi) to w mitologii nordyckiej bóg zniszczenia, śmierci i oszustwa, również bóg ognia
Walhalla, Valhalla (staronord. Valhöll - "komnata", "pałac poległych") - w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników [tak zwanych Einherów], których z pola bitwy

skrypt - wersja III, MONARCHIA STANOWA – NIEMCY, MONARCHIA STANOWA - NIEMCY
MONARCHIA STANOWA - NIEMCY 1. Szlachta wyższa Zróżnicowana wewnętrznie Książęta - legitymowali się bezpośredniością państwową ,gdyż stanowili stan w konfederacji Rzesz -243 rody Na szczycie stali książęta

analiza struktury majatku trwalego, Analiza struktury majątku trwałego
2.Analiza struktury majątku trwałego Wskaźnik likwidacji - informuje o tempie wycofania z eksploatacji zużytych lub przestarzałych obiektów (Jak szybko wycofujemy?) W1=Wartość brutto środków trwałych

2.polecenia do zadań cz.II MSG, Zadanie 17
Zadanie 17 Na podstawie danych dotyczących powierzchni mieszkań (w m2) i ich cen (w tys. zł), wykonaj następujące czynności: Przedstaw graficznie zależność między powierzchnią mieszkań a ich ceną oraz dokonaj oceny

Śpiewnik 1 (Ziel0na), piosenki 137-202, 137
137. POBŁOGOSŁAW PANIE 1.Pobłogosław Panie z wysokiego nieba /2x co by na tym stole nie zabrakło chleba hej, nie zabrakło chleba. 2.Nie zabrakło chleba nie zabrakło gruli /2x ani tej miłości do Twojej Matuli hej, do Twojej

mechanika , Siły bezwładności unoszenia:
Siły bezwładności unoszenia: Siła bezwładności Coriolisa Równanie dynamiczne ruchu względnego: Geometria mas. Teoria momentu bezwładności 1)Układ punktów materialnych- zbiór złożony z dowolnej liczby punktów

Ogarniamy lektury na antycje!, 40. Księga Hioba (rozdz. 21- 30), oprac. Ada Fischgrund
40. Księga Hioba (rozdz. 21- 30), oprac. Ada Fischgrund Rozdział 21 - Hiob zwraca się do ludzi z prośbą o wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia. Prosi, aby wysłuchali go do ostatniego słowa, potem mogą z niego szydzić. - Hiob

Rzeplińska, polityka kryminalna, POLITYKA KRYMINALNA
POLITYKA KRYMINALNA. 1. Socjologiczna problematyka kontroli społecznej. kontrola społeczna - zespół czynników kształtujących zachowanie jednostki w sposób społecznie pożądany : a - aspekt statyczny - społeczny

Metale Laboratorium, Laborki z Metali, Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Laboratorium z Konstrukcji Metalowych Pomiar ugięć elementów zginanych Prowadzący: Wykonali: dr inż. Jan Rządkowski Krzysztof Michalak Elżbieta Pawlik

Rozmowa Miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy
Rozmowa Miosiernego Boga z dusz w rozpaczy - Jezus: Duszo w ciemnoœciach pogrona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdŸ w rozmow z Bogiem swoim, ktry jest mioœci i miosierdziem samym. - Lecz.


5. Wymiarowanie podciągu. Zginanie. Beton B20 fcd=10,6 [MPa] Stal A-II fyd=310 [MPa] Momenty MSd odczytano z obwiedni momentów. Przekroje 1,1(2),1(3),2,2(2),2(3) są pozornie teowe o szerokości b = beff Przekroje

geodezja-laborki, ZNAKI UMOWNE I SZKICE POLOWE stosowane na podkładach mapowych, ZNAKI UMOWNE I SZKICE POLOWE
ZNAKI UMOWNE I SZKICE POLOWE ZNAKI UMOWNE STOSOWANE NA PODKŁADACH MAPOWYCH MAPY ZASADNICZEJ W SKALACH 1:500, 1:1000, 1:2000 ORAZ 1:5000 NR. PRZEDMIOT SKALA MAPY ZASADNICZDEJ SYTUŁACYJNY 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1 OSNOWA

Petrykowski Pytania na Egzamin wraz z Odpowiedziami, 1
Proszę scharakteryzować istotę rzeczywistości wychowawczej. Rzeczywistość wychowawcza może zaistnieć tylko przy zetknięciu się rzeczywistości człowieczych. W jej ramach odbywa się działalność wychowawcza,

Elementy Ubezpieczenia Bezpośredniego - plan, ELEMENTY UBEZP BEZPO REDNIE, ELEMENTY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIEGO
ELEMENTY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIEGO ELEMENT UBEZPIECZENIA SKŁAD KTO WYSYŁA SPOSÓB DZIAŁANIA UWAGI Placówka drużyna 1-2 czołgi batalion , kompania Działa w odległości 1,5 km od ubezpieczanych pododdziałów;

opracowane zagadnienia- teoria wych DRUK, Zagadnienia z teoretycznych podstaw wychowania - EW i P z rewalidacją
Zagadnienia z teoretycznych podstaw wychowania - EW i P z rewalidacją Czym zajmuje się teoria wychowania? Głównym przedmiotem zainteresowań teorii wychowania jest wy­chowanie w wąskim jego rozumieniu, tj.

Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacniacza prądu stałego(2), POLITECHNIKA LUBELSKA w LUBLINIE
POLITECHNIKA LUBELSKA w LUBLINIE LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI Ćwicz. nr 7 TEMAT: BADANIE SCALONEGO WZMACNIACZA PRĄDU STAŁEGO DATA: 1998-04-22 Kwiatek Krzysztof, Kidaj Andrzej, Jurek Piotr GRUPA: ED 4.1 OCENA: Celem

inne, Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu., Konspekt lekcji wychowania fizycznego
Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki lekarskie Temat lekcji: Kształtowanie siły mięśni


Zadanie 1. Zakład Transportu Przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego Handlu Owocami musi zapewnić sprawną obsługę czterech centrów handlowych, w których zapotrzebowanie na owoce wynosi odpowiednio: 10, 15, 20 i 15 t dziennie.

E 27 - Uklady formowania impulsow, Temat: UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW
Temat: UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW Nr 27 Udział wzięli: Andrzej Rusiecki Tomasz Leończuk Marek Prokopczyk Krzysztof Świrydziuk DATA: 7 października 1998 Ćwiczenie polegało na zbadaniu działania elementarnych układów

Koncepcje zarządzania-egzamin - zasady
Koncepcje zarządzania - egzamin Opis efektów kształcenia Student potrafi opisać poglądy na temat zarządzania i ich historyczną ewolucję. Potrafi wymienić i opisać poszczególne kierunki zarządzania. Jednym z

Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2 Tabela pracy klinicznej
TABELA PRACY KLINICZNEJ IMIĘ I NAZWISKO TERAPEUTY………..… PACJENT (NUMER) ………. Płeć, wiek Diagnoza DSM IV/ICD 10 Sformułowanie - podsumowanie (sformułowanie graficzne w

29. Poezja po roku 1956 turpizm, Poezja po roku 1956:
Poezja po roku 1956: Odwilż postalinowska- powrót do tradycji awangardowych Tadeusz Różewicz- „Niepokój”, „Czerwona rękawiczka”- awangardowy model poezji, wiersz wolny, język potoczny,

Lektury - streszczenia, Potop - Henryk Sienkiewicz, TOM PIERWSZY
TOM PIERWSZY Wstęp Billewicze byli możnym i licznym rodem, żyjącym na Żmudzi, a wywodzącym się od Mendoga i wiodącym prym wśród tutejszej szlachty. Największymi rodami wchodzącymi w skład szlachty laudańskiej byli

proces pielegnowania noworodka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Pielęgniarstwo II rok semestr IV ….................................................. imię i nazwisko studenta PROCES PIELĘGNOWANIA NOWORODKA w oparciu o teorię

Medycyna praktyczna, Bradykardia u dzieci, Bradykardia u dzieci
Bradykardia u dzieci nie tak brak poprawy Stosowane skróty i.v. - dożylnie i.o. - do jamy szpikowej e.t. - przez rurkę intubacyjną Fizjologiczne wartości parametrów życiowych (u dzieci niepłaczących) Wiek (lata)

tech i sys pom - cw9 - sprawozdanie, POLITECHNIKA LUBELSKA
POLITECHNIKA LUBELSKA Kierunek Mechanika LABOLATORIUM Technik i Systemów Pomiarowych Ćwiczenie nr 9 Temat ćwiczenia: Pomiary parametrów chropowatości powierzchni Nazwisko i imię Grupa Data wykonania Ocena 1. Temat

masaz, RODZAJE MASAŻU, RODZAJE MASAŻU
RODZAJE MASAŻU Klasyczny masaż leczniczy polega na odpowiednim ułozeniu chorego oraz stosowaniu klasycznych technik masazu(głaskanie,rozcieranie,ugniatanie,oklepywanie,wstrząsanie i wibracja).Znajduje on

Podatek Vat - zadania
Zadanie 1 Oblicz dla kolejnych faz obrotu gospodarczego: podatek naliczony, należny, podatek odprowadzony do US i cenę sprzedaży jeżeli cena bez podatku wynosi: (przyjmujemy założenie, że VAT naliczony w I fazie wynosi 20 oraz

Historia gospodarcza (25 stron), Geneza i rozwój historii gospodarczej , jej przydatność i źródła
Geneza i rozwój historii gospodarczej , jej przydatność i źródła H.gospod. rodziła się wraz z rewolucją przemysłową XVIII w i powstaniem systemu kapitalistycznego. Po raz pierwszy nazwa h.gospod. pojawiła się w

SOCJOLOGIA OGÓLNA-konspekty, 12 03 Harris Matka krowa, Erving Goffmann „Człowiek w teatrze życia codziennego”
Marvin Harris „Matka krowa” 3 grudnia Harris Marvin (ur. 1927), amerykański socjolog, przedstawiciel antropologii kultury. Od 1953 profesor Columbia University. Zajmuje się problematyką związaną z badaniem

Rachunek prawdopodobienstwa cz.1
Zadanie 1. Rozpatrujemy eksperyment polegający na wyciagnięciu pojedynczej karty z dobrze potasowanej talii 52 kart. Niech A oznaczać będzie zdarzenie polegające na wyciągnięciu damy, a B zdarzenie polegające na

teksty piosenek, DOROTKA, DOROTKA
DOROTKA Raz Dorotka mała ciastka zajadała, pokruszyła pączka - karmiła pajączka. Przyleciały muchy, muchy pasibrzuchy. Dajże nam Dorotko po jednym okruszku! Ref. Dam ja Tobie, dam ja sobie dam ja pszczółce i jaskółce,

Doloryzm, Doloryzm (łac
Doloryzm (łac. dolor - ból, cierpienie) to prąd w sztuce średniowiecza, obecny zwłaszcza w XIV i XV wieku, eksponujący kult Męki Pańskiej i Matki Boskiej Bolesnej. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego hymnu

Krople do nosa z Gentamycyną, Rp
Rp. Hydrocortisoni 0.3 Gentamycini Mentholi aa 0.08 Sol. 0.9% Natrii chloridi Sol. 3% Acidi borici aa ad 30.0 M.f. Guttae D.S. 3 x dziennie 1 kropla do nosa Tytuł : Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem leku recepturowego

Ćw nr 9 termoparan, wiczenie 7
wiczenie 9 ”Termopara” Temat: Termopara Cel: Zbadanie zjawiska Seebecka i poznanie zastosowania termopary w termometrii. Przyrzdy: Dwie identyczne termopary, woltomierz, termometr, naczynie z mieszanin

TEST, PYTANIA ZAPAMIĘTANE Z TESTU - DENDROMETRIA
PYTANIA ZAPAMIĘTANE Z TESTU - DENDROMETRIA Wzór kupiecki: a) Opiera się na zrównanych grubościach krańcowych ( w teście wszystkie odpowiedzi były złe) Gdzie stosujemy F3 w budowie tablic miąższości drzewa bez kory na

PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, SPOSTRZEGANIE
SPOSTRZEGANIE (SPOSTRZEGAWCZOŚĆ) SPOSTRZEGANIE - jest to proces poznawczy, który odzwierciedla w świadomości człowieka całokształt danego przedmiotu bądź zjawiska. Spostrzeganie jest to proces subiektywny w wyniku,

owce 2 koło - notatki ćw, Czynniki wpływające na użytkowanie mięsne owiec
31 marca 2008 Użytkowanie mleczne Porównanie składu procentowego mleka wybranych zwierząt [%] Owca Krowa Koza Sucha masa 17,8 21,3 13,2 Tłuszcz 6,5 3,4 4,0 Białko 5,7 3,2 3,6 Laktoza 4,5 4,6 4,6 Popiół 0,9 0,7 0,8 Woda 82,2 87,8

Plan hippodamejski, Referat
­­ PLAN HIPPODAMEJSKI- regularny plan miasta według ,którego został odbudowany Milet, zniszczony zupełnie przez Persów w r.494 p.n.e. Stanowi on właściwie tylko dalsze rozwinięcie regularnych planów

HLP - oświecenie - opracowania lektur, 15, Myszeidos - wstęp, oprac. A. Walczak, Myszeidos pieśni X, I
Myszeidos pieśni X, I. Krasicki Klimowicz: 161-167 WSTĘP (BN) Poemat heroikomiczny (definicja, podejmowane zagadnienia) - określenie poemat heroikomiczny pojawiło się po raz pierwszy w 1622 r. we Włoszech - niekiedy używa

! 43 przepisy na wódki, Kminkowka, Kminkowka
KminkowkaZestaw na 1 litr wodki o mocy 45ż.500 ml spirytusu o mocy 95ż,1 lyzka cukru,550 ml wody,3 lyzki suszonego kminku.1. Nasiona kminku oplukac, osaczyc na sicie i wsypac do sloja. Zagotowac wode.2. Rozpuscic cukier w cieplej

Lista 6 - Ocena efektywności - NPV, IRR, RADAR
Zarządzanie Finansami LISTA 6 - OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Analizę szacowania opłacalności inwestycji długoterminowych możemy przeprowadzić m.in. za pomocą następujących metod: Metody bezdyskontowe: średniej

pttsz, test, Tworzywa sztuczne różnią się od polimerów:
Tworzywa sztuczne różnią się od polimerów: - metodą otrzymywania - zawartością dodatków - mechanizmem polimeryzacji Techniczne metody otrzymywania polimerów: - wpływają na stopień zanieczyszczenia - decydują

Pan który uzdrawia adoracja krzyża, Pan który uzdrawia- uzdrowienie w krzyżu -13
Pan który uzdrawia- uzdrowienie w krzyżu -13.05.2015r. - plan: 1. PIEŚŃ - ROZPIĘTY NA RAMIONACH (NR 608) - WYŚWIETLACZ Panie Jezu - pozwalasz nam się dziś gromadzić na adoracji, pozwalasz nam wpatrywać się w Twój Krzyż.

Wojna, Literatura czasów pogardy - losy człowieka (wojna), Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych
67. Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych. Dzieje literatury polskiej w okresie drugiej wojny światowej były ściśle związane z tragiczną sytuacją narodu , znajdującego się pod

EGZ IFP, pytania-IFP-2
1.    W Polsce sieci krajowe oparte na franszyzie są liczniejsze od zagranicznych (T)2.    Franchising opiera się na umowach nazwanych z kategorii umów licencyjnych (N - nienazwanych)3.    Franczyzobiorca ma prawo do

11.TEORIA KULTURY Z. FREUDA
Oprac. TEORIA KULTURY Z. FREUDA TERMINOLOGIA: Ego - wyobrażenie organizacji powiązanych ze sobą procesów psychicznych przebiegających w człowieku. Ego jest źródłem stłumień, jest to rodzaj oporu przed pewnymi

maturzyści, Wywoływanie duchów, Wywoływanie duchów
Wywoływanie duchów 1 Ciekawość to pierwszy stopień do...? WSTĘP Zdarzają się w życiu człowieka chwile niezwykle krępujące, niezręczne. Człowiek chce być sam ze swoimi sprawami, myślami, przeżyciami, ciałem,

WYKŁAD X komunikacja, WYKŁAD X: GRUPY I KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI
WYKŁAD X: GRUPY I KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI STOSUNKI INTERPERSONALNE W ORGANIZACJI GRUPA - co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki, aby osiągnąć wspólny cel. RODZAJE GRUP • Grupa

Organizacja i normowanie pracy sciaga, 1
Wymień rezerwy wzrostu wydajności pracy. Zestawienie rezerw wydajności pracy pozwala ocenić jak bardzo skomplikowana jest sprawa obiektywnej oceny poziomu wydajności pracy ludzkiej, czynniki natury subiektywnej

WIEDZA OKRĘTOWA, kolokwium II, a
a Oblicz moment bezwładności jednorodnej cienkiej obręczy o promieniu R , gęstości liniowej τ i masie m względem osi prostopadłej do płaszczyzny obręczy i przechodzącej przez jej środek . Oblicz także moment

sprawdzenie prawa Hooke przez wyznaczenie modułu Younga, Marek Strzelczyk prowadzący: dr S. Szarska
SPRAWDZANIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA. 1.Spis przyrządów: - Urządzenie do pomiaru wydłużenia (umocowane do ściany w pracowni, z zamocowanymi dwoma mikroskopami pomiarowymi i elementem mierzonym, tzn.

Kopia Wędliny domowe -Receptury, sposoby wytwarzania
WĘDLINY DOMOWE RECEPTURY I SPOSOBY WYTWARZANIA OPRACOWANY NA PODSTAWIE FORUM „WĘDLINY DOMOWE” (OPRACOWAŁ TEDI) WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO, DOMOWEGO MASARZA. PORADNIK

XX-lecie 4, W jaki sposób Zofia Nałkowska połączyła w Granicy problematykę społeczno-polityczną z psychologiczną
W jaki sposób Zofia Nałkowska połączyła w Granicy problematykę społeczno-polityczną z psychologiczną? Twórczość Zofii Nałkowskiej jest nieustannym szukaniem i rozwijaniem wiedzy o człowieku, jego osobowości -

Szekspirowski bohater tragiczny, Makbet a tragedia antyczna
Makbet a tragedia antyczna Tragedia Szekspira różni się zdecydowanie od tragedii klasycznej, o czym świadczą takie jej cechy, jak: nawiązanie do tradycji rodzimych i zerwanie ze wzorami estetycznymi stworzonymi przez

Karta pracy - instrumenty perkusyjne, ……………………………………
…………………………………… Imię i nazwisko KARTA PRACY UCZNIA Instrumenty perkusyjne Wyjaśnij, na czym polega rozróżnienie

rzym systematyka, SYSTEMATYKA PRAWA RZYMSKIEGO
RZYMSKIE SYSTEMATYZACJE PRAWA PRYWATNEGO Systematyka ustawy XII tablic Po długich walkach plebejuszy z patrycjuszami o spisanie prawa w 451 r. p.n.e. wybrano 10-cio osobowy zespół - decemwirów. W pierwszym roku urzędowania

Masaż - wszystko, Recepty punktowe
Recepty punktowe Na zmęczenie: VU43 - 3 cuny w bok od dolnego brzegu wyrostka kolczystego , Th.3. VF21 - połowa odległości między C.7. a wyrostkiem barkowym, IT12 - w środku dołu nadgrzebieniowego łopatki. Technika sedatywna

PORFIRYNY, METALOPORFIRYNY [gr
METALOPORFIRYNY [gr.], pochodne porfiryn; zawierają atom metalu (żelazo, miedź, magnez), centralnie wbud. w układ porfirynowy za pośrednictwem atomów azotu; np. hem, heminy, chlorofil. PORFIRYNY [gr.], cykliczne związki

wyklady-ped.pracy1, Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy
Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego

prawne formy jednostronne
X. PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Administracja cechuje się wielką aktywnością, która z jednej strony polega na kreowaniu pewnych norm prawnych, a z drugiej stronie polega na wykonywaniu prawa. Aktywność

4, System indywidualistyczno-planowy (kapitalizm nierynkowy):
System indywidualistyczno-planowy (kapitalizm nierynkowy): Po przejęciu władzy w 1933r. kierownictwo NSDAP zdecydowało o zasadniczej zmianie od dotychczasowego modelu gospodarczego opartego na rozwiązaniach rynkowych.

opracowania, Kamieni na szaniec
Kamienie na szaniec Powieść Aleksandra Kamińskiego. Utwór oparty na autentycznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Grupa przyjaciół, harcerzy, wśród nich Alek, Zośka i Rudy, kończy Liceum im. Stefana Batorego w

HLP - barok - opracowania lektur, 27. Jan Andrzej Morsztyn, Wybór poezji, Kanikuła, oprac. Katarzyna Bandarzewska.
27. Jan Andrzej Morsztyn, Wybór poezji, Kanikuła, oprac. Katarzyna Bandarzewska. 1. Wyjaśnienie tytułu KANIKUŁA to używana w Starożytnym Rzymie nazwa Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy gwiazdozbioru Psa (obecnie Wielki

ADORACJA NSJSWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Chrystus,źródło wody żywej-adoracja, Chrystus - Źródło Wody Żywej - naszą Drogą, Prawdą i Życiem
Chrystus - Źródło Wody Żywej - naszą Drogą, Prawdą i Życiem Panie Jezu, gromadzimy się w naszej świątyni, aby adorować Ciebie. Wierzymy, że jesteś tutaj obecny pod postacią białej Hostii i że zapraszasz nas do

ćwiczenia I, Używanie linijki poziomej, Używanie linijki poziomej
Używanie linijki poziomej Ćwiczenie 1: Zmienianie marginesów dokumentu Przed rozpoczęciem przyjrzyj się linijce i zwróć uwagę na ustawione rozmiary: marginesy lewy i prawy mają po 1,25 cala szerokości, część tekstowa

wykłady Pyka, pp-wyk10
12.12.2012 Wykład 10 Temat: Instrumenty polityki pieniężnej. Instrumenty polityki pieniężnej - definiuje się jako (środki) za pomocą, których władze monetarne dokonują zmian w podaży pieniądza. Narzędzia polityki

Wyklady, return, 19. Nerwy czaszeczne, Nerwy czaszkowe - charakterystyka ogólna + nerw trójdzielny
Nerwy czaszkowe - charakterystyka ogólna + nerw trójdzielny1. Uwagi ogólne 2. Podział nerwoów czaszkowych 3. Nerw trójdzielny 1. Występuje 12 par nerwów czaszkowych, z tym, że nerw I i II są właściwie wypustkami mózgowia

13.TOPOGRAFIA KOŃCZYNY DOLNEJ CM UMK
TOPOGRAFIA KOŃCZYNY DOLNEJ : ROZSTĘP WSPÓLNY /LACUNA COMMUNIS/ Przejście mięśni, naczyń i nerwów z miednicy na udo po stronie przedniej. Ograniczenie dolne stanowi wcięcie biodrowo-łonowe, a górne więzadło

Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
ZACHOWANIA ZŁOŻONE Zachowania złożone obejmują: Ciągi zachowań elementarnych Odruchy złożone Ruchy dowolne Łańcuchy działań popędowych [zachowania instynktowne] 1. WRODZONY MECHANIZM WYZWALAJĄCY Zdolność

tekst dla student�w-ENZYMOLOGIA KLINICZNA , ENZYMOLOGIA KLINICZNA
ENZYMY W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W diagnostyce laboratoryjnej, poza oznaczaniem metabolitów i substratów, wykonuje się również oznaczenia aktywności enzymatycznych - stanowią one ok. 20% ogółu wykonywanych w

prawo morskie, Pozycje z prawa morskiego, PRAWO MORSKIE
PRAWO MORSKIE Polska Akademia Nauk, Oddział w GdańskuJaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk-Wrzeszcztel. (0-58) 341-73-78 Tom XIV z 2000 r. - materiałyWybrane polskie publikacje z zakresu prawa morskiego i prawa morza (1969-1999)

Projekt-Podstawy Techniki Strzelniczej gr 2, Temat: Projekt technologicznego pozyskiwania surowców skalnych zwięzłych w odkrywkowych zakładach górniczych z wykorzystaniem techniki strzelniczej
Temat: Projekt technologicznego pozyskiwania surowców skalnych zwięzłych w odkrywkowych zakładach górniczych z wykorzystaniem techniki strzelniczej Dane wyjściowe: rodzaj skały wskaźnik zwięzłości skały f,

8.4, 8.4L, Współczynnik podziału
Współczynnik podziału. Prawo podziału Nernsta: Substancja rozpuszczona w dwóch cieczach o ograniczonej rozpuszczalności dzieli się między nie w stałym stosunku zależnym tylko od rodzaju substancji tworzących układ i

VAG-Instrukcja-pełna
VDS for Windows Instalacja oprogramowania. Program działa w środowisku Windows. W celu zainstalowania oprogramowania należy uruchomić z dyskietki program SETUP.EXE. Podczas instalacji założony zostaje katalog c:\Vwtool,

materiały gramatyczne z łaciny, ACI NCI verba regentia, Konstrukcję ACI wprowadzają:
VERBA REGENTIA Konstrukcję ACI wprowadzają: wyrażenia składające się z przymiotnika / reczownika + est np. verum est - prawdą jest, że tempus est - czas (jest), aby czasowniki nieosobowe np. apparet - okazuje się, że constat -

WIERSZE, 12. Poezja Haliny Poświatowskiej, Halina Poświatowska
Halina Poświatowska Halina Poświatowska (panień. Myga, właściwie Helena), ur. 9 VII 1935, Częstochowa,zm.11X 1967 Chora na serce po przeziębienu stawów i anginie, niedomykalna zastawka dwudzielna, Ślub w 1954 r. z

Rola, miejsce i funkcjonowanie sił zbrojnych w demokratycznym państwie. Istota i zasady sprawowania cywilnej kontroli i zwierzchnictwa nad SZ RP., ZATWIERDZAM
ZATWIERDZAM ......................................... (stopień, imię i nazwisko) ......................................... (data) Zezwalam na ponowne wykorzystanie PLAN-KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym

Chemia labolatorium, Pierwiastki grupy s, Pierwiastki grupy s - mają po dwa elektrony na ostatniej powłoce na orbitalu s
Pierw gr. s-mają po 2 elektrony na ostatniej powłoce na orbitalu s. Są to pierw wysoce aktywne, dwuwartościowe, występują w przyrodzie w postaci zw. chem. węglanów i tlenków(w reakcji z wodą dają wodorotlenki). Mają

WYKLAD10, EKONOMIA KEYNESOWSKA
EKONOMIA KEYNESOWSKA John M. Keynes (1883-1946) - angielski ekonomista, autor pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, twórca teorii makroekonomicznej zwanej jego imieniem Funkcja konsumpcji

Dewiacja scg2, Bieguny magnetyczne kompasu: dwa punkty w pobliżu przeciwnych końców namagnesowanej sztabki, w których wydaje się być skoncentrowany magnetyzm sztabki
Morski kompas magnetyczny w płynie-przyrząd nawigacyjny, składający się z układu kierującego, podparty pojedynczym trzpieniem wewnątrz kociołka całkowicie wypełn płynem. Kociołek zamocowany jest na zawieszeniu

WYKLADY, GR W4, WYK˙AD IV
-10- WYKŁAD IV Tiksotropia gruntów ( w przypadku gruntów spoistych) -izotermiczne i odwracalne zwiększenie (odporności) wytrzymałości gruntu przerobionego w miarę upływu czasu po przerobieniu. Wg. Wiłuna własności

Prezentacja maturalna, Ramowy plan wypowiedzi, Ramowy plan wypowiedzi
Jakub Żyła Kl.4BTI rok szkolny 2008/2009 Ramowy plan wypowiedzi Wstęp Jan Kochanowski- Pieśń świętojańska o sobótce: O całym utworze Panna VI Panna XII Idealizacja wsi w całym utworze Ogólnie o naturze i pojmowaniu

Pantomimy scenariusze, PRZYJAC!
"PRZYJACIEL ZŁAMANYCH SERC" OSOBY: ( 7 OSÓB- 5 DZIEWCZĄT + 2 CHŁOPAKÓW REKWIZYTY: ( STOLIK, TAŚMA KLEJĄCA- BIAŁA) ALBO 5 OSÓB - 3 DZIEWCZĘTA + 2 CHŁOPAKÓW) JEZUS I DZIEWCZYNA MAJĄ ZAWIESZONE DUŻE, - DZIEWCZYNA -

MathCAD - Komendy, Mathcad - Podstawowe funkcjee, MATHCAD
MATHCAD... ... i jego zastosowanie ;-) Zagadnienia Wprowadzenie do programu MathCAD Wyrażenia arytmetyczne Definiowanie zmiennych Definiowanie funkcji Zmienna iterowana Zastosowanie zmiennej iterowanej Wykresy Definiowanie

Apokryfy Biblijne, V Ewangelia, W IMIĘ NAJŚWIĘTSZEGO, AMEN
W IMIĘ NAJŚWIĘTSZEGO, AMEN. Tu zaczyna się Ewangelia Życia Doskonałego Jezusa-Marii, Chrystusa, potomka Dawida przez Józefa i Marię według ciała, i Syna Bożego przez Boską Miłość i Mądrość według Ducha. Poprzez

Wiersze dla 3 -latkow, Tu paluszek, tu paluszek kolorowy mam fartuszek
,, DZIEWUSZKA '' M. Bogdanowicz - WYLICZANKA s.35 Tu paluszek, tu paluszek kolorowy mam fartuszek Tu jest rączka, a tu druga, a tu oczko które mruga Tu jest buzia, tam ząbeczki, tam wrzucamy cukiereczki. Tu paluszek, tu paluszek ,tu

ZPS ćw3 weryfikaćja wałów korbowych, wałków rozrządu i głowic, ćwiczenie 3, Podczas ćwiczenia wykonywałem oględziny zewnętrzne, pomiar wału korbowego
Podczas ćwiczenia wykonywałem oględziny zewnętrzne, pomiar wału korbowego. Uwagę zwracałem na: - trwałe odkształcenia oraz odchylenia od prostoliniowości, czego powodem może być nierównomierny rozkład sił na

frezowanie, INŻYNIERIA WYTWARZANIA
Technologia frezowania Frezowanie jest t o sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędzie wieloostrzowe zwane frezem wykonuje ruch obrotowy, a przedmiot obrabiany ruch postępowy- prostoliniowy lub krzywoliniowy. Frezowanie

Marketing mix (9 stron) - praca
Marketing mix Wstęp Segmentacją rynku nazywamy podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek1.

BO Marianna, Obliczenie murłatu ( Marianna ), 1
1.5 Obliczenie murłatu Założono ze murłat mocowany jest do wieńca żelbetowego śrubami co 0,9 m. Jako schemat statyczny przyjęto belkę dwuprzęsłową, długości 1,80 m obciążona reakcjami poziomymi od wiązarów

Elektrotechnika- Filtry RC, Data_
Temat wiczenia Filtry RC. Ukad pomiarowy do zdejmowania charakterystyk przenoszenia filtru Schemat filtru dolnoprzepustowego. Filtr grnoprzepustowy Pomiary Obliczenia Lp. Hz V V rad - dB 1 0.7 0.7 0.11 0.64 0.16 -37 2 0.75 0.7 0.15

Wybierz strone: 1 | 3 | 4 | 5